Sắp Xếp Thời Khóa Biểu Tiểu Luận Visual Basic.Net

giải thuật di truyền và bài toán sắp xếp thời khóa biểu cho một trường tiểu học

giải thuật di truyền và bài toán sắp xếp thời khóa biểu cho một trường tiểu học
... I .Giải thuật di truyền II.Mô tả toán xếp TKB III.Thiết kế giải thuật cho toán xếp TKB IV.Công cụ lập trình I Giải thuật di truyền I.1 Khái quát giải thuật di truyền I.2 Các toán tử giải thuật di ... 2: - Thực Giải thuật di truyền (III)” - Xuất kết III Thiết kế giải thuật cho toán xếp TKB III.1 Giải thuật di truyền (I): Mục tiêu: tạo lịch giảng cho giáo viên III.2 Giải thuật di truyền (II): ... đưa toán xếp thời khóa biểu N ngày toán lịch thời khóa biểu ngày III.3 Giải thuật di truyền (III): Mục tiêu: lịch phân công ngày cho thỏa mãn RB2 (1 lớp học môn/1 tiết) III Thiết kế giải thuật cho...
 • 16
 • 1,533
 • 9

áp dụng giải thuật di truyền vào sắp xếp thời khóa biểu

áp dụng giải thuật di truyền vào sắp xếp thời khóa biểu
... hình xếp TKB Phân loại theo khuôn dạng thời gian • Thời khóa biểu TUẦN:dạng TKB cho tuần làm chuẩn cho học kỳ(năm học) • Thời khóa biểu HỌC KỲ: biểu di n chi tiết ngày học kỳ(năm học) Mô hình xếp ... dạng thời gian • Thời khóa biểu TUẦN LIÊN TỤC: mẫu dạng TKB TUẦN phân biệt tuần chẵn lẻ • Thời khóa biểu (k)TUẦN/ HỌC KỲ: mẫu dạng TKB TUẦN, thời gian phân bổ TKB làm nhiều kỳ học kỳ(năm học) • Thời ... Thời khóa biểu cho MỖI TUẦN: dạng TKB TUẦN, tuần TKB riêng Bài toán Thời khóa biểu Danh sách Lớp Danh sách GV Ràng buộc thời gian Danh sách Môn Danh sách Bảng ràng buộc Bài toán Thời khóa biểu...
 • 20
 • 457
 • 1

Sắp xếp thời khoá biểu cho các trường phổ thông

Sắp xếp thời khoá biểu cho các trường phổ thông
... Môun nhập liệu đầu vào: Thông tin vê trường danh sách phòng học danh sách lớp học danh sách giáo viên danh sách môn học Modul lựa chọn, xếp TKB Thời khóa biểu tự động xếp máy Giỏo Viờn Hng Dn: ... - Cỏc s kin: Thay i cỏc rng buc v mụn hc + Xp cho giỏo viờn : - Mụ t: La chn cỏc rng buc cho giỏo viờn + Xp cho lp hc : - Mụ t: La chn cỏc rng buc cho lp hc - Chc nng tinh chnh : - Mụ t: Sa i ... cu theo lp hc + Tra cu theo phũng hc - Chc nng in n - Mụ t: In thi khoỏ biu cho ton trng, cho giỏo viờn, cho lp hc, cho phũng hc V.Biu phõn cp chc nng Giỏo Viờn Hng Dn: Nguyn Minh Quý Sinh Viờn:...
 • 36
 • 258
 • 1

Quản lý đào tạo và sắp xếp thời khóa biểu C#

Quản lý đào tạo và sắp xếp thời khóa biểu C#
... nhóm lớp,hệ đào tạo, trình độ đào tạo Các khối lớp khác xác định thông qua mã khối lớp KhoiLop MaKhoiLop TenKhoiLop 2.4 Hệ đào tạo Hệ đào tạo có:Mã hệ đào tạo, tên hệ đào tạo Các hệ đào tạo khác xác ... qua mã hệ đào tạo HeDaoTao MaHeDT TenHeDT 2.5 Trình độ đào tạo Trình độ đào tạo có:Mã trình độ đào tạo, tên trình độ đào tạo Các trình độ đào tạo khác xác định thông qua mã trình độ đào tạo TrinhDoDaoTao ... tượng 3.1 Khối lớp với hệ đào tạo: Một hệ đào tạo có khối lớp có nhiều khối lớp.Một khối lớp thuộc hệ đào tạo định 3.1 Khối lớp với trình độ đào tạo: Một trình độ đào tạo có khối lớp có nhiều...
 • 33
 • 328
 • 0

NGHIÊN CỨU GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN SẮP XẾP THỜI KHÓA BIỂU Ở TRƯỜNG THPT

NGHIÊN CỨU GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN SẮP XẾP THỜI KHÓA BIỂU Ở TRƯỜNG THPT
... cho giải thuật giải thuật di truyền việc xuất sách năm 1975 Từ giải thuật có tên giải thuật di truyền với phát triển mạnh mẽ hoàn thiện lý thuyết” giải thuật di truyền ứng dụng giải thuật ... hoạt động giải thuật di truyền Thuật gải di truyền dựa tảng lý thuyết biểu di n chuỗi nhị phân lý thuyết sơ đồ 1.12 Ứng dụng thuật giải di truyền Trên thực tế, giải thuật di truyền ứng dụng thành ... đưa vào trình Lấy nghiệm End 12 Hình 1:Sơ đồ tổng quát giải thuật di truyền 13 1.3 Cách biểu di n toán giải thuật di truyền (hay chọn cách biểu di n cấu trúc liệu cho toán) Để áp dụng giải toán...
 • 52
 • 419
 • 3

Thiết kế hệ thống sắp xếp thời khóa biểu

Thiết kế hệ thống sắp xếp thời khóa biểu
... toán kết - 50 - Phân tích thiết kế hệ thống Sơ đồ phân cấp chức HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ SẮP XẾP TKB CẬP NHẬT THÔNG TIN TKB SẮP XẾP TKB TRA CỨU, IN ẤN THOÁT CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT THÔNG TIN LỚP S/X THỜI ... định dạng tiết cho lớp giáo viên Yêu cầu xếp TKB với liệu có Cập nhật thông tin TKB xếp, giao TKB cho hệ thông quản lý Hệ thống quản lý thời khóa biểu Module xếp TKB Hỏi thông tin TKB Nhân viên phòng ... LỚP S/X THỜI KHÓA BIỂU LỚP TRA CỨU IN ẤN TKB TỪNG LỚP CẬP NHẬT THÔNG TIN PHÒNG S/X THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG HỌC TRA CỨU IN ẤN TKB GIÁO VIÊN CẬP NHẬT THÔNG TIN GIÁO VIÊN S/X THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN...
 • 84
 • 171
 • 0

PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ỨNG DỤNG THUẬT GIẢI DI TRUYỀN XẾP THỜI KHOÁ BIỂU CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ỨNG DỤNG THUẬT GIẢI DI TRUYỀN XẾP THỜI KHOÁ BIỂU CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
... nan giải, thuật tốn thơng thường khơng thể giải Việc xếp lịch học phương pháp ứng dụng thuật giải di truyền vấn đề mới, chưa áp dụng trước Đây coi thử nghiệm cho giải pháp I.1 THUẬT GIẢI DI TRUYỀN ... Giải Di Truyền kết hợp với Cơng nghệ thơng tin ứng dụng để giải vấn đề phức tạp hệ thống điện cách hiệu Nhưng đề tài này, nghiên cứu ứng dụng Thuật Giải Di Truyền xếp Thời khố biểu trường Đại học ... MỘT SỐ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỤ THỂ I ỨNG DỤNG THUẬT GIẢI DI TRUYỀN XẾP THỜI KHỐ BIỂU CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Trong xu hướng phát triển xã hội ngày nay, có nhiều ngành khoa học đời...
 • 25
 • 393
 • 0

Hướng dẫn sử dụng phần mềm xếp thời khoá biểu TKB 7.0

Hướng dẫn sử dụng phần mềm xếp thời khoá biểu TKB 7.0
... Modul xếp thời khoá biểu Thời khoá biểu tự động xếp máy Tra cứu TKB: - Theo lớp học - Theo giáo viên - Theo tổ chuyên môn Hỗ trợ xếp TKB tay: - Thay đổi tiết dạy - Kiểm tra lỗi TKB In ấn TKB: - TKB ... bn s cú TKB: TKB ca tt c cỏc lp trờn ton trng v TKB theo cỏc t chuyờn mụn Lm vic vi TKB ó c t ng lp: Sau t ng lp lich xong, mn hỡnh TKB c lp s xut hin: 18 Vi TKB ny bn cú th tra cu- in n TKB theo ... *) TKB ca ton trng: 24 *) TKB ca lp hc: 25 *) TKB ca cỏc T chuyờn mụn: õy l TKB ca cỏc giỏo viờn c nhúm theo cỏc t chuyờn mụn TKB ny c t ng to bi tớnh nng Lp TKB t ng Nu bn ó thc hin chnh sa TKB, ...
 • 27
 • 1,934
 • 15

Hướng dẫn sử dụng phần mềm xếp thời khóa biểu MoET-TKB

Hướng dẫn sử dụng phần mềm xếp thời khóa biểu MoET-TKB
... chuyên môn IV Quy trình xếp, chỉnh sửa TKB Danh sách thời khóa biểu Xếp thời khóa biểu tự động Tinh chỉnh thời khóa biểu IV Quy trình xếp, chỉnh sửa TKB Danh sách thời khóa biểu Chú ý: cần phải ... trình xếp, chỉnh sửa TKB Xếp thời khóa biểu tự động Lên menu Xếp & Tinh chỉnh TKB, chọn mục 3.2:    Lựa chọn yêu cầu Định nghĩa lại tiết học cố định Kích nút Xếp TKB hệ thống tự động xếp IV ... xếp, chỉnh sửa TKB Tinh chỉnh thời khóa biểu Lên menu Xếp & Tinh chỉnh TKB, chọn mục 3.3:     Có thể sử dụng nút phải chuột Chỉnh TKB theo lớp Chỉnh TKB theo gv In xuất TKB IV Quy trình xếp, ...
 • 34
 • 1,055
 • 16

Thời khóa biểu tiểu học

Thời khóa biểu tiểu học
... Khoa học K.thuật Toán C.tả LTVC Địa lí Toán TLV Thể dục Khoa học ATGT chiều T.đọc Toán T.viết Toán LTVC TLV SHCM Lịch sữ Toán Hđngll Toán TLV Sinh hoạt Lớp 5a sáng C.cờ Tập đọc Toán Thể dục K .học ... K.thuật Toán LTVC Kchuyện K .học T.đọc Toán TLV T.dục Đ.đức Toán C.tả LTVC M.thuật Toán TLV Địa lí Â.nhạc ATGT chiều T.đọc Toán T.viết Lịch Sử Toán Hđngll SHCM Khoa học Toán LTVC Toán TLV Sinh ... K.chuyện Thể dục Tập đọc Toán TLV Lịch sữ Kĩ thuật Toán Khoa học LTVC Địa lí Toán Thể dục TLV Â.nhạc ATGT chiều T.đọc Toán Luyện viết Khoa học Toán LTVC SHCM Chính tả Toán Hđngll Toán TLV Sinh hoạt...
 • 2
 • 900
 • 6

Phân hệ xếp thời khóa biểu

Phân hệ xếp thời khóa biểu
... diện : V.1.14 Form xếp thời khóa biểu cho môn học : Chức : cho phép xếp thời khóa biểu cho môn học học kỳ Input : Lấy thông tin môn học bảng CTDT Output : Xếp thời khóa biểu cho tưng môn học ... V.1.15 Form xếp thời khóa biểu cho học kỳ : Chức : cho phép xếp thời khóa biểu cho học kỳ Output : SP_XTKB_HOC_KY + học kỳ Thiết kế giao diện : V.1.16 Chỉnh sửa kết xếp thời khóa biểu : Chức ... kế giao diện : V.2.4 Report thời khóa biểu tổng quát : Chức : Hiện thò tất thông tin kết xếp thời khóa biểu cho toàn trường Input : Lấy thông tin kết xếp thời khóa biểu từ bảng GV_LOP_MH Output...
 • 37
 • 297
 • 0

Ứng dụng giải thuật di truyền để xếp thời khóa biểu hệ tín chỉ cho trường đại học

Ứng dụng giải thuật di truyền để xếp thời khóa biểu hệ tín chỉ cho trường đại học
... thuy t v gi i thu t di truy n - Bi u di n toán x p th i khóa bi u h tín ch trư ng ñ i h c s d ng mô hình gi i thu t di truy n - Vi c x p th i khoá bi u h tín ch s d ng gi i thu t di truy n m t v ... Th i khóa bi u cho m i tu n 1.1.4 M c tiêu c a toán x p th i khóa bi u h tín ch 1.2 CÁC PH N M M X P TH I KHÓA BI U HI N NAY 1.2.1 Ph n m m th i khóa bi u t i Vi t Nam 1.2.2 Ph n m m th i khóa ... tín ch Chương 4: Tri n khai h th ng x p th i khóa bi u h tín ch 1.1.2 Bài toán x p th i khóa bi u h tín ch Trình bày chi ti t toán x p th i khóa bi u h tín ch , thông tin, ràng bu c yêu c u c a...
 • 13
 • 593
 • 1

Kết hợp thuật giải di truyền phân nhóm và tìm kiếm cục bộ cho bài toán xếp thời khóa biểu

Kết hợp thuật giải di truyền phân nhóm và tìm kiếm cục bộ cho bài toán xếp thời khóa biểu
... CHƯƠNG KẾT HỢP THUẬT GIẢI DI TRUYỀN PHÂN NHÓM VÀ TÌM KIẾM CỤC BỘ CHO BÀI TOÁN UCTP 3.1 Thuật giải di truyền phân nhóm Thuật toán GGA, coi dạng đặc biệt thuật toán di truyền chuyên dùng cho vấn đề phân ... thuật kết hợp tìm kiếm cục thuật toán di truyền Chúng đem lại Thuật giải mạnh linh hoạt để giải vấn đề mang tính tổ hợp Với đề tài Kết hợp Thuật giải di truyền phân nhóm tìm kiếm cục cho toán xếp ... toán di truyền phân nhóm cho toán UCTP -4- CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM CỤC BỘ, THUẬT GIẢI DI TRUYỀN 2.1 Tìm kiếm cục Tìm kiếm cục dựa vào ý tưởng tổng quát đơn giản Gọi P toán...
 • 22
 • 384
 • 0

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÂN HỆ QUẢN LÝ GIẢNG DẠY (XẾP THỜI KHÓA BIỂU) doc

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHÂN HỆ QUẢN LÝ GIẢNG DẠY (XẾP THỜI KHÓA BIỂU) doc
... trình thực 2.3 Tạo thời khóa biểu 3> Khóa mở khóa thời khóa biểu - Chọn menu Thời khóa biểu (TKB)”  Khóa/ Mở khóa 2.3 Tạo thời khóa biểu 4> Thực Lưu liệu TKB với tên - Chọn menu Thời khóa ... công giảng dạy - Phân công giáo viên giảng dạy môn, lớp học số tiết giảng dạy môn tuần - Thực hiện: Chọn menu “Dữ liệu”  “Các tiết giảng  chọn Thêm + Chọn tên giáo viên (kích đúp) + Chọn môn dạy: ... thể phân hệ Quản giảng dạy Tạo liệu Giáo viên Tạo liệu Học sinh Danh sách Khối học Danh sách Lớp học Danh sách Môn học Khởi tạo liệu từ phân hệ Quản nhân sự- PMIS” Khởi tạo liệu từ phân...
 • 48
 • 416
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: cách xếp thời khóa biểu tiểu họcxếp thời khóa biểu tiểu họcgiải thuật sắp xếp thời khóa biểuthuật toán sắp xếp thời khóa biểuchương trình sắp xếp thời khóa biểubài toán sắp xếp thời khóa biểuphần mềm sắp xếp thời khóa biểu thcsphần mềm sắp xếp thời khóa biểu miễn phícách sắp xếp thời khóa biểuphần mềm sắp xếp thời khóa biểusắp xếp thời khóa biểu bằng excelxếp thời khóa biểu tiểu học bằng excelphần mềm sắp xếp thời khóa biểu thptphần mềm sắp xếp thời khóa biểu đại họcdownload phần mềm sắp xếp thời khóa biểuTẠO EBOOK với MICROSOFT WORD 2016Thánh phêrô và chén đắngGiải đáp phụng vụ khi tòa thánh trống ngôiGiaoTrinh kinh te cong nghiepCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGLuan van quan ly de tai tốt nghiệpChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcGA TTNNVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayChủ tịch hồ chí minh nói về đảngChủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảngKết luận của ban bí thư về sơ kết việcTinh thần dân tộc ở chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauTư tưởng hồ chí minh về thanh niênVăn hoá mặc việt nam truyền thống1 GioiThieuVeLTHDT5 kethua8 IOCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTA