Bài tập Quản lý chất lượng hay nhất

Bài tập quản chất lượng.doc

Bài tập quản lý chất lượng.doc
... 14 16 15 15 16 14 7,6 12,0 7,4 11,6 11,0 11,0 7,2 7 10 13 Bài 37 Để kiểm tra độ xác chi tiết máy sản xuất dây chuyền A, phòng kiểm tra chất lượng tiến hành lấy đại diện 20 mẫu, mẫu gồm chi tiết ... sau cắt thành cuộn nhỏ, bao bì đem bán cửa hàng Công ty muốn dùng biểu đồ kiểm soát để giám sát chất lượng cuộn phim Người ta lấy cách ngẫu nhiên 24 cuộn để kiểm tra có số khuyết tật cuộn sau: ... hỏng 12 13 11 13 17 16 12 14 σ nhận xét trình? Hãy vẽ biểu đồ kiểm soát với giới hạn kiểm soát Bài 16: Một công ty làm bàn bida xuất khẩu, chân bàn tiện máy tiện gỗ tự động có đường kính 9cm...
 • 4
 • 10,046
 • 227

Bài tập quản chất lượng

Bài tập quản lý chất lượng
... Bài … Biểu đổ R X ngang Công ty Rau Hà Nội đóng gói ômai xuất khẩu, hộp có trọng lượng danh nghĩa 10 lạng Nhân viên kiểm tra hai lấy hộp để kiểm tra suốt ngày liền Kết sau: Thứ tự mẫu Trọng lượng ... 14 16 15 15 16 14 12,0 7,4 11,6 11,0 11,0 7,2 7 10 13 Bài 37 Để kiểm tra độ xác chi tiết máy sản xuất dây chuyền A, phòng kiểm tra chất lượng tiến hành lấy đại diện 20 mẫu, mẫu gồm chi tiết để ... với biểu đồ R nhận xét trình? Đánh giá khả đóng gói ô mai công ty, biết trọng lượng hộp ô mai cho phép ±0,4 lạng? Bài 18: Cửa hàng bán thịt cần giữ kho thịt nhiệt độ 40°F Cửa hàng định xây dựng...
 • 4
 • 4,539
 • 99

Bài tập quản chất lượng: TQM tham gia toàn bộ áp dụng tại công ty pyramid consulting viet nam

Bài tập quản lý chất lượng: TQM tham gia toàn bộ áp dụng tại công ty pyramid consulting viet nam
... viên) bên nhu cầu họ TQM Tham gia toàn Trang 26 Bài tập môn Quản Chất Lượng PHẦN II: HƯỚNG NGHIÊN CỨU TQM THAM GIA TOÀN BỘ TQM Tham gia toàn Trang 27 Bài tập môn Quản Chất Lượng ĐỀ XUẤT ... sử dụng để thu thập liệu TQM Tham gia toàn Trang 30 Bài tập môn Quản Chất Lượng PHẦN III: ÁP DỤNG ĐỀ XUẤT – NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI CÔNG TY TNHH PYRAMID CONSULTING VIET NAM TQM Tham gia toàn ... từ sở liệu công ty - Phạm vi nghiên cứu: Toàn thể nhân viên công ty TQM Tham gia toàn Trang 32 Bài tập môn Quản Chất Lượng I GIỚI THIỆU CÔNG TY PYRAMID CONSULTING VIET NAM Công ty trách nhiệm...
 • 55
 • 1,104
 • 1

Bài tập quản chất lượng phòng thí nghiệm

Bài tập quản lý chất lượng phòng thí nghiệm
... -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng Thời gian lưu năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng năm -Kiểm nghiệm ... hồ sơ chất lượng Thanh GĐ TT Lập giấy đề nghị lý, hồ sơ chất lượng hết thời hạn lưu giữ 6.6 Thẩm xét đề nghị trình giám đốc trung tâm xem xét, phê duyệt Quyết định cho tiến hành theo ... nghiệm ký nhận kết thử nghiệm chịu trách nhiệm kết thử nghiệm - Trưởng phòng thí nghiệm/ Quản kỹ thuật ký nhận phiếu kết thử nghiệm chịu trách nhiệm độ xác thực kết thử nghiệm trước Lãnh đạo...
 • 20
 • 204
 • 1

Bài giảng quản chất lượng

Bài giảng quản lý chất lượng
... HÌNH QuẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO QuẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO EU MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO LỜI MỞ GIỚI THIỆU ISO 9000 TÁM NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ... LỜI MỞ… KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM: THÀNH PHẨM CUỐI CÙNG KIỂM SÓAT CHẤT LƯỢNG: THÍ NGHIỆM, LẤY MẪU…(4M + 1I) ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG: GÂY LÒNG TIN KHÁCH HÀNG? QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG: VỪA ĐẢM BẢO ... LÝ CHẤT LƯỢNG: VỪA ĐẢM BẢO CL VỪA HIỆU QUẢ KINH TẾ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TÒAN DIỆN: ĐẶT NẶNG YẾU TỐ CON NGƯỜI VẤN NẠN… MỘT SỐ DỰ ÁN KÉM CHẤT LƯỢNG… HTCN ĐỨC PHỔ QN CẢNG CÁ TRẦN ĐỀ NM ƯƠM TƠ VĨNH...
 • 93
 • 1,379
 • 11

Bài tập quản trị chất lượng

Bài tập quản trị chất lượng
... Quản trị chất lượng tổ chức SV: ĐOÀN THỊ KHUÊ-LỚP TM02.K33 Bài 3.12 (trang 48 SBT) Trong tập ta sử dụng phiếu kiểm soát X - R để kiểm tra độ ... trị lớn nhỏ giá trị đo chi tiết mẫu j) • Giá trị trung bình X ( X ) Quản trị chất lượng tổ chức SV: ĐOÀN THỊ KHUÊ-LỚP TM02.K33 k X= ∑X i =1 j k • Giá trị trung bình R ( R ) k R= ♦ Biểu đồ kiểm ... hành xác định nguyên nhân(mặc dù mẫu đa số nằm giới hạn cho phép) Quản trị chất lượng tổ chức SV: ĐOÀN THỊ KHUÊ-LỚP TM02.K33 Bài 3.16 (trang 51 SBT) a/ Theo bảng số liệu ta có: n = 100; X max...
 • 8
 • 11,567
 • 308

Bài giảng quản chất lượng nước nuôi trồng thủy sản mục lục

Bài giảng quản lý chất lượng nước nuôi trồng thủy sản mục lục
... thủy vực 89 6.5 Ảnh hưởng trình giàu dinh dưỡng hóa ô nhiễm thủy vực 91 CHƯƠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC 93 TIÊU CHUẨN CHỌN ĐIỂM, CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ ĐẤT 93 1.1 Các yếu tố sinh ... trọng việc quản chất lượng nước 94 1.2.1 Các thông số học 94 1.2.2 Các thông số hoá học 94 1.2.3 Các thông số sinh học 95 1.3 Tiêu chuẩn đất nước để lựa ... Luân chuyển xáo trộn nước 122 XỬ LÝ VÀ TÁI SỬ DỤNG NƯỚC 125 5.1 Xử tái sử dụng nước 125 5.2 Hệ thống tuần hoàn 126 5.2.1 Loại thải chất rắn lơ lửng ...
 • 8
 • 566
 • 3

BAI TAP QUAN TRI CHAT LUONG k06

BAI TAP QUAN TRI CHAT LUONG  k06
... 75 tri u) + (60 x 60 tri u) + (25 x 40 tri u) = 5.725 tri u Giá trò tài sản cuối năm: (10 x 75 tri u) + (50 x 60 tri u) + (35 x 40 tri u) = 5.150 tri u Tổn thất giá trò tài sản sau năm: 5.725 tri u ... số 8/24 40 tri u khách x 100 USD = tỷ USD 40 tri u khách x USD = 320 tri u USD Chi thực tế lượt khách: 2,2 tỷ USD : 3 1tri u = 70,96 USD Lãi thực tế thu lượt khách: 155 tri u USD : 31 tri u = USD ... thực tế năm: β1: 1.395/5717 tri u = 0,244 x 0,897 = 0,219 β2: 1.400 /5717 tri u = 0,245 x 0,925 = 0,227 β 3: 1.421/5717 tri u = 0,249 x 0,947 = 0,236 β 4: 1.501/5717 tri u = 0,263 x 0,945 = 0,249...
 • 11
 • 17,565
 • 117

BAI TAP QUAN TRI CHAT LUONG k06

BAI TAP QUAN TRI CHAT LUONG  k06
... 75 tri u) + (60 x 60 tri u) + (25 x 40 tri u) = 5.725 tri u Giá trò tài sản cuối năm: (10 x 75 tri u) + (50 x 60 tri u) + (35 x 40 tri u) = 5.150 tri u Tổn thất giá trò tài sản sau năm: 5.725 tri u ... số 8/24 40 tri u khách x 100 USD = tỷ USD 40 tri u khách x USD = 320 tri u USD Chi thực tế lượt khách: 2,2 tỷ USD : 3 1tri u = 70,96 USD Lãi thực tế thu lượt khách: 155 tri u USD : 31 tri u = USD ... thực tế năm: β1: 1.395/5717 tri u = 0,244 x 0,897 = 0,219 β2: 1.400 /5717 tri u = 0,245 x 0,925 = 0,227 β 3: 1.421/5717 tri u = 0,249 x 0,947 = 0,236 β 4: 1.501/5717 tri u = 0,263 x 0,945 = 0,249...
 • 11
 • 3,432
 • 10

Bài giảng quản chất lượng công trường

Bài giảng quản lý chất lượng công trường
... NĐ 12/2009/NĐ-CP Quản chất lượng xây dựng Quản mơi trường xây dựng Quản tiến độ xây dựng Quản thi cơng XDCT Quản an tồn lao động cơng trường xây dựng Quản khối lượng thi cơng ... bao gồm phần:   Hệ thống quản chất lượng công ty thi công (không đề cập giảng này) Hệ thống quản chất lượng công trường 29 C¸c biĨu mÉu cđa HƯ qu¶n chÊt lỵng T¹I C¤NG TR¦êng xd HƯ ... KiĨm­tra­hƯ­thèng­qu¶n chÊt­l­ ng­cđa­nhµ­thÇu­thi­c«ng­x©y­dùng­c«ng­tr×nh ỵ …… 28 Vậy hệ thống quản chất lượng nhà thầu xây dựng gì?  Hệ thống quản chất lượng xây dựng bao gồm phần:   Hệ thống quản lý...
 • 40
 • 325
 • 1

hướng dẫn giải bài tập quản trị chất lượng

hướng dẫn giải bài tập quản trị chất lượng
... khách hàng định hướng cho họ thấy tính năng ,chất lượng sản phẩm Quản chất lượng - Diễn đàn SV ĐH KTQD sưu tầm lại – svktqd.com công ty.Khi khách hàng giải đáp vướng mắc tư vấn chất lượng sản phẩm ... dung,có thể dẫn đến tình trạng dưỡng ko đảm bảo chất lượng, ko tiêu chuẩn,ko đủ kích cỡ… để làm chuẩn cho CN may làm theo.Tuy ko nói đến chất lượng hàng may phân xưởng ntn,nhưng ta thấy chất lượng hàng ... cũ,quá lỗi thời,không đạt tiêu chuẩn chất lượng. nó để đảm bảo sản phẩm sản suất đạt tiêu chuẩn chất lượng Doanh nghiệp vi phạm nguyên tắc hệ thống quản chất lượng sản phẩm 1.Nguyên tắc 4:tiếp...
 • 13
 • 3,941
 • 12

bài tập quản trị chất lượng có lời gải

bài tập quản trị chất lượng có lời gải
... người tài Đề xuất giải pháp: - Nâng cao chất lượng tín dụng, trích cực xử lý khoản nợ xấu nhằm thu hồi phần trích lập dự phòng - Phân chia nhóm khách hàng quản lý tiếp thị hiệu nhằm giảm chi phí...
 • 2
 • 12,758
 • 189

Bài giảng Quản chất lượng

Bài giảng Quản lý chất lượng
... Kiểm tra chất lượng quản trị chất lượng toàn diện để chứng minh với khách hàng hệ thống quản doanh nghiệp để làm tăng uy tín chất lượng sản phẩm Kiểm tra chất lượng quản trị chất lượng toàn ... người ta xem có chất lượng Để sản xuất sản phẩm có chất lượng, chi phí để đạt chất lượng phải quản cách có hiệu Những chi phí thước đo cố gắng chất lượng Sự cân hai nhân tố chất lượng chi phí ... cao hiệu quản - Lợi ích chi phí - Bốn triết quản trị ISO 9000 - Chất lượng hệ thống quản trị định chất lượng sản phẩm - Làm từ đầu, chất lượng nhất, tiết kiệm nhất, chi phí thấp - Quản trị...
 • 7
 • 252
 • 0

BÀI TẬP QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG ĐỀ TÀI : “Tình hình thực hiện và áp dụng hệ thống quản trị chất lượng ISO 9000 tại Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn” ppt

BÀI TẬP QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG ĐỀ TÀI : “Tình hình thực hiện và áp dụng hệ thống quản trị chất lượng ISO 9000 tại Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn” ppt
... ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn Hệ thống chất lượng : Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn xây dựng hệ thống quản trị định hướng chất lượng với cấu tổ chức sau: Giám đốc công ty: - Phê duyệt sách chất lượng, ... biện pháp nhằm phát huy vai trò hệ thống quản trị chất lượng Công ty áp dụng 35 3.3 ĐÁNH GIÁ VIỆC TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN ... CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN 3.1 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY Trong năm qua Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn...
 • 51
 • 1,085
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài tập quản lý chất lượng có đáp ánbài tập quản lý chất lượng sản phẩmgiải bài tập quản lý chất lượngbài tập quản lý chất lượng ebookbài tập quản lý chất lượng có lời giảibài tập quản lý chất lượng đại học kinh tếhướng dẫn giải bài tập quản lý chất lượngcách giải bài tập quản lý chất lượngbài tập quản lý chất lượng sản phẩm thực phẩmbài tập quản lý chất lượng chương 2sách bài tập quản lý chất lượngcác dạng bài tập quản lý chất lượngbai tap quan tri chat luong hay lap luu do qua trinh nau com bang bep dien 3 nacbài tập quản lý chất lượng docbai tap quan ly chat luong san pham le ngoc maiCriminal procedure law and practice 9th edition carmen test bankBài toán tìm đường đi của người giao hàngCorporate finance a focused approach 6th edition ehrhardt test bankCorrections today 2nd edition siegel test bankCost accounting foundations and evolutions 9th edition kinney test bankCreate success 1st edition jon doyle test bankCollege accounting 21st edition heintz test bankNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS tại tỉnh cà mauContemporary medical surgical nursing 2nd edition daniels test bankContemporary business mathematics for colleges 17th edition deitz test bankContemporary business reports 5th edition kuiper test bankContemporary financial management 12th edition moyer test bankComputer security fundamentals 2nd edition william chuck easttom test bankConcepts in federal taxation 2013 20th edition murphy test bankCollege physics 4th edition giambattista test bankCollege physics 9th edition serway test bankCommunicate 14th edition verderber test bankCompeting for advantage 3rd edition hoskisson test bankComputer accounting with quickbooks 2011 13th edition donna kay test bankCollege accounting chapters 1 24 11th edition nobles test bank