Kỹ thuật phát triển ứng dụng web bằng ngôn ngữ ws bpel

Kỹ thuật phát triển ứng dụng web bằng ngôn ngữ Ws Bpel

Kỹ thuật phát triển ứng dụng web bằng ngôn ngữ Ws Bpel
... người sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin để kiểm soát thay đổi sử dụng chúng cho lợi ích cá nhân tổ chức họ Xuất phát từ vấn đề nêu trên, đề tài Kỹ thuật phát triển ứng dụng Web ngôn ngữ WS- BPEL ... Chƣơng NGÔN NGỮ BPEL 2.1 Giới thiệu ngôn ngữ BPEL BPEL (Business Process Execution Language) ngôn ngữ dùng để hỗ trợ phát triển ứng dụng phức tạp, lớn đòi hỏi phải tổng hợp nhiều dịch vụ Web khác ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG PHẠM THANH TÙNG KỸ THUẬT PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB BẰNG NGÔN NGỮ WS - BPEL Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60 48 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ...
 • 74
 • 447
 • 1

Phát triển ứng dụng web bằng PHP

Phát triển ứng dụng web bằng PHP
... tổng quan Web 2/ Ngôn ngữ HTML JavaScript 3/ Ngôn ngữ PHP 4/ Các đối tượng PHP 5/ PHP hướng đối tượng 6/ PHP sở liệu MySQL 7/ PHP AJAX 8/ PHP hệ thống mã nguồn mở 9/ Triển khai ứng dụng PHP PHẦN ... JSP, ASP.Net… thực thi phía WebServer b Các phiên PHP? PHP : Rasmus Lerdorf in 1994 (được phát triển để phát sinh form đăng nhập sử dụng giao thức HTTP Unix)  PHP (1995) : Chuyển sang ngôn ... cho PHP PHP (2005) : Bổ sung Zend Engine II hỗ trợ lập trình OOP, XML, SOAP cho Web Services, SQLite PHP 5.4.7 (13/09/2012) http://www .php. net/downloads .php c Yêu cầu cần thiết để xây dựng ứng...
 • 60
 • 283
 • 0

Bài giảng phát triển ứng dụng web bằng PHP phần 6 giới thiệu về PHP và cơ sở dữ liệu MySQL

Bài giảng phát triển ứng dụng web bằng PHP  phần 6 giới thiệu về PHP và cơ sở dữ liệu MySQL
... 1/ Giới thiệu tổng quan Web 2/ Ngôn ngữ HTML JavaScript 3/ Ngôn ngữ PHP 4/ Các đối tượng PHP 5/ PHP hướng đối tượng 6/ PHP sở liệu MySQL 7/ PHP AJAX 8/ PHP hệ thống mã nguồn mở 9/ Triển khai ứng ... DATABASE DBMSs? Giới thiệu Data types Databases Tables Manipulations Retrieving  DBMS MySQL: MySQL hệ quản trị sở liệu nguồn mở Ref: http://dev .mysql. com/doc/  Sử dụng MySQL: Giới thiệu  Data ... MySQL 7/ PHP AJAX 8/ PHP hệ thống mã nguồn mở 9/ Triển khai ứng dụng PHP PHẦN 5: Giới thiệu Các vấn đề DBMS MySQL PHP thao tác với DBMS MySQL Các vấn đề lưu ý xử lý CSDL  Most applications that you...
 • 47
 • 497
 • 0

bài giảng phát triển ứng dụng web bằng PHP

bài giảng phát triển ứng dụng web bằng PHP
... tổng quan Web 2/ Ngôn ngữ HTML JavaScript 3/ Ngôn ngữ PHP 4/ Các đối tượng PHP 5/ PHP hướng đối tượng 6/ PHP sở liệu MySQL 7/ PHP AJAX 8/ PHP hệ thống mã nguồn mở 9/ Triển khai ứng dụng PHP PHẦN ... name="frmLogin" method=“post" action="phpchecklogin_post .php" > … phplogin_post .php http://localhost:8080 /php_ th_objects/phpchecklogin_post .php phpchecklogin_post .php < ?php $user = $_POST["txtUser"]; ... action="phpchecklogin_get .php" > … phplogin_get .php http://localhost:8080 /php_ th_objects/phpchecklogin_get .php? txtUser=admin &txtPassword=123&bSubmit=%C4%90%C4%83ng+nh%E1%BA%ADp phpchecklogin_get.php...
 • 50
 • 460
 • 0

Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 9: Ngôn ngữ SQL - Phần 2: Câu truy vấn trên nhiều bảng potx

Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 9: Ngôn ngữ SQL - Phần 2: Câu truy vấn trên nhiều bảng potx
... chứa thành phần: – Thành phần INNER JOIN – Thành phần chứa không khớp bảng thành phần Nối SELECT * FROM A OUTER JOIN B ON A.X = B.Y; • Phân loại: – Left Outer Join: chứa không khớp bảng bên trái ... bằng, ta sử dụng cách: – Sử dụng điều kiện nối mệnh đề WHERE, – Hoặc sử dụng lệnh JOIN với điều kiện nối (ON) không Nối nối • Nối (INNER JOIN): – kết ghép khớp (matching tuples) bảng thành phần (phép ... bảng thuộc tính đặt bí danh Bảng PC Tìm cặp PC có ổ cứng nhau: SELECT p1.model [model 1], p2.model [model 2] FROM PC p1, PC p2 WHERE (p1.model < P2.model ) AND (p1.hdd = P2.hdd) Nối Bảng PC Bảng...
 • 19
 • 273
 • 0

Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 9: Ngôn ngữ SQL - Phần 1: Câu truy vấn đơn doc

Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 9: Ngôn ngữ SQL - Phần 1: Câu truy vấn đơn doc
... (T -SQL)  Transact -SQL (T -SQL) *: mở rộng ngôn ngữ SQL Microsoft Sybase phát triển, sử dụng hệ quản trị CSDL SQL Server T -SQL SQL Các thành phần ngôn ngữ TSQL T - SQL DDL (Data Definition Language) ... in 1987 1989 SQL- 89 FIPS 12 7-1 Minor revision, adopted as FIPS 12 7-1 1992 SQL- 92 SQL2 , FIPS 12 7-2 Major revision (ISO 9075), Entry Level SQL- 92 adopted as FIPS 12 7-2 1999 SQL: 1999 SQL3 Added regular ... Tổng quan SQL Transact SQL (T -SQL) Microsoft Tổng quan SQL SQL (viết tắt “Structured Query Language” – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) tập lệnh cho phép người dùng chương trình thực truy vấn liệu...
 • 32
 • 886
 • 2

Phát triển ứng dụng web

Phát triển ứng dụng web
... 22-May SEO Online Payment ASP.NET MVC Web Security HTML5 AJAX SilverLight Web3 D Seminar Backup Nghe Seminar Trình bày Seminar Tài liệu Seminar Vấn đáp (Website) Tham gia hoạt động diễn đàn Bài tập thêm ... A0. Đăng ký nhóm A1. Đăng ký host giới thiệu nhóm A0 DUE 0.25 20-Feb A1 DUE 27-Feb 6-Mar A2. Đặc tả yêu cầu website (Document) 0.25 0.25 13-Mar A2 DUE A3. Xây dựng sitemap + MasterPage (ASP.NET) 20-Mar 27-Mar...
 • 2
 • 499
 • 1

Tài liệu Bài tiểu luận Môn Phát triển ứng dụng Web pdf

Tài liệu Bài tiểu luận Môn Phát triển ứng dụng Web pdf
... với khả - Website tập lớn môn học Phát triển ứng dụng web không đưa vào sử dụng GV: Trần Văn Trung -8- SV: Phạm Xuân Nhiên Báo cáo tiểu luận Môn Phát triển ứng dụng web PHẦN III PHÁT TRIỂN HỆ ... quan trọng xây dựng tài ổn định phát triển GV: Trần Văn Trung -7- SV: Phạm Xuân Nhiên Báo cáo tiểu luận Môn Phát triển ứng dụng web PHẦN II GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Ý tưởng: - Xây dựng Website bán hàng ... khảo Website: www.vietwebpro.com để biết rỏ quy định Luật thương mại điện tử Quan điểm Thương mại điện tử: GV: Trần Văn Trung -6- SV: Phạm Xuân Nhiên Báo cáo tiểu luận Môn Phát triển ứng dụng web...
 • 11
 • 760
 • 8

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB
... HIỂU VỀ NODE WEB: NODE.JS – THƢ VIỆN VIẾT ỨNG DỤNG SERVER-SIDE JAVASCRIPT 1.1 Javascript lập trình server Mặc dù ứng dụng web chở nên phổ biến năm gần đây, nhƣng chúng khó để phát triển, trì mở ... Javascript làm web server nhiều Rất nhiều dịch vụ server đƣợc viết JavaScript đời ví dụ nhƣ Jaxer đƣợc phát triển Aptana, Jaxer web serve dựa Ajax để xây dựng trang web nhiều tính nhƣ ứng dụng sử dụng ... liệu độc lập, mà ứng dựng tƣơng tác đầy đủ với sở liệu (truy vấn, thêm xóa sửa).Khi ứng dụng kết nối lại (online) theo chu kỳ, 21 liệu đƣợc đồng chiều.Rất thích hợp với ứng dụng web nay.Ví dụ nhƣ...
 • 50
 • 288
 • 2

Làm chủ việc phát triển ứng dụng Facebook bằng PHP, IBM Rational Application Developer, IBM WebSphere Application Server và DB2, Phần 1: Thiết lập các thành phần pdf

Làm chủ việc phát triển ứng dụng Facebook bằng PHP, IBM Rational Application Developer, IBM WebSphere Application Server và DB2, Phần 1: Thiết lập các thành phần pdf
... Máy chủ ứng dụng WebSphere để phát triển Java Để bắt đầu, cài đặt Nhà phát triển ứng dụng Rational Máy chủ ứng dụng WebSphere phép phát triển phía Java Trước tiên, tải Nhà phát triển ứng dụng Rational ... triển Ứng dụng Rational môi trường phát triển Java đại cho IDE Eclipse, mà bạn sử dụng với Máy chủ ứng dụng WebSphere để làm ứng dụng Java Máy chủ ứng dụng WebSphere máy chủ ứng dụng J2EE IBM cho ... Nhà phát triển ứng dụng Rational, Máy chủ ứng dụng WebSphere, Zend Core (trong bao gồm Apache kèm theo) DB2 Nhà phát triển ứng dụng Rational, Máy chủ ứng dụng WebSphere, Zend Core DB2 Nhà phát triển...
 • 76
 • 213
 • 0

Làm chủ việc phát triển ứng dụng Facebook bằng PHP, IBM Rational Application Developer, IBM WebSphere Application Server và DB2, Phần 2: Sử dụng đồng thời Java và PHP potx

Làm chủ việc phát triển ứng dụng Facebook bằng PHP, IBM Rational Application Developer, IBM WebSphere Application Server và DB2, Phần 2: Sử dụng đồng thời Java và PHP potx
... hướng đối tượng vào ứng dụng PHP họ, dành cho người phát triển Java muốn bắt đầu sử dụng PHP, mục đích thêm PHP vào ứng dụng Java doanh nghiệp hành Bạn nên đọc Mastering Facebook application development, ... viết ứng dụng Facebook Java, PHP tích hợp hai phận ứng dụng lớn Nó dành cho nhà phát triển PHP, người muốn tìm hiểu công việc xây dựng ứng dụng J2EE cách sử dụng khuôn mẫu Spring cách áp dụng ...  Trong Phần bạn có nhìn khái quát phát triển ứng dụng Facebook, bắt đầu ứng dụng khung sườn  Trong Phần bạn thực công việc khởi đầu để tạo phía Java ứng dụng dự án Rational Application...
 • 75
 • 161
 • 0

Làm chủ việc phát triển ứng dụng Facebook bằng PHP, IBM Rational Application Developer, IBM WebSphere Application Server và DB2, Phần 3: Hoàn thành ứng dụng trình diễn môi giới chứng khoán Facebook doc

Làm chủ việc phát triển ứng dụng Facebook bằng PHP, IBM Rational Application Developer, IBM WebSphere Application Server và DB2, Phần 3: Hoàn thành ứng dụng trình diễn môi giới chứng khoán Facebook doc
... nối với Facebook, xác nhận người sử dụng đăng nhập vào ứng dụng Facebook môi giới chứng khoán, executeFacebookRequest() tìm kiếm tất mã chứng khoán tất số cổ phiếu người sử dụng chứng khoán ... lại ứng dụng thiết lập ứng dụng Trong Facebook, nhấn vào ứng dụng Applications bên hộp tìm kiếm (Search box) Trong ứng dụng Applications bạn nhìn thấy toàn ứng dụng cài đặt bạn Nhấn vào ứng dụng ... cấp việc tiêm vào thuộc tính/bean, bạn triển khai ứng dụng vào WebSphere Phần đảm nhiệm chi tiết triển khai thực ứng dụng Facebook đầy đủ chức cách sử dụng Ngôn ngữ Đánh dấu Facebook (FBML), Facebook...
 • 72
 • 176
 • 0

Sức mạnh của JSF 2, Phần 1: Hợp lý hóa việc phát triển ứng dụng Web docx

Sức mạnh của JSF 2, Phần 1: Hợp lý hóa việc phát triển ứng dụng Web docx
... phóng to Ý ứng dụng Ứng dụng địa điểm có bốn bean quản lý, liệt kê Bảng 1: Bảng Các bean quản ứng dụng địa điểm Tên bean quản Lớp Phạm vi mapService com.clarity.MapService Ứng dụng weatherService ... họa việc sử dụng JSF với số lời khuyên để sử dụng tốt JSF Dưới lời khuyên cho này:  Lời khuyên 1: Hãy từ bỏ cấu hình XML  Lời khuyên 2: Hãy đơn giản hóa việc dẫn hướng  Lời khuyên 3: Hãy sử dụng ... khuyên 4: Hãy tận dụng lợi xử tài nguyên, Tuy nhiên, trước hết giới thiệu ứng dụng ví dụ mà sử dụng suốt loạt Mã nguồn ứng dụng cho có sẵn để tải Ví dụ trộn (mashup) dịch vụ Web dựa đồ bắt buộc...
 • 25
 • 223
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nội dung môn học kỹ thuật phát triển ứng dụngkỹ thuật bảo mật ứng dụng webđề thi phát triển ứng dụng webcd phát triển ứng dụng web của việt chuyêngiáo trình phát triển ứng dụng webphát triển ứng dụng web với javaphát triển ứng dụng web với phpphát triển ứng dụng web là gìphát triển ứng dụng web với netphat trien ung dung webcác kỹ thuật tấn công ứng dụng web cơ bảngiới thiệu sơ lược các kỹ thuật tấn công ứng dụng webquá trình phát triển triển khai và duy trì phát triển ứng dụng web trở nên dễ dàng và nhanh chónglập trình ứng dụng web với ngôn ngữ phpphát triển ứng dụng quản lý bằng wpfĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả