bài thực hành môn học đại học điện lực

Tài liệu Bài thực hành môn học Máy tính Kinh doanh 1 - Phần Microsoft Excel docx

Tài liệu Bài thực hành môn học Máy tính Kinh doanh 1 - Phần Microsoft Excel docx
... 7 10 11 12 13 14 15 A B C D Stt Loại hộ Số cũ Số SH-A SH-C SX-B SX-C DV-A 10 00 15 00 210 0 3500 4000 10 80 19 00 3500 8500 4500 10 DV-B SH-B SX-A DV-C DV-C 7000 12 00 2500 6000 310 0 7500 14 50 4000 ... 15 3 12 4 ÚC 45 36 Yêu cầu: Tạo bảng tính vẽ đồ thò biểu diễn vốn đầu tư số dự án nước (Đồ thò dạng LINE BAR) Trang Bài thực hành môn học Máy tính Kinh doanh Phần MS Excel BÀI THỰC HÀNH 7 10 11 12 ... đối trang bảng tính Nhấp vào công cụ Save để lưu sau hoàn thành bảng tính Trang Bài thực hành môn học Máy tính Kinh doanh BÀI THỰC HÀNH Phần MS Excel A Nội dung: Nhập liệu thực tính toán Sheet...
 • 10
 • 552
 • 2

Tài liệu Bài thực hành môn học Máy tính Kinh doanh 1 - Phần Microsoft Word pdf

Tài liệu Bài thực hành môn học Máy tính Kinh doanh 1 - Phần Microsoft Word pdf
... Xaphia 10 Opal Hồng 10 Đồ thiếc 50 Vàng 11 Topa Lay ơn 11 Thép 55 Ngọc lục bảo 12 Ngọc lam Đóa 12 Vải lanh 60 Kim cương Trang Bài thực hành môn học Máy tính kinh doanh Phần MS Word BÀI THỰC HÀNH Thực ... 3 .1/ 95/98 Windows NT Netware Unix Network PC Linux OS/2 Khác BIỂU ĐỒ TỶ LỆ % 89,9 81, 5 49 ,1 45,7 41, 1 13 ,5 9,3 7,9 Trang Bài thực hành môn học Máy tính kinh doanh Phần MS Word BÀI THỰC HÀNH Thực ... ngày ………… tháng ………… năm 2004 (học viên ký tên) Trang 12 Bài thực hành môn học Máy tính kinh doanh Phần MS Word BÀI THỰC HÀNH 13 Thực hành thao tác: tạo bảng biểu, tính toán bảng, vẽ đồ thò Yêu...
 • 14
 • 394
 • 5

CÁC BÀI THỰC HÀNH MÔN HỌC TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG docx

CÁC BÀI THỰC HÀNH MÔN HỌC TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG docx
... ứng xung h(t )  e t u (t ) tín hiệu vào x(t )  u (t  1)  u (t  2) 2-8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA ĐIỆN CÁC BÀI THỰC HÀNH MÔN HỌC TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG ( bài) Họ tên sinh viên: ... radian frequency w 2000 Hình 1.9 Các đồ thị cho Bài 1.8 1-8 30 270 300 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA ĐIỆN CÁC BÀI THỰC HÀNH MÔN HỌC TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG ( bài) Họ tên sinh viên: ... 4.9 Tín hiệu vào cho Bài 4.5  Các em vẽ tín hiệu sau chạy mô lên Hình 4.10 1.5 vin(t) vC(t) 0.5 -0.5 10 Hình 4.10 Các tín hiệu vào/ra cho Bài 4.5 4-6 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA ĐIỆN CÁC...
 • 43
 • 474
 • 1

CÁC BÀI THỰC HÀNH MÔN HỌC TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG - Bài 2 pot

CÁC BÀI THỰC HÀNH MÔN HỌC TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG - Bài 2 pot
... hiệu vào Hình 2. 10 Lưu ý: Tín hiệu sin tạo từ khối Signal Generator Sources Simulink Library Browser 2- 7 1.5 0.5 -0 .5 -1 -1 .5 -2 -2 .5 10 15 20 25 Hình 2. 10 Dạng tín hiệu cho Bài 2. 5 Bài 2. 6 (về ... convolution of e -2 ( t -2 ) u(t -2 ) and e-3(t+3) u(t+3) 0.16 0.14 0. 12 y(t) 0.1 0.08 0.06 0.04 0. 02 -1 t Hình 2. 5 Đồ thị cho Bài 2. 3 Bài 2. 4 (thực có hướng dẫn PTN): Vẽ đáp ứng hệ thống không liên ... thị sau thực chương trình vào Hình 2. 11 Response of a second-order system by iteration output input y(n) -1 -2 -3 -4 n 10 Hình 2. 9 Đáp ứng hệ thống cho Bài 2. 6 Bài 2. 6 (về nhà tự làm) Tính toán...
 • 8
 • 472
 • 1

Bài thực hành môn học Thiết bị mạng có đáp án

Bài thực hành môn học Thiết bị mạng có đáp án
... Chỉ số danh định (ID) thiết bị láng giềng Local Intrface: Cổng thiết bị kết nối đến thiết bị l ng giềng Hold tme: thời hạn lưu giữ thông tin cập nhật Capability: loại thiết bị (được ghi tắt theo ... cứng thiết bị Port ID: số danh định (ID) cổng thiết bị láng giềng kết nối vào thiết bị VTP management domain name: tên miền quản lí VTP (chỉ CDPv2) Native VLAN: VLAN mặc định router (chỉ ... phiên hệ điều hành thiết bị kết nối 10 Lệnh show cdp neighbors detail thể thông tin chi tiết tất thiết bị kết nối trực tiếp với router R1 Nếu muốn hiển thị thông tin chi tiết thiết bị kết nối trực...
 • 164
 • 175
 • 0

Tổng hợp bài thực hành môn học thiết bị mạng

Tổng hợp bài thực hành môn học thiết bị mạng
... Chỉ số danh định (ID) thiết bị láng giềng Local Intrface: Cổng thiết bị kết nối đến thiết bị l ng giềng Hold tme: thời hạn lưu giữ thông tin cập nhật Capability: loại thiết bị (được ghi tắt theo ... phiên hệ điều hành thiết bị kết nối 10 Lệnh show cdp neighbors detail thể thông tin chi tiết tất thiết bị kết nối trực tiếp với router R1 Nếu muốn hiển thị thông tin chi tiết thiết bị kết nối trực ... (được ghi tắt theo thích in đậm) Platform: phiên phần cứng thiết bị Port ID: số danh định (ID) cổng thiết bị láng giềng kết nối vào thiết bị VTP management domain name: tên miền quản lí VTP (chỉ...
 • 78
 • 156
 • 0

CÁC bài THỰC HÀNH môn học tín HIỆU và hệ THỐNG bài 3

CÁC bài THỰC HÀNH môn học tín HIỆU và hệ THỐNG  bài 3
... chương trình tính ma trận chuyển trạng thái đáp ứng xung hệ thống II Yêu cầu sinh viên • • • Thực trước Bài 3. 1 3. 2 nhà Đọc tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi CBHD trước làm thực hành Hoàn thành nội ... Hoàn thành nội dung thực hành (kể nhà) trước tham dự buổi III Nội dung Bài 3. 1 (tự chuẩn bị làm nhà): Tính ma trận chuyển trạng thái hệ liên tục Mô hình trạng thái tuyến tính hệ SISO liên tục có ... có hướng dẫn PTN): Tính vẽ đáp ứng xung hệ không liên tục Chương trình sau tính toán vẽ đáp ứng xung hệ không liên tục Bài 3. 2 hai cách: a) Phương pháp lặp, áp dụng công thức (3. 6) b) Phương pháp...
 • 6
 • 99
 • 0

CÁC bài THỰC HÀNH môn học tín HIỆU và hệ THỐNG bài 6

CÁC bài THỰC HÀNH môn học tín HIỆU và hệ THỐNG  bài 6
... c) Để vẽ tín hiệu hệ với tín hiệu vào bất kỳ, ta sử dụng hàm lsim MATLAB Đoạn lệnh sau để vẽ tín hiệu vào/ra hệ với tín hiệu vào u(t )  e0.2t sin(0.3t ), t  t=0:.01:30; ... quan sát tín hiệu vào/ra khâu quán tính bậc n  II Yêu cầu sinh viên    Thực trước Bài 6. 1 nhà Đọc tài liệu hướng dẫn trả lời câu hỏi CBHD trước làm thực hành Hoàn thành nội dung thực hành (kể ... t  Bài 6. 3 (thực có hướng dẫn PTN): Tính chất lọc khâu quán tính bậc n Các em xây dựng sơ đồ Simulink để mô tín hiệu vào/ra khâu quán tính bậc n với hàm truyền đạt G (s )  (Ts  1)n Hệ thống...
 • 7
 • 438
 • 2

CÁC bài THỰC HÀNH môn học tín HIỆU và hệ THỐNG bài 1

CÁC bài THỰC HÀNH môn học tín HIỆU và hệ THỐNG  bài 1
... 19 00 2000 210 0 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000]; % z=[39.339 52.789 71. 104 97.665 14 0.437 222 .18 2 436.056 10 14.938 469.830 266.032 18 7.052 14 5.7 51 120.353 10 3 .11 1 90.603 81. 088 73.588 ... vào dạng vector ma trận, cụ thể cho tập ta cần sử dụng hai biến w z sau (giữa phần tử vector phân biệt dấu cách): w=[300 400 500 600 700 800 900 10 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 16 00 17 00 18 00 19 00 ... loglog(x,y) 1- 3 Bài 1. 3 (thực có hướng dẫn PTN): Vẽ tín hiệu hình sin Ta thực hành vẽ đồ thị sóng sin pha Lưu ý rằng, thực chất máy tính ta vẽ tín hiệu không liên tục (tức vẽ điểm rời rạc) Tuy nhiên, tín...
 • 9
 • 111
 • 0

Bài thực hành môn tin học đại cương

Bài thực hành môn tin học đại cương
... việc với liệu • Một sheet có nhiều ô tổ chức thành cột dòng • Trang đồ thị sheet Workbook chứa đồ thị  Tệp bảng tính (workbook) • Là tệp tin cho phép thực thao tác lưu trữ dự liệu, tính toán, vẽ ... đến vị trí đặt mới, thả tay chọn Copy Here thực đơn ngắn o Sử dụng clipboard - Chọn khối văn cần chép - Cắt vào nhớ đệm cách kích vào nút thẻ Home thực đơn ngắn khối vừa chọn nhấn tổ hợp phím ... Width… đặt trỏ vạch ngăn cách cột để trỏ biến thành mũi tên chiều rê chuột để thay đổi chiều cao cho phù hợp  Vùng (Range) • Là tập hợp ô liền thành hình chữ nhật, để chứa nhóm liệu có liên quan...
 • 22
 • 238
 • 0

Bài báo cáo thực hành môn học lập trình hướng đối tượng c++

Bài báo cáo thực hành môn học  lập trình hướng đối tượng c++
...  Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  void swap(int *a,int *b) { int c; c=*a; *a=*b; *b=c; } void main() ... ,PhanSo b);  Ngành CNTT - Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin  Page  Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  PhanSo operator * (PhanSo a ,PhanSo b); PhanSo operator / (PhanSo ... else if(b>a)  Ngành CNTT - Trường CĐ Công Nghệ Thông Tin  Page  Bài Báo Cáo Thực Hành Môn Học : Lập Trình Hướng Đối Tượng C++  cout...
 • 22
 • 1,360
 • 0

Đề cương bài giảng thực hành môn học Động cơ xăng

Đề cương bài giảng thực hành môn học Động cơ xăng
... 18-3 Giảng viên: Đinh Anh Tuấn Trang:36 Đề cương giảng thực hành môn học Động xăng Hình 18-4 Hình 18-5 Hình 18-6 Giảng viên: Đinh Anh Tuấn Trang:37 Đề cương giảng thực hành môn học Động xăng ... 17-8 Giảng viên: Đinh Anh Tuấn Trang:26 Đề cương giảng thực hành môn học Động xăng *Chú ý: Khi tháo CHK, van trạng thái đóng d -Cơ cấu khởi động cấu dùng để giúp cho động dễ nổ, nhiệt độ động ... lanh động để bảo đảm tia lửa đặt vào phải lúc, nhằm bảo đảm thực hiệu suất công suất động Giảng viên: Đinh Anh Tuấn Trang:46 Đề cương giảng thực hành môn học Động xăng II YÊU CẦU Trước thực phải...
 • 58
 • 660
 • 4

CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ RÈN KỸ NĂNG Ở KIỂU BÀI THỰC HÀNH Môn: Địa lý - Lớp 7

CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ RÈN KỸ NĂNG Ở KIỂU BÀI THỰC HÀNH Môn: Địa lý - Lớp 7
... học sau đây: - Phương pháp dạy học nêu vấn đề - Phương pháp dạy học thảo luận - Phương pháp dạy học trao đổi nhóm - Đổi cách đánh giá kết học tập học sinh c, Rèn kĩ cho học sinh: - Rèn từ dễ đến ... định phương pháp dạy học cho phù hợp - Xác định thực hành -8 - - Tổ chức hướng dẫn học sinh thực hành - Tổng kết đánh giá kết thực hành b, Về phương pháp dạy: Sử dụng linh hoạt biện pháp dạy học ... tượng, vật địa nơi Biết liên hệ giải thích số tượng địa địa phương sống Với vai trò quan trọng tiết thực hành nhiệm vụ giáo viên phải: - Sử dụng phương pháp dạy học + Phương pháp dạy học nêu...
 • 9
 • 1,926
 • 6

bài thực hành môn phương pháp nghiên cứu khoa học ' máy gia tốc hạt '

bài thực hành môn phương pháp nghiên cứu khoa học ' máy gia tốc hạt '
... sử máy gia tốc hạt: .4 1.1) Định nghĩa máy gia tốc hạt: 1.2) Phân loại máy gia tốc hạt: 1.2.1) 1.2.2) Máy gia tốc thẳng: Máy gia tốc vòng: 1.3) Máy gia tốc ... tài : Máy gia tốc hạt Môn PPNCKH Lịch sử máy gia tốc hạt: 1.1) Định nghĩa máy gia tốc hạt: Thiết bị dùng điện trường hay điện trường từ trường để tăng tốc hạt tích điện gọi chung máy gia tốc hạt ... phân biệt hai loại máy gia tốc: 1.2.1) Máy gia tốc thẳng: Máy gia tốc thẳng loại máy gia tốc cổ Máy gia tốc thẳng cổ máy gia tốc kiểu Vi-do-ro-e đời từ năm 1930: cho chùm hạt mang điện qua dãy...
 • 54
 • 1,274
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài thực hành tin học đại cương số 4giao an bai thuc hanh mon tin hoc 12 tim hieu mau the thu vienbài thực hành tin học đại cương số 5bài thực hành hóa học đại cươngbài thực hành tin học đại cương đại thanhntbài thực hành tin học đại cương số 3biện pháp nâng cao khả năng thích ứng với hoạt động thực hành môn học ở đại học cho svkhái niệm biện pháp nâng cao khả năng thích ứng với hoạt động thực hành môn học ở đại học cho svthực hành môn họcbài thực hành tin học số 7 lớp 10bài thực hành tin học số 7 lớp 12các bài thực hành hóa học lớp 9bài thực hành tin học văn phòngbài thực hành sinh học lớp 9 hệ sinh tháibài thực hành tin học căn bảnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. QuảBài 43. Rễ cây