Quản lý nhà nước về phát triển du lịch cộng đồng tại ninh bình

Luận văn tốt nghiệp Một số giải pháp quản nhà nước nhằm phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Luận văn tốt nghiệp Một số giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang
... Phòng quản du lịch sở thơng mại & du lịch Ha Giang Lờ Th Thu Hng Lp QLKT K36 nh k - i hc KTQD 50 77,2 96 96 55 Lun tt nghip - Mt s gii phỏp qun nh nc nhm phỏt trin du lch trờn a bn tnh H Giang ... trng kinh t II THC TRNG PHT TRIN DU LCH tỉnh H GIANG Các tiêu đánh giá 1.1 Tốc độ tăng du lịch giang Phỏt huy li th, khc phc khú khn, nhng nm gn õy ngnh du lch H Giang ó cú chuyn bin tớch cc c ... 2.900 - S ging 475 Ngun s liu: Phũng Qun Du lch - S Thng Mi v du lch H Giang 1.4 Cỏc im v d ỏn u t du lch Cỏc im du lch u t xõy dng: H Giang cha cú cỏc im du lch u t hon chnh m ch yu va u t va...
 • 72
 • 106
 • 0

Một số giải pháp quản nhà nước nhằm phát triển du lịch biển Cửa Lò - Nghệ An giai đoạn 2006 – 2020

Một số giải pháp quản lý nhà nước nhằm phát triển du lịch biển Cửa Lò - Nghệ An giai đoạn 2006 – 2020
... biển - Những lợi để phát triển du lịch biển Thị xã Cửa - Thực trạng công tác quản nhà nước du lịch biển Cửa năm qua - Giải pháp quản nhà nước nhằm phát triển du lịch biển Cửa giai ... Cơ sở luận quản nhà nước du lịch biển Chương 2: Thực trạng quản nhà nước du lịch biển Cửa năm qua Chương 3: Một số giải pháp quản nhà nước nhằm phát triển du lịch biển Cửa đến ... 1.2.3 Nội dung, cấp quản nhà nước du lịch biển Nội dung quản nhà nước du lịch: Sự khác biệt quản nhà nước với quản kinh doanh chỗ quản nhà nước có tổ chức quyền lực nhà nước, đặt...
 • 96
 • 122
 • 1

Phát triển du lịch cộng đồng tạibình ngọc thành phố tuy hoà

Phát triển du lịch cộng đồng tại xã bình ngọc thành phố tuy hoà
... cộng đồng Bình Ngọc đến năm 2020 và các giải pháp thực 13 CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG 1.1- Du lịch cộng đồng phát triển dụ lịch cộng đồng: 1.1.1- Du lịch: 1.1.1.1- ... mang tới cho du khách những yếu tố lạ, đặc sắc, làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch 1.2 Nội dung phát triển du lịch cộng đồng 1.2.1 Các nội dung phát triển du lịch cộng đồng 1.2.1.1 ... XÃ BÌNH NGỌC, TP TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 2.1 Khái quát chung tình hình phát triển DLCĐ TP Tuy Hoà Bình Ngọc 2.1.1 Phát triển DL Tp Tuy Hoà: 2.1.1.1 Khái quát hoạt động du...
 • 119
 • 203
 • 0

Tình hình thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu thực tiễn trong nước và quốc tế và đề xuất giải pháp kiện toàn và tăng cường quản nhà nước về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử’’x

Tình hình thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu thực tiễn trong nước và quốc tế và đề xuất giải pháp kiện toàn và tăng cường quản lý nhà nước về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử’’x
... Việt Nam Tình trạng: Hoàn thành Chuyên đề 4: Nghiên cứu, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình giải pháp kiện toàn nâng cao lực quản nhà nước phục vụ nghiên cứu, triển khai phát triển ứng dụng ... cứu, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình giải pháp kiện toàn nâng cao lực quản nhà nước phục vụ nghiên cứu, triển khai phát triển ứng dụng xạ đồng vị phóng xạ Việt Nam Nghiên cứu, đề xuất mục ... xạ Việt Nam Tình trạng: Hoàn thành Chuyên đề 5: Nghiên cứu, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình giải pháp kiện toàn nâng cao lực quản nhà nước phục vụ nghiên cứu, triển khai phát triển điện...
 • 6
 • 427
 • 0

Giáo trình quản nhà nước về phát triển nông thôn

Giáo trình quản lý nhà nước về phát triển nông thôn
... bền vững Quản nhà nước phát triển nông thôn Quản nhà nước phát triển nông thôn: Là hoạt động thực quyền lực nhà nước quan máy nhà nước nhằm thực chức nhà nước sở quy luật phát triển xã ... triển nông thôn? Phát triển nông thôn nhằm mục đích gì? Tại phát triển nông thôn tất yếu khách quan? Trình bày nội dung phát triển nông thôn bền vững? Quản nhà nước phát triển nông thôn gì? ... tích vai trò phát triển nông thôn phát triển kinh tế - xã hội? Trình bày khái quát trình phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam? Nêu nội dung quản Nhà nước phát triển nông thôn? CHƯƠNG...
 • 70
 • 1,518
 • 9

Quản nhà nước về phát triển bền vững ở tỉnh Hà Tĩnh

Quản lý nhà nước về phát triển bền vững ở tỉnh Hà Tĩnh
... cứu vai trò nhà nước PTBV bài: “Vai trò nhà nước đảng phái trị phát triển bền vững GS.TS Thomas Meyer; bài: “Vai trò nhà nước với việc phát triển bền vững nước ta nay” PGS.TS Trần Thành… - Luận ... học, khoa học phát triển 61 Viện Nghiên cứu Môi trường Phát triển bền vững ( 2006), Báo cáo hội thảo khoa học môi trường phát triển bền vững, Nội 62 Về quyền lực quản nhà nước nay, Sách ... nghị quản nhà nước PTBV tỉnh Tĩnh nói riêng địa phương, khu vực có đặc điểm tương đồng với Tĩnh * Nhiệm vụ nghiên cứu: - Khái quát số vấn đề luận, nhận thức PTBV, quản nhà nước...
 • 12
 • 185
 • 3

Quản nhà nước về phát triển bền vững ở tỉnh Hà Tĩnh

Quản lý nhà nước về phát triển bền vững ở tỉnh Hà Tĩnh
... 1.2 Quản nhà nƣớc phát triển bền vững 1.2.1 Yêu cầu khách quan việc thực quản nhà nước PTBV Sự tất yếu khách quan việc thực quản nhà nước phát triển bền vững xuất phát từ sau: Về mặt ... Chƣơng 2: QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỈNH HÀ TĨNH – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 2.1 Đặc điểm vấn đề đặt PTBV tỉnh Tĩnh 2.2 Thực trạng quản nhà nƣớc PTBV tỉnh Tĩnh 2.2.1 ... thể chức quản nhà nước, vừa nội dung quản nhà nước pháp luật, bao gồm: Quản nhà nước bền vững kinh tế phải trì tăng trưởng kinh tế bền vững, bước thực tăng trưởng xanh, phát triển lượng...
 • 111
 • 356
 • 1

Luận văn thạc sĩ kinh tế Quản nhà nước về phát triển làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Luận văn thạc sĩ kinh tế Quản lý nhà nước về phát triển làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
... tiêu phát triển bền vững 1.1.3 Quản Nhà nước phát triển làng nghề truyền thống 1.1.3.1 Khái niệm Quản Nhà nước phát triển làng nghề truyền thống Quản nhà nước phát triển làng nghề truyền ... thiện quản Nhà nước phát triển làng nghề truyền thống địa bàn huyện Thạch Thất 7 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG CỦA ĐỊA ... lực kinh tế 1.1.3.2 Vai trò Quản Nhà nước phát triển làng nghề truyền thống Quản nhà nước phát triển làng nghề truyền thống có vai trò sau: Thứ nhất, QLNN phát triển làng nghề truyền thống...
 • 72
 • 487
 • 11

hoàn thiện quản nhà nước về lĩnh vực du lịch biển tại thị xã cửa lò

hoàn thiện quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch biển tại thị xã cửa lò
... biển quản nhà nước du lịch biển Chương 2: Thực trạng quản nhà nước lĩnh vực du lịch biển Thị Cửa Chương 3: Phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện quản nhà nước lĩnh vực du lịch biển ... 2.1.2 Hoạt động du lịch biển Thị Cửa 39 2.2 Thực trạng quản nhà nước du lịch biển thị Cửa 47 2.2.1 Quản nhà nước hoạt động du lịch biển Thị Cửa 47 2.2.2 ... hoàn thiện quản nhà nước lĩnh vực du lịch biển Thị Cửa * Mục tiêu cụ thể: - Phân tích kết quả, tồn bất cập thách thức đặt du lịch biển công tác quản nhà nước du lịch biển Thị Cửa...
 • 117
 • 474
 • 7

Phát triển du lịch cộng đồng tại các làng nghề truyền thống ở thành phố Nha Trang

Phát triển du lịch cộng đồng tại các làng nghề truyền thống ở thành phố Nha Trang
... CSVCKT du lịch Nguồn: Tác giả tổng quan 33 Du lịch cộng đồng CHƢƠNG CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG THÀNH PHỐ NHA TRANG 2.1 Khái quát thành phố Nha Trang ... triển du lịch cộng đồng làng nghề truyền thống thành phố Nha Trang 10 Du lịch cộng đồng NỘI DUNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Khái niệm cộng đồng cộng đồng địa phƣơng 1.1.1 Khái niệm cộng đồng Cộng đồng ... ĐỘNG DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG THÀNH PHỐ NHA TRANG 69 3.1 Khái quát hoạt động du lịch Nha Trang 69 3.1.1 Lịch sử phát triển hoạt động du lịch Nha Trang...
 • 179
 • 443
 • 2

Đề xuất sơ bộ phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đệm vườn quốc gia phong nha kẻ bàng

Đề xuất sơ bộ phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đệm vườn quốc gia phong nha  kẻ bàng
... điểm 18 khái niệm du lịch cộng đồng: Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng Vùng đệm Rà soát đánh giá thêm cộng đồng tiềm tổ chức hoạt động du lịch cộng đồng nâng cao nhận thức du lịch xã, thôn, ... đồng quyền địa phương tiềm phát triển du lịch cộng đồng vai trò trách nhiệm bên tham gia để hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng  Liên tục hỗ trợ sáng kiến Du lịch cộng đồng Chày Lập dự án thí điểm ... quan đến nội dung này, Quy hoạch PTDLBV khu vực VQG PNKB rõ khác du lịch cộng đồng du lịch lợi ích cộng đồng Cụ thể du lịch cộng đồng liên quan đến việc tham gia trực tiếp cộng đồng địa phương...
 • 24
 • 315
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tăng cường quản lý nhà nước về phát triển nhân lực về chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịchquản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lựcquản lý nhà nước về phát triển nông thônquản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giáo viên trung cấp chuyên nghiệpquản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp nông thôncác quan điểm đường lối chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển du lịch thời kỳ hội nhậpquản lý nhà nước về lĩnh vực du lịchchính sách của nhà nước về phát triển du lịchnhững chủ trương chính sách của đảng và nhà nước về phát triển du lịchphần ii cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch cộng đồngluận vănđánh giá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại huyện konplông tỉnh kon tum ppt3 giải pháp góp phần phát triển du lịch làng nghề tại ninh bìnhmột số kiến nghị với hệ thống pháp luật và quản lý nhà nước nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏcác giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nhằm phát triển doanh nghiệp bán lẻ việt namcơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước để phát triển chăn nuôi bò sữaBài giảng kỹ thuật xung sốBài giảng mạng lưới điện 1 (đại học chính quy)Bài giảng điện tử công suất và truyền động điệnBài giảng thực tập bảo trì thiết bị điện tửBài giảng thực tập máy điệnBài giảng trường điện từ và truyền sóngBài giảng công nghệ in thêuBài giảng nghệ thuật trang điểmBài 6. Trợ từ, thán từGetResponse tu a den zAnalytical methods in the food industryBài giảng đánh giá tác động môi trường và rủi roBài giảng kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồnBài 9. Hai cây phongBài 8. Chiếc lá cuối cùngĐề cương bài giảng tổng hợp điện hóa các hợp chất hữu cơPigments, inorganicĐề cương bài giảng hóa học đại cươngĐề cương bài giảng kỹ thuật gia công và chế biến cao suĐề cương bài giảng phân tích môi trường