Nghiên cứu hàm lượng Nitrat trong rau thương phẩm vụ đông xuân 20132014 tại phường Túc Duyên thành phố Thái Nguyên và rau được sản xuất theo quy trình VietGap tại xã Huống Thượng – huyện Đồng Hỷ Thái Nguyên.

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng của hoa cúc đài loan tại phường túc duyên thành phố thái nguyên

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng của hoa cúc đài loan tại phường túc duyên thành phố thái nguyên
... nht ca hoa + ng kớnh cung hoa (cm) c o bng thc Palme v trớ sỏt bụng hoa + T l hoa hu hiu: t l % s hoa n trờn tng s cõy trng * Theo dừi bn hoa + Theo dừi bn hoa ct (ngy): Khi hoa hộ n, ct hoa ... k hoa + Ra n 50% + Ngy hoa n r (50% hoa n) * Ch tiờu v nng sut + S cõy trng/n v din tớch (cõy/m2) + S hoa n/n v din tớch (hoa/ m2) + S hoa thc thu (hoa/ m2) 32 * Ch tiờu v cht lng + ng kớnh hoa ... chiu cao cõy ca hoa cỳc i Loan 37 th 2: nh hng ca mt ng trng n ng thỏi lỏ ca hoa cỳc i Loan 39 th 3: nh hng ca phõn bún qua lỏ n ng thỏi tng trng chiu cao cõy ca hoa cỳc i Loan...
 • 102
 • 269
 • 0

Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất rau hàng hóa tại phường túc duyên, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất rau hàng hóa tại phường túc duyên, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên
... tình hình kinh tế sản xuất rau phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Đánh giá hiệu kinh tế, xã hội, môi trường, tính bền vững hình Tìm thuận lợi khó khăn sản xuất rau Đưa ... chung Mục tiêu chung đề tài đánh giá hiệu kinh tế, xã hội hình sản xuất rau hàng hóa phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Trên sở rút kết luận đề xuất số giải pháp đắn có ... hướng dẫn trực tiếp thầy giáo TH.S Nguyễn Hữu Giang tiến hành thực đề tài: Đánh giá hiệu hình sản xuất rau hàng hóa phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu nghiên...
 • 73
 • 2,482
 • 11

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ trên địa bàn phường túc duyên, thành phố thái nguyên

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ trên địa bàn phường túc duyên, thành phố thái nguyên
... tài: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ địa bàn phường Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên Trong đề tài, tập trung nghiên cứu hộ địa bàn nhân tố ảnh hưởng đến kinh tế hộ Từ ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ địa bàn phường Túc Duyên – Thành phố Thái nguyên 2.2 Phạm vi nghiên cứu 2.2.1 ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM ĐÌNH KHOA Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG TÚC DUYÊN, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN” Khãa...
 • 75
 • 278
 • 1

Đánh giá sự tích lũy kim loại nặng trong đất chuyên canh trồng rau thuộc khu vực phường túc duyên thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Đánh giá sự tích lũy kim loại nặng trong đất chuyên canh trồng rau thuộc khu vực phường túc duyên  thành phố thái nguyên  tỉnh thái nguyên
... KLN đất chuyên canh trồng rau thuộc khu vực phƣờng Túc Duyên - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên - Địa Điểm: Các bãi đất chuyên canh trồng rau quanh khu vực phƣờng Túc Duyên - thành phố Thái ... Đánh giá tích lũy kim loại nặng đất chuyên canh trồng rau thuộc khu vực Phường Túc Duyên , Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu - Xác định đƣợc mức độ tích lũy kim ... tiêu nghiên cứu - Đánh giá chất lƣợng đất trồng rau phƣờng Túc Duyên - Xác định hàm lƣợng Pb, Cu, Zn tích lũy đất chuyên canh trồng rau thuộc khu vực phƣờng Túc Duyên 1.4 Yêu cầu chuyên đề - Công...
 • 58
 • 399
 • 0

ĐÁNH GIÁ CÔNG tác bồi THƯỜNG GIẢI PHÓNG mặt BẰNG, tái ĐỊNH cư KHU dân cư số 7b PHƯỜNG túc DUYÊN, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ CÔNG tác bồi THƯỜNG và GIẢI PHÓNG mặt BẰNG, tái ĐỊNH cư KHU dân cư số 7b PHƯỜNG túc DUYÊN, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ HỒNG ANH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ KHU DÂN CƯ SỐ 7B PHƯỜNG TÚC DUYÊN, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN KHÓA ... trợ tái định khu dân số 7B phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá thực trạng công tác bồi thường GPMB khu dân số 7B phường Túc Duyên ... trợ tái định khu dân số 7B phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá thực trạng công tác bồi thường GPMB khu dân số 7B phường Túc Duyên...
 • 70
 • 279
 • 0

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của 02 dự án trên địa bàn phường túc duyên, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của 02 dự án trên địa bàn phường túc duyên, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ THỊ HOÀI THU ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA 02 DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN PHƢỜNG TÚC DUYÊN, TP THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành ... Gia Sàng địa bàn phƣờng Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 2.1.2 Mục tiêu cụ thể + Đánh giá đƣợc kết công tác bồi thƣờng giải phóng mặt dự án Khu dân cƣ số dự án xây dựng Trạm ... giá kết việc thực công tác bồi thƣờng giải phóng mặt 02 dự án nghiên cứu 48 3.3.1 Khái quát thực trạng công tác bồi thƣờng, giải phóng mặt phƣờng Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh...
 • 97
 • 289
 • 0

de cuong nghien cuu ham luong nitrat trong dat, rau tai xa dong bam, tp thai nguyen pps

de cuong nghien cuu ham luong nitrat trong dat, rau tai xa dong bam, tp thai nguyen pps
... quan trọng rau dinh dưỡng http://viendinhduong.vn/news/vi/57/54/2/a/vai-tro-quan -trong- cua -rau- tuoitrong-dinh-duong.aspx (2) :Nitrat điều cần biết http://www.vnlink.net/Nong_Nghiep /Trong_ Trot/phan_dam.htm ... rau trồng vùng rau xã Đồng Bẩm thuộc nhóm rau ăn lá, rau ăn củ, rau ăn quả, rau gia vị, đặc biệt loại rau khuyến cáo có hàm lượng nitrat cao  Đất trồng rau xã Đồng Bẩm  Trẻ em(độ tuổi từ tháng ... tích luỹ nitrat đất làm giảm hàm lượng nitrat (NO3-) rau vùng sản xuất rau xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên 2 Mục tiêu đề tài  Đưa dẫn liệu tình hình ô nhiễm nitrat môi trường đất trồng rau vùng...
 • 29
 • 234
 • 5

Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động sản xuất rau tới môi trường đất, nước sức khoẻ người sản xuất tại khu vực chuyên canh rau túc duyên, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động sản xuất rau tới môi trường đất, nước và sức khoẻ người sản xuất tại khu vực chuyên canh rau túc duyên, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên
... Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động sản xuất rau tới môi trường đất, nước sức khoẻ người sản xuất khu vực chuyên canh rau Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu ... giá ảnh hưởng canh tác rau đến môi trường đất, nước khu vực sản xuất rau Túc Duyên Thành phố Thái Nguyên - Đánh giá ảnh hưởng canh tác rau đến sức khoẻ người dân sản xuất rau khu vực sản xuất rau ... trạng sản xuất rau Túc Duyên, Thành phố Thái Nguyên .29 3.3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng canh tác rau đến môi trường đất, nước khu vực sản xuất rau Túc Duyên Thành phố Thái Nguyên .29 3.3.4 Nghiên cứu...
 • 71
 • 342
 • 6

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống ngô nếp lai trồng vụ đông năm 2013 tại phường nông tiến, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô nếp lai trồng vụ đông năm 2013 tại phường nông tiến, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quang
... chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả sinh trƣởng, phát triển suất số giống ngô nếp lai trồng vụ đông năm 2013 phƣờng Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang Để chọn giống ngô nếp ... dõi sinh trưởng, phát triển yếu tố cấu thành suất giống ngô nếp lai trồng vụ đông năm 2013 phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang thấy - Tất giống thí nhiệm sinh trưởng phát triển ... thuộc Phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 2.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu tiêu sinh trưởng phát triển suất giống ngô nếp lai (NL1, NL19, NL555) - Nghiên cứu khả chống...
 • 40
 • 100
 • 0

Nghiên cứu thành phần, đặc điểm sinh vật học biện pháp phòng trừ của sâu đục thân (Ostrinia furnacalis Guenee) hại cao lương ngọt tại phường Quang Vinh - thành phố Thái Nguyên..

Nghiên cứu thành phần, đặc điểm sinh vật học và biện pháp phòng trừ của sâu đục thân (Ostrinia furnacalis Guenee) hại cao lương ngọt tại phường Quang Vinh - thành phố Thái Nguyên..
... nghiên cứu sâu đục thân (Ostrinia furnacalis Guenee) giới 2.1.1 Đặc điểm sinh vật học sâu đục thân (Ostrinia furnacalis Guenee) 2.1.2 Biện pháp phòng trừ sâu đục thân (Ostrinia furnacalis ... thân đặc điểm sinh vật học biện pháp phòng trừ chúng Xuất phát từ thực tế đó, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu thành phần, đặc điểm sinh vật học biện pháp phòng trừ sâu đục thân (Ostrinia furnacalis ... (1) Nghiên cứu thành phần, tần suất xuất loài sâu đục thân; (2) Nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh vật học sâu đục thân (Ostrinia furnacalis Guenee) cao lương (3) Nghiên cứu đánh giá hiệu biện pháp...
 • 43
 • 125
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống ngô đường trồng vụ đông năm 2013 tại phường nông tiến, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống ngô đường trồng vụ đông năm 2013 tại phường nông tiến, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quang
... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN   - ĐOÀN THỊ DUNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ ĐƢỜNG TRỒNG VỤ ĐÔNG NĂM 2013 TẠI PHƢỜNG NÔNG TIẾN, THÀNH PHỐ TUYÊN ... bà nông dân Với ƣu diện tích ngô đƣờng ngày đƣợc tăng lên năm gần đây.Vì vậy, chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số giống ngô đường trồng vụ đông năm 2013 Phường Nông Tiến, ... điểm nghiên cứu 2.2.1 Thời gian nghiên cứu - Vụ ngô đông 2013, từ ngày 1/10 /2013 tới 12 /2013 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu Nghiên cứu đƣợc thực Phƣờng Nông Tiến – Thành Phố Tuyên Quang Tỉnh Tuyên Quang...
 • 40
 • 264
 • 1

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại phường trưng vương , thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại phường trưng vương , thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến giá đất phường Trưng Vương , thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Trong suốt trình thực tập em nhận đƣợc giúp đỡ thầy cô giáo anh chị ... đề tài - Đánh giá trạng giá đất địa bàn phƣờng Trƣng vƣơng , Thành phố Thái Nguyên - Nghiên cứu số yếu tố ảnh hƣởng đến giá đất giá đất địa bàn phƣờng Trƣng vƣơng , Thành phố Thái Nguyên - Đề xuất ... tố ảnh hƣởng 49 4.3.2.2 Biến động giá đất đƣờng phố nhóm III số yếu tố ảnh hƣởng 55 4.3.2.3 Biến động giá đất đƣờng phố nhóm IV số yếu tố ảnh hƣởng 58 4.3.3 Ảnh hƣởng vị trí lô đất đến giá đất...
 • 80
 • 355
 • 2

Theo dõi tỷ lệ nhiễm bệnh CRD trên đàn gà isa shaver thương phẩm nuôi vụ hè thu tại quyết thắng thành phố thái nguyên hiệu lực của thuốc genta tylo trong điều trị bệnh

Theo dõi tỷ lệ nhiễm bệnh CRD trên đàn gà isa shaver thương phẩm nuôi vụ hè thu tại xã quyết thắng – thành phố thái nguyên và hiệu lực của thuốc genta – tylo trong điều trị bệnh
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÙI XUÂN ĐẠT THEO DÕI TỶ LỆ NHIỄM BỆNH CRD TRÊN ĐÀN GÀ ISA SHAVER THƯƠNG PHẨM NUÔI VỤ HÈ THU TẠI XÃ QUYẾT THẮNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN ... định tỷ lệ nhiễm bệnh CRD đàn Isa shaver thương phẩm nuôi vụ thu Quyết Thắng Thành phố Thái Nguyên hiệu lực thu c Genta Tylo điều trị bệnh * Mục đích đề tài: - Theo dõi khả nhiễm bệnh ... khoa học: Theo dõi tỷ lệ nhiễm bệnh CRD đàn Isa shaver thương phẩm nuôi vụ thu Quyết Thắng Thành phố Thái Nguyên hiệu lực thu c Genta Tylo điều trị bệnh 9 1.2.3 Kết thực Trong suốt...
 • 57
 • 86
 • 2

Ứng dụng GIS trong thành lập bản đồ tra cứu giá đất tại phường quan triều thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Ứng dụng GIS trong thành lập bản đồ tra cứu giá đất tại phường quan triều – thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - TRỊNH VĂN THẮNG Tên đề tài: "ỨNG DỤNG GIS TRONG THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TRA CỨU GIÁ ĐẤT TẠI PHƯỜNG QUAN TRIỀU TP THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN" ... Lâm Thái Nguyên, hướng dẫn trực tiếp cô giáo: Ths Ngô Thị Hồng Gấm, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Ứng dụng GIS thành lập đồ tra cứu giá đất phường Quan Triều thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái ... Lâm Thái Nguyên, hướng dẫn trực tiếp cô giáo: Ths Ngô Thị Hồng Gấm, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Ứng dụng GIS thành lập đồ tra cứu giá đất phường Quan Triều thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái...
 • 64
 • 172
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên trục đường hoàng văn thụ thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên trục đường hoàng văn thụ thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
... giao thụng: Cú nh hng n giỏ t ch yu cú loi hỡnh giao thụng ca a phng, tin li v phng thc liờn h vi bờn ngoi, kt cu tng th ca mng li giao thụng, tỡnh hỡnh ng sỏ v cp hng, tỡnh trng giao thụng ... h kinh t gia ngi vi 15 ngi, liờn kt vi thụng qua trao i hng húa Theo ngha rng, khỏi nim ny dựng ch cỏc hin tng kinh t c phn ỏnh thụng qua trao i v lu thụng hng húa cựng quan h kinh t v mi liờn ... đại học tháI nguyên trờng đại học nông LÂM -0o0 NễNG NGC ANH Tờn ti: NGHIấN CU CC YU T NH HNG N...
 • 89
 • 881
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương nghiên cứu hàm lượng nitrat trong đất rau tại vùng sản xuất rau xã đồng bẩm tp thái nguyênluận án nghiên cứu hàm lượng nitrat và kim loại nặng trong đất nước rau và một số biện pháp nhằm hạn chế sự tích lũy của chúng trong rau tại thái nguyênxac dinh ham luong nitrat trong rau cu bang phuong phap sac kt long hieu nang caonghiên cứu xác định hàm lượng sắt trong một số mẫu than bùn trên địa bàn quận liên chiểu thành phố đà nẵng để làm phân bón bằng phương pháp trắc quang phân tử uv – visnghiên cứu hàm lượng niken trong cải xoong tại tỉnh thái nguyênxác định hàm lượng nitrat trong rau củ quả bằng phương pháp sắc kí lỏng cao ápxác định hàm lượng nitrat trong rau dền bằng phương pháp trắc quang và phương pháp sắc kí ion2 2 ngưỡng tới hạn hàm lượng nitrat trong rau2 4 ngưỡng tới hạn hàm lượng nitrat trong rau tươinghiên cứu thực trạng yếu tố liên quan đến tồn dư kháng sinh hormone trong một số sản phẩm từ lợn thịt tại thành phố thái nguyên và hiệu quả can thiệpáp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn gap sản xuất theo quy trình sản xuất idmnghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng chì trong rau xanhnghiên cứu hàm lượng một số kln as cd pb trọng gạo trên địa bàn tỉnh tiền giang và ảnh hưởng của chúng đến sức khỏe người tiêu dùngmức giới hạn tối đa cho phép của hàm lượng nitrat trong một số sản phẩm rau tươi theo quyết định số 867 1998 qđ bythàm lượng nước trong rau215-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (292).pdf239-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (313).pdf255-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (328).pdf258-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (330).pdf261-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (333).pdf269-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (340).pdf271-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (342).pdfBài 28. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôiCông dụng cây cỏ máu tuệ lâm tăng cân đẹp daViệc sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu tới đất nông nghiệp308-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (376).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUBài Thuyết Trình Tâm Thần Học332-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (398).pdf353-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (416).pdfSáng kiến kinh nghiệm toán 7Luận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUKHẢO sát các mô HÌNH PHÁ HOẠI dẻo của dầm bê TÔNG xỉ cốt THÉP TRONG THÍ NGHIỆM uốn BA điểmGiấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2015