Nghiên cứu thu nhận chất chống oxy hoá catechol lignans từ vừng lên men bởi aspergillus oryzae

Luận văn nghiên cứu một số chất kháng oxy hóa trong rau mầm họ cải

Luận văn nghiên cứu một số chất kháng oxy hóa trong rau mầm họ cải
... C rau m m c i xanh 60 4.3 Kh kháng ôxy hóa c a rau m m h c i thu ho ch th i ñi m khác 62 4.4 M i tương quan gi a hàm lư ng h p ch t kháng ôxy hóa kh kháng ôxy hóa rau ... 12 2.3 Tình hình s n xu t rau m m nghiên c u ch t kháng ôxy hoá rau m m h c i th gi i Vi t Nam 25 2.3.1 Tình hình s n xu t rau m m nghiên c u ch t kháng ôxy hoá rau m m th gi i ... v nhóm ch t kháng ôxy hóa s n ph m rau m m Cùng v i m c tiêu ñó ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u m t s ch t kháng ôxy hoá rau m m h c i” 1.2 M c ñích yêu c u 1.2.1 M c ñích Nghiên c u,...
 • 116
 • 1,205
 • 15

Nghiên cứu chiết rút chất chống oxi hóa từ măng tây khô

Nghiên cứu chiết rút chất chống oxi hóa từ măng tây khô
... phát từ điều kiện thực tế với hướng dẫn TS.Vũ Ngọc Bội, em thực đề tài: Nghiên cứu chiết rút chất chống oxi hóa từ măng tây khô nhằm mục đích tìm điều kiện thích hợp để chiết chất chống oxi hóa ... hóa từ măng tây, làm sở cho việc ứng dụng sau Nội dung nghiên cứu bao gồm: 1) Xác định điều kiện thích hợp cho trình chiết rút chất chống oxi hóa từ măng tây khô 2) Đề xuất quy trình chiết rút chất ... hợp cho việc chiết chất chống oxy hóa từ măng tây khô Để xây dựng quy trình chiết chất chống oxy hóa đạt hiệu suất cao, cần nghiên cứu phụ thuộc hiệu suất chiết chất chống oxy hóa vào yếu tố: loại...
 • 88
 • 375
 • 0

Nghiên cứu chiết rút phlorotannin chống oxy hóa từ rong mơ Sagassum mcclurei bằng phương pháp vi sóng

Nghiên cứu chiết rút phlorotannin chống oxy hóa từ rong mơ Sagassum mcclurei bằng phương pháp vi sóng
... ý Vi n Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Nha Trang khoa Công nghệ Thực phẩm, em đƣợc giao thực đề tài Nghiên cứu chiết rút phlorotanin chống oxy hóa từ rong Sagassum mcclurei phương pháp vi sóng ... chất có khả chống oxy hóa nhƣ alginate, fucoidan, phlorotanin… Hiện nƣớc có số nghiên cứu rong phlrotanin từ rong Tuy vậy, vi c nghiên cứu rong chủ yếu đƣợc thực Vi n Nghiên cứu Ứng dụng ... Họ tên sinh vi n :TRẦN ĐÌNH TÚ Lớp : 51CBTP-1 Ngành : CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Tên đề tài: Nghiên cứu chiết rút phlorotannin chống oxy hóa từ rong Sagassum mcclurei phƣơng pháp vi sóng Số trang...
 • 91
 • 162
 • 1

Nghiên cứu về hoạt tính chống oxy hóa của các cây thuộc African Antioxidant Activity of African Medicinal Plants

Nghiên cứu về hoạt tính chống oxy hóa của các cây thuộc African Antioxidant Activity of African Medicinal Plants
... Ayensu ES Medicinal plants of China, Algonac, MI: Reference Publications 2v (Medicinal plants of the World, no 4); 1985 [43] Trivedi NA, Hotchandani SC A study of the antimicrobial activity of the ... Y Time course of inhibition of rat liver drug metabolizing enzymes by the medicinal herb Thonningia sanguinea Toxicology 2001;164:171 Antioxidant Activity of African Medicinal Plants 803 [101] ... Loi MC, Innocenti G Evaluation of in vitro antioxidant properties of some traditional Sardinian medicinal plants: investigation of the high antioxidant capacity of Rubus ulmifolius Food Chem 2008;106:745À9...
 • 17
 • 234
 • 0

NGHIÊN cứu THU NHẬN CHẾ PHẨM ENZYME CELLULASE kỹ THUẬT từ xạ KHUẨN và ỨNG DỤNG sản XUẤT THỬ NGHIỆM bột RONG THỰC PHẨM

NGHIÊN cứu THU NHẬN CHẾ PHẨM ENZYME CELLULASE kỹ THUẬT từ xạ KHUẨN và ỨNG DỤNG sản XUẤT THỬ NGHIỆM bột RONG THỰC PHẨM
... cứu thu nhận chế phẩm enzyme cellulase kỹ thu t từ xạ khuẩn ứng dụng sản xuất thử nghiệm bột rong thực phẩm cần thiết Mục đích nghiên cứu đề tài Thăm dò điều kiện thích hợp để khai thác thu nhận ... thu nhận dịch chiết chế phẩm enzyme kỹ thu t quy mô phòng thí nghiệm - Bước đầu nghiên cứu ứng dụng chế phẩm enzyme thủy phân rong mứt sản xuất bột rong thực phẩm đánh giá chất lượng bột rong ... xuất quy trình thu chế phẩm enzyme cellulase kỹ thu t từ chủng xạ khuẩn chi Micromonospora VTCC-A-1787 95 3.5 Nghiên cứu sản xuất bột rong thực phẩm .96 3.5.1 Kết nghiên cứu xác định...
 • 127
 • 957
 • 4

Bước đầu nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme chitosanase kỹ thuật từ streptomyces griseus VTCC a 1126

Bước đầu nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme chitosanase kỹ thuật từ streptomyces griseus VTCC a 1126
... đồng với nhau: chitosanase từ h Nectria haematococca var Brevicona, chitosanase từ Aspergillus oryzae, chitosanase từ Aspergillus fumigatus chitosanase từ Metarhizium anisopliae 31 - Họ enzyme thủy ... GlcN-GlcNAc Ví dụ: chitosanase từ Bacillus circulans MH-K1, chitosanase từ Streptomyces griseus HUT 6037, chitosanase từ Nocardia orientalis, chitosanase từ Bacillus circulans WL-12  D a vào trình ... trường sản phẩm có chất lượng tốt Vì đề tài "Bước đầu nghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme chitosanase kỹ thu t từ Streptomyces griseus VTCC- A- 1126" cần thiết, CPE chitosanase sử dụng thay cho axit...
 • 87
 • 388
 • 0

NGHIÊN CỨU THU NHẬN LIPIT GIÀU AXIT BÉO HỌ EICOSANOIT TỪ RONG CÂU CHỈ VÀNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT AGAR

NGHIÊN CỨU THU NHẬN LIPIT GIÀU AXIT BÉO HỌ EICOSANOIT TỪ RONG CÂU CHỈ VÀNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT AGAR
... môi agar 3.6 Quy trình kép thu nhận lipit chứa axit béo họ eicosanoit agar từ nguyên liệu rong câu vàng Gracilaria tenuistipitata Từ kết nghiên cứu trên, đưa quy trình kép thu nhận lipit tổng agar ... lượng agar thu Thành công nghiên cứu giúp gia tăng giá trị nguyên liệu rong câu sản xuất công nghiệp Chính vậy, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu thu nhận lipit giàu axit béo họ eicosanoit từ rong ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA SINH HỌC  Vũ Thị Oanh NGHIÊN CỨU THU NHẬN LIPIT GIÀU AXIT BÉO HỌ EICOSANOIT TỪ RONG CÂU CHỈ VÀNG (GRACILARIA...
 • 53
 • 455
 • 0

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu thử nghiệm sản xuất rượu trái dừa theo phương pháp lên men truyền thống

Đồ án tốt nghiệp nghiên cứu thử nghiệm sản xuất rượu trái dừa theo phương pháp lên men truyền thống
... trái dừa theo phương pháp lên men truyền thống cần thiết, nhằm khắc phục hạn chế nói 1.4 Mục tiêu nghiên cứu Đưa quy trình công nghệ sản xuất rượu trái dừa theo phương pháp lên men truyền thống ... nghiên cứu thử nghiệm sản xuất rượu trái dừa theo phương pháp lên men truyền thống ; với mục đích tạo sản phẩm rượu vang độc đáo, có giá trị dinh dưỡng cao, tận dụng tối đa thành phần trái dừa, ... 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Quy trình dự kiến sản xuất rượu trái dừa theo phương pháp truyền thống ………………………………………………………36 2.2.2 Các dụng cụ thiết bị dùng nghiên cứu ………………… 36 2.2.3 Phương...
 • 84
 • 389
 • 1

Nghiên cứu phân lập và thử hoạt tính chống oxy hóa của một số hợp chất flavonoid từ củ gấu biển (cyperus stoloniferus retz)

Nghiên cứu phân lập và thử hoạt tính chống oxy hóa của một số hợp chất flavonoid từ củ gấu biển (cyperus stoloniferus retz)
... Retz.) ” với mục tiêu sau: Phân lập xác định cấu trúc hóa học số hợp chất flavonoid từ củ gấu biển Thử hoạt tính chống oxy hóa số hợp chất flavonoid phân lập từ củ gấu biển Chương I TỔNG QUAN 1.1 ... chống oxy hóa ? Xuất phát từ vấn đề trên, xin tiến hành đề tài “ Nghiên cứu phân lập thử hoạt tính chống oxy hóa số flavonoid từ củ gấu biển (Cyperus stoloniferus Retz.) ” với mục tiêu sau: Phân ... HỌC DƯỢC HÀ NỘI LÊ NGUYỄN THANH NHÀN NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ THỬ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA MỘT SỐ FLAVONOID TỪ CỦ GẤU BIỂN (Cyperus stoloniferus Retz.) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng...
 • 81
 • 399
 • 1

Nghiên cứu thu nhận polyphenol, hoạt tính chống oxy hóa và ức chế enzyme α glucosidase của một số loài rong biển tại khánh hòa

Nghiên cứu thu nhận polyphenol, hoạt tính chống oxy hóa và ức chế enzyme α glucosidase của một số loài rong biển tại khánh hòa
... polyphenol từ số loài rong biển Khánh Hòa - Nghiên cứu ảnh hưởng thời gian chiết chiết đến hiệu thu nhận polyphenol từ số loài rong biển Khánh Hòa - Nghiên cứu khả chống oxy hóa ức chế enzyme -glucosidase ... Xuất phát từ thực trạng trên, chọn đề tài Nghiên cứu thu nhận polyphenol, hoạt tính chống oxy hóa ức chế enzyme -glucosidase số loài rong biển Khánh Hòa 3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn - Thành ... để thu nhận polyphenol từ số loài rong vùng biển Khánh Hòa - Xác định khả chống oxy hóa ức chế enzyme -glucosidase dịch chiết từ 02 loài rong cho hàm lượng polyphenol cao Nội dung nghiên cứu...
 • 79
 • 397
 • 6

Nghiên cứu thu nhận và đánh giá khả năng chống oxy hóa của sinh khối vi tảo (thalassiosira pseudonana)

Nghiên cứu thu nhận và đánh giá khả năng chống oxy hóa của sinh khối vi tảo (thalassiosira pseudonana)
... gian) để thu nhận sinh khối vi tảo Hiệu thu sinh khối vi tảo chitosan chất lượng sinh khối thu được, so sánh với phương pháp ly tâm sử dụng số muối vô Hiệu thu nhận sinh khối vi tảo đánh giá thông ... phí thấp, giữ chất lượng sinh khối sau thu cần thiết Xuất phát từ vấn đề đây, đề tài Nghiên cứu thu nhận đánh giá khả chống oxy hóa sinh khối vi tảo (Thalassiosira pseudonana) thực Mục tiêu ... khối vi tảo so sánh với chất chống oxy hóa thương mại 1.4.2 Tình hình nghiên cứu nước Thu sinh khối vi tảo xem công vi c quan trọng để sử dụng vào mục đích khác Các phương pháp thu sinh khối vi tảo...
 • 88
 • 243
 • 1

Nghiên cứu bảo quản dầu mỡ bằng các chất chống oxy hóa tự nhiên

Nghiên cứu bảo quản dầu mỡ bằng các chất chống oxy hóa tự nhiên
... chất bò oxi hóa nhiệt động Chính chất có tác dụng chất nhũ hóa làm giảm ứng suất bề mặt dầu làm tăng tốc độ oxi hóa dầu 5.6 Chất chống oxi hóa Dầu thô chứa chất chống oxi hóa tự nhiên tocopherol, ... hoạt động chất chống oxi hóa [14] Phân loại chất chống oxi hóa Các chất chống oxi hóa nghóa Chất làm bền hydroperoxide Chất hỗ trợ Cơ chế hoạt tính chống oxi hóa Vô hoạt gốc lipid tự Ngăn chặn ... xác đònh độ bền oxi hóa dầu Mục đích nghiên cứu đánh giá độ bền oxi hóa dầu chất chống oxi hóa tự nhiên nhiệt độ thường, tức điều kiện bảo quản dầu II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nguyên liệu Nguyên...
 • 83
 • 294
 • 1

Nghiên cứu thu nhận hợp chất thuộc nhóm STILBENE có hoạt tính kháng oxi hóa từ rễ tơ cây đậu phộng ( arachis hypogaea l )

Nghiên cứu thu nhận hợp chất thuộc nhóm STILBENE có hoạt tính kháng oxi hóa từ rễ tơ cây đậu phộng ( arachis hypogaea l )
... hoạt tính sinh học nguồn gốc từ thực vật nhận nhiều quan tâm nhà khoa học Mở đầu Dựa sở trên, đề tài Nghiên cứu thu nhận hợp chất thu c nhóm stilbene hoạt tính kháng oxi hóa từ rễ đậu phộng ... K (Fe(CN) ) K (Fe(CN) ) X + (Fe(CN) )3 - (Fe(CN) ) 4- Sau bổ sung Fe3+ phản ứng với ion ferrocyanide tạo thành phức hợp ferric ferrocyanide màu xanh (Prussian Blue) công thức Fe (Fe(CN) ) ... 200 8). [34] Trans-resveratrol hoạt tính kháng oxi hóa mạnh, l m thay đổi oxi hóa lipid (Frankel Waterhouse, 1993; Leighton cộng sự, 199 9) Do hoạt tính kháng oxi hóa, trans-resveratrol giả thuyết...
 • 129
 • 1,054
 • 3

nghiên cứu thu nhậnthử nghiệm khả năng hạn chế oxi hóa chất béo thịt cá bớp của polyphenol từ lá ổi

nghiên cứu thu nhận và thử nghiệm khả năng hạn chế oxi hóa chất béo thịt cá bớp của polyphenol từ lá ổi
... ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG  HỒ BÁ VƯƠNG NGHIÊN CỨU THU NHẬN VÀ THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG HẠN CHẾ OXI HÓA CHẤT BÉO THỊT CÁ BỚP CỦA POLYPHENOL TỪ LÁ ỔI LUẬN VĂN THẠC ... oxy hóa chất béo đến chất lượng thực phẩm 33 1.5 bớp vấn đề oxy hóa chất béo thịt bớp 34 1.5.1 bớp 34 1.5.2 Vấn đề oxy hóa chất béo thịt bớp 37 1.5.3 Hạn ... đề tài nghiên cứu khoa học mang tính thiết thực Xuất phát từ vấn đề thực tế tiến hành thực đề tài Nghiên cứu thu nhận thử nghiệm khả hạn chế oxy hóa chất béo thịt bớp polyphenol từ ổi MỤC...
 • 119
 • 632
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu về các chất thơm và các chất chống oxy hóa có trong củ riềng của việt namnghiên cứu thu nhận hoạt chấtnghiên cứu thu nhận tinh sạch và xác định tính chất của chitinase từ mủ cây cao su hevea brasiliensischiết xuất chất chống oxy hóa trong thực vật để xác định oracbáo cáo chất chống oxy hóachất chống ôxy hóachất chống oxy hóa tự nhiênchất chống oxy hóa tổng hợpcác chất chống oxy hoáchất chống oxy hóa chất béochất chống oxy hóa trong thực phẩmthực phẩm nhiều chất chống oxy hóathực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóathực phẩm có chất chống oxy hóathực phẩm chứa chất chống oxy hóaĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại