Ước lượng từ thông trong điều khiển vector tựa từ thông rôt động cơ không đồng bộ

Ước lượng từ thông trong điều khiển vector tựa từ thông rôt động không đồng bộ

Ước lượng từ thông trong điều khiển vector tựa từ thông rôt động cơ không đồng bộ
... HÌNH ĐIỀU KHIỂN FOC ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ TRONG CÁC KHÔNG GIAN VÉC TƠ 1.1 Giới thiệu chung động không đồng 1.1.1 Lịch sử đời động không đồng 1.1.2 Cấu tạo động không đồng 1.1.3 Nguyên lý hoạt động ... Induction Motor Động không đồng FOC Field Orientated Control Điều khiển tựa từ thông roto FOC-IM FieldOrientated Control Induction Điều khiển tựa từ thông roto cho Motor động không đồng Pulse Width ... hình mô điều khiển động không đồng sử dụng thuật toán FOC 64 Hình 4.3 Mô hình động không đồng trục dq 64 Hình 4.4 Mô hình mô điều khiển dòng điện có bù tách kênh 65 Hình 4.5 Bộ ước lượng từ thông...
 • 99
 • 492
 • 1

ƢỚC LƢỢNG từ THÔNG TRONG điều KHIỂN VECTOR tựa từ THÔNG rôt ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG bộ

ƢỚC LƢỢNG từ THÔNG TRONG điều KHIỂN VECTOR tựa từ THÔNG rôt ĐỘNG cơ KHÔNG ĐỒNG bộ
... : ƢỚC LƢỢNG TỪ THÔNG TRONG ĐIỀU KHIỂN VEC TƠ TỰA TỪ THÔNG ROTO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 1) Lý chọn đề tài Trong thuật toán điều khiển tựa từ thông roto – FOC đòi hỏi lượng phản hồi đại lượng từ thông ... Chƣơng TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN FOC ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ TRONG KHÔNG GIAN VEC TƠ 1.1 Giới thiệu chung động không đồng 1.1.1 Lịch sử đời động không đồng - Động không đồng xoay chiều Faraday ... pháp điều khiển vecto tựa từ thông roto dựa mô hình động hệ trục tọa độ quay đồng bộ, hệ trục gắn vào vecto từ thông roto, làm vecto không gian từ thông roto quay với tốc độ đồng bộ, vecto từ thông...
 • 24
 • 151
 • 0

Thiết kế hệ thống điều khiển hai cầu trục nâng hạ đồng bộ rotor tải trọng 500T của nhà máy Trị An

Thiết kế hệ thống điều khiển hai cầu trục nâng hạ đồng bộ rotor tải trọng 500T của nhà máy Trị An
... nghiệp em là: Thiết kế hệ thống điều khiển hai cầu trục nâng hạ đồng rotor tải trọng 500T nhà máy Trị An Nội dung đề tài gồm phần bản sau: - Tổng quan công nghệ cầu trục dầm đôi - Trang bị điện- ... hệ thống hai cầu trục nhà máy trị an 1.2 Cầu trục dầm đôi Hình 1.1 Cầu trục dầm đôi Chương 2: Trang bị điện – điện tử hệ thống hai cầu trục nhà máy trị an 1.2.1 Cấu tạo Hình 1.2 Cấu tạo cầu trục ... hệ thống hai cầu trục nhà máy trị an Chương TRANG BỊ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ HỆ THỐNG HAI CẦU TRỤC NHÀ MÁY TRỊ AN 2.1 Yêu cầu truyền động Hình 1.1 Hệ thống cầu trục - Các động cho cấu hai cầu trục tương...
 • 141
 • 435
 • 0

Xây dựng giải thuật thích nghi điều khiển tối ưu máy phát điện đồng bộ trên sở công nghệ mạng nơ rôn

Xây dựng giải thuật thích nghi điều khiển tối ưu máy phát điện đồng bộ trên cơ sở công nghệ mạng nơ rôn
... HÃÃÃI NGƠ CAO CƯỜNG XÂY DỰNG GIẢI THUẬT THÍCH NGHI ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỒNG BỘ TRÊN CƠ SỞ CƠNG NGHỆ MẠNG NƠ RƠN LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT NGÀNH MẠNG VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN MÃ SỐ: 02.06.07 ... hệ thống điều khiển thích nghi( 34 trang) Chương Thiết kế hệ thống điều khiển thích nghi máy phát điện đồng sở cơng nghệ mạng rơn (26 trang) Chương Khảo sát hệ thống điều khiển thích nghi thiết ... ứng dụng cơng nghệ điều khiển rơn mờ tối ưu cho hệ thống điều khiển kích từ, bật ứng dụng giải thuật di truyền để tối ưu hệ số mờ thiết kế điều khiển kích từ máy phát dựa tối ưu giải thuật di...
 • 180
 • 178
 • 0

ứng dụng mạng neural ước lượng từ thông để điều khiển tốc độ động không đồng bộ

ứng dụng mạng neural ước lượng từ thông để điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ
... mô ph ng ▪ Tr ng thái ñ ng không ANN: Hình 4.29 B ngh ch lưu c u trúc bên Đóng t i 4.12 B c lư ng t thông thông thư ng a: Đáp ng t thông Hình 4.30 B c lư ng t thông thông thư ng c u trúc bên T ... theo t thông rotor, cách th c thi t k mô hình hóa b ñi u n mô ph ng Matlab - Simulink 6 Chương 1: T NG QUAN V ĐI U KHI N Đ NG CƠ ĐI N XOAY CHI U PHA 1.1 T ng quan Chương 2: MÔ HÌNH Đ NG CƠ KHÔNG ... = ( K Pω + n ñ nh t thông ψ rd t i m i ñi m làm vi c c a ñ ng cơ, ñ ng th i áp ñ t nhanh xác dòng isq ñi u n momen c a ñ ng cơ, ta có th coi isd ñ i (3.13) lư ng ñi u n t thông rotor (dòng kích...
 • 13
 • 251
 • 3

Hệ thống điều khiển số -Ước lượng từ thông doc

Hệ thống điều khiển số -Ước lượng từ thông doc
... biên độ V tần số f ? Hệ thống điều khiển số Bộ môn Thiết bị điện Ước lượng từ thông • Ước lượng trực tiếp • Ước lượng gián tiếp Hệ thống điều khiển số Bộ môn Thiết bị điện Ước lượng từ thông trực ... hình điều khiển gián tiếp, tiếp áp Hệ thống điều khiển số Bộ môn Thiết bị điện Điều khiển không cảm biến Sensorless Control • Giới thiệu • Ước lượng tốc độ từ thông Hệ thống điều khiển số Bộ ... dq Hệ thống điều khiển số Bộ môn Thiết bị điện Ước lượng từ thông trực tiếp: is-ω (tt) Chữ ‘e’ bên giá trị ước lượng Hệ thống điều khiển số Bộ môn Thiết bị điện Bài tập Viết biểu thức để tính từ...
 • 27
 • 166
 • 0

Điều khiển trượt dùng mạng noron nhân tạo ước lượng từ thông động không đồng bộ ba pha

Điều khiển trượt dùng mạng noron nhân tạo ước lượng từ thông động cơ không đồng bộ ba pha
... dụng điều khiển trượt để điều khiển ổn định cho động không đồng ba pha Bộ điều khiển thực tọa độ dq, thực b i hai vòng điều khiển Vòng điều khiển bên điều khiển từ thông vƠ moment phương pháp trượt, ... động không đồng Bộ ước lượng từ thông dùng để thay cảm biến từ thông rotor - Mô điều khiển động không đồng dùng phương pháp trượt truyền thống Matlab-Simulink - Mô điều khiển trượt dùng mạng ... dựng mô hình động không đồng ba pha hệ toạ độ từ thông  - Các phương trình toán học phương pháp điều khiển trượt - Xơy dựng điều khiển trượt truyền thống điều khiển động không đồng ba pha Matlab-Simulink...
 • 92
 • 107
 • 0

Ứng dụng mạng truyền thông Profibus trong điều khiển mô hình dây chuyền tự động tại phòng thí nghiệm điện tử ppt

Ứng dụng mạng truyền thông Profibus trong điều khiển mô hình dây chuyền tự động tại phòng thí nghiệm cơ điện tử ppt
... 2.1 Cấu ìn p ần cứng 2.1.1 Cấu hình ph n cứng ho tr m PLC Mạng truyền thông gồm PLC S7-300 ược lập cấu hình phần cứng truyền thông phần mềm SIMATIC Manager Việc giám sát, iều khiển hệ thống ược ... h c Tự nhiên, ông nghệ Môi tr  Thời gian áp ứng nhanh o ược với 10 trạm mở rộng I O phân tán ET200, trạm có 32 I O 25 ms ược ứng dụng phổ biến mạng công nghiệp truyền thông dành cho ứng dụng ... tán PROFIBUS DP s dụng chuẩn truyền thông RS-485, không dây ho c cáp quang Trong ó chuẩn RS-485 ược s dụng phổ iến Multi Point Interface MPI mạng (subnet) hệ thống SIMATIC NET hãng Siemens Mạng...
 • 9
 • 276
 • 3

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết, hệ thống tự động hoá thông minh sử dụng tương tác người máy bằng tiếng nói trong điều khiển

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết, hệ thống tự động hoá thông minh sử dụng tương tác người máy bằng tiếng nói trong điều khiển
... 152 Chương Thiết kế, xây dựng thiết bị sử dụng tương tác người máy tiếng nói hệ thống nhúng 161 3.1 Đặc điểm chung thiết bị sử dụng tương tác người máy tiếng nói hệ thống nhúng ... 118 Bảng 2-8: Tương tác người máy điều khiển mở cửa 132 Bảng 2-10: Hệ thống tương tác người- máy điều khiển điều hòa 133 Bảng 2-11: Hệ thống tương tác người- máy điều khiển vô tuyến ... thiết kế phòng thông minh điều khiển tiếng nói 129 2.5.2 Kịch triển khai điều khiển thiết bị phòng thông minh 130 2.5.3 Điều khiển cửa tiếng nói 132 2.5.4 Điều khiển điều hòa tiếng nói ...
 • 254
 • 301
 • 0

Báo cáo khoa học: "Ph-ơng pháp tổng hợp và mô phỏng hệ Biến tần điều khiển vectơ tựa theo từ thông rôto Nhận dạng hằng số thời gian rôto của động không đồng bộ trong quá trình quá độ" pptx

Báo cáo khoa học:
... để điều khiển mômen thuật toán điều khiển vectơ (điều khiển trờng định hớng) cho động không đồng tơng tự nh điều khiển động chiều kích từ độc lập Hình sơ đồ cấu trúc hệ điều khiển vectơ tựa theo ... nhận dạng số thời gian rôto Tr Hình hình tính từ thông rôtô vi hình quan sát vectơ từ thông rôto (Flux Estimator, Flux vii hình nhận dạng số thời gian rôto Tr ảnh hởng bão Observer) ... modul vectơ từ thông rôto (hình 9) Chúng ta thấy từ thông rôto *rd phụ thuộc vào số thời gian rôto, tham số biến đổi trình làm việc Vì vậy, để tính xác từ thông rôto ta cần phải có hình có nhận...
 • 7
 • 225
 • 0

ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON ƯỚC LƯỢNG TỪ THÔNG TRONG HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐỘNG KHÔNG ĐỒNG BỘ

ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON ƯỚC LƯỢNG TỪ THÔNG TRONG HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ
... sử dụng ước lượng từ thông ANN Kết luận - Từ thông ước lượng đạt đến giá trị đặt - Sự khác biệt từ thông động sử dụng ước lượng từ thông dùng mạng nơron từ thông động sử dụng ước lượng từ thông ... tiếp vòng hồi tiếp thông thường vòng hồi tiếp bên hiệu chỉnh tham số cho vòng hồi tiếp bên Ước lượng từ thông rotor dựa vào dòng điện điện áp stator toạ độ dq Ước lượng từ thông rotor dựa vào ... Đáp ứng dòng điện 160 140 120 Toc (rad/s) 100 80 Toc dap ung Toc dung ANN uoc luong tu thong 60 40 20 0 0.5 1.5 2.5 Time (s) Hình 6d Đáp ứng từ thông Hình 6a),b),c),d) Các đáp ứng truyền động động...
 • 6
 • 123
 • 0

ỨNG DỤNG THIẾT BỊ XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN SỬ DỤNG ĐỘNG ĐIỆN 1 CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP

ỨNG DỤNG THIẾT BỊ XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ TRONG ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1 CHIỀU KÍCH TỪ ĐỘC LẬP
... POT 0.1uf6 22k TCA 785 10 0k1 0.47uf3 +12 V Udk 10 R9 +12 V 1N3 D4 DIODE -12 V out5 14 L V 11 47nf1 +12 V R12 10 k LM324 C ON4 COM ULN2003A DIODE 15 Q1 C12 QZ 15 0pf1 select J52 16 15 14 13 12 11 10 16 ... R13 1k 10 TCA 785 47nf3 LM324 U10 U 10 .1 out6 0.1uf7 22k 10 0k3 15 0pf3 U1C -12 V U10 .16 13 12 TCA 785 LM324 R 11 10k +12 V R16 POT U10 15 J 51 - - 11 GND U1B + 47nf7 10 0k7 + R15 47nf6 U 10 .15 0.47uf7 ... DIODE 10 A +12 V _1 +12 V_5 +12 V +12 V R124 10 2W R1 31 4.7k Thy _1 ISO24 AC PWR PC5 21 1N4007 Out1 +12 V R174 10 2W R156 4.7k Thy _4 PC5 21 1N4007 Out1 D7 4.7k R143 10 k Q 61 B772 PC5 21 1N4007 Out2 R137 10 k...
 • 7
 • 137
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng PLC trong điều khiển tự động hệ thống tàu, nhằm nâng cao khả năng hoạt động an toàn cho các tàu đánh bắt xa bờ

Nghiên cứu ứng dụng PLC trong điều khiển tự động hệ thống tàu, nhằm nâng cao khả năng hoạt động an toàn cho các tàu đánh bắt xa bờ
... vào thân tàu thủng khoang rò nước, nhiều tàu, người ta bố trí hệ thống cứu đắm, tàu kéo cảng, tàu kéo chuyên tuyến, tàu kéo-đẩy cứu hộ, tàu hàng Hệ thống cứu đắm tiến hành hút nước từ khoang ngập ... hành khách, cho nhu cầu sinh hoạt thải mạn chất bẩn nước bẩn (nước thải) Các hệ thống vệ sinh bao gồm: hệ thống cấp nước, hệ thống nước thải, nước nhà vệ sinh hệ thống thoát nước Hệ thống cấp nước ... sử dụng để cấp nước tới thiết bị tạo bọt hệ thống rửa boong, buồng, thiết bị Đường ống hệ thống cứu hỏa gồm có hai dạng: hệ thống mạch kín hệ thống mạch hở H thng cu bng bt: Nguyên tắc hoạt động...
 • 94
 • 254
 • 0

HỆ ĐA TÁC TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH

HỆ ĐA TÁC TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH
... làm cho giao thông thông thoáng Hệ thống điều khiển đèn giao thông thông minh thay cảnh sát giao thông để điều tiết giao thông giao lộ 3.2 Ứng dụng hệ thống đèn giao thông thông minh ứng dụng liên ... Chương ỨNG DỤNG HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH 3.1 Giới thiệu hệ thống đèn giao thông thông minh 3.1.1 Ý tưởng hệ thống đèn giao thông thông minh Kể từ JP Knight lắp đặt đèn giao thông giới ... động đèn giao thông thông minh xây dựng tảng xây dựng hệ thống đa tác tử( Multi-Agents System) Với tác tử cột đèn điều khiển giao thông Sự khác biệt cột đèn điều khiển giao thông so với cột đèn...
 • 31
 • 805
 • 2

Các lênh MatLab trong điều khiển tự động

Các lênh MatLab trong điều khiển tự động
... toán điều khiển, điều khiễn học kỹ thuật, điều khiển học sinh vật (phỏng sinh vật: bionics), điều khiển học kinh tế Lý thuyết điều khiển tự động: Là sở lý thuyết điều khiển học kỹ thuật Điều khiển ... khiển tự động thuật ngữ trình điều khiển đối tượng kỹ thuật mà tham gia người (automatic) ngược lại với trình điều khiển tay (manual) Hệ thống điều khiển tự động: Một hệ thống điều khiển tự động ... Khảo sát ứng dụng MATLAB điều khiển tự động GIỚI THIỆU LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG Điều khiển tự động đóng vai trò quan trọng phát triển khoa học kỹ thuật...
 • 308
 • 1,978
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống điều khiển số ước lượng từ thônghệ thống đo lường trong điều khiển cncđánh giá chất lượng hệ thống trong điều khiển độngchất lượng của quá trình điều khiển tự độngmạch thông dụng trong điều khiển biến đổimatlap trong điều khiển tự độngmablab trong điểu khiển tự độngước lượng tỉ lệ trong xác suất thống kêước lượng kênh truyền trong hệ thống ofdmphương pháp huffman trong điều khiển quá trình tuần tựứng dụng điện tử công suất và điều khiển lập trình plc trong điều khiển động cơ điện một chiềuứng dụng điện tử công suất và bộ điều khiển lập trình plc trong điều khiển động cơ điện một chiềuứng dụng logic mờ trong điều khiển động cơ từ trởđiều khiển vector phi tuyến cho máy điện xoay chiều ba pha trong điều kiện thời gian thực tóm tắtđiều khiển vector phi tuyến cho máy điện xoay chiều ba pha trong điều kiện thời gian thựcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả