cau hoi thi ngoai khoa phuhmtu

Câu hỏi thi cuối khóa môn tính toán lưới

Câu hỏi thi cuối khóa môn tính toán lưới
... khả lưới tính toán Khả lưới nghĩa đơn giản thực công việc tảng Grid Hầu tất chương trình máy tính hàng loạt vận chuyển đến Lưới tính toán thực với kết nối ssh từ xa Khả lưới bao gồm sử dụng tính ... khả sử dụng nhiều máy tính toán để giảm thời gian thực Ứng dụng khả lưới ứng dụng có khả thực thi tảng Lưới, cách sử dụng nguồn lực phân phối có sẵn tảng Khả lưới tính toán dùng để thích ứng ... khiển riêng lẻ gửi câu lệnh đến xử lý Khi câu lệnh thực thi cách đồng thời phận xử lý Chẳng hạn, for(i=0;i...
 • 16
 • 120
 • 1

Thi ngoại khóa hóa học câu hỏi hay và bổ ích

Thi ngoại khóa hóa học câu hỏi hay và bổ ích
... cao khan CaSO4 D Cả A,B,C Câu : Kim lọai dẻo : A Vàng B Bạc C Chì D Đồng Câu : Chất sau tơ thi n nhiên ? A Sợi B Len C Tơ tằm D Tơ axetat Câu 10 : Khi phân tích cao su thi n nhiên ta monome sau ... Mùi khí bốc ? Ô CHỮ BÍ MẬT Đây công việc mà nhà hóa học thường làm Đ I Ề U C H Ế VỀ ÍCH Học sinh quan sát giáo viên làm thí nghiệm , trả lời câu hỏi trắc nghiệm Thí nghiệm Chất làm cho dung dịch ... Câu : Vỏ tàu biển thép người ta thường gắn thêm kẽm nhằm mục ích A Tăng độ bền học cho vỏ tàu B Tăng vận tốc lướt sóng tàu C Tăng vẻ mỹ quan cho vỏ tàu D Bảo vệ vỏ tàu không bị ăn mòn điện hóa...
 • 28
 • 671
 • 4

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC docx

Tài liệu NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC docx
... dân tộc chủ nghĩa Mác - Lênin 20 Phân tích sách dân tộc Đảng Nhà nước ta 21 Phân tích nguồn gốc, chát tính chất tôn giáo 22 Nguyên nhân dẫn đến tôn giáo tồn trình xây dựng chủ nghĩa hội 23 ... giáo tồn trình xây dựng chủ nghĩa hội 23 Phân tích mối quan hệ gia đình hội Làm rõ chức gia đình 24 Nêu quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin người ...
 • 2
 • 786
 • 5

BỘ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁPMÔN: VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN TRONG NGOẠI THƯƠNG

BỘ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁPMÔN: VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN TRONG NGOẠI THƯƠNG
... hóa XNK Câu 91: Khái niệm giao nhận người giao nhận Câu 92: Phạm vi dịch vụ giao nhận Câu 93: Vai trò người giao nhận Câu 94: Cơ sở pháp lý giao nhận hàng hóa XNK Câu 95: Nguyên tắc giao nhận hàng ... CPT Câu 77: Nhược điểm hệ thống vận tải container V Chương Vận chuyển hàng hóa XNK vận tải đa phương thức Câu 78: Định nghĩa đặc điểm VTĐPT Câu 79: Các hình thức tổ chức VTĐPT Câu 80: Vận tải ... sở vật chất kỹ thuật vận tải hàng không Câu 57: Các tổ chức vận tải hàng không quốc tế Việt Nam Câu 58: Trình bày sở pháp lý điều chỉnh vận tải hàng không giới Việt Nam Câu 59: Trình bày trách...
 • 4
 • 785
 • 10

CÂU hỏi THI KIỂM TRA ĐƯỜNG lối đối NGOẠI của ĐCSVN

CÂU hỏi THI KIỂM TRA ĐƯỜNG lối đối NGOẠI của ĐCSVN
... đến Đại hội X? Câu 17 Phân tích, làm rõ quan điểm đạo chủ trương xây dựng phát triển văn hóa? Câu 18 Trình bày nội dung đường lối đối ngoại Đảng thời kỳ từ 1975-1986? Vì quan hệ đối ngoại thời kỳ ... kỳ có nhiều hạn chế? Câu 19 Phân tích trình đổi tư đối ngoại Đảng Nhà nước ta từ Đại hội VI (1986) đến Đại hội X (2006)? Câu 20 Phân tích chủ trương mở rộng quan hệ đối ngoại hội nhập kinh tế ... Câu 11 Phân tích, làm rõ thành tựu 20 năm thực đường lối đổi công nghiệp hóa, đại hóa đất nước? Câu 12 Trình bày mục tiêu quan điểm thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta nay? Câu...
 • 2
 • 2,768
 • 5

câu hỏi thi vấn đáp môn pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại

câu hỏi thi vấn đáp môn pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại
... đến tượng xung đột pháp luật mua bán quốc tế gì? 41 Hãy nêu điều kiện hiệu lực hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 42 Theo quy định pháp luật Việt Nam, hàng hóa xem đối tượng hợp pháp hợp đồng mua ... hóa quốc tế thương nhân hai nước, bên lựa chọn khác? Giải thích 34 Phát biểu sau hay sai: hệ thống pháp luật nước chọn luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế luật chuyên ngành luật liên ... hợp đồng Bộ luật dân sự? Giải thích 35 Trình bày khác biệt tập quán quốc tế thương mại hai nguồn luật: điều ước quốc tế thương mại luật quốc gia 36 Trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có sử...
 • 8
 • 881
 • 6

Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành khoa học và công nghệ 2013

Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành khoa học và công nghệ 2013
... nhiệm vụ khoa học công nghệ quy định (Luật KH&CN số 29 /2013/ QH13) Câu 15: Anh/chị trình bày quy định Luật Khoa học Công nghệ số 29 /2013/ QH13 liên kết xác định thực nhiệm vụ khoa học công nghệ Câu ... (Luật KH&CN số 29 /2013/ QH13) Câu 23: Anh/chị trình bày quy định Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ; tổ chức Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành, tổ chức, chuyên gia tư vấn ... KH&CN số 29 /2013/ QH13): Câu 20: Anh/chị nêu quyền nghĩa vụ bên đặt hàng, bên nhận đặt hàng thực hợp đồng nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ giải tranh chấp hợp đồng khoa học công nghệ theo...
 • 5
 • 296
 • 6

120 CÂU HỎI THI VÀO CAO HỌC NĂM 2013 MÔN CƠ SỞ: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

120 CÂU HỎI THI VÀO CAO HỌC NĂM 2013 MÔN CƠ SỞ: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
... Trình bày vấn đề môi trường đô thị hóa di dân tự 50 Trình bày điều kiện môi trường đô thị vấn đề sức khỏe người dân môi trường đô thị 51 Trình bày ảnh hưởng khai thác than đá đến môi trường sinh thái ... quốc gia phát triển bền vững môi trường Việt Nam 38 Trình bày biện pháp thực Kế hoạch quốc gia phát triển bền vững môi trường Việt Nam phương hướng giải vấn đề môi trường Việt Nam 39 Trình bày ... củi đến môi trường sinh thái 53 Trình bày ảnh hưởng sản xuất lượng hạt nhân, nhiệt điện, thủy điện đến môi trường 54 Trình bày việc tiêu thụ lượng công nghiệp, sinh hoạt ô nhiễm môi trường 55...
 • 5
 • 59
 • 0

CÂU HỎI THI BSNT HỆ NGOẠI

CÂU HỎI THI BSNT HỆ NGOẠI
... Trỡnh by chn oỏn v thỏi x trớ góy kớn thõn xng ựi 61 Trỡnh by nguyờn tc iu tr góy kớn thõn xng ựi 62 Trỡnh by cỏc bin chng v di chng ca gy kớn xng cng chõn 63 Trỡnh by chn oỏn v thỏi x trớ chn ... oỏn v thỏi iu tr góy kớn hai xng cng chõn chn thng, góy mi 68 Trỡnh by iu tr góy hai xng cng chõn chn thng ngi ln 69 Trỡnh by cỏc phng phỏp iu tr góy c xng ựi 70 Trỡnh by chn oỏn v thỏi x ... 20 Trỡnh by nguyờn tc v phng phỏp iu tr chy mỏu loột d dy tỏ trng 21 Trỡnh by chn oỏn xỏc nh v thỏi x trớ thng loột d dy tỏ trng 22 Trỡnh by h p mụn v loột d dy tỏ trng chn oỏn v nguyờn tc iu...
 • 7
 • 42
 • 0

120 CÂU HỎI THI TUYỂN BÁC SĨ NỘI TRÚ Chuyên ngành Nha khoa

120 CÂU HỎI THI TUYỂN BÁC SĨ NỘI TRÚ Chuyên ngành Nha khoa
... trị viêm tủy ngược dòng 52 Trình bày chẩn đoán điều trị tổn thương nội nha- nha chu 53 Trình bày đường gây tổn thương nội nha nha chu 54 Trình bày triệu chứng, chẩn đoán điều trị bệnh viêm quanh ... vật liệu lấy dấu Nêu đặc tính chất lấy dấu 20 Nêu cách phân loại hợp kim nha khoa 21 Nêu khác thành phần hóa học sứ nha khoa sứ dân dụng Vì lại có khác 22 Vai trò dinh dưỡng bệnh miệng ảnh hưởng ... phương pháp lèn ngang lạnh 56 Trình bày nguyên tắc điều trị nội nha lại kỹ thuật lấy bỏ vật liệu trám bít lòng ống tuỷ điều trị nội nha lại 57 Trình bày triệu chứng chẩn đoán bệnh sâu 58 Trình...
 • 7
 • 2,421
 • 3

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC 2013 LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC 2013 LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
... nhiệm vụ khoa học công nghệ quy định (Luật KH&CN số 29 /2013/ QH13) Câu 15: Anh/chị trình bày quy định Luật Khoa học Công nghệ số 29 /2013/ QH13 liên kết xác định thực nhiệm vụ khoa học công nghệ Câu ... (Luật KH&CN số 29 /2013/ QH13) Câu 23: Anh/chị trình bày quy định Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ; tổ chức Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành, tổ chức, chuyên gia tư vấn ... KH&CN số 29 /2013/ QH13): Câu 20: Anh/chị nêu quyền nghĩa vụ bên đặt hàng, bên nhận đặt hàng thực hợp đồng nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ giải tranh chấp hợp đồng khoa học công nghệ theo...
 • 5
 • 169
 • 0

NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH KHOA học và CÔNG NGHỆ

NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH KHOA học và CÔNG NGHỆ
... quản tổ chức khoa học công nghệ Câu 12: Căn vào Thông tư 02/2010/TT-BKHCN ngày 18/3/2010, anh (chị) nêu trách nhiệm Bộ Khoa học Công nghệ; Sở Khoa học Công nghệ tổ chức khoa học công nghệ Câu 13: ... Câu 9: Căn vào Luật Khoa học Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013, anh (chị) nêu nghĩa vụ tổ chức khoa học công nghệ nghĩa vụ cá nhân hoạt động khoa học công nghệ Câu 10: Căn vào Thông ... khoa học công nghệ; tổ chức Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành, tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập đánh giá, nghiệm thu kết thực nhiệm vụ khoa học công nghệ (Luật KH&CN số 29/2013/QH13) Câu...
 • 7
 • 186
 • 0

Ngân hàng câu hỏi thi mạng máy tính

Ngân hàng câu hỏi thi mạng máy tính
... nhi u thi t b /ngư i dùng có th g i/nh n tín hi u ñư ng truy n Trang (8) Câu 40 ðánh d u t t c câu ñúng v thi t b m ng: A DTE (Data Terminal Equipment) thi t b ñ u cu i máy tính, NIC, Máy in ... B DTE thi t b trung gian switch, router C DCE (Data Communication Equipment) thi t b trung gian switch, router D DCE thi t b ñ u cu i c a m ng máy tính, NIC, máy in Câu 41 ðánh d u t t c câu ñúng: ... Trang (8) Câu 53 ðánh d u câu ñúng dư i ñây v thi t b m ng: A Repeater/Hub phân chia m ng máy tính vùng xung ñ t (collision domain) khác B Thi t b ñ nh n (Router) phân chia m ng máy tính vùng...
 • 8
 • 1,404
 • 23

Tài liệu Một số câu hỏi thi vấn đáp nuôi trồng thủy sản.pdf

Tài liệu Một số câu hỏi thi vấn đáp nuôi trồng thủy sản.pdf
... Câu 23: Nguyên nhân thay đổi PH? (giống câu 1) Câu 24: Rotifera phân bố đâu? Loài nuôi sinh khối? Làm thức ăn cho đối tượng nào? Giải thích?  Phân bố chủ yếu nước (95%)  Brachionus lecane nuôi ... Ilotica) Câu 45: Thế loài ưu thế? quần thể thủy sinh vật xuất loài ưu số lượng, thành phần loài biến động nào?  Loài ưu loài chiếm tỷ lệ cao thuỷ vực( >60%)  Số lượng, thành phần loài biến động Câu ... volvox,eudorina  Một số tảo lục dạng sợi phát triển nhiều tạo thành bụi gây cản trở hoạt động tôm cá: spirogyra, zygnema Câu 55 :nuôi tôm sú với mật độ nhiều 20con/m2 có nên nuôi ghép với cá...
 • 17
 • 3,522
 • 10

Xem thêm