Tìm hiểu mạng neural hamming và ứng dụng trong bài toán nhận dạng chữ cái tiếng việt

Tìm hiểu mạng Neural Hamming ứng dụng trong bài toán nhận dạng chữ cái tiếng việt

Tìm hiểu mạng Neural Hamming và ứng dụng trong bài toán nhận dạng chữ cái tiếng việt
... tài: Tìm hiểu mạng Neural Hamming ứng dụng toán nhận dạng chữ Tiếng Việt Hệ thống chữ Tiếng Việt đƣợc xây dựng dựa chữ Latinh có thêm chữ ghép dấu phụ Do việc nhận dạng gặp khó khăn so với chữ ... 1: Tổng quan trạng toán nhận dạng thiết lập toán nghiên cứu Chƣơng 2: Tìm hiểu mạng Neural khoảng cách Hamming Chƣơng 3: Ứng dụng mạng neural Hamming toán nhận dạng chữ Tiếng Việt Số hóa trung ... việc nhận dạng nhƣ lựa chọn mô hình nhận dạng 1.3 Thiết lập toán Đề tài mà thực là: Ứng dụng mạng Neural Hamming toán nhận dạng chữ Tiếng Việt , công việc “Xây dựng chƣơng trình nhận dạng chữ Tiếng...
 • 74
 • 249
 • 0

Tìm hiểu mạng neural hamming ứng dụng trong bài toán nhận dạng các chữ cái tiếng Việt

Tìm hiểu mạng neural hamming và ứng dụng trong bài toán nhận dạng các chữ cái tiếng Việt
... tài Tìm hiểu mạng Neural Hamming ứng dụng toán nhận dạng chữ Tiếng Việt Hệ thống chữ Tiếng Việt xây dựng dựa chữ Latinh có thêm chữ ghép dấu phụ Do việc nhận dạng gặp khó khăn so với chữ Latinh ... Tổng quan trạng toán nhận dạng thiết lập toán nghiên cứu; - Chương 2: Tìm hiểu mạng Neural khoảng cách Hamming; - Chương 3: Ứng dụng mạng neural Hamming toán nhận dạng chữ Tiếng Việt Nhân đây, ... nhận dạng lựa chọn mô hình nhận dạng 1.3 Thiết lập toán Đề tài mà thực là: Ứng dụng mạng Neural Hamming toán nhận dạng chữ Tiếng Việt , công việc “Xây dựng chương trình nhận dạng chữ Tiếng Việt ...
 • 54
 • 514
 • 2

Luận văn tốt nghiệp Khoa học máy tính: Tìm hiểu mạng Neural Hamming ứng dụng trong bài toán nhận dạng các chữ cái Tiếng Việt

Luận văn tốt nghiệp Khoa học máy tính: Tìm hiểu mạng Neural Hamming và ứng dụng trong bài toán nhận dạng các chữ cái Tiếng Việt
... Tổng quan trạng toán nhận dạng thi ết lập toán nghiên cứu; - Chương 2: Tìm hiểu mạng Neural khoảng cách Hamming; - Chương 3: Ứng dụng mạng neural Hamming toán nhận d ạng chữ Tiếng Việt Nhân đây, ... việc nhận dạng lựa chọn mô hình nhận dạng 1.3 Thiết lập toán Đề tài mà thực là: Ứng dụng mạng Neural Hamming toán nhận dạng chữ Tiếng Việt , công việc “Xây d ựng chương trình nhận dạng chữ Tiếng ... tài Tìm hiểu mạng Neural Hamming ứng dụng toán nh ận d ạng ch ữ Tiếng Việt Hệ thống chữ Tiếng Việt xây dựng dựa chữ Latinh có thêm chữ ghép dấu phụ Do việc nhận dạng gặp khó khăn so với chữ...
 • 20
 • 461
 • 0

Logic mờ ứng dụng trong bài toán nhận dạng chư viết tay

Logic mờ ứng dụng trong bài toán nhận dạng chư viết tay
... Logic mờ ứng dụng tốn nhận dạng chữ viết tay Nội dung đề tài gồm vấn đề sau: Chƣơng 1: Logic mờ tốn nhận dạng chữ viết tay Chƣơng 2: Lý thuyết mờ ứng dụng Chƣơng 3: Bài tốn nhận dạng chữ viết ... lý nhận dạng ảnh số, phần ta nghiên cứu lý thuyết Logic mờ ứng dụng Số hóa Trung tâm Học liệu http://lrc.tnu.edu.vn/ 43 Chƣơng BÀI TỐN NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY Nội dung chư ng mơ tả tốn nhận dạng ... nhận dạng chữ viết tay, tốn quan tâm lý thuyết nhận dạng, sở lý thuyết logic mờ lý thuyết nhận dạng, luận văn đưa quy trình chi tiết tốn nhận dạng, xây dựng phần mềm nhận dạng chữ viết tay sở bước...
 • 82
 • 428
 • 3

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức suy luận Tìm hiểu về COKB-ONT ứng dụng giải bài toán vật lý điện 1 chiều

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức và suy luận Tìm hiểu về COKB-ONT và ứng dụng giải bài toán vật lý điện 1 chiều
... thức & Suy luận HVTH: Lê Bảo Trung – CH13 011 12 Sau nhập File đề Bài giải 42 Bài thu hoạch Biểu diễn tri thức & Suy luận Từ : R1.I=5 ; HVTH: Lê Bảo Trung – CH13 011 12 R1.U =10 ; Ta suy : R1.R=R1.U/R1.I ... để giải toán vật điện chiều Bài thu hoạch Biểu diễn tri thức & Suy luận HVTH: Lê Bảo Trung – CH13 011 12 I GIỚI THIỆU Biểu diễn tri thức có vai trò quan trọng việc thiết kế hệ thống sở tri thức ... lời giải tìm 39 Bài thu hoạch Biểu diễn tri thức & Suy luận HVTH: Lê Bảo Trung – CH13 011 12 11 .Ví dụ: R1 R2 R4 R3 Với sơ đồ mạch điện R1.U =10 R2.R=2 R1.I=5 R3.I=3 R4.U =10 Yêu cầu : Tìm: Hiệu điện...
 • 47
 • 342
 • 1

Nghiên cứu về mạng neural tích chập ứng dụng cho bài toán nhận dạng biển số xe

Nghiên cứu về mạng neural tích chập và ứng dụng cho bài toán nhận dạng biển số xe
... có dạng tƣơng tự nhƣ biển số xe ngoại cảnh  Sự khác cấu trúc biển số xe nƣớc 2.1.4 Phân loại ứng dụng nhận dạng biển số xe Có nhiều cách thức khác để phân loại ứng dụng nhận dạng biển số xe ... thống nhận dạng biển số xe 40 2.1.4 Phân loại ứng dụng nhận dạng biển số xe 40 2.1.5 Ứng dụng thực tiễn Việt Nam 41 2.1.6 Phân loại biển số xe 42 2.2 Phƣơng pháp nhận dạng biển ... biển số xe nhận dạng ký tự biển số Với toán phát vùng chứa biển số cách tiếp cận theo phƣơng pháp hình thái học để phát vùng biển số cho biển đăng ký xe Việt Nam Bài toán nhận dạng ký tự sử dụng...
 • 58
 • 363
 • 0

Nghiên cứu về mạng neural tích chập ứng dụng cho bài toán nhận dạng biển số xe (tt)

Nghiên cứu về mạng neural tích chập và ứng dụng cho bài toán nhận dạng biển số xe (tt)
... TỔNG QUAN VỀ NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE 2.1 Khái niệm hệ thống nhận dạng biển số xe 2.1.1 Khái niệm Hệ thống nhận dạng biển số xe hệ thống có khả phân tích hình ảnh xác định vùng chứa biển số xe, thông ... mạng Neural tích chập Chạy ứng dụng nhận dạng biển số, đưa 376 ảnh liệu xe để kiểm tra kết phát biển số, tách ký tự nhận dạng ký tự chương trình, ghi nhận kết Tỉ lệ biển nhận dạng vùng biển số: ... CÔNG NGHỆ LÊ THỊ THU HẰNG NGHIÊN CỨU VỀ MẠNG NEURAL TÍCH CHẬP VÀ ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE Ngành : Công nghệ thông tin Chuyên ngành : Kĩ thuật phần mềm Mã số : 60480103 LUẬN VĂN...
 • 26
 • 490
 • 0

042_Tìm hiêu chuỗi thời gian ứng dụng trong bài toán quản lý

042_Tìm hiêu chuỗi thời gian và ứng dụng trong bài toán quản lý
... Tóan Mô Phỏng Chuỗi Thời Gian Tự Hồi Quy AR(P) Tạp Chí Tin Học Điều Khiển Hà Nội, Tập 12 Số Năm 1996 b, ápp dụng dự báo chuỗi thời gian vào toán quản bán hàng Bài toán quản bán hàng cho ... dự báo công tác quản đồng thời tìm hiểu phương thức dự báo chuỗi thời gian Tiếp xây dựng phần mềm phân tích, nhận dạng dự báo chuỗi thời gian cuối áp dụng kết thu vào giải toán - 41 - ... Biometrika 90.1973 [5] Đinh Văn Gắng Thuyết Xác Suất Thống Kê [6] Hoàng Tú Phân Tích Chuỗi Thời Gian [7] Mô Hình Hoá Dự Báo Chuỗi Thời Gian Trong Kinh Doanh Quốc Tế - Nhà Xuất Bản Đại Học...
 • 2
 • 438
 • 9

Học cấu trúc mạng logic markov ứng dụng trong bài toán phân lớp

Học cấu trúc mạng logic markov và ứng dụng trong bài toán phân lớp
... dụng luận văn liên quan tới lý thuyết đồ thị, logic xác suất thống kê Chƣơng II: Mạng logic Markov Chương trình bày kiến thức mạng Markov, mạng logic Markov số vấn đề học máy với mạng logic Markov ... ta gọi mạng Markov mạng Markov để phân biệt với mạng logic Markov Luận văn tập trung vào mạng logic Markov mà công thức mệnh đề hàm (function free clause) giả thiết miền đóng đảm bảo mạng Markov ... trưng tương ứng với L Một mạng logic Markov xem mẫu cho việc xây dựng mạng Markov Cho tập khác cho mạng khác mạng có kích thước lớn, tất chúng có quy tắc cấu trúc tham biến cho mạng logic Markov (ví...
 • 8
 • 383
 • 0

Ứng dụng mô hình mạng neural truyền thẳng đa lớp trong bài toán nhận dạng thư rác

Ứng dụng mô hình mạng neural truyền thẳng đa lớp trong bài toán nhận dạng thư rác
... tra Do toán nhận dạng thư rác có đầu vào đầu rõ ràng, số lượng đầu xác định nên ta chọn mạng dẫn tiến đa lớp hình mạng sau: Lớp Đầu vào Lớp Lớp Đầu Hình hình mạng neural dẫn tiến đa lớp Ta ... lớp giải thuật lan truyền ngược để giải vấn đề nhận dạng Spam hình mạng neural toán nhận dạng thư rác Spam thư ng có khuôn dạng biến đổi, đa dạng hình thức dùng phương pháp phân tích, thống kê ... tự nhận thức, đúc rút tri thức kinh nghiệm từ nhiều Email nhận khứ Một thích hợp sử dụng mạng neural Bài báo trình bày giải pháp ứng dụng mạng neural truyền thẳng đa lớp giải thuật lan truyền...
 • 7
 • 258
 • 1

Học cấu trúc mạng logic markov ứng dụng trong bài toán phân lớp

Học cấu trúc mạng logic markov và ứng dụng trong bài toán phân lớp
... Hiệu ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Phạm Đình Hiệu HỌC CẤU TRÚC MẠNG LOGIC MARKOV ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN PHÂN LỚP Chuyên ngành: Bảo đảm toán học cho máy ... 34 2.5.2 Học cấu trúc 39 CHƢƠNG ỨNG DỤNG MẠNG LOGIC MARKOV TRONG BÀI TOÁN GÁN NHÃN VAI NGHĨA 3.1 Bài toán gán nhãn vai nghĩa 46 3.2 Mô tả liệu sử dụng 46 ... sử dụng luận văn liên quan tới lý thuyết đồ thị, logic xác suất thống kê Chƣơng II: Mạng logic Markov Chƣơng trình bày kiến thức mạng Markov, mạng logic Markov số vấn đề học máy với mạng logic...
 • 56
 • 367
 • 1

Nghiên cứu mạng nơron nhân tạo ứng dụng vào bài toán nhận dạng ảnh ký tự

Nghiên cứu mạng nơron nhân tạo và ứng dụng vào bài toán nhận dạng ảnh ký tự
... tài Nghiên cứu mạng nơron nhân tạo ứng dụng vào toán nhận dạng ảnh tự đƣợc hoàn thành đƣợc ứng dụng thực tiễn vào việc nhận dạng tự file ảnh tài liệu đƣợc tạo từ thiết bị thu nhận ảnh ... đề tài: Nghiên cứu mạng nơron nhân tạo ứng dụng vào toán nhận dạng ảnh tự với mục đích chuyển đổi ảnh văn thành văn sửa đổi đƣợc máy vi tính 1.2 Mục đích Mục đích đề tài nghiên cứu tạo nguồn ... tính đƣa vào mạng nơron  Đƣa vào mạng nơron tính giá trị đầu  Hiển thị kí tự mã Unicode thu đƣợc 3.2 Giải toán Các bƣớc giải toán sử dụng mạng nơron nhận dạng ảnh tự: Xây dựng mạng, xử lý...
 • 73
 • 204
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: NGHIÊN CỨU VỀ MẠNG NƠRON TÍCH CHẬP ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN: NGHIÊN CỨU VỀ MẠNG NƠRON TÍCH CHẬP VÀ ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE
... 1: Mạng nơron mạng nơron tích chập Chương 2: Tổng quan nhận dạng biển số xe Chương 3: Áp dụng mạng nơron tích chập nhận dạng ký tự CHƯƠNG 1: MẠNG NƠRON VÀ MẠNG NƠRON TÍCH CHẬP Mạng nơron mạng nơron ... tài “NGHIÊN CỨU VỀ MẠNG NƠRON TÍCH CHẬP VÀ ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE , thực hiện: - Nghiên cứu tổng quan nhận dạng biển số xe tìm hiểu - số giải thuật rút trích biển số, tách ký ... CÔNG NGHỆ LÊ THỊ THU HẰNG NGHIÊN CỨU VỀ MẠNG NƠRON TÍCH CHẬP VÀ ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE Ngành Chuyên ngành Mã số : Công nghệ thông tin : Kĩ thuật phần mềm : 60480103 LUẬN VĂN...
 • 50
 • 518
 • 0

Tìm hiểu mạng nowrrn Kohonen ứng dụng

Tìm hiểu mạng nowrrn Kohonen và ứng dụng
... Chương Tìm hiểu mạng nơron Kohonen 2.1 Giới thiệu Trong kiểu khác mạng nơron, mạng nơron Kohonen giống với mạng nơron sinh học cấu tạo lẫn chế học Mạng nơron nhân tạo lần giới thiệu Kohonen vào ... đầu vào mạng nơron Kohonen nơron đầu vào Các nơron đầu vào tạo thành mẫu liệu đầu vào mạng Đối với mạng nơron Kohonen, ta nên chọn liệu đầu vào chuẩn hóa khoảng -1 Khi thực thi mẫu liệu đầu vào, ... tài vào tìm hiểu xây dựng phần tử nơron bản, xem xét nghiên cứu cấu trúc mạng nơron, giới thiệu mạng nơron nhiều lớp với thuật toán lan truyền ngược Trọng tâm đề tài vào tìm hiểu mạng nơron Kohonen...
 • 66
 • 347
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giới thiệu bài toán nhận dạng chữ cái bằng mạng noron nhân tạotìm hiểu về search engine và ứng dụngtìm hiểu adobe affter effect và ứng dụng sản phẩmbáo cáo khoa học tìm hiểu phần mềm violet và ứng dụng của nó trong việc xây dựng một số bài giảng môn tin học 11tìm hiểu công nghệ ca và ứng dụng của nó trong tmđttìm hiểu rơ le số và ứng dụng của rơ le sốmạng neural rbf và ứng dụng nhận dạng chữ viết taytìm hiểu về google earth và ứng dụng của google earth trong địa chấtkỹ thuật đồng bộ trong mạng quang sdh và ứng dụng trong thực tếđiều hành dự án bằng phương pháp pertpcm và ứng dụng giải bài toán lập lịch thi công công trìnhkhóa luận mô hình quản lý dự trữ và ứng dụng cho bài toán cụ thểthành kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử và ứng dụng trong giải toánứng dụng logic mờ cho nhận dạng chữ viết taytìm hiểu một số phương pháp trích chọn đặc trưng cho nhận dạng chữ viết1 2 1 ứng dụng trong bài toán dự báo từ thông tin kinh tế xã hộiBusiness law today comprehensive 9th edition miller test bankBusiness law today standard text and summarized cases 11th edition miller test bankBusiness law with UCC applications 14th edition sukys test bankBusiness marketing management b2b 11th edition hutt test bankBusiness statistics 2nd edition sharpe test bankBusiness statistics 9th edition groebner test bankBusiness statistics a first course 2nd edition sharpe test bankBusiness statistics communicating with numbers 1st edition jaggia test bankCampbell biology concepts and connections 8th edition reece test bankCampbell biology in focus 1st edition urry test bankCampbell essential biology 5th edition simon test bankCareer achievement growing your goals 2nd edition blackett test bankCarpers understanding the law 7th edition mckinsey test bankCB5 5th edition babin test bankCCH federal taxation comprehensive topics 2013 1st edition harmelink test bankCDN ED ORGB 1st edition armstrong test bankCDN ED psychology themes and variations 3rd edition weiten test bankCell and molecular biology concepts and experiments 7th edition karp test bankCengage advantage books business law text and cases an accelerated course 1st edition miller test bankCFIN 3 3rd edition besley test bank