Nghiên cứu phương pháp quản lý rừng cộng đồng trong phát triển lâm nghiệp bền vững tại huyện na rì tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu phương pháp quản rừng cộng đồng trong phát triển lâm nghiệp bền vững tại huyện Na tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu phương pháp quản lý rừng cộng đồng trong phát triển lâm nghiệp bền vững tại huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN QUỐC HUY NGHIÊN CỨU PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI HUYỆN NA RÌ - TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Phát triển nông thôn Mã ... tính bền vững phát triển rừng cộng đồng Bắc Kạn nói riêng nước nói chung Xuất phát từ vấn đề trên, định lựa chọn đề tài: Nghiên cứu phương thức quản rừng cộng đồng phát triển lâm nghiệp bền vững ... đất rừng cộng đồng dân cư huyện Na - Phân tích chia sẻ lợi ích hình thức quản rừng cộng đồng huyện Na - Xác định xung đột sử dụng, quản hình thức quản rừng cộng đồng huyện Na Rì...
 • 104
 • 513
 • 3

nghiên cứu phương thức quản rừng cộng đồng trong phát triển lâm nghiệp bền vững tại huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

nghiên cứu phương thức quản lý rừng cộng đồng trong phát triển lâm nghiệp bền vững tại huyện ba bể, tỉnh bắc kạn
... nghĩa quản rừng bền vững 1.1.3 Các nguyên quản rừng bền vững 1.1.4 Phát triển bền vững Lâm nghiệp cộng đồng 1.2 Cơ sở luận lâm nghiệp cộng đồng 1.2.1 Cộng đồng ... 3.4.3 Phương thức quản rừng cộng đồng 63 3.5 Sự chia sẻ lợi ích phương thức quản rừng cộng đồng huyện Ba Bể 68 3.6 Những xung đột phương thức quản rừng cộng đồng huyện Ba ... hiệu phương thức quản rừng cộng đồng huyện Ba Bể 80 3.8 Phân thích SWOT cho phương thức quản rừng cộng đồng huyện Ba Bể 84 3.9 Giải pháp phát triển rừng cộng đồng, ...
 • 103
 • 306
 • 1

Quản rừng cộng đồng trong phát triển bền vững nông nghiệpphát triển nông thôn ở huyện bá thước – tỉnh thanh hóa

Quản lý rừng cộng đồng trong phát triển bền vững nông nghiệp và phát triển nông thôn ở huyện bá thước – tỉnh thanh hóa
... đề luận thực tiễn quản rừng phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn - Đánh giá thực trạng quản rừng cộng đồng phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn huyện Thước - tỉnh Thanh Hóa ... Thực trạng quản rừng cộng đồng phát triển bền vững nông nghiệp phát triển nông thôn Thước 4.1.1 Cộng đồng tham gia quản rừng cộng đồng Quản rừng theo hình thức cộng đồng Thước tương ... hưởng đến công tác quản rừng cộng đồng phát triển bền vững nông nghiệp phát triển nông thôn - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản rừng cộng đồng phát triển bền vững nông nghiệp phát triển...
 • 106
 • 206
 • 2

ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VÙNG ĐÔNG BẰNG SÔNG HỒNG

ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VÙNG ĐÔNG BẰNG SÔNG HỒNG
... nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng - Nghiên cứu thực tế ứng phó với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng phát triển nông nghiệp bền vững địa bàn nghiên cứu cụ thể vùng Đồng sông Hồng ... với BĐKH dựa vào cộng đồng phát triển nông nghiệp vùng Đồng sông Hồng từ đề xuất giải pháp tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững khu ... tài Ứng phó với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng phát triển nông nghiệp bền vững vùng Đồng sông Hồng lựa chọn để nghiên cứu nhằm tìm hiểu biện pháp cộng đồng địa phương sử dụng để ứng phó với...
 • 68
 • 135
 • 1

Nghiên cứu khoa học " Quản rừng cộng đồng của người Mường ở Xóm Doi Xã Hiền Lương Huyện Đà Bắc - Hoà Bình " docx

Nghiên cứu khoa học
... lệ rừng gọi rừng tập thể, (rừng HTX), thực chất rừng cộng đồng xóm, vì: - Thôn Doi có 86 hộ có 60 hộ viên hợp tác Mọi hộ gia đình xóm chia tiền khoán bảo vệ rừng xóm, quyền vào rừng xóm ... hưởng tài nguyên Như chừng mực cộng đồng xóm xác lập quyền quản tài nguyên đất rừng Hiện nay, thực sách giao đất lâm nghiệp, xuất rừng cộng đồng xóm Rừng cộng đồng xóm chưa pháp luật thức thừa ... phí quản quĩ Hiền Lương, xóm có ranh giới, xóm khác thừa nhận, nên ngập xóm cũ, dời lên xóm núi ranh giới cũ tồn Trong phạm vi ranh giới xóm (làng Mường) , cư dân cộng đồng có quyền hưởng tài...
 • 5
 • 351
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " QUẢN RỪNG CỘNG ĐỒNG VÀ SINH KẾ CỦA NÔNG HỘ Ở THÔN THUỶ YÊN THƯỢNG, PHÚ LỘC, THỪA THIÊN HUẾ" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... giá ảnh hưởng sinh kế quản rừng cộng đồng thực cần thiết Mô hình quản rừng cộng đồng thôn Thuỷ Yên Thượng, xã Lộc Thuỷ chọn để nghiên cứu Đây mô hình quản thí điểm Thừa Thiên Huế thực ... lớn quản rừng cộng đồng 4.2 Kiến nghị Nhằm không ngừng cải thiện nâng cao tác động sinh kế quản rừng cộng đồng Thủy Yên Thượng, dựa kết điều tra vấn bên liên quan quản rừng cộng đồng Thuỷ ... (nhóm hộ dự án) nhóm hộ không tham gia quản rừng cộng đồng (nhóm hộ dự án) Sau đó, tiến hành so sánh thay đổi sinh kế nhóm hộ Kết so sánh cho thấy thay đổi ảnh hưởng sinh kế quản rừng cộng đồng...
 • 8
 • 258
 • 1

Nghiên cứu giải pháp quản tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn huyện kim thành tỉnh hải dương

Nghiên cứu giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn huyện kim thành tỉnh hải dương
... nông thôn phát sinh ñ a bàn huy n Kim Thành – T nh H i Dương 3.4 48 T l Thành ph n rác th i phát sinh t i khu v c nông thôn c a xã nghiên c u huy n Kim Thành (%) 51 3.5 T l h áp d ng t qu n ... c nông thôn c a huy n Kim Thành – H i Dương + ðánh giá hi n tr ng công tác thu gom, qu n x ch t th i r n sinh ho t t i khu v c nông thôn huy n Kim Thành - t nh H i Dương + ð xu t gi i pháp ... 3.2.1 Hi n tr ng phát sinh ch t th i r n sinh ho t nông thôn t i huy n Kim Thành 3.2.2 73 ð xu t gi i pháp qu n ch t th i r n sinh ho t nông thôn huyên Kim Thành, t nh H i Dương 3.4.1 69 Các...
 • 131
 • 306
 • 1

Nghiên cứu giải pháp quản tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn huyện cẩm giàng tỉnh hải dương

Nghiên cứu giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn huyện cẩm giàng tỉnh hải dương
... ch qu n rác th i sinh ho t t i khu v c nông thôn ñ a bàn toàn huy n ð tài: Nghiên c u gi i pháp Qu n t ng h p ch t th i r n sinh ho t khu v c nông thôn Huy n C m Gi ng – T nh H i Dương ... ng phát sinh ch t th i r n sinh ho t t i khu v c nông thôn c a huy n C m Giàng – H i Dương + ðánh giá hi n tr ng công tác thu gom, qu n x ch t th i r n sinh ho t t i khu v c nông thôn huy ... t khu v c nông thôn ñ a bàn huy n C m Gi ng, T nh H i Dương - ð xu t gi i pháp qu n ch t th i r n sinh ho t khu v c nông thôn theo hư ng ti p c n qu n t ng h p ch t th i r n 2.3 Phương pháp...
 • 88
 • 319
 • 0

Nghiên cứu giải pháp quản tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn huyện kim thành tỉnh hải dương

Nghiên cứu giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn huyện kim thành tỉnh hải dương
... 1.1.1 Quản tổng hợp chất thải rắn lượng rác nông thôn mạnh, xuất túi ni tỉnh lông, hoạch quản rác thải sinhtăng hoạtchất khu vực nông thôn địa bànlà toàn Rácthải thải nói chung thải rắnvới sinh ó ... thôn giải pháp việc quản rác tổng hợp giới chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn huyện Kim - Quản chất thải cuối công đoạn sản xuất (còn gọi cách tiếp cận “cuối tỉnh sở dânđểsố nằm ThànhTỉnh ... phát thảiThành chất thải nguồn hoạt khu nông thôn phụ thuộc hệ 3.2.1.2 phầnrắn rácc thải phátgốc sinhsinh huyện Kimvực Thành số phát Thành sinh rác thảirác sinh hộtỷgialệ đình Trongphân tỷ dân nôngrác...
 • 67
 • 148
 • 0

ứng dụng mô hình rừng ổn định (sustainable forest model) trong quản rừng cộng đồng để khai thác - sử dụng bền vững gỗ, củi ở các trạng thái rừng tự nhiên

ứng dụng mô hình rừng ổn định (sustainable forest model) trong quản lý rừng cộng đồng để khai thác - sử dụng bền vững gỗ, củi ở các trạng thái rừng tự nhiên
... hình rừng ổn định thích hợp cho trạng thái rừng So sánh hình rừng ổn định - rừng "chuẩn" 700 600 hình rừng chuẩn 500 400 hình rừng ổn định N/ha - 400 300 - Làm sở xác định lượng khai ... khoảng 3-5 cấp; đồng thời cần cân đối lại G trạng thái rừng Đây hình rừng ổn định theo trạng thái rừng để đưa vào áp dụng quản rừng cộng đồng Các phương án dự toán chi phí để xây dựng hình ... 2 hình rừng ổn định – Một công cụ để xác định lượng khai thác gỗ, củi bền vững trạng thái rừng quản rừng cộng đồng Về mặt khoa học lâm sinh, hình cấu trúc số theo...
 • 7
 • 124
 • 0

Nghiên cứu sử dụng và quản rơm rạ theo định hướng phát triển nông nghiệp bền vững tại Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Nghiên cứu sử dụng và quản lý rơm rạ theo định hướng phát triển nông nghiệp bền vững tại Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
... rơm rạ theo định hướng phát triển nông nghiệp bền vững huyện Sóc Sơn, Nội Mục tiêu nghiên cứu này là phân tích đánh giá trạng sử dụng rơm rạ hiệu than sinh học sản xuất nông nghiệp và ... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng địa điểm nghiên cứu Đối tượng: + Rơm rạ sử dụng sản xuất nông nghiệp xã vùng Sóc Sơn, Hà Nội + Than sinh học sản xuất từ rơm rạ sử dụng sản xuất nông nghiệp, ... pháp quản sử dụng rơm rạ một cách hợp lý, tối ưu hóa việc quản sử dụng nguồn tài nguyên địa phương, giảm thiểu nguồn tài nguyên không tái sinh nhằm đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững...
 • 97
 • 352
 • 2

Biện pháp quản nề nếp học tập của học sinh trường THPT Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Biện pháp quản lý nề nếp học tập của học sinh trường THPT Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
... Chương 3: Các biện pháp quản nề nếp học tập học sinh trường THPT Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 6 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NỀ NẾP HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... biện pháp quản nề nếp học tập học sinh trường THPT Quảng khê, tỉnh Bắc Kạn Giả thuyết khoa học Chất lượng dạy học trường THPT Quảng Khê thấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố nề nếp học tập học sinh, ... 1: Cơ sở luận quản nề nếp học tập học sinh trường trung học phổ thông Chương 2: Thực trạng công tác quản nề nếp học tập học sinh trường THPT Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Chương...
 • 121
 • 3,308
 • 23

Biện pháp quản nề nếp học tập của học sinh trường THPT quảng khê, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

Biện pháp quản lý nề nếp học tập của học sinh trường THPT quảng khê, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn
... học tập học sinh THPT 5.2 Khảo sát thực trạng nề nếp học tập, biện pháp quản nề nếp học tập học sinh trường THPT Quảng Khê 5.3 Đề xuất biện pháp quản nề nếp học tập học sinh trường THPT Quảng ... Chương 3: Các biện pháp quản nề nếp học tập học sinh trường THPT Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 9 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NỀ NẾP HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản nề nếp học tập học sinh trường THPT Quảng khê, tỉnh Bắc Kạn Giả thuyết khoa học Chất lượng dạy học trường THPT...
 • 114
 • 1,396
 • 1

Nghiên cứu khả năng phục hồi rừng trên đất sau canh tác nương rẫy tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu khả năng phục hồi rừng trên đất sau canh tác nương rẫy tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
... Phân loại đối tượng rừng đất rừng sau canh tác nương rẫy theo khả phục hồi thành rừng 65 4.3 Đề xuất giải pháp kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng đất sau canh tác nương rẫy 67 Chƣơng ... điểm chủ yếu của đất sau canh tác nương rẫy tai khu vưc nghiên cưu ̣ ̣ ́ - Diện tích phân bố đất nương rẫy sau canh tác nương rẫy - Các đặc điểm đất sau canh tác nương rẫy (Đặc điểm địa hình, ... 4.1.2 Đặc điểm đất sau canh tác nương rẫy 40 4.1.3 Đặc điểm số trạng thái đất rừng khu vực nghiên cứu 42 4.2 Các tiêu chí phản ảnh khả phục hồi rừng đất sau canh tác nương rẫy ...
 • 88
 • 242
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phương pháp xử lý kim loại nặng trong nước thải bằng chất hấp phụ sinh học có nguồn gốc từ phế liệu thủy sản chitin chitosancác phương pháp quản lý kinh doanh chính trong nội bộ doanh nghiệpthực trạng về nội dung hình thức và biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường thpt huyện na hang tỉnh tuyên quangbiện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường thpt huyện na hang tỉnh tuyên quanghệ thống các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường thpt huyện na hang tỉnh tuyên quangkhảo sát tính khả thi các biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường thpt huyện na hang tỉnh tuyên quanglý luận về du lịch cộng đồng về phát triển du lịch bền vững và tiềm năng phát triển du lịch gắn với cộng đồng người mường thuộc hai huyện kim bôi tân lạc tỉnh hoà bìnhnghiên cứu giải pháp quản lý hệ thống công trình kiểm soát lũ vùng tứ giác long xuyên nhằm nâng cao hiệu quả thoát lũ và chủ động phân phối nước ngọt kiểm soát xâm nhập mặnnghiên cứu phương pháp quản trịphương pháp quản lý rừngphương pháp quản lý thành cônggiải pháp xác lập cơ chế hưởng lợi trong quản lý rừng cộng đồngcác phương pháp quản lý rừngnghiên cứu biện pháp quản lý ruồi hại quả thanh long trên diện rộng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm quả xuất khẩu tại bình thuậnphương pháp quản lý rừng bền vữngđơn xin gia hạn nộp học phíđơn xin miễn giảm học phíĐề cương bài giảng xác suất thống kê trong kinh tếĐề cương bài giảng lý thuyết ô tôĐề cương bài giảng bảo trì và sửa chữa cơ khíĐề cương bài giảng cấu tạo động cơ (hệ cao đại học)Đề cương bài giảng cấu tạo ô tô (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ đại học chính quy)Đề cương bài giảng mô hình hóa và mô phỏng trong kỹ thuật ô tôĐề cương bài giảng sử dụng và sửa chữa ô tôNăng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh (LA tiến sĩ)Đề cương bài giảng vi điều khiểnTuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamTuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamĐề cương bài giảng thực tập động cơ đốt trong (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập lắp ráp và chế tạo thiết bị cơ điện tử ô tôĐề cương bài giảng thực tập sửa chữa các trang thiết bị cơ điện tử ô tôBài giảng hệ thống thông tin công nghiệpĐề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô chuyên ngành cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụngĐề cương bài giảng động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tô