Islam giáo và phong trào giải phóng dân tộc ở philippin thế kỉ XIX thế kỉ XX

Ý NGHĨA LỊCH SỬ TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917 ĐẾN PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917 ĐẾN PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
... việc thực quyền dân tộc tự quyết, Cách mạng tháng Mười Nga thức tỉnh ý thức dân tộc dân tộc thuộc địa phụ thuộc toàn giới Từ sau Cách mạng tháng Mười Nga, cách mạng giải phóng dân tộc thường phải ... dân tộc loài người, mở thời đại lịch sử, thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội toàn giới (1) Đó lí em chọn đề tài Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga tác động đến phong trào giải ... thành Cách mạng tháng Mười, tương lai: “Tất dân tộc đến chủ nghĩa xã hội, điều không tránh khỏi” (5) Từ cuối năm 50 - đầu năm 60, phong trào giải phóng dân tộc theo gương Cách mạng tháng Mười Nga...
 • 10
 • 10,653
 • 119

Hai xu hướng (bạo động cải lương) trong phong trào giải phóng dân tộc đông nam á (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)

Hai xu hướng (bạo động và cải lương) trong phong trào giải phóng dân tộc ở đông nam á (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)
... sang phong trào giải phóng dân tộc cuối kỷ XIX trở theo xu hớng 19 Chơng HAI xu hớng (bạo động cải lơng) phong trào giải phóng dân tộc Đông Nam (cuối kỷ XIX đầu kỷ XX) 2.1 Tiền đề hình thành xu ... khoá luận gồm chơng: Chơng Tình hình Đông Nam trớc trình xâm lợc chủ nghĩa thực dân Phơng Tây Chơng Hai xu hớng (Bạo động Cải lơng) phong trào giải phóng dân tộc Đông Nam (cuối kỷ XIX đầu kỷ XX) ... tài: Hai xu hớng (Bạo động Cải lơng ) phong trào giải phóng dân tộc Đông Nam (cuối kỷ XIX đầu kỷ XX) làm đề tài khoá luận tốt nghiệp Lịch sử vấn đề Lịch sử ĐNA nói chung giai đoạn cuối kỷ XIX đầu...
 • 67
 • 1,085
 • 7

Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX

Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam đầu thế kỷ XX
... biến phong trào yêu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam năm đầu kỷ 20 Độc lập dân tộc canh tân đất nước khát vọng người Việt Nam Mục đích, lý tưởng thúc hệ Việt Nam chiến đấu quên mình, ... Việt Nam kiện ảnh hưởng mạnh mẽ tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho phong trào Duy Tân nảy nở Cuối chuyển biến phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam năm đầu kỷ 20 chịu ảnh hưởng sâu sắc phong ... sản dân tộc nói riêng trở thành sở thuận lợi cho tiếp thu trào lưu tư tưởng cách mạng từ bên dội vào Ảnh hưởng tích cực cách mạng giới tới phong trào giải phóng dân tộc Thế kỷ 19, phát triển vượt...
 • 8
 • 5,957
 • 34

Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc đấu tranh giải phóng dân tộc miền Nam

Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam
... tuyến 17 Saứi Goứn Chương vi Việt nam từ năm 1954 đến năm 1975 Tiết 38- Bài 28 Xây dựng Chủ Nghĩa Hội miền bắc, đấu tranh chống đế quốc mĩ quyền sàI gòn miền nam (1954 - 1965) (Tiết 1) I- Tình ... giơne-vơ 1954 đông dương - Miền Bắc: Miền Bắc hoàn toàn giải phóng - Miền Nam: Mĩ biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, quân chúng Đông Nam Nước ta tạm thời chia cắt thành hai miền TRUNG QUOC S Bến ... quản Thủ đô Nhân dân Hà Nội chào mừng Trung ương Đảng, Chính phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp quản Thủ đô ? Mĩ nhảy vào miền Nam với âm mưu thủ đoạn gì? - Miền Nam: Mĩ biến miền Nam thành thuộc địa...
 • 38
 • 1,044
 • 2

Tìm hiểu đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc angiêri trong sự đối sánh với phong trào giải phóng dân tộc việt nam

Tìm hiểu đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc ở angiêri trong sự đối sánh với phong trào giải phóng dân tộc ở việt nam
... Khái quát phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam (1919 - 1954) Chơng Đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc Angiêri B nội dung Chơng khái quát Phong trào giải phong dân tộc nhân dân Angiêri (1954-1962) ... Angiêri, qua rút đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc Angiêri so sánh với phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam Đồng thời hy vọng từ việc tiến hành đề tài này, hiểu thân Angiêri đợc nâng lên, ... dân tộc châu Phi (1945-1994) đặc điểm nó, tác giả tái lại phong trào giải phóng dân tộc Angiêri rút đặc điểm - Khoá luận tốt nghiêp Đai học Phan Thị Cẩm Vân: Tìm hiểu phong trào giải phóng dân...
 • 109
 • 546
 • 2

Tìm hiểu phong trào giải phóng dân tộc angiêri

Tìm hiểu phong trào giải phóng dân tộc ở angiêri
... Cách mạng tháng Mời Nga thành công thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc giới lên cao Trực tiếp ảnh hởng đến cách mạng Angiêri phong trào giải phóng dân tộc Trung cận Đông, đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ Sự ... đàm phán với Mặt trận giải phóng dân tộc Angiêri sở công nhận độc lập chủ quyền nhân dân Angiêri Riêng nớc Bắc Phi, vào thập niên 50, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc phát triển mạnh, kết ... đảng Phong trào đấu tranh cho thắng lợi tự dân chủ Khi phát động khởi nghĩa vũ trang ủy ban đổi thành mặt trận giải phóng dân tộc Theo hiệu triệu khởi nghĩa nêu lên tôn Mặt trận giải phóng dân tộc...
 • 95
 • 347
 • 3

Tăng Bạt Hổ- Tấm Gương Kiên Trung của Phong Trào Đấu Tranh Giải Phóng Dân Tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX doc

Tăng Bạt Hổ- Tấm Gương Kiên Trung của Phong Trào Đấu Tranh Giải Phóng Dân Tộc ở Việt Nam đầu thế kỷ XX doc
... sau kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược nước Việt Nam, đặt ách thống trị áp bóc lột dân tộc Việt Nam Để bảo vệ chủ quyền dân tộc, toàn thể dân tộc Việt Nam không ngừng lên chống thực dân Pháp khởi ... bị cho đấu tranh giành độc lập xây dựng đất nước Việt Nam mới” văn minh tiến Phong trào gọi phong trào Đông Du Những hoạt động năm đầu kỷ 20 chiến sỹ phong trào Đông Du nói chung Tăng Bạt Hổ ... bị thực dân Pháp tìm cách ngăn chặn, phong trào Đông Du bị thất bại có nguyên nhân từ Tuy không thành phong trào Đông Du mà Tăng Bạt Hổ xem nhân vật hướng đạo dân tộc Việt Nam tôn vinh gương truyền...
 • 6
 • 285
 • 0

Tăng Bạt Hổ- Tấm Gương Kiên Trung của Phong Trào Đấu Tranh Giải Phóng Dân Tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX pptx

Tăng Bạt Hổ- Tấm Gương Kiên Trung của Phong Trào Đấu Tranh Giải Phóng Dân Tộc ở Việt Nam đầu thế kỷ XX pptx
... 1904, Tăng Bạt Hổ từ Bắc trở Phan Bội Châu gặp ông nhà Tiểu La Nguyễn Thành Đây hội ngộ kỳ thú, có ý nghĩa lịch sử trọng đại đời hoạt động nhà trí sĩ hồi đầu kỷ XX Phan Bội Châu đánh giá Tăng Bạt ... Tôi lo thế, biết làm Thân Bao tư bây giờ? Tăng Bạt Hổ liền đáp: - Tôi sở trường khác lâu năm qua nơi Việt, Quế, sang Đài Loan, đến Đông Nam tỉnh, từ Thiên Tân, Thanh đảo trở Thượng Hải, laị Nam ... bọn mật thám Pháp tiện chữa bệnh Như lúc phong trào Đông Du diễn sôi nỗi Tăng Bạt Hổ đột ngột qua đời, xem tổn thất nặng nề phong trào Đông Du Tin Tăng Bạt Hổ qua đời đến năm 1907 Phan Bội Châu...
 • 7
 • 254
 • 0

GIAI CẤP TƯ SẢN TRONG PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CHÂU Á_4 docx

GIAI CẤP TƯ SẢN TRONG PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Ở CHÂU Á_4 docx
... thức sản xuất TBCN tưởng dân chủ sản giai cấp sản phong trào đấu tranh giai cấp sản có mặt tiến bộ: Thứ Giai cấp sản có tinh thần dân tộc lòng yêu nước sâu sắc, mâu thuẫn giai cấp ... chung dân tộc điều thể tính chất tiến so với giai cấp phong kiến Giai cấp sản làm cho tưởng dân chủ sản xâm nhập vào quần chúng nhân dân Ta nhận thấy tưởng dân chủ sản tiến tưởng ... Khi giai cấp phong iến hết vai trò lãnh đạo họ người giương cao cờ độc lập dân tộc, giải phóng dân tộc 2.4 Kết phong trào giải phóng dân tộc giai cấp sản lãnh đạo Các phong trào đấu tranh giai...
 • 7
 • 506
 • 5

GIAI CẤP TƯ SẢN TRONG PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CHÂU Á_3 docx

GIAI CẤP TƯ SẢN TRONG PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Ở CHÂU Á_3 docx
... kỉ XX phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc giai cấp sản lãnh đạo trở thành phong trào trung tâm mà phong trào khác phải chịu ảnh hưởng Hình thức đấu tranh phong trào giai cấp sản lãnh ... trở thành cờ tưởng để tập hợp đông đảo quần chúng đấu tranh cho độc lập dân tộc dân chủ 2.3 Vai trò giai cấp sản phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc nước thuộc địa phụ thuôc, giai cấp ... lợi dân tộc cho Ấn Độ + Con đường đấu tranh vũ trang,bạo lực cách mạng Trong phong trào đấu tranh giai cấp sản châu Á lãnh đạo, bên cạnh đường đấu tranh phương pháp hòa bình giai cấp sản...
 • 7
 • 522
 • 5

GIAI CẤP TƯ SẢN TRONG PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CHÂU Á_2 pot

GIAI CẤP TƯ SẢN TRONG PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Ở CHÂU Á_2 pot
... sánh giai cấp sản châu Âu châu Á So với giai cấp sản châu Âu giai cấp sản châu Á đời muộn nhiều giai cấp sản chấu Âu đời từ kỉ XVI, XVII, điều kiện kinh tế phát triển bị lực phong ... trí thức phong kiến tiến tiếp thu tưởng tưởng dân chủ sản Trong tầng lớp trí thứcphong kiến đấu tranh giai cấp sản có thái đô đồng tình ủng hộ vật chất cho phong trào phong trào theo ... Âu chế độ phong kiến tồn tai vững nên giai cấp sản chưa co tưởng trị vững vàng giai đoạn sau giai cấp sản bộc lộ nhược điểm quay lại phản bội nhân dân lúc giai cấp sản trở thành lực...
 • 6
 • 298
 • 5

GIAI CẤP TƯ SẢN TRONG PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CHÂU Á_1 doc

GIAI CẤP TƯ SẢN TRONG PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Ở CHÂU Á_1 doc
... lối đấu tranh, hình thức đấu tranh, giai cấp lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc cho phù hợp nước có khác B NỘI DUNG Khái quát chung giai cấp sản châu Á 1.1 Khái niệm giai cấp ... với giai cấp sản giai cấp công nhân Nhưng giai đoạn đầu kỷ XX, giai cấp công nhân nước chưa trưởng thành chưa trở thành lực lượng trị độc lập giai cấp sản mà thường kèm với giai cấp sản ... tính chất tiến đời, hệ tưởng giai cấp sản dân tộc Dù yếu tố kinh tế TBCN quốc gia xuất sớm hay muộn đến cuối kỉ XIX đầu XX giai cấp sản xuất hầu Sự đời giai cấp sản đồng hành với đời...
 • 6
 • 317
 • 9

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 20:PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC CHÂU Á (1918 – 1939) ppt

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 20:PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á (1918 – 1939) ppt
... với châu Mỹ la tinh châu Phi - Củng cố : đồ Hãy kể tên phong trào đấu tranh nước châu Á? Phong trào mở đầu cho cao trào cách mạng chống đế quốc? Hãy nêu nét phong trào độc lập dân tộc châu Á sau ... độc lập dân tộc châu Á năm 1918 1939 Nội dung : Hoạt động giáo viên Học sinh Bài ghi - Mở đầu nêu thời kỳ diễn chuyển biến lớn - Thắng lợi phong trào GPDT châu Lắng nghe Cách mạng Á : tác động ... mạng Á : tác động Cách tháng 10 Nga mạng T10 Nga kết kết thúc thúc chiến tranh chiến tranh TG giới thứ mở thời thứ mở kì phát triển thời kỳ phát phong trào GPDT châu triển Á phong trào - Cần nhấn...
 • 6
 • 2,894
 • 5

Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 20:PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC CHÂU Á (1918 – 1939) doc

Giáo án Lịch Sử lớp 8: Bài 20:PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á (1918 – 1939) doc
... Dương thuộc Pháp Inđônêxia thuộc Hà Lan Nội dung : Hoạt động giáo viên Học sinh Bài ghi - Nêu vắn tắt phong trào - Phong trào độc lập dân tộc diễn độc lập dân sôi liên tục nhiều tộc diễn sôi nước ... lãnh đạo cách mạng - Phong trào dân chủ tư sản có bước tiến rõ rệt 2/ HOẠT ĐỘNG : PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á Mục tiêu : - Cho HS hiểu số nước tiêu biểu Đông Nam Á cụ thể ... hình chung phong trào độ lập dân tộc châu Á 1918 - 1939 Nội dung : Hoạt động giáo viên Học sinh Bài ghi - Nhắc lại tình hình Sử dụng đồ chung quốc gia nước thuộc - Đầu kỷ Đông Nam Á đầu địa đế quốc...
 • 5
 • 4,113
 • 3

Thuyết trình Cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa cần tiến hành chủ động, sáng tạo có khả năn

Thuyết trình Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa cần tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năn
... Cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa cần tiến hành chủ động, sáng tạo khả giành thắng lợi trước cách mạng vô sản quốc 1 Đây luận điểm sáng tạo Hồ Chí Minh mối quan hệ giải phóng dân tộc ... Cơ sở luận điểm CƠ SỞ LUẬN ĐIỂM Tính chủ động Mối quan hệ Cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa cách mạng vô sản quốc Cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa sức bật thuận lợi 2.1 Tính chủ ... thực dân lòng tham không đáy, họ hình thành lức lượng khổng lồ” Công giải phóng nhân dân thuộc địa thực nỗ lực tự giải phóng 2.2 Mối quan hệ cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa cách mạng...
 • 23
 • 606
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu 13 trình bày các giai đoạn phát triển và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu phi từ 1945 đến nayphong trào giải phóng dân tộc ở ấn độvì sao nói cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa có thể nổ ra và giành thắng lợi trước cách mạnh vô sản ở chính quốcphong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở indonesiaphong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở đông nam áphong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở việt nam đầu thế kỷ xxsự chuyển biến của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở nghệ tĩnh trong 30 năm đầu thế kỷ 20trào giải phóng dân tộc ở châu áchiến thắng lòch sử điện biên phủ ở việt nam đã ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở bắc phi tây phi nhiều nước giành được độc lập như tuynidi marốc xăng 1956 gana 1957 ghine 1958đây là một luận điểm sáng tạo của hồ chí minh về mối quan hệ giữa giải phóng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốccch mạng giải phóng dân tộc ở làoanh chị hãy cho biết ý kiến của mình về luận điểm sau cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốcphong trào độc lập dân tộc ở ấn độcách mạng giải phóng dân tộc ở việt namcách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địaPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả