đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn toán

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn toán lần 1 THPT chuyên vĩnh phúc

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn toán lần 1  THPT chuyên vĩnh phúc
... TRNGTHPTCHUYấNVNHPHC HNGDNCHMTHITHPTQUCGIA LNI NMHC2 015 2 016 Mụn:TON (Gm6trang) Cõu ỏpỏn im Cõu1.Khosỏtsbinthiờnvvthcahms y = x - x2 + 1, 0 Tpxỏcnh: D = Ă ộ x= Tacú ... 10 k =1 1,0 Vy hsca x10 l: C 51 ( -1) 34 21 = - 810 0,25 0,25 5 (1, 0) b)Mthpcha20qucugingnhaugm 12 quv quxanh.Lyngu nhiờn qu.Tớnh xỏc sut qu cu chn cú ớt nht mtqu cumu xanh. Sphntcakhụnggianmul ... (1) ( 2) 1, 0 0,25 3 T phngtrỡnh (1) tacú ( x - 1) = ( y - ) x - = y - y = x +1 9. (1, 0) Thay ( 3) vo ( 2)tac pt: x+2 + ( 3) - ( x + 1) = x + ( x + 1) - x - ( x + 1) x + + - x = x3 + x - x -1...
 • 7
 • 239
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn toán lần 1 THPT đội cấn

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn toán lần 1  THPT đội cấn
... có em 2 Có C18 C20 C17  416 160 cách chọn +Trường hợp 3: Khối 12 có em, khối 11 có em, khối 10 có em 1 Có C18 C20 C17  277440 cách chọn Vậy có 49 419 0 + 416 160 + 277440 = 11 87790 cách chọn 0,25 ... cầu toán xảy trường hợp: + Trường hợp 1: Khối 12 có em, khối 11 có em, khối 10 có em: 2 Có C18 C20 C17  49 419 0 cách chọn + Trường hợp 2: Khối 12 có em, khối 11 có em, khối 10 có em 2 Có C18 C20 ... y 1   y 1  y 1 y   13    y  1 7 y 7 y 7 y 2  y  y  1  y  y  1   y   13  y  1    y  0,25  y  y  y  33 y  36  y 1   y  1  y  3  y  y  12 ...
 • 6
 • 533
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn toán lần 1 THPT hậu lộc 2

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn toán lần 1  THPT hậu lộc 2
...  1; 0 1. 00 0 .25 0 .25 0.50 Trang a) 2x 1  3x  3x 1  2x 2  2x 2 1 0.50 Tập xác định  2x 1 2   3 b)  3x  3x x 1 1  2x 1 0 .25 1    3x 1 1  3  x    x   log  x ...    P       17 x y z x   z y   y P 2 1. 00 0 .25 0 .25 4x y 8y 4z 2 17 12 17 ; y x z y    0 .25  Đẳng thức xảy b   a, c   a 0 .25 Vậy GTNN P 12 17 Chú ý: Học sinh làm ... 0 x 1 Ta có f '  x   x  ; f ' x    x   1 2x   1 Tính f  1   ln 3; f      ln 2; f     2 Vậy f  x    ln 2; max f  x    1; 0  1; 0 1. 00 0 .25 0 .25 0.50...
 • 7
 • 179
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn toán lần 1 THPT nguyễn thị minh khai

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn toán lần 1  THPT nguyễn thị minh khai
... TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG THI N §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm ®Ò thi thö TNTHPT TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI N¨m häc 2 015 - 2 016 Điểm Câu Câu 1. a 2𝑥 +1 0,25 a Khảo sát hàm số y = 1 𝑥 Tập xác định: D = R\ {1} ... biến thi n: 0,25 -∞ x y/ y +∞ + + +∞ -2 -2 -∞ Đồ thị Giao với Ox (- ; 0); giao với Oy (0 ;1) Nhận xét: đồ thị nhận I (1; -2) làm tâm đối xứng 0,5 y O -2 Câu 1. b x I b Ta có: y’= (1 𝑥)2 0,5 Từ giả thi t ... = (1 + √ + 1) (*) Xét hàm số f(t) = t (1 + 1 + 𝑡 ) với t ∈ ℝ 2𝑡 +1 f’(t) = 1+ √𝑡 +1 0,25 > 0, ∀ t ∈ ℝ 1 𝑥 𝑥 ⇒ f(t) đồng biến ℝ Do đó: (*) ⇔ f(2y) = f( ) ⇔ 2y = Thế vào (1) : 𝑥 + 𝑥 + 2(𝑥 + 1) √𝑥...
 • 5
 • 139
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn toán lần 1 THPT trần hưng đạo

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn toán lần 1  THPT trần hưng đạo
...  x1 , kx1  3k  3 , N  x , kx  3k  3 2k    x1  x  với  k  x1 x  3   AMN vuông A  AM.AN  (0,25)  1 41 (n) k  10 (0,25)  5k  k      1 41 (n) k  10 ... Đáp án đề thi thử đại học lần ( 2 015 2 016 ) Bài 1: a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số: y   x3  3x  Tập xác định: D = R x ... -4(0,25) y -1 Bài : (d) : y = k(x – 3) + 3(0,25) Pt hoành độ giao điểm (C) (d) : 2x   kx  3k   kx  1  2k  x  3k   x  1 x 1 (d) cắt (C) điểm phân biệt k    k  (0,25)   16 k ...
 • 4
 • 528
 • 2

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn toán lần 1 THPT trần phú

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn toán lần 1  THPT trần phú
... DẪN CHẤM MÔN TOÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2 016 LẦN Câu §iÓ m Néi dung - Tập xác định D  R \ 1 - Sự biến thi n y '  3  x  1 0,25  với x  D + Hàm số nghịch biến khoảng   ;1 , 1;   ... 3  a  6a  14 , IB  13   a  1  a  2a  14 2 a   11 IA  2IB  IA  2IB2  a  6a  14  2a  4a  28  a  10 a  14    a   11    Vậy I 0;5  11 , , I 0;5  11 , 0,25 0,25  ... 0,25 xứng O -2 x -1 Gọi M  x ; y0  , Câu 1b 1, 0 điểm  x  1 , y0  2x  , Ta có d  M, 1   d  M,Ox   x   y0 x0 1  x0 1  Với x  2x    x  1  2x  x0 1 x  1 , ta có pt x...
 • 6
 • 176
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn toán lần 1 THPT việt trì

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn toán lần 1  THPT việt trì
... TRƯỜNG THPT VIỆT TRÌ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2 015 -2 016 - LẦN Môn: Toán Câu Nội dung Điểm Câu (2.0 điểm) Cho hàm số y  x  x  x  a)Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (C) 1. 0 0.25 ... trình (BC): x-2y +1 =0 x= 2y -1 thay vào phương trình đường tròn (C) y 1 x   y  x  ta 2 y  1 2  y  3(2 y  1)  y    y  y     Suy toạ độ B (1; 1) , C(3;2) B(3;2) , C (1; 1) ... Vậy A( 1; 4), B (1; 1) , C(3;2) A( 1; 4), B(3;2) , C (1; 1)  x3  y  x  y  10 x  y   (1) Câu 8: Giải hệ   x    y  x  y  x  y (2) Điều kiện x  -2; y  0.25 1. 0 (1)  x  x  10 x ...
 • 6
 • 718
 • 1

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn toán lần 1 THPT xuân trường

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn toán lần 1  THPT xuân trường
... điểm) Trong đợt thi học sinh giỏi tỉnh Nam Định trường THPT Xuân Trường môn Toán em đạt giải có nam nữ , môn Văn có em đạt giải có nam nữ , môn Hóa học có em đạt giải có nam nữ , môn Vật lí có ...  t  1  t   nên f  t  đồng biến  x  Do **  f  x    f  x    x   x    x   x  4x  x   13 (T/M)  x x  x    x 0,25  13 11 13 y 2   13 11 13  ; ... góc BC : y =1  D(9 ;1) D giao điểm (T) DC :   D( 1; 1) Vì B,D nằm phía với CN nên D( -1 ;1)   +Do BA  CD => A( -1 ;5) * Nếu không loại mà lấy điểm D cho 0,75đ  x    x  1  y   ...
 • 7
 • 487
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn toán lần 2 THPT bố hạ

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn toán lần 2  THPT bố hạ
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ KỲ THI QUỐC GIA THPT NĂM HỌC 20 15 -20 16 LẦN Thêi gian lµm bµi: 150 phót, kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò C©u Néi dung §iÓm 2x 1 Hàm số y  x 1 - TXĐ:  \ 1 - Sự biến thi n: + ... x3  2( 1  m), x2 x3   m 0 ,25 đ 2 2 0 ,25 đ Ta có x  x  x   (x  x )  2x x  4m  6m  x 12  x 22  x 23 20  4m  6m   20  2m  3m    m  hoÆc m = - tm (2sin x  1)( sin x  2cos ...  52 x  82 x  29 C©u 1,0đ  (2 x  1) x   (2 x  1)(4 x  24 x  29 )  (2 x  1)   0 ,25 đ x   x  24 x  29   x    x   x  24 x  29  0(4) Với x=1 /2 Ta có y=3 (4)  ( x   2) ...
 • 5
 • 156
 • 0

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn toán lần 2 THPT ngô sĩ liên

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2016 môn toán lần 2  THPT ngô sĩ liên
... 0,5 0 ,25    x   k 2 , với k, l số nguyên Kết luận   x  5  l 2  0 ,25 b) TXĐ D =  Phương trình  22 x 3 (4  1)  52 x 1 (5  3) 0 ,25 0 ,25 22 x 3.5  52 x 1.8 0 ,25 2x 2  ... DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 12 lần C©u Néi dung bµi §iÓm TXĐ D = R\ 1 Ta có lim y  lim x  x  1 / x  , lim y   , lim y   x 1 x 1 11 / x 0 ,25 Kl tiệm ... x3  2mx = x (2 x2  m) , 0 ,25 (Cm) có ba điểm cực trị y’(x) = có ba nghiệm phân biệt, tức x (2 x2  m)  có ba nghiệm phân biệt 0 ,25  x2  m = có hai nghiệm phân biệt khác  m0 0 ,25 Xét dấu y’...
 • 5
 • 127
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán trường THPT Phù Cừ, Hưng Yên (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán trường THPT Phù Cừ, Hưng Yên (Lần 1)
... biểu mẫu miễn phí TỔ TOÁN TIN MÔN: TOÁN – Ngày thi: 31/01 /2016 – Lần Thời gian làm bài: 180 phút không kể giao đề (Đáp án gồm có trang) Câu Đáp án Câu (1,0 điểm) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) ... b) Trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh trường THPT Phù Cừ có 10 học sinh đạt giải có học sinh nam học sinh nữ Nhà trường muốn chọn nhóm học sinh 10 học sinh để tham dự buổi lễ tuyên dương khen ... thưởng cuối học kỳ năm học 2015 – 2016 huyện uỷ Phù Cừ tổ chức Tính xác suất để chọn nhóm gồm học sinh mà có nam nữ, biết số học sinh nam số học sinh nữ + t an α = 0,25 ( ) Không gian mẫu n Ω = C...
 • 7
 • 374
 • 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán trường THPT Việt Trì, Phú Thọ (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán trường THPT Việt Trì, Phú Thọ (Lần 1)
... TRƯỜNG THPT VIỆT TRÌ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 -2016- LẦN Môn: Toán Thời gian làm 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu (2.0 điểm) Cho hàm số y = x − x + x − (1) a) Khảo sát biến thi n ... không dùng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:…………………………………………SBD:……… … TRƯỜNG THPT VIỆT TRÌ ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 -2016- LẦN Môn: Toán Câu Nội dung Điểm Câu ... Trong môn Toán, thầy giáo có 40 câu hỏi khác gồm câu hỏi khó, 15 câu hỏi trung bình, 20 câu hỏi dễ Một ngân hàng đề thi đề thi có câu hỏi đựơc chọn từ 40 câu hỏi Tính xác suất để chọn đề thi từ...
 • 7
 • 276
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán trường THPT Lý Thường Kiệt, Bình Thuận (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán trường THPT Lý Thường Kiệt, Bình Thuận (Lần 1)
... CHẤM ĐỀ THI THỬ LẦN I (2015 -2016) Đáp án 1) TXĐ:D=R, y’=4x3-4x; y’=0 x=0; x= 1 lim y   Điểm 0,25 x  Bài 2đ Bài 1đ Hàm số đồng biến khoảng (-1;0), (1;+∞) nghịch biến khoảng (-∞; -1), (0 ;1). Đồ ... x4 - 2x2 + m = 0x4 - 2x2 - = -3-m (1) Số nghiệm pt (1) = số giao điểm (c) y = x4 - 2x2 - đường thẳng d y = - - m Từ đồ thị (c) suy : pt (1) có nghiệm pb m  (0 ;1) Hàm số liên tục đoạn [0;3] y'= ... [0;3] y'= e-x - xe-x= (1-x)e-x y’=0  x=1 Ta có: y(0)= 0; y (1)= 1/e ; y(3)=3/e3 Vậy: Maxy  1/ e; Miny  [0;3] x Bài 1đ x TN : S  (1; 2) 1) Bài 4: 1đ Bài 5:  0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25...
 • 4
 • 211
 • 1

Xem thêm