ĐỀ ôn THI NHA CHU

Chuyên đề ôn thi môn Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học

Chuyên đề ôn thi môn Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
... hội chủ nghĩa CN Mác-Lênin cho rằng, người vừa thực thể tự nhiên, vừa thực thể hội, đồng thời chủ thể cải tạo hoàn cảnh Con người XHCN bao gồm người từ hội cũ để lại người sinh hội ... sáng lập lý thuyết khoa học CNXH, CNXH khoa học CN Mác-Lênin bao gồm ba phận hợp thành triết học Mác-Lênin, kinh tế học trị Mác-Lênin CNXH khoa học, trở thành học thuyết khoa học hoàn chỉnh, trở ... giai cấp công nhân, nhu cầu tự giải phóng nông dân nhu cầu phát triển trí thức Đối với nước nông nghiệp lên chủ nghĩa hội nước ta liên minh công nhân với nông dân trí thức vừa vấn đề có tính...
 • 31
 • 337
 • 3

bộ đề cương ôn thi công chức kho bạc nhà nước

bộ đề cương ôn thi công chức kho bạc nhà nước
... n công tác ho ch toán thu, chi, NSNN, cá quỹ tài KBNN cấp tỉnh qly, kho n vay n , tr n c a CP quyề e q a PL 10 Thực hi n công tác thống k , TT, bcao thu, chi NSNN quỹ TC KBNN cấp tỉnh qly, kho ... 36: Mọi kho n chi có chứng từ hợp lệ đƣợc toán ỉ SAI ữ q ố ề ề W m m q Câu 37: Các kho n thu NSNN bao gồm kho n thu phí, lệ phí SAI S m ỉ ề ố S W ồm ề ữ ố Câu 38: Kho n vay nợ nƣớc ngòai kho n ... hợp tác quốc tế làm đòn bẩy cho cải cách đổi hoạt động Kho bạc Nhà nƣớc d ó ự ộ d ố ; ắ q ố q ố ò ẩ ô ầ x ó ộ ộ ự ể Tăng cƣờng công tác thông tin tuyên truyền ộ ô ũ q ọ ự ề ể ú q ọ ự Điều ô ô...
 • 69
 • 315
 • 0

Bài tập theo chủ đề - Ôn thi đại học

Bài tập theo chủ đề - Ôn thi đại học
... sơ đồ : +H2 O +Br2 CuO X C3H6Br2 C3H6(OH)2 CH2(CHO)2 NaOH t Vậy X : A : CH3-CH=CH2 B : CH2=CH-CH2-CH3 C : CH3-CH=CH-CH3 D : Xiclo propan Câu 11 : Cho chất A H2 qua Ni nung nóng thu chất B Chất ... với H2/Ni,t0 sinh ancol có cacbon bậc bốn phân tử Công thức cấu tạo A A : (CH3)3CCHO B : (CH3)2CHCHO C : (CH3)3C-CH2-CHO D : (CH3)2CH-CH2-CHO ... cháy hoàn toàn X1 thu V lít CO2(đktc) m, gam H2O Câu 13 : Công thức andehít A : CH3CHO CH3CH2CHO B : HCHO CH3CHO C : O=CH-CH=O O=C-CH2-CH=O D : CH3CH2CHO C3H7CHO Câu 14 : Khối lượng tính gam Ag...
 • 3
 • 644
 • 5

Bài tập theo chủ đề- Ôn thi đại học

Bài tập theo chủ đề- Ôn thi đại học
... dụng với Na , không tác dụng với dung dịch NaOH không tham gia phản ứng tráng gương Các chất M , N , P ,Q : M CH3OC2H5 C3H7OH HOCH2CHO ... gam Ag Xác định công thức cấu tạo thu gọn X A : CH3CHO B : C2H5CHO C : HCHO D : C3H7CHO Câu 44 : Cho hợp chất hữu X , Y , Z Biết X chứa nguyên tố C, H ,Cl clo chiếm 71,72% theo khối lượng Y ... khối lượng Y chứa nguyên tố C , H , O oxi chiếm 55,71% theo khối lượng Khi thuỷ phân X môi trường kiềm hidro hoá Y thu hợp chất Z Xác định công thức cấu tạo X , Y , Z A : CH3Cl , HCHO , CH3OH...
 • 3
 • 449
 • 13

chuyen de on thi vao lop 10 : chu de he phuong trinh

chuyen de on thi vao lop 10 : chu de he phuong trinh
... y = Bi 10 Vi giỏ tr no ca m thỡ h sau vụ s nghim : mx + y = A) m = B) m = C) m = 1, Ví dụ 1: Giải hệ phơng trình 13 + = x y 36 10 + =1 x y Giải : D) m = Đặt ẩn phụ : Ta có hệ : X = x ... = z = 5, Ví dụ 5: Giải hệ phơng trình x+ 1+ x+1 =5 y =4 y ( Đề thi vào 10 năm 1998 1999) 6, Ví dụ 6: Giải hệ phơng trình : x1+ + x1 = 11 y+1 =5 y+1 Đề thi vào 10 Câu Cho hệ phơng ... X + 10Y = 36 36 2, Ví dụ 2: Giải hệ phơng trình 3, Ví dụ 3: Giải hệ phơng trình : 10 + 12 x x + = + =1 12 x x + x + y + 3z = 11 (1) x + y + z = ( 2) x + y + z = (3) Hớng dẫn: Rút...
 • 9
 • 1,051
 • 38

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC CHỦ ĐỀ LƯỢNG GIÁC

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC CHỦ ĐỀ LƯỢNG GIÁC
... cos x =1 dang Giải phơng trình phơng pháp hạ bậc Chuyên đề phơng trinh lợng giác THPT_TL Công thức hạ bậc cos2x= + cos x cos x ; sin2x= 2 Công thức hạ bậc cos3x= 3sin x sin x 3cos x + cos ... 2sin2x-cos2x=7sinx+2cosx-4 8/ 5 9/ 2cos2x-8cosx+7= 10/ cos8x+sin8x=2(cos10x+sin10x)+ cos2x cos x Chuyên đề phơng trinh lợng giác THPT_TL 11/ 1+ sinx+ cos3x= cosx+ sin2x+ cos2x 12/ 1+sinx+cosx+sin2x+cos2x=0 ... tan = Dang 11 : Phơng trình LG phải thực phép biến đổi phức tạp Giải phơng trình Chuyên đề phơng trinh lợng giác 1/ + (16 2) cos x = cos x x= 3/ 5cos x cos x +2sinx=0 x = + k 2 ( sin x...
 • 5
 • 679
 • 30

chủ đề ôn thi HSG cực hay

chủ đề ôn thi HSG cực hay
... cách nào, nhúng dây dẩn nối với cực nguồn điẹn vào cốc nớc, có thểnhận biết đợc có tồn hay không chúng hiệu điện thế? 2.20 Để xác định xem cực nguồn điện cực dơng cực cực âm, thực tế ngời ta thờng ... vẽ 1.1.Mạch điện trở R thay đổi đợc, mắc vào A B a Xác định giá trị R để mạch có công suất cực đại Tính giá trị cực đại đó? b Chứng tỏ rằng, công suất mạch nhỏ công suất cực đại(Pcđ) điện trở R ... điện cực không thay đổi); (S/121/nc9) 2.10 Cho am pe kế, vôn kế, ắc quy số dây nối.Hãy xác định điện trở vật dẫn x Xét trờng hợp a Am pe kế có điện trỏ nhỏ, vôn kế có điện trỏ lớn ( Am pe kế vôn...
 • 14
 • 216
 • 0

CAC CHU DE ON THI DAI HOC.zip

CAC CHU DE ON THI DAI HOC.zip
... nhân có số A prôton khác số nơtron B nơtron khác số prôton C khối khác số prôton D khối khác số nơtron 39 lượng ion hoá nguyên tử Hiđrô A lượng ứng với mức n=1 B động êlêctron C lượng cần cung ... việc chế tạo đèn n on B Trong tượng quang dẫn, êlêctron giải phóng khỏi khối chất bán dẫn C Trong tượng quang dẫn, lượng cần thi t để giải phóng êlêctron liên kết thành êlêctron dẫn cung cấp nhiệt ... -30cm D 80cm Đồng vò nguyên tử mà hạt nhân có số A nơtron khác số prôton B prôton khác số nơtron C khối khác số prôton D khối khác số nơtron Một mạch dao động gồm tụ điện C cuộn dây L Điện trở...
 • 40
 • 187
 • 0

Tài liệu ôn thi công chức nhà nước và bộ đề ôn thi công chức nhà nước ngành thuế

Tài liệu ôn thi công chức nhà nước và bộ đề ôn thi công chức nhà nước ngành thuế
... Nhà nước, quan trung ương quản lý Nhà nước theo nguyên tắc tổ chức hành Nhà nước Phân loại bộ: Có thể chia thành nhóm Bộ quản lý lĩnh vực Bộ quản lý Nhà nước ngành - Bộ quản lý lĩnh vực (Bộ chức ... Cơ cấu tổ chức phủ: Bộ quan ngang Bộ, quan ngang (gọi chung Bộ) phận cấu thành phủ Bộ quan phủ, thực chức quản lý nhà nước ngành lĩnh vực công tác phạm vi nước Bộ ngành hai khái niệm không đồng ... theo ngành lĩnh vực công tác (quản lý nhà nước thẩm quyền riêng) Vì có loại bộ: Bộ quản lý ngành quản lý theo lĩnh vực (chức năng) + Bộ quản lý ngành: quan phủ thực chức quản lý nhà nước ngành...
 • 72
 • 3,576
 • 22

Các chủ đề ôn thi ĐH mới và hay./.

Các chủ đề ôn thi ĐH mới và hay./.
... nghim kộp, x = Nhỡn bng bin thi n suy ra: Hm s y = f (x) ch cú cc tiu m khụng cú cc i CT+ g > m = thỡ f (x) cú nghim phõn bit x1 < x < x c) Nu g ( 0) Nhỡn bng bin thi n suy ra: xx1 x2 x3 ... = m + < x1 < < x Bng bin thi n Nhỡn BBT suy x CĐ = b) Nu m > thỡ x1 x > v x1 + x = ( m + 3) < x1 < x < xx1 0x2 +f 0+00+ f+ CT C CT+ xx1 x2 0+f 0+00+ f+ Bng bin thi n CT Nhỡn BBT suy x CĐ ... ca ng thng y = m vi th y = g(x) Nhỡn bng bin thi n suy ng thng y = m ct y = g(x) ti ỳng im f ( x ) = cú ỳng nghim Vy hm s y = f (x) khụng th ng thi cú cc i v cc tiu Bi Chng minh rng: f ( x...
 • 11
 • 215
 • 0

Tài liệu Một số chủ đề ôn thi tốt nghiệp đại học cao đẳng ppt

Tài liệu Một số chủ đề ôn thi tốt nghiệp đại học cao đẳng ppt
... ng cao R A v B l hai im trờn hai ng trũn ỏy cho gúc hp bi AB v trc ca hỡnh tr l 300 a.Tớnh din tớch xung quanh v din tớch ton phn ca hỡnh tr b.Tớnh th tớch tr tng ng Trang 19 Mt s ch ễn _Thi_ TN_THPT_2009_VXuan ... Tớnh bỏn kớnh ng trũn ny 3/ Tớnh din tớch ca thit din to bi mp(CMN) v hỡnh lp phng Bi Cho hỡnh hp ch nht ABCD.ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng cnh a, chiu cao bng b Gi M l trung im ca CC a 1/ Tớnh VBDAM ... bng a, chiốu cao bng 2a 1/ Tớnh gúc to bi SA v mp(SCD) 2/ Mp() cha CD v vuụng gúc vi (SAB) ct SA, SB ln lt ti E, F Tớnh th tớch ca hỡnh chúp S.CDEF - - Trang 27 Mt s ch ễn _Thi_ TN_THPT_2009_VXuan...
 • 27
 • 294
 • 0

CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN 2014

CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN 2014
... A ) ta lựa chọn hai cách sau: Năm học 2013 - 2014 http://violet.vn/vanlonghanam 13 Lại Văn Long website: http://violet.vn/vanlonghanam: Chun Đề Ơn Thi Tốt Nghiệp 2013 -2014 Cách 1: Bước 1: Đường ... Năm học 2013 - 2014 http://violet.vn/vanlonghanam 46 Lại Văn Long website: http://violet.vn/vanlonghanam: Chun Đề Ơn Thi Tốt Nghiệp 2013 -2014 V S ABCD 6 = a = a 6 a 18 C Một số đề thi tham khảo ... học 2013 - 2014 http://violet.vn/vanlonghanam 48 Lại Văn Long website: http://violet.vn/vanlonghanam: Chun Đề Ơn Thi Tốt Nghiệp 2013 -2014 Phương pháp: Sử dụng giả thi t tính chất thi t diện tạo...
 • 61
 • 5,117
 • 266

Tài liệu 6 chủ đề ôn thi tốt nghiệp 2010 ppt

Tài liệu 6 chủ đề ôn thi tốt nghiệp 2010 ppt
... diện tích hình phẳng giới hạn (C) trục tọa độ  + Sửa thi thử + Giới thi u đề thi cấu trúc đề thi đề thi TN năm trước + Tổng hợp chương trình ôn tập (ĐS: khơng tồn m) 12/ Cho (C): y   x3  x  ... Dùng đồthò (C) biện luận theo m số nghiệm phương trình x  x   m  Thi thử  Giải đề thi mẫu Ôn tập Tốt NghiệpTHPT Chủ đề 2: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT (4 tiết) A.TÓM TẮT: ...   2i 1  3i c) z  5z   d) z  16  e) z   Chủ đề 5 ,6: KHỐI ĐA DIỆN, MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN (4 tiết) A.TÓM TẮT: Phân chia lắp ghép khối đa diện Công thức tính thể tích khối lăng trụ,...
 • 9
 • 116
 • 0

đáp án đề ôn thi chủ nghĩa xã hội tốt nghiệp

đáp án đề ôn thi chủ nghĩa xã hội tốt nghiệp
... nghề … + Các tổ chức nghiệp đoàn, công đoàn thường xuyên phát triển vững mạnh … với trình phát triển không ngừng SX công nghiệp đại… c- Nội dung SMLS GCCN Việt Nam: Giai cấp công nhân Việt Nam cần ... xây dựng thành công CNXH C©u 3: (3,5 ®iÓm) Tôn giáo gì? Trình bày nguồn gốc tôn giáo sách tôn giáo Đảng nhà nước ta Khái niệm: * Khái niệm: Tôn giáo hình thái ý thức XH phản ánh cách hoang đường, ... cán dân tộc Câu 5: Tôn giáo gì? Trình bày nguyên nhân tồn tôn giáo CNXH quan điểm đạo việc giải vấn đề tôn giáo CNXH Khái niệm: * Khái niệm: Tôn giáo hình thái ý thức XH phản ánh cách hoang đường,...
 • 12
 • 334
 • 0

chuyên đề ôn thi kinh tế chính trị phần thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

chuyên đề ôn thi kinh tế chính trị phần thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
... thành phần kinh tế tư nhân Đồng thời, xã hội cũ để lại nhiều thành phần kinh tế kinh tế tư nhân nhiều hình thức tổ chức sản xuất – kinh doanh khác nhau, kinh tế cá thể nông dân, thợ thủ công người ... phần kinh tế tư nhân.) Hơn nữa, theo Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng, Kinh tế tư nhân động lực kinh tế kinh tế ... vai trò chủ đạo Kinh tế nhà nước kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Như vậy, thành phần kinh tế tư nhân khuyến khích thành phần kinh tế nhà nước thành phần kinh tế chiếm...
 • 15
 • 434
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bo de on thi cong chuc thue 2014bộ đề ôn thi công chức thuế 2012đề ôn thi công chức môn tiếng anhđề ôn thi công chứcde on thi mon chu nghia mac lenin dai cuongbộ đề ôn thi công chức mon kien thuc chungbo de on thi cong chuc ha noi mon tieng anh năm 2015de on thi cong chuc xa phuong 2015 hai phongbo de on thi cong chuc mon tieng anhđề ôn thi công chức viên chức tiểu học mới nhấtđề ôn thi công chức hà nội 2014đề cương ôn thi công chức kho bạc nhà nướcchuẩn bị để ôn thi vietcombank các bạn có nhã hứng làm bài này nhachuyên đề ôn thi đại họcchuyên đề ôn thi môn toánC c bi n ph p y m nh vi c ti u th s n ph m c a c ng ty may th ng longM t s bi n ph p th c y c ng t c ti u th s n ph m c a C ng ty TSCTh c tr ng v m t s gi i ph p nh m n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng nh c ng nghi p t t i Vi t Nam trong qu tr nh gia nh p t ch c th ng m i th gi i WTOTh c tr ng h th ng k nh ph n ph i c a C ng ty b nh k o H i Hhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMC01NDd6OHNyUlETh c tr ng v gi i ph p Ho t ng ti u th s n ph m t i c ng ty C i n v Ph t tri n n ng th nCấu trúc đề kiểm tra năng lực thi viên chứcGiáo án bồi dưỡng HSGĐề thi HSG cấp trườngĐề Cương Hóa 9Đề KH1-2011-2012 THPT NCphiếu học tập bài 12Đề Cương Tiếng Anh 8NKH nhờ thầy cô và các bạn giúpĐề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2005-2006Đề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2004-2005Ôn tập Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trìnhPhép cộng trong phạm vi 3Phép cộng trong phạm vi 4Đề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2003-2004