1 TE BAO EUKARYOTE

1.te bao, mo

1.te bao, mo
...
 • 27
 • 313
 • 0

Nguồn gốc của các tế bào eukaryote từ các tổ tiên prokaryote

Nguồn gốc của các tế bào eukaryote từ các tổ tiên prokaryote
... cao học K13 SHTN NỘI DUNG I Nguồn gốc tế bào eukaryote - Theo thuyết tiến hóa, tất thể sống có nguồn gốc từ tổ tiên chung Và dạng tổ tiên tế bào prokaryote + Tế bào prokaryote trải qua nhiều biến ... Tất dẫn liệu cho thấy tế bào eukaryote phức tạp nhiều so với tế bào prokaryote, để hiểu nguồn gốc tế bào eukaryote phải làm sáng tỏ vấn đề: Tế bào eukaryote sinh từ tế bào prokaryote kết trình ... Theo thuyết cộng sinh tế bào, bào quan có cấu trúc hạt tế bào eukaryote nguồn gốc không phụ thuộc sinh từ tế bào prokaryote, chẳng hạn: + Các plastid xanh có nguồn gốc từ tảo cộng sinh hiếu...
 • 18
 • 881
 • 2

Tài liệu So sánh các tế bào eukaryote, eubacteria và archaea ppt

Tài liệu So sánh các tế bào eukaryote, eubacteria và archaea ppt
... thể ≥2 Có Các NST chứa histone Có Không Không Phân chia Nguyên Thường tế bào phân cắt đôi Phân cắt đôi * Tế bào chất Dòng tế bào chất Có Không Không Các ty thể Có Không Không Các lạp thể Các túi ... lông, Các sợi Các có thoi lông tơ ??? Vị trí vận Màng chuyển bào điện tử quan * Đường kính Màng tế bào Màng tế bào Tế bào 2-25 điển hình µm 0,3-2 µm 0,5-2 µm (Nguồn: dẫn theo Watson et al 1987; ... ribosome 80 S 70 S 70 S Có Có Ester Ether * Các lớp bề mặt Màng sinh chất Có Các liên kết lipid Ester màng Các sterol màng Có Hiếm Peptidogl ycan vách tế bào Không Có Không Không Các sợi lông, Các...
 • 6
 • 238
 • 1

Tài liệu Tế bào eukaryote- prokaryote pptx

Tài liệu Tế bào eukaryote- prokaryote pptx
... (10)- không bào, (11)- tế bào chất, (12)- lysosome, (13)- trung thể Tế bào prokaryote - Nhân sơ Prokaryote nhóm tế bào màng nhân Đây đặc điểm để phân biệt với tế bào eukaryote Prokaryote bào quan ... mặt tế bào; (ii) vỏ tế bào bao gồm capsule, thành tế bào màng sinh chất; (iii) vùng tế bào chất có chứa DNA genome, ribosome thể vẩn (inclusion body) Các đặc trưng tế bào prokaryote : • Tế bào ... nhân tế bào có hệ thống màng riêng để bảo vệ phân tử DNA tế bào Tế bào eukaryote thường có cấu trúc chuyên biệt để tiến hành chức định, gọi bào quan Các đặc trưng tế bào eukaryote: • Tế bào chất...
 • 8
 • 385
 • 3

Tài liệu TẾ BÀO EUKARYOTE pptx

Tài liệu TẾ BÀO EUKARYOTE pptx
... T BO EUKARYOTE Mc tiờu hc tp: Trỡnh by c hỡnh dng, kớch thc ca TB eukaryote Trỡnh by c cu trỳc v chc nng ca cỏc thnh phn cu to TB eukaryote Nờu cỏc c im khỏc bit gia TB prokaryote v TB eukaryote, ... eukaryote Nờu cỏc c im khỏc bit gia TB prokaryote v TB eukaryote, gia TB thc vt v TB ng vt T BO EUKARYOTE ã Ting Hy lp: Eu = thc, Karyon: nhõn ã Hin din: sinh vt nguyờn sinh, nm, thc vt, ng vt ... cellulose & pectic, cú lc lp ã TB ng vt khụng cú Cu trỳc ca T bo ng vt Cu trỳc ca T bo thc vt T BO EUKARYOTE Kớch thc: TB TV 10 -100 àm, V 10 - 30 àm, si Gai 20 cm; TB thn kinh Hu cao c m Hỡnh dng:...
 • 146
 • 1,932
 • 27

Điều hòa hoạt động của gen ở tế bào Eukaryote

Điều hòa hoạt động của gen ở tế bào Eukaryote
... SỰ ĐIỀU HÒA PHIÊN MÃ PRO- VÀ EUKARYOTE ĐIỀU HÒA BIỂU HIỆN GENE TỪ XA EUKARYOTE ĐIỀU HỊA BIỂU HIỆN GENE EUKARYOTE Biệt hóa (điều hòa khơng gian) Phát triển cá thể (điều hòa thời gian) ... điều hòa thơng qua nén giải nén  Sự phân “khoang” tế bào  cần q trình điều hòa để kết nối “khoang” khác  Cơ thể đa bào điều hòa nhận biết tế bào khác thể  Biệt hóa mơ, quan  cần điều hòa ... Sự điều hòa biểu gene pro- eukaryote khác ? Tại ? eukaryote có kiểu điều hòa biểu gene ? Kiểu điều hòa biểu gene quan trọng ? Trình bày chế Vai trò nhân tố phiên mã chung chuyên biệt điều hòa...
 • 16
 • 861
 • 14

Tế bào eukaryote

Tế bào eukaryote
... T BÀO EUKARYOT C u trúc c a T bào th c v t Hình d ng kích thư c t bào · Kích thư c: TB TV 10 -100 µm, V 10 - 30 µm, s i Gai 20 cm; ... MÀNG T BÀO L p lipid kép Tính linh ng: • Tái h p nhanh m i b m • Có th ti p nh n m t lipid m i vào màng • H p nh t hai màng t bào = hòa nh p màng • Có kh chuy n ng: ngang, d c, t xoay MÀNG T BÀO ... 25-30 Å MÀNG T BÀO L p lipid kép Là ph n c u trúc b n c a màng sch t § G m lo i phân t lipid: - Phospholipid - Cholesterol - Glycolipid M i lo i u có u: ưa nư c, k nư c MÀNG T BÀO L p lipid kép...
 • 25
 • 126
 • 2

Hiểu biết về 1 tế bào lympho t

Hiểu biết về 1 tế bào lympho t
... CỦA T BÀO T SỰ ĐỘC T BÀO TRUNG GIAN QUA T BÀO T Sự bi t hóa t tiền Tc thành t bào Tc gây độc trực tiếp Cần t n hiệu: + T n hiệu 1: Ch t tiếp nhận t bào T nhận diện phức hợp KN-MHC lớp I t ... (đại thực bào miễn dịch t bào, t bào B miễn dịch dịch thể), đồng thời ti t cytokin để ho t hoá t bào khác T bào TC: mang h t chứa protein gi t virus t bào ung thư Sự bi t hoá thành t bào ... fragmentine vào t bào tiêu di t t bào đích  gi t ch t t bào Cách 2: ho t hóa enzym phân c t phân t DNA t bào đích  DNA bị phân c t t bào đích t hủy  trình Apoptosis *K T LUẬN T BÀO T LÀ...
 • 9
 • 556
 • 1

Bài giảng Thực vật và phân loại thực vật Chương 1: Tế bào thực vật

Bài giảng Thực vật và phân loại thực vật Chương 1: Tế bào thực vật
... Ribosome Không bào Thể Golgi Sợi tế vi Vi quản Ty thể Vi thể Màng tế bào Vách tế bào Vách tế bào kế cận Lục lạp Lổ màng TẾ BÀO THỰC VẬT VÁCH TẾ BÀO Vách tế bào định hình dạng tế bào thực vật độ bền ... hồi vách tế bào đi, gặp tế bào cương mô mạch gỗ loại tế bào cương mô Tế bào đá lê Mạch gỗ Vách tế bào Tế bào sợi Sự biến đổi hoá học vách tế bào Chất cutin: ngấm vào mặt mô bì sơ cấp (tế bào biểu ... học vách tế bào Lớp thứ cấp chất cellulose nằm tế bào nhu mô ngấm thêm cellulose tế bào hậu mô, tế bào mạch rây, tế bào sống Tế bào nhu mô Tế bào hậu mô Sự biến đổi hoá học vách tế bào Ngoài cellulose,...
 • 29
 • 334
 • 0

Tế bào nhân thực (tiết 1)

Tế bào nhân thực (tiết 1)
... Tế bào nhân thực (Tiết 1) A: Đặc điểm chung tế bào nhân thực -Tế bào động vật, thực vật, nấm thuộc tế bào nhân thực - Đặc điểm chung tế bào nhân thực: + Nhân có màng nhân bao bọc + Tế bào ... động tế bào Điểm khác biệt tế bào nhân tế bào nhân thực Đặc điểm - Kích thước - Màng bao bọc vật chất di truyền - Hệ thống nội màng - Các bào quan có màng bao bọc Tế bào nhân Tế bào nhân thực ... thực Điểm khác biệt tế bào nhân tế bào nhân thực Đặc điểm Tế bào nhân Tế bào nhân thực - Kích thước Nhỏ Lớn - Màng bao bọc vật chất di truyền - Hệ thống nội màng - Các bào quan có màng bao...
 • 25
 • 300
 • 2

Nhập môn tài chính tiền tệ 1.2 - Bảo hiểm

Nhập môn tài chính tiền tệ 1.2 - Bảo hiểm
... loại bảo hiểm kinh doanh Căn vào đối tượng bảo hiểm + Bảo hiểm tài sản: Là loại hình bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm giá trị tài sản + Bảo hiểm người: Đây hình thức bảo hiểm có đối tư ợng bảo hiểm ... hạn nhà bảo hiểm phải trả tiền bồi thường cho người bảo hiểm tai nạn bảo hiểm xảy 5.2.2.5 Bảo hiểm phí: số tiền người tham gia bảo hiểm phải đóng góp cho người bảo hiểm đối tượng bảo hiểm 5.2.2.6 ... tiền bảo hiểm: + Giá trị bảo hiểm: số tiền đánh giá giá trị đối tượng bảo hiểm theo thoả thuận nhà bảo hiểm người tham gia bảo hiểm + Số tiền bảo hiểm: khoản tiền tính cho đối tượng bảo hiểm, mà...
 • 17
 • 653
 • 2

chuong 1 _ te bao

chuong 1 _ te bao
... protein, kinaza ) protein đặc thù khác (các protein kênh, protein kinaza, clathrin, spectrin, polypeptit Thành phần protein hai lớp lipit màng ngoại chất có khác Những protein thường glycoprotein ... cdk thể protein Cip1 (protein ức chế cdk2) Protein làm thành phức hệ với cdk2 mà ức chế hoạt động protein kinaza ngăn chặn từ pha G1 đến pha S Yếu tố cdk2 không đủ để khởi động từ pha G1 đến pha ... trúc tinh vi lục lạp, để quang phân ly 12 phân tử nước, thải 6O2, tích trữ 12 NADPH2 18 ATP, số có 6ATP sử dụng cho tế bào - Pha tối xảy stroma, dụng 18 ATP 12 NADPH2 pha sáng để tổng hợp chất hữu...
 • 41
 • 148
 • 0

Tài liệu Chu trình tế bào và phân bàoEukaryote docx

Tài liệu Chu trình tế bào và phân bào ở Eukaryote docx
... chia tế bào thành hai tế bào thực vật, phiến tế bào (cell plate) hình thành trung tâm tế bào chất lan rộng dần đến cắt tế bào thành hai Nguyên phân tạo tế bào có số lượng chất lượng NST tế bào ... chia tế bào chất thực xong, NST dãn mãnh dần Sự phân chia tế bào chất: thường kèm theo sau giảm phân tế bào động vật chia tế bào chất bắt đầu nếp nhăn phân cách (cleavage furrow) bao vòng tế bào ... đoạn nối tiếp sau S đến bắt đầu phân chia tế bào Khoảng thời gian gồm G1, S G2 tế bào không phân chia gọi chung gián kỳ hay kỳ trung gian (interphase) Trong kỳ tế bào thực hoạt động sống chủ yếu...
 • 11
 • 1,023
 • 4

Sinh học phân tử mạng tế bào tập 1 GS TS đỗ ngọc liên

Sinh học phân tử mạng tế bào tập 1  GS TS đỗ ngọc liên
... myristic 16 :0 acid palmitic 18 :0 acid stearic 18 :1 cisΔ acid oleic 18 :2 cisΔ 9 ,12 acid linoleic 18 :3 cisΔ 9 ,12 ,15 acid Linonenic 20:4 cisΔ 5,8 ,11 ,14 acid arachidonic 20:5cisΔ 5,8 ,11 ,14 ,17 acid ... hình dạng tế bào, che chắn bảo vệ tế bào Tham gia vào trình phân chia tế bào Cụ thể màng tế bào nối với nhiễm sắc thể tham gia vào phân chia tế bào Tham gia vào phản ứng kết dính, màng tế bào có ... điện trục tế bào thần kinh; (4) Là thụ thể tế bào GM1 thụ thể nhận biết độc tố vi khuẩn tả bề mặt tế bào, chúng giúp tế bào gắn vào tế bào khác Các glycolipid lipid liên kết với đường Ở tế bào động...
 • 88
 • 489
 • 11

Xem thêm