Bài tập ghi sổ kế toán

một số bài tập nguyên lý kế toán tại doanh nghiệp ppt

một số bài tập nguyên lý kế toán tại doanh nghiệp ppt
... Định khoản nghiệp vụ phát sinh kỳ 2.Định khoản xác định kết kinh doanh kết chuyển lợi nhuận kỳ 3.Phẩn ánh vào sơ đồ chữ T nghiệp vụ liên quan đến xác định KQKD Bài giải I Định khoản nghiệp vụ ... định kết kinh doanh kỳ Kết chuyển GVHB : Nợ TK 911 : 6.600.000 Có TK 632 ; 6.600.000 Kết chuyển CPBH : Nợ TK 911 ; 838.000 Có TK 641 ; 100.000+100.000+300.000+138.000+200.000 = 838.000 Kết chuyển ... 642 : 200.000 Có TK 331 : 800.000 Nợ TK 641 : 200.000 Nợ TK 642 : 300.000 Có TK 111 : 500.000 7.Kết chuyển CP sản xuất kỳ a K/c CPNVLTT Nợ TK 154 : 5.700.000 Có TK 621 : 5.700.000 Trong SPA :...
 • 4
 • 221
 • 0

Một số bài tập tình huống kế toán

Một số bài tập tình huống kế toán xã
... dẫn Bộ Tài không đưa vào dự toán thu - chi ngân sách phải quản lý quỹ công chuyên dùng khác II Một số tình thẩm tra toán ngân sách nhà nước: Bài tập số 1: Báo cáo toán thu ngân sách nhà nước ... hồ sơ toán ngân sách để giữ trước cho đại biểu Hđ ND nghiên cứu 9- Bài tập 9: Báo cáo toán thu ngân sách UBND trình Hđ ND sau: - Phần biểu số liệu ghi: Tổng thu ngân sách xã: 498 ... dự toán Hđ ND định Việc toán số chi chuyển nguồn sang năm sau toán nguồn theo dự toán Hđ ND định Số chuyển nguồn sang năm tiếp tục quản lý, kiểm soát toán theo quy định pháp luật Bài tập số...
 • 13
 • 595
 • 1

CÁC HÌNH THỨC GHI SỔ KẾ TOÁN TRONG BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN

CÁC HÌNH THỨC GHI SỔ KẾ TOÁN TRONG BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN
... loại sổ, kết cấu sổ, loại sổ hình thức Nhật Ký Chung Đặc trưng hình thức kế toán là: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian theo nội dung kinh tế sổ kế toán ... tượng) Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi định kỳ cuối tháng Đối chiếu Sơ đồ 3: Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật ký – Chứng từ + Chứng từ ghi sổ: hình thức kế toán Chứng Từ Ghi Sổ hình thành sau hình ... Từ Ghi Sổ Số lượng loại sổ dùng hình thức chứng từ- ghi sổ sử dụng sổ tổng hợp chủ yếu sau: - Sổ chứng từ- Ghi sổ Sổ nhật ký tài khoản - Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ- Nhật ký tổng quát - Sổ tài...
 • 6
 • 426
 • 1

bài tập nguyên lý kế toán phần lập bảng cân đối kế toánPhân biệt tài sản và nguồn vốn Xác định tổng số Phân biệt tài sản lưu động và tài sản cố định. Phân biệt nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu

bài tập nguyên lý kế toán phần lập bảng cân đối kế toánPhân biệt tài sản và nguồn vốn         Xác định tổng số         Phân biệt tài sản lưu động và tài sản cố định. Phân biệt nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
... 25 Nợ dài hạn 350.000 26 Quỹ dự phòng tài 27 Tiền gửi ngân hàng 250.000 Yêu cầu : - Phân biệt tài sản nguồn vốn - Xác định tổng số - Phân biệt tài sản lưu động tài sản cố định - Phân biệt nợ phải ... 31 Thuế GTGT khấu trừ 20.000 Yêu cầu : - Phân biệt tài sản nguồn vốn, - Xác định tổng số 30.000 30.000 Bài : Tình hình tài sản nguồn vốn công ty Lan Anh vào ngày 1/12/2003 sau (đơn vị : 1.000 đ) ... 31.12.2003 Lập bảng cân đối tài sản sau có nghiệp vụ kinh tế phát sinh (31.01.04) Bài : Các tài liệu tài sản nguồn vốn công ty An Phong sau (đơn vị 1.000) TSCĐ hữu hình 600.000 Phải trả người...
 • 7
 • 336
 • 3

Bài tập thực hành kế toán 1.doc

Bài tập thực hành kế toán 1.doc
... Đơn giá thực tế Giá thực tế tồn ĐK + giá thực tế nhập TK bình quân = Số lượng tồn ĐK + Số lượng nhập TK Giá thực tế xuất kho = Số lượng vật liệu XK x Đơn giá thực tế ... liệu dự trữ nguyên vật liệu, chi phí vật liệu sử dụng Kế toán theo dõi tình hình nhập xuất tồn nguyên vật liệu TK 1522 Khi xuất kho vật liệu kế toán viết phiếu xuất kho, xí nghiệp sử dụng phương ... TL% Số KH trích Luỹ kế số KH năm trước ghi giảm TSCĐ Giá trị lại TSCĐ kế hoạch 28 16/2 Máy thêu VN 2/2004 35.000.000 10% 19.163.319 46.966.938 66.130.257 dàn 26 Phần II: kế toán thu mua nguyên...
 • 74
 • 1,549
 • 7

Thuế thu nhập doanh nghiệp – ghi sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính Chuẩn mực kế toán số 17.pdf

Thuế thu nhập doanh nghiệp – ghi sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính Chuẩn mực kế toán số 17.pdf
... - Trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Sửa tiêu Thu thu nhập doanh nghiệp (Mã số 51) thành tiêu: “Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hành số 51” “Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp ... định số thu thu nhập năm khấu trừ số thu thu nhập mà sở kinh doanh nộp nước số thu khấu trừ không vượt số thu thu nhập tính theo Luật thu TNDN cho khoản thu nhập nhận đó” * Thu thu nhập ... hợp số liệu ghi vào tiêu số âm hình thức ghi ngoặc đơn ( )) + Chỉ tiêu Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: phản ánh chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hoãn lại thu nhập thu thu nhập doanh...
 • 7
 • 560
 • 2

Bài tập tổng hợp kế toán tài chính 2 (VFU)

Bài tập tổng hợp kế toán tài chính 2 (VFU)
... Quyết toán vốn đầu tư HMCT A biết chi phí XDCB khác chi nguồn vốn ĐTXDCB kế toán ĐTXDCB thực hệ thống sổ kế toán đơn vị sử dụng TSCĐ Xác định số dư cuối kỳ TK 24 12 BÀI TẬP SỐ Tại phòng kế toán ... nhân công trực tiếp Tính kết sản xuất kinh doanh kỳ kết chuyển tài khoản liên quan BÀI TẬP SỐ Tại DNXL XD công trình A với hai phận A1 A2 Giá dự toán A1: 1 42. 000.000đ, A2: 20 8.000.000đ, chi phí ... tư xây dựng Bộ phận kế toán XDCB hạch toán chung hệ thống sổ kế toán với bên sản xuất kinh doanh Số dư đầu tháng 10/N số TK sau: TK 331Cty B: 20 0.000.000đ (dư Nợ); TK 24 12: 120 .000.000đ; TK 341:...
 • 29
 • 3,454
 • 29

Bài tập nguyên lý kế toán

 Bài tập nguyên lý kế toán
... học môn kế toán cụ thể Trân trọng giới thiệu với bạn đọc, đặc biệt với sinh viên ngành kế toán, với sinh viên hệ đào tạo BÀI TẬP NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN - - BÀI Những ... Giáo trình Nguyên kế toán, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng biên soạn BÀI TẬP NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN dựa nội dung Giáo trình Trên tinh thần phục vụ giảng dạy học tập, góp phần ... lượng đào tạo, BÀI TẬP NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN nhóm giảng viên trẻ Khoa chuẩn bị chu đáo, thảo luận nhiều lần, sát với chuẩn mực kế toán, với tập từ đơn giản đến phức tạp Hi vọng Bài tập giúp cho sinh...
 • 85
 • 5,287
 • 22

Bài Tập Nguyên lý Kế toán

Bài Tập Nguyên lý Kế toán
... hao kỳ Khấu hao lũy kế Giá trị cuối kỳ Bui Van / Nguyen Tan Binh / To Dinh Khoi 8/18/04 Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Nguyên kế toán Bài tập b Lập lại câu (a) ... / To Dinh Khoi 8/18/04 Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Nguyên kế toán Bài tập Câu Định khoản tài khoản báo cáo thu nhập Một cơng ty thể báo cáo thu nhập theo ba ... Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Niên khóa 2004-2005 Nguyên kế toán Bài tập Câu Qui trình hạch tốn cho doanh nghiệp sản xuất Nhà máy “Softouch” Hồng Kơng chun...
 • 5
 • 2,529
 • 43

Bài tập nguyên lí kế toán

Bài tập nguyên lí kế toán
... khấu hao phận quản lý 4tr Yêu cầu: + Định khoản + Ghi chép vào TK + Xác định kết kinh doanh + Lập bảng cân đối kế toán Bài chữa: I Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh: NV1: Chi tiền mặt tạm ứng ... TK511 Có 680 (8) Nợ TK911 TK515 Có 2,1 (3) 0,05 (4) ∑ Có 682,15 Kết chuyển DT : Nợ TK511 : 680 Nợ TK515 : 2,15 Có TK911 : 682,15 Kết chuyển Lãi : Nợ TK911 : 57,15 Có TK421 : 57,15 Bảng cân đối ... dư cuối kỳ Nợ Có 156,34 20 40 680 122,31 0 343,5 1200 105 200 0 30 2100 127,15 2562,15 2562,15 Bài tập 2: Công ty Xuất nhập X kinh doanh xuất nhập nông sản Ngày 31/12/2007 có số liệu sau: TÀI SẢN...
 • 8
 • 1,310
 • 32

Bài tập nguyên lý kế toán

 Bài tập nguyên lý kế toán
... ………………………………………… ……………………… …………………… BÀI TẬP 15 Căn vào tài liệu cho để lập đònh khoản Kế toán tổng hợp nghiệp vụ phát sinh ghi sổ kế toán tổng hợp chi tiết kế toán chi tiết theo mẫu cho sẳn: Doanh ... ………………………………………… BÀI TẬP 13 Tài khoản ghi sổ kép ……………………… ……………………… …………………… …………… …………………… …………… …………………… …………… Căn vào đònh khoản tập 12 ghi vào TK kế toán theo sơ đồ chữ T cho sẵn đây: 26 BÀI TẬP 14 ... đầu tư xây dựng 451 Quỹ quản cấp 532 Giảm giá hàng bán 631 Giá thành sản xuất 642 Chi phí quản doanh nghiệp 811 Chi phí khác 911 Xác đònh kết kinh doanh BÀI TẬP Phân loại tài khoản Hãy phân...
 • 33
 • 2,160
 • 15

Bài tập nguyên lý kế toán 1

 Bài tập nguyên lý kế toán 1
... Nợ 15 3 Có 3 31 1 ( Chi tiết cho C ) Tài khoản: Nợ 11 1 Có 10 20 10 (3) Nợ (2) Nợ 11 2 30 (1) 15 2 20 20 Có Có Nợ (4) 15 3 Có 1 Nợ Nợ 211 Có 60 3 31 15 (1) 10 20 (2) (3) (4) 21 Nợ 13 1A Có (1) ... :20 Có TK 11 1 : 20 Nợ Tiền mặt 11 1 Có 20 (3) 20 (4) 10 (5) 20 10 Nợ Tiền gửi ngân hàng 11 2 Có 18 0 11 0 Nợ Nợ Tài sản cố định 211 Có 50 (2) 20 (3) Nguyên liệu vật liệu 15 2 Có 14 0 (4) 10 15 0 Nợ Trả ... tháng 2/20x1 • Định khoản phản ánh vào tài khoản có lien quan Nợ TK 211 : 30 Có TK 411 : 30 Nợ TK 3 31 : 50 Có TK : 11 2 :50 Nợ TK 11 1 :20 Có TK 11 2 : 20 Nợ TK 15 2 : 10 Có TK 11 1 : 10 Nợ TK 3 31 :20...
 • 56
 • 2,271
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: bài tập thực hành ghi sổ kế toánbài tập và bài giải thực hành ghi sổ kế toánbài tập về ghi sổ kế toán theo hình thức nhật kí sổ cáibài tập về ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký sổ cái1 số bài tập nguyên lý kế toánbài tập nguyên lý kế toánbài tập thực hành kế toánbài tập tình huống kế toáncách ghi số kế toánnguyên tắc ghi sổ kế toánbài tập trắc nghiệm kế toán ngân hàngghi sổ kế toántrình tự ghi sổ kế toánghi sổ kế toán bằng tayquy trình ghi sổ kế toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ cây