Phân lập và tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có khả năng sinh tổng hợp xenluloza cao từ phế thải nông nghiệp

PHÂN lập TUYỂN CHỌN các CHỦNG xạ KHUẨN KHẢ NĂNG SINH TỔNG hợp hợp CHẤT tự NHIÊN HOẠT TÍNH SINH học tại vườn QUỐC GIA NAM cát TIÊN KHU SINH THÁI CAM RANH

PHÂN lập và TUYỂN CHỌN các CHỦNG xạ KHUẨN có KHẢ NĂNG SINH TỔNG hợp hợp CHẤT tự NHIÊN có HOẠT TÍNH SINH học tại vườn QUỐC GIA NAM cát TIÊN và KHU SINH THÁI CAM RANH
... tự nhiên thứ cấp hoạt tính sinh học 2.3 Thử nghiệm hoạt tính sinh học Các chủng xạ khu n tiềm sản xuất hợp chất thứ cấp từ kết phân tích HPLC tuyển chọn cho thử nghiệm hoạt tính sinh học ... 100 chủng xạ khu n đa dạng đặc tính khu n lạc tuyển chọn lại 41 chủng để nghiên cứu Khi phân tích HPLC, sàng lọc 23 chủng xạ khu n tiềm sản xuất hợp chất thứ cấp hoạt tính sinh học tuyển chọn ... cho vào đĩa giấy 30l; (-): Không ức chế Định danh chủng xạ khu n hoạt tính sinh học Quan sát hình thái chủng xạ khu n cho thấy: Trên môi trường ISP-2 A9, chủng kích thước khu n lạc lớn, khu n...
 • 7
 • 290
 • 0

phân lập tuyển chọn các chủng nấm mốc khả năng sinh tổng hợp enzyme laccase

phân lập và tuyển chọn các chủng nấm mốc có khả năng sinh tổng hợp enzyme laccase
... sợi, chủng nấm mốc tập hợp thành sưu tập gồm 37 chủng sưu tập dùng để thử khả sinh tổng tổng hợp laccase thí nghiệm - Sàng lọc chủng nấm mốc khả sinh tổng hợp laccase Để sàng lọc chủng nấm mốc ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Phân lập chủng nấm mốc sinh tổng hợp laccase - Phân lập, làm tạo sưu tập chủng nấm mốc Các mẫu gỗ mục thu thập từ nhiều địa điểm khác tiến hành phân lập môi trường PDA ... 34 4.1 Phân lập chủng nấm mốc sinh tổng hợp laccase 34 4.2 Đánh giá khả tổng hợp laccase chủng phân lập 40 4.3 Xây dựng đường cong sinh trưởng chủng BV1 42 4.4 Khảo sát điều...
 • 65
 • 439
 • 10

Khóa luận phân lập tuyển chọn các chủng vi khuẩn khả năng sinh enzym xellulaza thử nghiệm xử lí rơm thành chất hữu

Khóa luận phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng sinh enzym xellulaza và thử nghiệm xử lí rơm thành cơ chất hữu cơ
... cường khả phân giải rơm thành hợp chất hữu trồng khả hấp thu được, tiến hành thực đề tài: Phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn khả sinh enzym xellulaza thử nghiệm xử rơm thành chất hữu ... Phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn khả sản sinh enzym xelluloza hợp chất xelluloza rơm rạ thành chất hữu sử dụng cho trồng Nội dung nghiên cứu: - Phân lập tuyển chọn số chủng vi sinh vật ... nghệ vi sinh, nhằm tuyển chọn chủng vi sinh vật khả phân hủy lignoxenluloza (chất khó phân giải chủ yếu thành phần rơm rạ) cực nhanh, hiệu cao Do vậy, vi c nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh...
 • 41
 • 274
 • 0

nghiên cứu phân lập tuyển chọn các chủng xạ khuẩn hoạt tính chitinase tại thành phố buôn ma thuột

nghiên cứu phân lập và tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có hoạt tính chitinase tại thành phố buôn ma thuột
... trung vào nghiên c u tách chi t xác nh tính ch t c a chitinase t ngu n khác nghiên c u chitinase t vi sinh v t, góp ph n tham gia vào vi c xu t tài Nghiên c u n ch n ch ng x khu n ho t tính chitinase ... t tính chitinase t i thành ph Buôn Ma Thu t” 23 CHƯƠNG N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 N i dung nghiên c u Phân l p, n ch n ch ng x khu n ho t tính chitinase Nghiên c u nh hư ng c ... sinh chitinase Như v y x khu n sinh trư ng c môi trư ng c hi u kh t ng h p enzyme chitinase ây s phân l p ch ng x khu n ho t tính chitinase T m u t thu c t i Buôn Ma thu t, thí nghi m phân...
 • 90
 • 415
 • 0

Phân lập tuyển chọn các chủng nấm men khả năng chuyển hóa dầu thầu dầu thành chất thơm

Phân lập và tuyển chọn các chủng nấm men có khả năng chuyển hóa dầu thầu dầu thành chất thơm
... 2.2.1 Phân lập chủng nấm men chuyển hoá dầu thầu dầu thành chất thơm Từ 28 mẫu cây, hoa đất phân lập đợc 70 chủng nấm men (HRA1-HRA70), 41 chủng đợc phân lập từ lá, 18 chủng đợc phân lập từ ... mùi tạo hàng ngày thời gian tuần để chọn chủng khả tạo hơng thơm Tuyển chọn chủng nấm men khả chuyển hoá dầu thầu dầu từ su tập giống Viện CNTP: Các chủng giống đợc giữ ống eppendorf tủ ... chủng tạo hơng tới chủng: HRA 51; HRA 55; HRA 61 thuộc chi Candida Điều tới kết luận nấm men thuộc chi Candida nhiều đại diện chuyển hoá acid ricinoleic 2.2.2 Tuyển chọn chủng nấm men có...
 • 29
 • 341
 • 0

Phân lập tuyển chọn các chủng nấm men khả năng chuyển hoá dầu thầu dầu thành chất thơm

Phân lập và tuyển chọn các chủng nấm men có khả năng chuyển hoá dầu thầu dầu thành chất thơm
... vo bỡnh lờn men Sau kt thỳc quỏ trỡnh lờn men cht thm to thnh c chit bng dung mụi n-hecxan theo s sau: Chủng giống Cấy truyền Thạch nghiêng 25 C, ngy Lên men ngày Dd HCl Dịch lên men Đun 100 ... chỳng phc v cho i sng ca mỡnh Rt nhiu loi nm men c ng dng sn xut nh: cụng nghip sn xut ru, bia, nc gii khỏt, sinh phc v chn nuụi, cao nm men, lipid nm men, cỏc enzym nh amilase, invertase, lactase, ... phỏp phõn lp nm men s dng Ricinoleic acid : + Nguyờn tc: phõn lp nm men cú kh nng chuyn hoỏ acid ricinoleic chỳng tụi s dng mụi trng cha ngun cacbon nht l acid ricinoleic Nu nm men mc cú ngha...
 • 34
 • 428
 • 0

phân lập tuyển chọn các chủng nấm men khẳ năng chuyển hóa xylose thành xylitol

phân lập và tuyển chọn các chủng nấm men có khẳ năng chuyển hóa xylose thành xylitol
... pháp phân lập tuyển chọn chủng nấm men khả chuyển hoá xylose thành xylitol - Từ 39 mẫu phân lập tổng số 94 chủng nấm men - Đã kiểm tra khả sinh xylitol 94 chủng phân lập tìm chủng sinh xylitol ... để phân lập Với môi trường ta phân lập tuyển chọn nhiều chủng nấm men Song với mục đích phân lập chủng nấm men khả chuyển hoá xylose thành xylitol, không sử dụng môi trường để tránh phân lập ... Phân lập tuyển chọn chủng nấm men khả chuyển hóa dầu thầu dầu thành chất thơm - Khoá luận tốt nghiệp trường ĐH Dược Hà Nội, trang 14-22 Lê Xuân Hoành (2003) Phân lập tuyển chọn chủng nấm men...
 • 46
 • 225
 • 0

Phân lập tuyển chọn các chủng nấm men khả năng chuyển hóa dầu thầu dầu thành chất thơm

Phân lập và tuyển chọn các chủng nấm men có khả năng chuyển hóa dầu thầu dầu thành chất thơm
... Phân lập tuyển chọn chủng nấm men khả chuyển hoá dầu thầu dầu thành chất thơm với mục tiêu sau: - Phân lập từ tự nhiên tuyển chọn sưu tập giống chủng nấm men khả chuyển hoá dầu thầu dầu ... Phân lập chủng nấm men chuyển hoá dầu thầu dầu thành chất thơm 18 2.2.2 Ảnh hưởng thời gian nuôi cấy đến sinh trưởng khả tạo mùi thơm chủng phân lập 18 2.2.3 Tuyển chọn chủng nấm ... dầu thành chất thơm Từ 28 mẫu cây, hoa đất phân lập 70 chủng nấm men (HRA1-HRA70), 41 chủng phân lập từ lá, 18 chủng phân lập từ hoa 11 chủng phân lập từ đất Sau thử hoạt lực tìm chủng (HRA 1;...
 • 43
 • 108
 • 0

Phân lập tuyển chọn các dòng vi khuẩn khả năng phân giải lông gia súc từ các lò mổ gia súc ở địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn có khả năng phân giải lông gia súc từ các lò mổ gia súc ở địa bàn tỉnh Vĩnh Long
... vi khuẩn khả phân hủy keratin mạnh để xử lý lông gia súc 1.3 Nội dung nghiên cứu - Khảo sát trạng chất thải lông sở giết mổ gia súc tỉnh Vĩnh Long - Phân lập dòng vi khuẩn khả phân hủy lông ... với phương pháp vật lý hóa học Vì vậy, đề tài Phân lập tuyển chọn dòng vi khuẩn khả phân giải lông gia súc từ mổ gia súc địa bàn tỉnh Vĩnh Long thực với mục đích bổ sung làm phong phú ... Mẫu đất, mẫu lông thu 10 giết mổ gia súc công suất giết mổ gia súc nhiều tỉnh Vĩnh Long Lông heo dùng làm chất (nguồn nitơ để phân lập) thu giết mỗ gia súc địa bàn tỉnh Vĩnh Long 13 3.1.4...
 • 77
 • 251
 • 0

Tuyển chọn các chủng xạ khuẩn khả năng ức chế sinh trưởng một số vi sinh vật gây bệnh thực vật đặc tính sinh học của chúng

Tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có khả năng ức chế sinh trưởng một số vi sinh vật gây bệnh thực vật và đặc tính sinh học của chúng
... 33-34mm Sự ức c h ế số vi sinh vật ích cúa xạ khuẩn Chất 11 c sinh xa kluũm sinh tính ứcchê chọn lọc, kha ưc chê vi sinh vật mà khơng ức c hế vi sinh vật khác Dựa vào dặc tính này, chúng ... Háu hết chúng xạ khuẩn khả sinh chất kháng sinh ức chế vi nấm pH trung lính Một số chủng xạ khuẩn: XK3A , V2M7, XKIO, XK5, XK53, XK8, XK2 khả nâng sinh chất kháng sinh ức chế vi nấm mức trung ... nâng ức chế vi nấm gây bệnh manh pH trung tính chua Khá sinh chất ức chế chủng xạ klniấM M4T6 mạnh nliâì pl ỉ - V kiiong ÌI khả ức chế vi nấm pH chua kiểm Chủng XK53 thê Hãng ức chế vi nấm gây...
 • 58
 • 285
 • 0

Tuyển chọn các chủng xạ khuẩn khả năng ức chế sinh trưởng một số vi sinh vật gây bệnh thực vật đặc tính sinh học của chúng tt

Tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có khả năng ức chế sinh trưởng một số vi sinh vật gây bệnh thực vật và đặc tính sinh học của chúng tt
... 35 BAO CA O T Ô M TÁT Tên để tài: Tuyển chọn chúng xa khuẩn khả ức c hế sinh Irướn Ị! sỏ visinh vặi gây bệnh thực vật đặc lính sinh học cùa chúng số: QT 03-23 Ch ủ trì: Thạc sỹ Nguyễn ... trưởng cùa xạ khuẩn III Kết dạt * Thứ hoạt tính kháng vi khuẩn gáy bệnh héo xanh cùa 6Ơ chúng xạ klniẩn Trong số 40 chủng hoạt tính chiếm 66,7%, chủng hoạt tính mạnh với loại vi khuấn ... nghiên cứu: Tìm chủng xạ khuẩn ứcch ế sinh trưởng cúii sỏ vi sinh vặt gây bệnh lrổng nhằm sản xuất ché phẩm sinh học háo vệ thực vật, han chè sửdiniíĩ hoá chất bảo vệ thực vật II Phương pháp...
 • 4
 • 223
 • 0

nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi khuẩn khả năng sinh indol acetic acid (iaa) tại cưm’lan, huyện easoup, tỉnh đăk lăk

nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng sinh indol acetic acid (iaa) tại xã cưm’lan, huyện easoup, tỉnh đăk lăk
... NGHIÊN C U TUY N CH N CÁC CH NG VI KHU N CÓ KH NĂNG SINH INDOL ACETIC ACID (IAA) T I XÃ CƯM’LAN, HUY N EASOUP, T NH ĂK LĂK CHUYÊN NGÀNH SINH H C TH C NGHI M Mã s : 60.42.30 LU N VĂN TH C SĨ SINH ... nhóm vi sinh v t u m t c u c a nhà khoa h c, nh m Các t v t li u Theo nghiên t m t nhóm vi sinh v t kh s n sinh ch t kích thích sinh trư ng cho tr ng, ó kh sinh t ng h p IAA (indol acetic ... ng sinh trư ng phát tri n (Hoàng Lương Vi t 1978) Ngoài ra, theo nghiên c u c a nhà khoa h c, m t s vi sinh v t kh sinh t ng h p IAA ch t sinh trư ng m ó th c v t Nh ng vi khu n a s vi...
 • 95
 • 380
 • 0

Phân lập, tuyển chọn những chủng nấm mốc khả năng sinh tổng hợp ENZYME CELLULASE cao ứng dụng vào quá trình ủ phân hữu từ vỏ trái cacao

Phân lập, tuyển chọn những chủng nấm mốc có khả năng sinh tổng hợp ENZYME CELLULASE cao ứng dụng vào quá trình ủ phân hữu cơ từ vỏ trái cacao
... Thí nghiệm 1: phân lập, tuyển chọn số chủng nấm mốc khả sinh tổng hợp cellulase cao  Mục đích thí nghiệm: phân lập tuyển chọn số chủng nấm mốc khả sinh tổng hợp cellulase cao  Bố trí thí ... số loài vi sinh vật khả sinh tổng hợp cellulase tốt tự nhiên Mặc dù nhiều loại vi sinh vật khả sinh tổng hợp enzyme cellulase, số vi sinh vật khả sinh tổng hợp enzyme cellulase ... Aspergillus ứng dụng vào trình phân hữu từ vỏ trái ca cao b Vi sinh vật phân hủy tinh bột đống Trong đống nhiều loại vi sinh vật khả phân giải tinh bột [18] Một số vi sinh vật khả tiết môi...
 • 88
 • 215
 • 1

Tuyển chọn các chủng vi khuẩn khả năng sinh hương cho nước mắm

Tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng sinh hương cho nước mắm
... Tuyển chọn chủng vi khuẩn khả sinh hương cho nước mắm Mục tiêu đề tài: Tuyển chọn chủng vi khuẩn khả sinh hương cho nước mắm Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu lựa chọn chủng vi khuẩn ... chuẩn tuyển chọn vi sinh vật khả tạo hương cho nước mắm Do môi trường cho trình chế biến nước mắm hàm lượng muối cao khoảng 15-25% lựa chọn chủng vi khuẩn mong muốn phù hợp cho lên men tạo hương ... hương cho nước mắm 34 3.2 Tuyển chọn chủng vi sinh vật tạo hương nước mắm từ sưu tập chủng giống Vi n Công nghiệp Thực phẩm 34 3.2.1 Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi khuẩn có...
 • 69
 • 220
 • 0

PHÂN lập TUYỂN CHỌN các CHỦNG xạ CHUẨN

PHÂN lập và TUYỂN CHỌN các CHỦNG xạ CHUẨN
... trừ sâu, thuốc diệt cỏ Sau phân lập làm 43 chủng xạ khuẩn, để tuyển chọn chủng xạ khuẩn có hoạt tính kháng nấm cao, tiến hành kiểm tra sơ hoạt tính kháng nấm chủng xạ khuẩn phương pháp đồng nuôi ... hai chủng xạ khuẩn tuyển chọn 3.3.1 Đặc điểm hình thái Màu sắc khuẩn lạc chủng xạ khuẩn nuôi môi trường từ ISP1 đến ISP7 thường khác nhau, yếu tố để phân loại xạ khuẩn theo khóa định tên loài xạ ... định dựa vào bảng màu Tresner Buckus Căn vào màu sắc khuẩn ty khí sinh, chủng xạ khuẩn chia thành nhóm màu khác (Lê Gia Hy, 1994; Trerner and Buckus, 1963) Trong số 43 chủng xạ khuẩn phân lập có...
 • 9
 • 326
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn và vi nấm có khả năng khử aflatoxin nhiễm trên ngô lạc ở mức độ caophân lập tuyển chọn chủng bacillus subtilis có khả năng sinh tổng hợp chất ức chế α glucosidase và tối ưu điều kiện nuôi cấy để thu chất ức chế αglucosidase caophân lập và phát hiện các chủng vi khuẩn có đặc tính mong muốntuyển chọn các chủng xạ khuẩn sinh chất kháng sinh có hoạt tính cao chống nấm f oxysporumphương pháp tuyển chọn các chủng vi khuẩn cố định đạm nội sinh bằng phương pháp pcr xác định gen nifhkết quả tuyển chọn các chủng vi khuẩn cố định đạm bằng phương pháp pcr phát hiện vi khuẩn nội sinh mang gen nifh3 1 các chủng vi khuẩn có khả năng phân giải protein phân lập từtuyển chọn một số chủng nấm sợi từ rừng ngập mặn cần giờ có khả năng sinh tổng hợp enzyme chitinase caonghiên cứu tuyển chọn rhodotorula có khả năng sinh tổng hợp betacarotene trên môi trường bán rắn làm thức ăn bổ sung cho gà đẻ trứngphân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic sinh bacteriocin từ nước dưa lên men truyền thống nhằm bảo quản thực phẩmphân lập và tuyển chọn chủng nấm sợi có hoạt lực protease cao trong sản xuất xì dầu an toàn về chất 3mcpd và aflatoxinnghiên cứu phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn cho lên men malolactic rượu vang đỏđặc điểm khuẩn lạc và hình thái tế bào từ chủng nấm men phân lập và tuyển chọn từ quả táo mèođặc điểm khuẩn lạc và hình thái tế bào từ chủng nấm men phân lập và tuyển chọn từ bánh men láphân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn lacticĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảobia bds copyPrepare 4 work bookPrepare 7 teacher book17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOtính toán hồ nước máiVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trangThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trangHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trangTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾPhuong an phat hanh tang von dieu le 201405. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 2017nq so 29 thanh lap cty sg riverviewA Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013