Điều tra, thống kê đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn.

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia tràm chim, tỉnh đồng tháp

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia tràm chim, tỉnh đồng tháp
... giá ảnh hưởng hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Tràm Chim, Tỉnh Đồng Tháp Nội dung KLTN sinh viên phải thực yêu cầu sau đây:  Khảo sát trạng hoạt động ... ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƢỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM, TỈNH ĐỒNG THÁP Tác giả NGUYỄN VĂN TÝ Khóa luận ... động du lịch sinh thái VQG Tràm Chim  Đánh giá nguy tổn hại đa dạng sinh học hoạt động du lịch sinh thái Vườn Quốc Gia Tràm Chim  Đề xuất số giải pháp hạn chế tác động tiêu cực hoạt động DLST đến...
 • 106
 • 637
 • 4

nghiên cứu quan hệ sinh thái giữa các loài thực vật thân gỗ nhằm phục hồi rừng khộp theo mục tiêu đa dạng sinh học tại vườn quốc gia yok đôn tỉnh đăklak việt nam

nghiên cứu quan hệ sinh thái giữa các loài thực vật thân gỗ nhằm phục hồi rừng khộp theo mục tiêu đa dạng sinh học tại vườn quốc gia yok đôn tỉnh đăklak việt nam
... phải phục hồi tính đa dạng sinh học hệ sinh thái Đề tài: "Nghiên cứu quan hệ sinh thái loài thực vật thân gỗ nhằm phục hồi rừng khộp theo mục tiêu đa dạng sinh học Vườn quốc gia Yokdon, tỉnh ... tài Nghiên cứu quan hệ sinh thái loài thực vật thân gỗ nhằm phục hồi rừng Khộp theo mục tiêu đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam thực năm, từ 2005 đến 2007 Đây nghiên ... cấp sở sinh thái cho việc lựa chọn loài phục hồi rừng khộp với mục tiêu đa dạng sinh học khu vực nghiên cứu; cần ý loại trừ cạnh tranh cặp loài quan hệ âm, quan tâm đến cặp loài quan hệ dương...
 • 68
 • 353
 • 0

Nghiên cứu sự biến động của một số yếu tố môi trường tự nhiên và đa dạng thực vật giữa hai trạng thái rừng nguyên sinh và thứ sinh tại vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Nghiên cứu sự biến động của một số yếu tố môi trường tự nhiên và đa dạng thực vật giữa hai trạng thái rừng nguyên sinh và thứ sinh tại vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.
... nguyên sinh rừng thứ sinh VQG Ba Bể tỉnh Bắc Kạn 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu số yếu tố môi - trƣờng tự nhiên, đa dạng thực vật hai trạng thái rừng nguyên sinh rừng thứ sinh có sử dụng thiết bị nghiên ... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - DƢƠNG THANH TÚ NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ ĐA DẠNG THỰC VẬT GIỮA HAI TRẠNG THÁI RỪNG NGUYÊN SINH VÀ ... VQG Ba Bể tỉnh Bắc Kạn - : Đề tài nghiên cứu, so sánh, đánh giá số yếu tố môi trƣờng tự nhiên đa dạng thực vật hai trạng thái rừng nguyên sinh thứ sinh VQG Ba Bể tỉnh Bắc Kạn 2.2 Địa điểm thời gian...
 • 100
 • 329
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cây Muồng trắng (Zenia insignis Chun) làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển Muồng tại Vườn Quốc Gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cây Muồng trắng (Zenia insignis Chun) làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển Muồng tại Vườn Quốc Gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn
... im sinh hc cõy Mung trng (Zenia insignis Chun) lm c s cho vic bo tn v phỏt trin Mung ti Vn Quc Gia Ba B tnh Bc Kn 1.2 Mc tiờu - Nghiờn cu mt s c im hỡnh thỏi v sinh thỏi ca cõy Mung Trng (Zenia ... rng cỏc khu vc khỏc - Tng thi gian thc khúa lun tt nghip cho sinh viờn, to iu kin cho sinh viờn thc c tt hn - B trớ cho sinh viờn nhiu t thc ngh nghip hn giỳp cho sinh viờn cú th lm quen c vi ... nghiờn cu i tng cõy l Mung trng (Zenia insignis) ti Vn Quc Gia Ba B tnh Bc Kn 3.2 a im v thi gian nghiờn cu - a im nghiờn cu: Vn Quc Gia Ba B tnh Bc Kn - Thi gian nghiờn cu: ti thc hin t thỏng...
 • 58
 • 130
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố của loài cây bình vôi tại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và phân bố của loài cây bình vôi tại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc kạn
... Trong ú: N (%) = G (%) = F (%) = (2.1) Số ô có loài a xuất x100 Tổng số ô xuất tất loài Mật ộ loài a x100 Mật ộ lõm phần g loài a (m (2.2) (2.3) /ha) G loài lõm phần (m /ha) x100 (2.4) F tng ... nghip Tụi xin gi li cm n ti ban qun lý VQG Ba B, cỏc cp chớnh quyn v b nhõn dõn Huyn Ba B ó giỳp v to mi iu kin thun li cho tụi sut thi gian thc Mc dự ó c gng, nhng thi gian thc cú hn cng vi kin ... nhng bin i ln v cng khụng din th mt cỏch tun hon khụng gian v theo thi gian m din th theo nhng phng thc tỏi sinh cú quy lut nhõn qu gia sinh vt v mụi trng Thỏi Vn Trng (1978) [16] nghiờn cu kiu...
 • 67
 • 198
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Nghiến Excentrodendron tonkinense (Gagnep) chang Miau, 1978 tại vườn Quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của loài Nghiến Excentrodendron tonkinense (Gagnep) chang Miau, 1978 tại vườn Quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn
... dạng sinh học Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 4 Phần TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Trên giới 2.1.1 Nghiên cứu đặc điểm sinh học loài Việc nghiên cứu đặc điểm sinh học loài đặc điểm hình ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN QUỐC VIỆT NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI NGHIẾN EXCENTRODENDRON TONKINENSE (GAGNEP) CHANG & MIAU, 1978 TẠI VƯỜN QUỐC ... lâm học loài Nghiến Excentrodendron tonkinense (Gagnep) chang & Miau, 1978 vườn Quốc gia Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu + Mục tiêu chung Nhằm cung cấp thông tin đặc điểm lâm học...
 • 66
 • 183
 • 0

Điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý bảo tồn đa dạng sinh họctại hồ Ba Bể, Vườn quốc gia Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn

Điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý bảo tồn đa dạng sinh học cá tại hồ Ba Bể, Vườn quốc gia Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn
... loài kinh tế: Chép, Trắm cỏ, Chày mắt đỏ, M-ơng, Rô mó Các loài quý nh-: Lăng chấm, Chiên, Bỗng, Một số loài nh- Chầy đất Ba Bể, Xảm bao Xét nguồn gốc: đa số ... hệ Hồ l-u vực sông Năng nhóm sinh thái: Nhóm sống sông suối, sống sông hồ, sống ao, ruộng nhóm phân bố rộng Đặc điểm sinh học khu hệ Hồ Ba Bể sông Năng phản ánh tính chất sinh ... l-ợng sông hồ, tần suất bắt gặp bé Bảng Các loài không phát - c so với tr-ớc TT Tên tiếng Việt Măng M-ơng gai Thần Hân Măn Lợ lớn Huốt Bống đá vây dài Tên khoa học Elopichthys...
 • 101
 • 376
 • 0

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Xuân Thủy - Nam Định.

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Xuân Thủy - Nam Định.
... giảm tính đa dạng sinh học khu bảo tồn vườn quốc gia Xuân Thủy Đề tài Đánh giá trạng đề xuất giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng đa dạng sinh học vườn quốc gia Xuân Thủy - Nam Định’’ ... hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá trạng đề xuất giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng đa dạng sinh học vườn quốc gia Xuân Thủy Nam Định” Đến em hoàn thành thời gian thực tập tốt ... Định’’ thực nhằm đánh giá đầy đủ trạng công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng ĐDSH địa phương, từ đánh giá, đề xuất giải pháp thích hợp để nâng cao nhận thức cộng đồng ĐDSH địa phương...
 • 66
 • 429
 • 0

Đánh giá vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Đánh giá vai trò của cộng đồng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
... sở sinh kế bền vững Để giải vấn đề nêu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá vai trò cộng đồng việc bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng ... ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA – KẺ BÀNG, ... khoa học thực tiễn phục vụ cho công tác quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp quốc gia, quy hoạch xây dựng hành lang đa dạng sinh học; e) Tham gia thẩm định quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc...
 • 51
 • 144
 • 2

SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA doc

SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA doc
... Gấu ngựa Hệ sinh thái biển liền kề  Với 24,5km đường bờ biển, vườn quốc gia Núi Chúa có bờ biển tuyệt đẹp với nhiều bãi bồi tiếng Bãi Bình Tiên Bãi Chà Là Hệ san hô: Vườn quốc gia Núi Chúa có nhiều ... đến đỉnh núi cao nhất, hệ sinh thái phân bổ thành sáu kiểu rừng tương ứng với sáu tầng bậc độ cao, tạo nhiều tập đoàn sinh vật quần tụ phong phú, đa dạng đầy kỳ thú Núi Chúa vườn quốc gia độc ... sinh thái: Hệ sinh thái rừng xanh Hệ sinh thái rừng khô hạn Hệ sinh thái biển liền kề Hệ sinh thái rừng xanh  Cây cối phát triển xanh tốt quanh năm  Nhiều chủng loại phong phú, đa dạng sinh...
 • 32
 • 1,566
 • 15

Kinh tế hoá công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Xuân Thủy. doc

Kinh tế hoá công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Xuân Thủy. doc
... ca t ngp nc Kinh tế hoá công tác bảo tồn ĐDSH VQG Xuân Thuỷ III- Kết luận khuyến nghị -Kinh tế hoá công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh học tạo lập chế phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên ... ho gia ngi v thiờn nhiờn. Kinh tế hoá công tác bảo tồn ĐDSH VQG Xuân Thuỷ I- Bối cảnh Nh chức bảo tồn thiên nhiên, Vờn quốc gia Xuân Thuỷ phải thực cam kết quốc tế, với vai trò & chức hệ sinh ... tham gia cộng đồng trách nhiệm họ vào việc thực thắng lợi nghiệp chung, nhằm bảo tồn & phát triển bền vững tài nguyên môi trờng quốc gia quốc tế khu vực Kinh tế hoá công tác bảo tồn ĐDSH VQG Xuân...
 • 21
 • 411
 • 2

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn .đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn .đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
... đến công tác bảo Xác định đánh giá tác động hoạt động du lịch đến công tác bảo tồn tồn VQG Tràm Chim nâng cao hiệu công tác bảo tồn Các giải pháp quản lý, hạn chế tác động DLST đến công tác bảo ... thức du khách ảnh hưởng hoạt động DLST Một phận lớn du khách có ý thức tác động hoạt động của họ gây Biểu đồ: Nhận thức KDL cường độ tác động hoạt động DLST đến đa dạng sinh học Công tác bảo tồn ... Đánh gia nguy tổn hại ĐDSH hoạt động DLST VQG Tràm Chim 58.3 60 50 40 30 31.6 36.7 26.7 20 10 Các hoạt động DLST có VQG Tràm Chim Hình 4.8: Hoạt động thu hút KDL đến với VQG Tràm Chim 21.7 Tác động...
 • 49
 • 552
 • 4

Nghiên cứu tác động của cộng đồng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Cát Tiên

Nghiên cứu tác động của cộng đồng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Cát Tiên
... pháp bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng Vườn quốc gia Cát Tiên 2.2 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài tác động cộng đồng đến hoạt động đến bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc ... giá trị đa dạng sinh học, cảnh quan Vườn quốc gia Cát Tiên giai đoạn 2010 – 2020 Việc đánh giá tác động cộng đồng vùng dự án làm sở cho công tác quản lý, xây dựng kế hoạch hành động bảo tồn bền ... nguyên đa dạng sinh học, vai trò quản lý tài nguyên đa dạng sinh học sở cộng đồng, nhân tố thuận lợi cản trở cộng đồng tham gia quản lý tài nguyên đa dạng sinh học Vườn quốc gia Cát Tiên, giải pháp...
 • 98
 • 2,127
 • 12

Đánh giá vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Bidoup – Núi

Đánh giá vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ****************** ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP NÚI ... 08/2014 ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP NÚI BÀ, HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG NGUYỄN HOÀNG KHÁNH NGỌC Hội đồng chấm ... quản bảo tồn ĐDSH vườn quốc gia Bidoup Núi - Sự tham gia cộng đồng công tác quản bảo tồn ĐDSH: mức độ tham gia cộng đồng hoạt động bảo tồn ĐDSH, nhận thức cộng đồng việc bảo tồn ĐDSH,...
 • 150
 • 1,064
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nguyên nhân suy giảm đa dạng sinh học tại vườn quốc gia hoàng liênđánh giá vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia bidoup núi bà huyện lạc dương tỉnh lâm đồngbao cao ve da dang sinh hoc o vuon quoc gia ben enbao cao da dang sinh hoc o vuon quoc gia ben ensuy giảm đa dạng sinh học ở vườn quốc gia cúc phươngđa dạng sinh học ở vườn quốc gia cúc phươngđa dạng sinh học ở vườn quốc gia bạch mãtính đa dạng sinh học ở vườn quốc gia cát tiênđặc điểm tổ chức cộng đồng liên quan đến quản lý tài nguyên đa dạng sinh học ở vườn quốc gia cát tiênđiều tra giám sát đa dạng sinh học ở các kbtbiện pháp quản lý nề nếp học tập của học sinh trường thpt quảng khê huyện ba bể tỉnh bắc kạnbáo cáo khoa học số loài quý hiếm tại vườn quốc gia ba bểchuyên đề 7 điều chỉnh kế hoạch để đạt mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học tại tp hồ chí minh và rừng ngập mặn cần giờđa dạng sinh học tại việt nambảo tồn đa dạng sinh học tại việt namBài 5. Thực hành: Quan sát tế bào và môBài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớpBài 18. Trai sôngBài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹpBài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoangBài 9. Axit nitric và muối nitratBài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khíUnit 02. Health. Lesson 6. Skills 2Tuần 3. Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vậtBài 3. Khâu thườnggiao an sinh 6Đề thi HSG lý 7Chương I. §1. Mệnh đềChương I. §3. Bảng lượng giácChương I. §7. Hình bình hànhTuần 3. MRVT: Nhân dânUnit 9. DesertsBài 4. Luyện tập tạo lập văn bảnChương III. §2. Phương trình đường trònDự án trường học quốc tế Vínchool