Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ pon để quy hoạch, nâng cấp, tối ưu hóa việc phân bổ vị trí và tần số mạng truyền dẫn 3g wcdma tại khu vực thành phố bắc giang

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ Pon để quy hoạch, nâng cấp, tối ưu hóa việc phân bổ vị trí tần số mạng truyền dẫn 3GWCDMA tại khu vực Thành phố Bắc Giang

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ Pon để quy hoạch, nâng cấp, tối ưu hóa việc phân bổ vị trí và tần số mạng truyền dẫn 3GWCDMA tại khu vực Thành phố Bắc Giang
... ý tư ng mu n tìm hi u công ngh W-CDMA, m ng W-CDMA công ngh PON ñã th c hi n lu n văn: Nghiên c u, ng d ng công ngh PON ñ quy ho ch, nâng c p t i ưu hóa vi c phân b v trí t n s m ng truy n d ... 2: Công ngh PON chu n hóa PON Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Trang http://www.lrc-tnu.edu.vn Chương 3: ng d ng PON ñ phân b v trí quy ho ch t n s mang 3G t i khu v c TP B c Giang ... ñoan: ð tài: Nghiên c u, ng d ng công ngh PON ñ quy ho ch, nâng c p t i ưu hóa vi c phân b v trí t n s m ng truy n d n 3G” th y giáo PGS TS Nguy n Thanh Hà hư ng d n công trình t ng h p nghiên c...
 • 69
 • 400
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu, ứng dụng công nghệ PON để quy hoạch, nâng cấp tối ưu hóa việc phân bổ vị trí tần số mạng truyền dẫn 3g

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  nghiên cứu, ứng dụng công nghệ PON để quy hoạch, nâng cấp và tối ưu hóa việc phân bổ vị trí và tần số mạng truyền dẫn 3g
... pháp quy hoạch thực trước KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI Sau tháng thực hiện, luận án Ứng dụng công nghệ PON để quy hoạch, nâng cấp, tối ưu hóa việc phân bổ vị trí tần số mạng truyền dẫn ... thể, vào điều kiện phát triển thị trường thị phần nhà khai thác Trong chương trình bày: Ứng dụng công nghệ PON để quy hoạch, nâng cấp, tối ưu hóa việc phân bổ vị trí tần số mạng truyền dẫn 3G khu ... cầu xử lý thấp nhiều để ứng dụng công nghệ PON cho nâng cấp, quy hoạch tối ưu hóa vị trí mạng 3G 3.3 Quy hoạch vị trí Nhưng vấn đề việc tìm kiếm giải pháp tối ưu với chi phí số liệu hình thức khép...
 • 28
 • 159
 • 0

nghiên cứu, ứng dụng công nghệ pon để quy hoạch, nâng cấp tối ưu hóa mạng truyền dẫn 3g

nghiên cứu, ứng dụng công nghệ pon để quy hoạch, nâng cấp và tối ưu hóa mạng truyền dẫn 3g
... HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PON ĐỂ QUY HOẠCH, NÂNG CẤP VÀ TỐI ƢU HÓA MẠNG TRUYỀN DẪN 3G WCDMA Học ... thông mạng truyền dẫn 3G để tiết kiệm dải thông, tối ƣu mạng truyền dẫn di động 3G Xuất phát từ ý tƣởng muốn tìm hiểu công nghệ W-CDMA, mạng W-CDMA công nghệ PON thực luận văn: Nghiên cứu, ứng dụng ... thông tin di động thê hệ thứ W-CDMA, Chƣơng : Công nghệ PON chuẩn hóa PON, Chƣơng : dẫn 3G, Ứng dụng PON để quy hoạch, nâng cấp tối ƣu hóa mạng truyền Chƣơng : Kết luận hƣớng mở luận văn Trong...
 • 90
 • 127
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PON để QUY HOẠCH, NÂNG cấp tối ưu hóa MẠNG TRUYỀN dẫn 3g WCDMA

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PON để QUY HOẠCH, NÂNG cấp và tối ưu hóa MẠNG TRUYỀN dẫn 3g WCDMA
... truyền dẫn phục vụ nhu cầu dung lượng, lưu lượng đa dịch vụ liệu mạng 3G WCDMA Đề tài luận văn mang tên Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ PON để quy hoạch, nâng cấp tối ưu hóa mạng truyền dẫn 3G ... rộng mạng truyền tải; Tương thích với công nghệ sử dụng tương lai Để thực ý tưởng nêu tác giả chọn đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ PON để quy hoạch, nâng cấp tối ưu hóa mạng truyền dẫn 3G ... rộng mạng truyền tải; Tương thích với công nghệ sử dụng tương lai Tôi đề xuất giải pháp mạng tích hợp PON – WCN để ứng dụng công nghệ PON cho nâng cấp, quy hoạch tối ưu cho backhaul mạng 3G Chương...
 • 20
 • 131
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzim để sản xuất sử dụng chức năng xylooligosacarit từ các phế phụ liệu giàu xylan

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzim để sản xuất và sử dụng chức năng xylooligosacarit từ các phế phụ liệu giàu xylan
... phụ liệu nông nghiệp rẻ tiền, sẵn có Xuất phát từ lợi ích phân tích, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme để sản xuất sử dụng đường chức xylooligosacarit từ phế phụ ... phụ liệu giàu xylan Mục tiêu đề tài đặt là: “Xây dựng quy trình công nghệ mô hình thiết bị để sản xuất đường chức xylooligosacarit (XOS) công nghệ enzyme từ nguồn phế phụ liệu giàu xylan sử dụng ... 3.4.2 Nghiên cứu công nghệ sản xuất XOS dạng dịch quy mô sản xuất 86 3.4.2.1 Nghiên cứu xử lý nguyên liệu 86 3.4.2.2 Nghiên cứu trích ly xylan 88 3.4.2.3 Nghiên cứu thủy phân xylan 90 3.4.2.4 Nghiên...
 • 210
 • 484
 • 0

nghiên cứu, ứng dụng công nghệ fpga để xây dựng thiết bị đo lường số

nghiên cứu, ứng dụng công nghệ fpga để xây dựng thiết bị đo lường số
... bớc thiết kế vi mạch tổ hợp dựa công nghệ FPGA với ISE Chơng III : ứng dụng công nghệ FPGA để xây dựng thiết bị đo số Nội dung chơng nghiên cứu thiết bị đo số, lọc số phơng pháp tổng hợp lọc số ... n gây sai số thiết bị đợc đo thiết bị đo phụ, thiết bị 1, thiết bị 2,Tín hiệu Thiết bị thiết zK đợc đa đến thiết bị tính toán để thực phân tích hàm sai số tính bị () nhân tố Thiết bị tính toán ... chỉnh zK() Thiết bị đo phụ 1 x toán Thiết bị Thiết bị đoSơ đồ cấu trúc củaphụ n pháp đo phụ phụ đo phơng Hình 1.5: n Thiết bị đo y 21 Phơng pháp thứ hai đợc nêu hình 1.6 Sai số thiết bị đo quy...
 • 84
 • 282
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme đế sản xuất hợp chất thơm dẫn xuất carotenoids

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme đế sản xuất hợp chất thơm dẫn xuất carotenoids
... Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Enzyme đế sản xuất hợp chất thơm dẫn xuất carotenoids Mục tiêu đề tài gồm phần: Thu nhận nguồn carotenoids từ nguồn thực vật khác Chuyển hóa carotenoids thành chất ... vực lên sản xuất hợp chất sử dụng công nghệ sinh học, đặc biệt sử dụng enzyme vi sinh vật cho xúc tác sinh học Sự biến đổi sinh học hợp chất carotenoids lựa chọn hợp lý để sản xuất hợp chất hương ... hình sản xuất hợp chất apocarotenoids Hiện tình hình sản xuất hợp chất thơm dẫn xuất carotenoids Việt Nam hòa toàn mẻ, công trình nghiên cứu ít, bước đầu quy mô phòng thí nghiệm, chưa có đề tài nghiên...
 • 72
 • 435
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme để sản xuất đường chức năng xylose từ lõi ngô dùng trong công nghiệp thực phẩm

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme để sản xuất đường chức năng xylose từ lõi ngô dùng trong công nghiệp thực phẩm
... t ngô v n ñ t 43,0 t /ha S n lư ng ngô năm 2011 v n tăng nh so v i năm trư c Cùng v i s n lư ng ngô liên t c tăng ñó nh ng ph th i mà trình s n xu t ngô t o thân ngô, ngô, lõi ngô Trong ñó lõi ... ñích c a nghiên c u Xác ñ nh ñư c thông s b n c a công ño n quy trình s n xu t ñư ng xylose t lõi ngô b ng phương pháp th y phân enzyme dùng công nghi p th c ph m 1.2.2 Yêu c u c a nghiên c u ... ñã ti n hành nghiên c u v i ch ñ Nghiên c u ng d ng công ngh enzyme ñ s n xu t ñư ng ch c xylose t lõi ngô dùng công nghi p th c ph m” 1.2 M c ñích yêu c u c a nghiên c u Trư ng ð i h c Nông nghi...
 • 97
 • 671
 • 0

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ BẢN ĐỒ DẠNG SỐ TRONG NGÀNH LÂM NGHIỆP

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ BẢN ĐỒ DẠNG SỐ TRONG NGÀNH LÂM NGHIỆP
... CỤC LÂM NGHIỆP VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ BẢN ĐỒ DẠNG SỐ TRONG ... xuất thực đề tài Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ GIS để xây dựng hệ thống quy định kỹ thuật đồ dạng số ngành Lâm nghiệp Nội dung báo cáo gồm phần: - Phần I: Tổng quan nghiên cứu - Phần II: Nội ... 68 TÌNH HÌNH CHUNG VỀ ĐỀ TÀI Tên đề tài Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ GIS để xây dựng hệ thống quy định kỹ thuật đồ dạng số ngành Lâm nghiệp Thời gian thực hiện: 02 năm (Từ...
 • 73
 • 382
 • 0

nghiên cứu ứng dụng công nghệ gps để xác định chuyển dịch vỏ trái đất trên khu vực đứt gãy lai châu - điện biên

nghiên cứu ứng dụng công nghệ gps để xác định chuyển dịch vỏ trái đất trên khu vực đứt gãy lai châu - điện biên
... tầng điện ly giảm thiểu tối đa [13] $1.6 Khả ứng dụng công nghệ GPS để nghiên cứu chuyển dịch vỏ trái đất Trong mục nghiên cứu khả ứng dụng công nghệ GPS để giải toán xác định vectơ chuyển dịch vỏ ... áp dụng rộng rãi Trong đề tài cấp Bộ Tài nguyên Môi trờng giai đoạn 20012004 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS để xác định chuyển dịch vỏ trái đất khu vực đứt gãy Lai Châu - Điện Biên nhóm nghiên ... Bộ Tài nguyên Môi trờng Viện nghiên cứu Địa Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS để xác định chuyển dịch vỏ trái đất khu vực đứt gy Lai Châu - Điện Biên Chủ nhiệm đề tài: PGS TSKH...
 • 178
 • 269
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme để sản xuất sản phẩm protein thuỷ phân từ cá tạp phế liệu trong nhà máy chế biến cá

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme để sản xuất sản phẩm protein thuỷ phân từ cá tạp và phế liệu trong nhà máy chế biến cá
... hiệu sử dụng nguồn đạm protein thủy phân từ tạp phế liệu Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzym để sản xuất sản phẩm protein thủy phân từ tạp phế liệu nhà máy chế biến thực ... nuôi trồng thủy sản tiêu hủy 3.2 Kết phân tích thành phần sinh hóa tạp phế liệu nhà máy chế biến thủy sản Mẫu tạp phế liệu nhà máy chế biến 05 sở thu mua chế biến thủy sản cấp đông gửi ... liệu cùa nhà máy chế biến nguồn cung cấp nguyên liệu để sản xuất bột Các nhà máy chế biến tra đông lạnh hàng năm cung cấp từ 700 - 800 nghìn phế liệu cho chế biến bột Năm 2008 sản lượng...
 • 246
 • 1,028
 • 7

đồ án trắc địa công trình đồ án nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS để thành lập lưới khống chế thi công hầm

đồ án trắc địa công trình đồ án nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS để thành lập lưới khống chế thi công hầm
... II GPS1 GPS1 GPS1 GPS7 GPS5 III GPS2 GPS3 GPS4 GPS8 GPS6 IV Ca o GPS1 2 GPS1 0 GPS5 GPS9 GPS8 Bng 3.5 Bng thit k ca o phng ỏn Ký hiu mỏy thu I II III GPS1 1 GPS1 1 GPS6 GPS1 1 GPS8 IV Ca o GPS1 GPS1 ... Nghip GPS2 GPS5 GPS4 (A) GPS1 (B) GPS3 GPS6 GPS8 GPS1 0 G1 GPS1 2 G2 GPS1 1 GPS9 GPS7 Hỡnh 3.6 S li GPS mt t phng ỏn Bng to gn ỳng cỏc im GPS: Bng 3.3 STT 10 11 12 Tờn im GPS1 GPS2 GPS3 GPS4 GPS5 GPS6 ... GPS1 1 GPS8 IV Ca o GPS1 GPS1 GPS1 GPS7 GPS4 GPS2 GPS3 GPS5 GPS5 GPS5 GPS1 2 GPS1 0 GPS8 GPS8 GPS8 GPS1 1 GPS1 1 GPS1 1 GPS9 GPS6 3.4.4 Kt qu c tớnh chớnh xỏc li GPS Li GPS mt t c c tớnh theo phng...
 • 69
 • 801
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme để sản xuất đường chức năng xylose từ lõi ngô dùng trong công nghiệp thực phẩm

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme để sản xuất đường chức năng xylose từ lõi ngô dùng trong công nghiệp thực phẩm
... tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme để sản xuất đường chức xylose từ lõi ngô dùng công nghiệp thực phẩm 1.2 Mục đích yêu cầu nghiên cứu 1.2.1 Mục đích nghiên cứu Xác ... TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzyme để sản xuất đường chức xylose từ lõi ngô dùng công nghiệp thực phẩm Mã số: T2012-03 ... dụng lõi ngô làm giá thể để trồng nấm, kết hạn chế không ứng dụng sản xuất thực tiễn Sản lượng ngô ngày lớn lượng lõi ngô thải ngày cao Việc nghiên cứu áp dụng sản xuất đường xylose từ lõi ngô không...
 • 97
 • 222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng công nghệ quenching để sản xuất thép chất lượng cao dùng trong ngành xây dựngnghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện nhằm nâng cao văn hóa truyền thống việt namđề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tinđề cương nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và gis xây dựng bản đồ hoang mạc hóaluận văn thạc sỹ nghiên cứu ứng dụng công nghệ cừ bản bê tông cốt thép dự ứng lực để bảo vệ bờ sông bờ biển ở đồng bằng sông cửu longnghiên cứu ứng dụng công nghệ phun phủ nhiệt khí để tạo bề mặt có độ chịu mài mòn và bám dính cao phục hồi các chi tiết máy có chế độ làm việc khắc nghiệtđồng thời cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ để đổi mới bao bì sản phẩm áp dụng các công nghệ tiên tiến để chống làm giả sản phẩm vinatabanghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tinviện nghiên cứu ứng dụng công nghệ nha trangnghiên cứu ứng dụng công nghệ 4d cad trong lập và mô phỏng tiến độ thi công xâynghiên cứu ứng dụng công nghệ lên men lactic trong bảo quản và chế biến phế thải thủy sảnnghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giáo án chương trình toán khối lớp 3viện nghiên cứu ứng dụng công nghệnghiên cứu ứng dụng công nghệnghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý hoàn tất vải len 100 phần trămNghi quyet DHDCD nam 2012 2thong bao ngay dang ky cuoi cungbien ban dhdcd thuong nien nam 2017power card tricks 1111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC rieng giua nien do signed123doc phan tich ma co phieu dttCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedThS chuẩn đầu ra ch rhmThS chuẩn đầu ra ch cnyshchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcThS chuẩn đầu ra ch cdhaThS chuẩn đầu ra ch tmhđề cương ôn tập HKI môn công nghệ 11.Mau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)Mau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)Kế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020