Nghiên cứu nuôi cấy và tạo màng tế bào gốc mô mỡ trên nền màng polymer sinh học PHB v

Quy trình nuôi cấy ứng dụng tế bào gốc

Quy trình nuôi cấy và ứng dụng tế bào gốc
... bình nuôi cấy để tách tế bào khỏi bề mặt đáy Khi tế bào co tròn tách khỏi bề mặt bình nuôi, phải trung hòa trypsin thừa 10-11 ml môi trường IMDM 10% FBS Huyền phù tế bào chia cho bình nuôi Sau cấy ... thích hợp để tiến hành biệt hóa in-vitro Ứng dụng Thu nhận nuôi cấy MSC để biệt hóa thành nhiều kiểu tế bào chức khác như: xương, sụn, thần kinh, gan, mỡ…khi nuôi môi trường có tác nhân biệt hóa...
 • 2
 • 1,321
 • 40

Cải tạo giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy dung hợp tế bào trần

Cải tạo giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy và dung hợp tế bào trần
... tính phản ứng tế bào kích thích Tác dụng khả thực bào tế bào thực bào ổ bụng chuột nhắt chuột trạng thái bị kích thích, tức khả đề kháng thể yếu, Cam thảo có tác dụng làm tăng khả thực bào; Còn chuột ... thổ, saccharose tạo nên saccharat Trong saccharat, hydro nhóm hydroxyl thay kim loại Có thể kết tủa saccharat khỏi dung dịch rượu Phản ứng tạo thành saccharat phụ thuộc vào nồng độ dung dịch, lượng ... Sản phẩm Sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn hóa lý, hóa sinh vi sinh CHƯƠNG II PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương tiện thí nghiệm 2.1.1 Địa điểm thời gian thí nghiệm Đề tài thực phòng...
 • 46
 • 1,064
 • 3

Nghiên cứu tách Fibroin tuyết tơ chế tạo màng Polymer sinh học

Nghiên cứu tách Fibroin tuyết tơ chế tạo màng Polymer sinh học
... hồ tan phần Fibroin Trong nghiên cứu chúng tơi khảo sát khả tách màng bao tuyến papain acid citric Phân ban Cơng nghệ Thực phẩm – Sinh học Bảng 1: So sánh hiệu tách màng bao tuyến Phương ... Nghiên cứu tách fibroin từ tuyến Tuyến bao bọc lớp màng mỏng Lớp màng cản trở q trình hồ tan fibroin có ảnh hưởng đến màu sắc, độ tính chất lý màng Vì cần phải tách fibroin khỏi màng bao ... Lam, Trần Hồng Thảo, Phạm Quang Hiển, Nguyễn Ngọc Sơn Nghiên cứu chế tạo màng polyme sinh học Báo cáo Khoa học - Hội nghị Cơng nghệ Sinh học tồn quốc, NXB KHKT, Hà Nội 12/2003, 459-462 D McPherson,...
 • 5
 • 366
 • 2

Nghiên cứu tách fibroin tuyến tơ chế tạo màng polymer sinh học

Nghiên cứu tách fibroin tuyến tơ chế tạo màng polymer sinh học
... hồ tan phần Fibroin Trong nghiên cứu chúng tơi khảo sát khả tách màng bao tuyến papain acid citric Phân ban Cơng nghệ Thực phẩm – Sinh học Bảng 1: So sánh hiệu tách màng bao tuyến Phương ... Nghiên cứu tách fibroin từ tuyến Tuyến bao bọc lớp màng mỏng Lớp màng cản trở q trình hồ tan fibroin có ảnh hưởng đến màu sắc, độ tính chất lý màng Vì cần phải tách fibroin khỏi màng bao ... Lam, Trần Hồng Thảo, Phạm Quang Hiển, Nguyễn Ngọc Sơn Nghiên cứu chế tạo màng polyme sinh học Báo cáo Khoa học - Hội nghị Cơng nghệ Sinh học tồn quốc, NXB KHKT, Hà Nội 12/2003, 459-462 D McPherson,...
 • 5
 • 222
 • 1

Nghiên cứu tách Fibroin tuyến cơ chế tạo màng Polymer sinh học

Nghiên cứu tách Fibroin tuyến cơ chế tạo màng Polymer sinh học
... cứu tách fibroin từ tuyến Tuyến tơ bao bọc lớp màng mỏng Lớp màng cản trở q trình hồ tan fibroin có ảnh hưởng đến màu sắc, độ tính chất lý màng Vì cần phải tách fibroin khỏi màng bao Cơng ... chúng hồ tan phần Fibroin Trong nghiên cứu chúng tơi khảo sát khả tách màng bao tuyến tơ papain acid citric Phân ban Cơng nghệ Thực phẩm – Sinh học Bảng 1: So sánh hiệu tách màng bao tuyến tơ Phương ... Lam, Trần Hồng Thảo, Phạm Quang Hiển, Nguyễn Ngọc Sơn Nghiên cứu chế tạo màng polyme sinh học Báo cáo Khoa học - Hội nghị Cơng nghệ Sinh học tồn quốc, NXB KHKT, Hà Nội 12/2003, 459-462 D McPherson,...
 • 5
 • 395
 • 0

Nghiên cứu tách fibron tuyến cơ chế tạo màng polymer sinh học

Nghiên cứu tách fibron tuyến cơ chế tạo màng polymer sinh học
... tan phần Fibroin Trong nghiên cứu chúng tơi khảo sát khả tách màng bao tuyến tơ papain acid citric Phân ban Cơng nghệ Thực phẩm – Sinh học Bảng 1: So sánh hiệu tách màng bao tuyến tơ Phương pháp ... Lam, Trần Hồng Thảo, Phạm Quang Hiển, Nguyễn Ngọc Sơn Nghiên cứu chế tạo màng polyme sinh học Báo cáo Khoa học - Hội nghị Cơng nghệ Sinh học tồn quốc, NXB KHKT, Hà Nội 12/2003, 459-462 D McPherson, ... Hội Nghị Khoa Học & Cơng Nghệ lần - Phương pháp tạo màng: chuẩn bị dung dịch tạo màng có nồng độ độ nhớt thích hợp, tạo màng phương pháp đổ khn - Xác định độ nhớt dung dịch tạo màng nhớt kế Osvanda,...
 • 5
 • 279
 • 0

Kỹ thuật tách nuôi cấy dung hợp tế bào trần protoplast

Kỹ thuật tách nuôi cấy và dung hợp tế bào trần protoplast
... màng tế bào bị vỡ, hai tế bào trần hoà nhập vào - qua trình dung hợp xảy Xung điện Hình ảnh dung hợp tế bào trần nhờ xung điện yến mạch d Ứng dụng protoplast * Dung hợp protoplast - Khi tế bào trần ... với Do PEG độc với tế bào, nồng độ PEG thường giảm bổ sung thêm vào DMSO (dimethyl sulfuside) - Dung hợp xung điện: đưa dung dịch hỗn hợp tế bào trần vào điện trường, tế bào trần xếp thành chuỗi ... trường dung hợp tế bào trần gồm 50mM Ca2+, 0,4M manitol, pH 10,5 tỏ thích hợp cho dung hợp tế bào trần nhiều loài trồng khác + Năm 1974, Kao phát PEG (polyethylenglycol) có tác dụng làm tăng hiệu dung...
 • 13
 • 7,181
 • 38

NUÔI CẤY DUNG HỢP TẾ BÀO TRẦN

NUÔI CẤY VÀ DUNG HỢP TẾ BÀO TRẦN
... học nuôi cấy tế bào trần, số tế bào phân chia từ tổng số tế bào nuôi cấy ban đầu, mẫu có 100-200 tế bào trần nuôi cấy Có dấu hiệu nhiễm bẩn không Các bước nuôi cấy tế bào trần III Dung hợp tế bào ... Cơ sở tế bào học dung hợp -Dung hợp tế bào trần mục đích tạo thành thể lai hỗn hợp xảy tượng sau: * Dung hợp tế bào chất quan tử không dung hợp nhân * Dung hợp tất Nếu dung hợp xảy tế bào chất ... độ tế bào trần (số lượng tế bào/ số ô đếm ×10.000) Nuôi cấy tế bào trần cách pha loãng 50.000 tế bào/ ml môi trường nuôi cấy tế bào trần chuyển sang đĩa petri vô trùng Bọc lại, ghi nhãn nuôi cấy...
 • 47
 • 1,432
 • 14

KỸ THUẬT NUÔI CẤY DUNG HỢP TẾ BÀO TRẦN

KỸ THUẬT NUÔI CẤY VÀ DUNG HỢP TẾ BÀO TRẦN
... auxin v xytokinin tỏi sinh c cõy t callus K thut dung hp t bo trn S nguyờn tc dung hp t bo trn Cú hai loi dung hp: Dung hp i xng (sysmetric): dung hp t bo trn cựng cú nhõn mc bi th nh Vớ d: ... tiu th bng 10ml dung dch tỏch (Pl + 20% sucrose), them 1ml dung dch lờn trờn b mt dung dch tỏch v protoplast cho khụng lm hũa ln hai dung dch, tt nht l to thnh hai pha (nh t t dung dch lờn thnh ... Cummins v Cocking ó dung hp thnh cụng t bo trn tỏch t u r ca ngụ v yn mch cm ng dung hp, cỏc t bo trn c x lý vi hn hp dung dch cú 5,5% NaNO3 v 10% saccaroz, 30 phỳt, nhit 350C Tn s dung hp theo phng...
 • 20
 • 2,781
 • 4

Nuôi cấy dung hợp tế bào trần pptx

Nuôi cấy và dung hợp tế bào trần pptx
... pectinlaza để phân giải thành tế bào giải phóng tế bào trần  Tạo môi trường có áp suất thẩm thấu thích hợp tránh nước vào làm vỡ tế bào Phương pháp tách tế bào trần 1.2 bước tiến hành  Chọn ... LÂN Nội Dung Phương pháp tách protoplast Nuôi cấy protoplast Phương pháp Dung hợp protoplast 4.Ứng dụng tồn kỹ thuật protoplast 1.Phương pháp tách tế bào trần 1.1 nguyên tắc  Sử dụng hỗn hợp enzym: ... protoplast hòa trộn vào 13 3.Phương pháp Dung hợp protoplast 14 15 3.Phương pháp Dung hợp protoplast 3.3 khả xảy dung hợp 16 4.Ứng dụng tồn kỹ thuật protoplast 4.1 ứng dụng :  Dung hợp protoplast...
 • 23
 • 555
 • 3

Nghiên cứu công nghệ chế tạo chất xúc tác co mo al2o3 có độ bền cơ học cao cho quá trình chuyển hóa khí CO với hơi nước nhằm thay thế chất xúc tác nhập ngoại

Nghiên cứu công nghệ chế tạo chất xúc tác co mo al2o3 có độ bền cơ học cao cho quá trình chuyển hóa khí CO với hơi nước nhằm thay thế chất xúc tác nhập ngoại
... học Công nghiệp hợp tác nghiên cứu công nghệ chế tạo chất xúc tác cho trình chuyển hoá CO với nớc nhằm thay phần xúc tác nhập ngoại Công nghệ sản xuất chất xúc tác dị thể nói chung, xúc tác Co- Mo/ Al2O3 ... vấn đề chuyển hoá CO với nớc xúc tác CoMo /Al2O3, công nghệ sản xuất chất mang xúc tác Al2O3, công nghệ sản xuất xúc tác Co- Mo/ Al2O3 yêu cầu chất lợng xúc tác CoMo /Al2O3 trình chuyển hoá CO với nớc ... Pháp nhằm mục đích xây dựng qui trình công nghệ chế tạo chất xúc tác Co- Mo/ Al2O3 công nghiệp sử dụng trình chuyển hoá khí CO với nớc, thay sản phẩm nhập ngoại Tạo chất xúc tác Co- Mo/ Al2O3 hoạt...
 • 200
 • 427
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc ứng dụng của phức chất Lysine với một số kim loại sinh học

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và ứng dụng của phức chất Lysine với một số kim loại sinh học
... phẩm Với lý trên, đề tài: Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc ứng dụng phức chất Lysine với số kim loại sinh học lựa chọn với mục đích:  Nghiên cứu tạo phức phương pháp chuẩn độ đo pH, tính số bền phức ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Vi Thị Thanh Thủy TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ ỨNG DỤNG CỦA PHỨC CHẤT LYSINE VỚI MỘT SỐ KIM LOẠI SINH HỌC Chuyên ... bền phức chất  Khảo sát yếu tố ảnh hưởng (thời gian, nhiệt độ, tỷ lệ chất phản ứng) đến trình tổng hợp phức chất Tổng hợp nghiên cứu cấu trúc phức chất lysine với số kim loại sinh học như:...
 • 77
 • 244
 • 0

TỔNG hợp, NGHIÊN cứu cấu TRÚC ỨNG DỤNG của PHỨC CHẤT LYSINE với một số KIM LOẠI SINH học

TỔNG hợp, NGHIÊN cứu cấu TRÚC và ỨNG DỤNG của PHỨC CHẤT LYSINE với một số KIM LOẠI SINH học
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Vi Thị Thanh Thủy TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ ỨNG DỤNG CỦA PHỨC CHẤT LYSINE VỚI MỘT SỐ KIM LOẠI SINH HỌC Chuyên ... phẩm Với lý trên, đề tài: Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc ứng dụng phức chất Lysine với số kim loại sinh học đƣợc lựa chọn với mục đích: • Nghiên cứu tạo phức phƣơng pháp chuẩn độ đo pH, tính số ... số bền phức chất • Khảo sát yếu tố ảnh hƣởng (thời gian, nhiệt độ, tỷ lệ chất phản ứng) đến trình tổng hợp phức chất Tổng hợp nghiên cứu cấu trúc phức chất lysine với số kim loại sinh học nhƣ:...
 • 73
 • 248
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc ứng dụng của phức chất lysine với một số kim loại sinh học

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và ứng dụng của phức chất lysine với một số kim loại sinh học
... phẩm Với lý trên, đề tài: Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc ứng dụng phức chất Lysine với số kim loại sinh học lựa chọn với mục đích: • Nghiên cứu tạo phức phương pháp chuẩn độ đo pH, tính số bền phức ... bền phức chất • Khảo sát yếu tố ảnh hưởng (thời gian, nhiệt độ, tỷ lệ chất phản ứng) đến trình tổng hợp phức chất Tổng hợp nghiên cứu cấu trúc phức chất lysine với số kim loại sinh học như: ... dạng phức chất hữu lại thể hấp thu dễ dàng Kết hợp với khả tạo phức tốt amino axit (lysine) với kim loại chuyển tiếp, hi vọng tạo phức chất lysine với kim loại sinh học, nhằm tạo khoáng chất...
 • 70
 • 211
 • 0

TỔNG hợp, NGHIÊN cứu cấu TRÚC ỨNG DỤNG của PHỨC CHẤT LYSINE với một số KIM LOẠI SINH học

TỔNG hợp, NGHIÊN cứu cấu TRÚC và ỨNG DỤNG của PHỨC CHẤT LYSINE với một số KIM LOẠI SINH học
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Vi Thị Thanh Thủy TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ ỨNG DỤNG CỦA PHỨC CHẤT LYSINE VỚI MỘT SỐ KIM LOẠI SINH HỌC Chuyên ... phẩm Với lý trên, đề tài: Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc ứng dụng phức chất Lysine với số kim loại sinh học đƣợc lựa chọn với mục đích:  Nghiên cứu tạo phức phƣơng pháp chuẩn độ đo pH, tính số ... số bền phức chất  Khảo sát yếu tố ảnh hƣởng (thời gian, nhiệt độ, tỷ lệ chất phản ứng) đến trình tổng hợp phức chất Tổng hợp nghiên cứu cấu trúc phức chất lysine với số kim loại sinh học nhƣ:...
 • 16
 • 186
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu nuôi cấy biệt hóa tế bào gốc sinh tinh từ bệnh nhân azoospermia 16nghiên cứu nuôi cấy biệt hóa tế bào gốc sinh tinh từ bệnh nhân azoospermianghiên cứu nuôi cấy mô hoa hồngnghiên cứu nuôi trồng và chế biến rông biểnnuôi cấy dịch huyền phù tế bàonuôi cấy tế bào gốc mỡnghiên cứu hiệu quả chăn nuôi trên nền đệm lót sinh họcnuôi cấy tế bào để tách chiết các hợp chất thứ sinh ở thực vậtnghiên cứu xây dựng hệ thống mạng lan tại công ty vpstạo ra tế bào gốc từ tế bào da và những ứng dụng đột phá trong y học máu nhân tạo từ tế bào gốcnghiên cứu phương pháp xử lý kim loại nặng trong nước thải bằng chất hấp phụ sinh học có nguồn gốc từ phế liệu thủy sản chitin chitosannghiên cứu ứng dụng giải pháp tlc để xây dựng công trình trên nền đất yếunuôi gà trên nền đệm lót sinh họcứng dụng tế bào gốc mô mỡPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ