Nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lí rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên đồng sơn kỳ thượng, hoành bồ, quảng ninh

Nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc giải pháp đồng quảntại khu bảo tồn thần sa phượng hoàng, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý tại khu bảo tồn thần sa  phượng hoàng, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên
... qun ch chớnh sỏch ng qun Ban qun khu bo Qun bo v lõm Ch o, giỏm sỏt, Cha cú c ch c th tn thiờn nhiờn Thn phn c giao tt kim tra thc hin qun KBT, kinh phớ Sa - Phng Hong nht qun ... chớnh tr vic ng qun l nhm tỡm kim s cụng bng qun ti nguyờn thiờn nhiờn Qua cỏc khỏi nim ca cỏc tỏc gi núi trờn, ng qun rng Khu bo tn c hiu nh sau: ng qun rng Khu bo tn l s tham gia ... tiờu chung qun ti nguyờn rng Khu bo tn tt hn, va tha mc tiờu riờng ca tng i tỏc 1.2 C s lun 1.2.1 Tớnh phỏp v qun rng c dng Lut t sa i nm 2003 [18], quy nh t chc qun rng c dng giao...
 • 84
 • 288
 • 0

luận văn nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc giải pháp đồng quảntại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc kạn

luận văn nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý tại vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc kạn
... tắc đồng quản rừng Vườn quốc gia Ba Bể Tỉnh Bắc Kạn 2.1.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá tiềm đồng quản bên liên quan quản bảo vệ rừng Vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn - Đề xuất nguyên tắc ... có nguyên tắc giải pháp đồng quản để giải 13 mâu thuẫn quản tài nguyên Vườn quốc gia Ba Bể Đây yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết thực tiễn Đề tài: Nghiên cứu đề xuất số nguyên tắc giải pháp đồng ... đồng quản rừng Vườn quốc gia Ba B ể tỉnh Bắc Kạn thực nhằm góp phần cung cấp thêm thông tin đồng quản rừng Trên sở đánh giá tiềm đồng quản rừng Vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc kạn đưa nguyên...
 • 96
 • 892
 • 7

nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc giải pháp đồng quảnkhu bảo tồn thiên nhiên sông thanh tỉnh quảng nam

nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý khu bảo tồn thiên nhiên sông thanh tỉnh quảng nam
... Đề xuất số nguyên tắc giải pháp đồng quản khu BTTN Sông Thanh 59 5.1 Đề xuất số nguyên tắc tổ chức đồng quản 59 5.2 Đề xuất số giải pháp đồng quản 61 5.2.1 Đề xuất tiến trình thực đồng ... tắc tổ chức quản giải pháp thực đồng quản khu bảo tồn thiên nhiên gồm nhóm: giải pháp tổ chức quản lý, giải pháp khoa học công nghệ; giải pháp kinh tế; giải pháp chế sách; giải pháp giám ... pháp nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu sở luận thực tiễn, đề xuất số nguyên tắc, giải pháp thích hợp phơng thức đồng quản khu bảo tồn thiên nhiên nhằm giải...
 • 103
 • 249
 • 0

Nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc giải pháp đồng quản rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Hoành Bồ, Quảng Ninh

Nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lí rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Hoành Bồ, Quảng Ninh
... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THANH HẢI “NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NGUYÊN TẮC VÀ GIẢI PHÁP ĐỒNG QUẢN LÝ RỪNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐỒNG SƠN- KỲ THƢỢNG, HOÀNH BỒ, ... câu hỏi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu, đề xuất số nguyên tắc giải pháp đồng quản rừng Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng, Hoành Bồ, Quảng Ninh. ” Ý nghĩa khoa học Số hóa Trung tâm Học ... thuẫn quản lý tài nguyên rừng tại Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng Đây là yêu cầu, đòi hỏi cần giải Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất số nguyên tắc giải pháp đồng quản rừng Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng,...
 • 125
 • 328
 • 1

Nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc giải pháp đồng quảnrừng bền vững tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý rừng bền vững tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
... nghiệp Với để làm sáng tỏ thêm vấn đề nêu trên, việc thực đề tài: Nghiên cứu đề xuất số nguyên tắc giải pháp đồng quản rừng bền vững Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận" yêu ... Bắc Bình tỉnh Bình Thuận - Đề xuất giải pháp quản rừng có tham gia cộng đồng Hòa Thắng – huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận 3.2 Nội dung nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu đưa trên, số ... trạng quản rừng định hướng giải pháp quản rừng có tham gia theo nguyên tắc đồng quản Hòa Thắng – huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận Mục tiêu cụ thể: - Tìm hiểu đánh giá thực trạng quản lý...
 • 81
 • 320
 • 1

Nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc giải pháp đồng quảnrừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Bắc Kạn.

Nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, Bắc Kạn.
... Khu bảo tồn Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn Đề tài: "Nguyên cứu, đề xuất số nguyên tắc giải pháp đồng quản rừng Khu BTTN Kim hỷ, 18 tỉnh Bắc Kạn." thực nhằm góp phần cung cấp thêm thông tin đồng quản ... tỉnh Bắc Kạn, giảm áp lực khu bảo tồn thiên nhiên 3 Mục Tiêu nghiên cứu - Đánh giá tiềm đồng quản Khu BTTN Kim hỷ, tỉnh Bắc Kạn - Đề xuất số nguyên tắc giải pháp thực Đồng quản rừng Khu ... phương quản tài nguyên thiên nhiên Khu BTTN Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn - Tổ chức quản tài nguyên thiên nhiên Khu BTTN Kim hỷ, tỉnh Bắc Kạn - Tài nguyên thiên nhiên Khu BTTN Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn...
 • 129
 • 127
 • 0

Nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc giải pháp đồng quảnrừng tại khu BTTN đồng sơn kỳ thượng, hoành bồ, quảng ninh

Nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý rừng tại khu BTTN đồng sơn kỳ thượng, hoành bồ, quảng ninh
... Sơn- Kỳ Thượng - Đề xuất số nguyên tắc đồng quản tài nguyên rừng Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng - Đề xuất số giải pháp thực đồng quản rừng Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng 2.5 Phương pháp nghiên ... Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá tiềm đồng quản rừng Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng - Đề xuất số nguyên tắc giải pháp thực đồng quản rừng Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng 2.2 Đối tượng nghiên cứu ... tài: Nghiên cứu, đề xuất số nguyên tắc giải pháp đồng quản rừng Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng, Hoành Bồ, Quảng Ninh. ” thực nhằm góp phần cung cấp thêm thông tin đồng quản rừng Trên sở đánh...
 • 131
 • 139
 • 0

Nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc giải pháp đồng quảntại khu bảo tồn thần sa phượng hoàng, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý tại khu bảo tồn thần sa  phượng hoàng, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên
... sĩ "Nghiên cứu đề xuất số nguyên tắc giải pháp đồng quản khu bảo tồn Thần Sa - Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên" công trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, thực sở nghiên cứu thuyết, ... Nghiên cứu đề xuất số nguyên tắc giải pháp đồng quản khu bảo tồn Thần Sa - Phượng Hoàng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên 4 Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 1.1 Khái niệm đồng quản Khái ... nguyên tắc giải pháp thực đồng quản rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng 55 4.5.1 Đề xuất số nguyên tắc 55 4.5.2 Đề xuất số giải pháp thực đồng quản rừng Khu bảo tồn...
 • 106
 • 178
 • 1

Nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc giải pháp đồng quảntại vườn quốc gia ba bể, tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý tại vườn quốc gia ba bể, tỉnh bắc kạn
... NGUYÊN T C VÀ GII PHÁP NG QUN LÝ T I V N QU C GIA BA B, TNH B C K N LUN VN TH C S KHOA H C LÂM NGHI P THÁI NGUYÊN - 2013 TR I H C THÁI NGUYÊN NG I H C NÔNG LÂM B THI N TUÂN NGHIÊN ... Ngc Sn THÁI NGUYÊN - 2013 i L I CAM OAN Tôi xin cam oan: B n lu n v n th c s Nghiên c u nguyên t c gi i pháp xu t m t s ng qu n t i V n Qu c Gia Ba B tnh B c K n” công trình nghiên c u th c ... quan 53 3.5 Nghiên c u, xu=t m)t s nguyên t+c gi i pháp th c hin ng qu n r ng t i V n quc gia Ba B(, t∗nh B+c K n .55 3.5.1 xu=t m)t s nguyên t+c th c hin ng qu n r ng ...
 • 100
 • 55
 • 0

Nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc giải pháp đồng quảntại vườn quốc gia ba bể, tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý tại vườn quốc gia ba bể, tỉnh bắc kạn
... Nghiên cứu, đề xuất số nguyên tắc giải pháp thực đồng quản rừng Vƣờn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn .55 3.5.1 Đề xuất số nguyên tắc thực đồng quản rừng .55 3.5.2 Đề xuất số giải pháp ... Đánh giá tiềm đồng quản bên liên quan quản bảo vệ rừng Vƣờn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn - Đề xuất đƣợc nguyên tắc giải pháp đồng quản rừng Vƣờn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn Số hóa trung ... tổng quát Nghiên cứu sở luận thực tiễn đồng quản rừng làm sở đề xuất nguyên tắc đồng quản giải pháp thích hợp thực nguyên tắc đồng quản rừng Vƣờn quốc gia Ba Bể Tỉnh Bắc Kạn 2.1 Mục...
 • 100
 • 57
 • 1

NGHI N CỨU ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐẤT NGẬP NƯỚC TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

NGHI N CỨU ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐẤT NGẬP NƯỚC TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH
... xây dựng chế PES cho đất ngập n ớc khu bảo t n thi n nhi n Ti n Hải, tỉnh Thái Bình .85 3.4 Đề xuất chế PES khu bảo t n thi n nhi n Ti n Hải, tỉnh Thái Bình 85 3.4.1 Đề xuất dịch vụ m ... i tr đất ngập n c khu bảo t n nhi n Ti n Hải, tỉnh Thái Bình .76 2.3.2 Những khó kh n việc xây dựng ch chi trả dịch vụ m i tr đất ngập n ng ng c khu bảo t n nhi n Ti n Hải, tỉnh Thái Bình .77 ... BỘ N NG NGHI P VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI NGUY N MẠNH HỒNG NGHI N CỨU ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƢỜNG ĐẤT NGẬP N ỚC TẠI KHU BẢO T N THI N NHI N TI N HẢI, TỈNH THÁI BÌNH Chuy n ngành...
 • 132
 • 296
 • 0

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý bền vững tài nguyên lâm sản ngoài gỗ dựa vào cộng đồngkhu bảo tồn thiên nhiên đồng sơn kỳ thượng, hoành bồ, quảng ninh luận văn ths môi trường trong pdf

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lý bền vững tài nguyên lâm sản ngoài gỗ dựa vào cộng đồng ở khu bảo tồn thiên nhiên đồng sơn  kỳ thượng, hoành bồ, quảng ninh  luận văn ths môi trường trong pdf
... học khu Bảo tồn Thiên nhiên, thực đề tài Nghiên cứu đề xuất số giải pháp quản bền vững tài nguyên lâm sản gỗ dựa vào cộng đồng Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng, Hoành Bồ, Quảng Ninh ... lâm sản gỗ Việt Nam 1.2 Khái niệm quản tài nguyên sở cộng đồng Quản tài nguyên sở cộng đồng quản tài nguyên mà phát huy lực nội sinh cộng đồng cho hoạt động quản Những giải pháp quản ... quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn sử dụng hợp tài nguyên lâm sản gỗ khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng 10 Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Khái quát lâm sản gỗ...
 • 125
 • 186
 • 0

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp khai thác lâm sản ngoài gỗ làm thuốc thực phẩm tại khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Hoành Bồ, Quảng Ninh

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp khai thác lâm sản ngoài gỗ làm thuốc và thực phẩm tại khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Hoành Bồ, Quảng Ninh
... Trƣớc thực trạng nhƣ vừa nêu trên, nhằm góp phần sử dụng hợp lý LSNG nâng cao hiệu bảo tồn ĐDSH Khu bảo tồn thiên nhiên, việc thực đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp khai thác lâm sản ... vi nghiên cứu - Đề tài nghiên cứu loài LSNG có Khu Bảo tồn dùng làm thuốc, thực phẩm 2.3 Địa điểm thời gian tiến hành - Địa điểm nghiên cứu: Tại xã thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ ... VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1.1 Mục tiêu chung Đề tài góp phần đánh giá đƣợc trạng khai thác, sử dụng loài thực vật rừng làm thuốc, thực phẩm Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng...
 • 95
 • 662
 • 3

Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp khai thác lâm sản ngoài gỗ làm thuốc thực phẩm tại khu bảo tồn thiên nhiên đồng sơn kỳ thượng, hoành bồ, quảng ninh

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp khai thác lâm sản ngoài gỗ làm thuốc và thực phẩm tại khu bảo tồn thiên nhiên đồng sơn kỳ thượng, hoành bồ, quảng ninh
... nghip Khu BTTN ng Sn - K Thng cú tng din tớch t lõm nghip 15.637,7 chia thnh cỏc phõn khu nh sau: ã Phõn khu bo v nghiờm ngt: 12.949,7 ha; ã Phõn khu phc hi sinh thỏi: 2.653 ha; ã Phõn khu hnh ... cỏc khu vc Khu BTTN ng Sn - K Thng u ó v ang b ngi dõn khai thỏc Theo lut phỏp, khai thỏc Ti nguyờn thiờn nhiờn vựng bo v nghiờm ngt v vựng phc hi sinh thỏi b nghiờm cm, nhng trờn thc t hot ng khai ... chớnh i vi KBT l: Khai thỏc g, ci, sn bt ng vt, khai thỏc lõm sn ngoi g, chn th gia sỳc, Trong ú, khai thỏc LSNG nh l mt hot ng tt yu i vi cng ng dõn c khu bo tn Do Khoa Lâm nghiệp Khoá 2010...
 • 99
 • 50
 • 0

nghiên cứu đề xuất một số giải pháp góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa - phượng hoàng tỉnh thái nguyên

nghiên cứu đề xuất một số giải pháp góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên thần sa - phượng hoàng tỉnh thái nguyên
... mức khoán bảo vệ rừng xã trọng điểm thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Ph-ợng Hoàng lờn mc 300.000 /ha/nm 3.2 ỏnh giỏ thc trng qun ti nguyờn rng Khu bo tn thiờn nhiờn Thn Sa - Phng Hong ... lớn Có suối ngầm, có xuất đột ngột dòng chảy bè mặt tạo nên cảnh quan đẹp khu bảo tồn thiên nhiên L-ợng n-ớc chảy th-ờng xuyên quanh năm Tuy m-a mùa, tập trung song hầu nh- ch-a xảy lũ ống, lũ quét, ... yu t t nhiờn v kinh t - xó hi n cụng tỏc bo tn Khu bo tn thiờn nhiờn Thn Sa - Phng Hong - ỏnh giỏ thc trng qun ti nguyờn rng Khu Bo tn thiờn nhiờn Thn Sa - Phng Hong - Bc u ỏnh giỏ hiu qu...
 • 87
 • 367
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề xuất một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao khả năng thoả mãn khách hàng của công tyđề xuất một số kiến nghị và giải phápnghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý tài nguyên rừng tại xã đông xuân huyện quốc oai thành phố hà nộinghiên cứu đề xuất một số giải pháp góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng trên núi đá vôi tại huyện tràng định tỉnh lạng sơnnghiên cứu đề xuất một số biện pháp cần tiến hành nhằm giảm thiểu các tác động bất lợinghiên cứu đề xuất một số nội dung cơ bản quy hoạch lâm nghiệp huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúcđánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh phú thọnghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý các dự án cấp nước sinh hoạt của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh nước sạch ninh bìnhnghiên cứu đề xuất một số biện pháp rèn luyện kỹ năng phát âm tiếng anh cho sinh viên trường cao đẳng dược phú thọđoạn nghiên cứu đề xuất một số biện pháp tâm lý giáo dục nhằm làm hạn chế xúc cảm tiêu cực trong hoạt động học tập ở học sinh đầu tiểu họcnghiên cứu đề xuất một số giải pháp chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang các loại trường theo luật giáo dục 2005nghiên cứu đề xuất một số biện pháp nhằm quản lý đô thị theo hướng sinh thái bền vữngnghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý xử lý ctr sinh hoạt cho thành phố thái bìnhnghiên cứu đề xuất một số quy trình chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai bằng gisTuần 7. Từ nhiều nghĩaTuần 14. Hạt gạo làng taTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 8. Trước cổng trờiBài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cưTuần 8. Luyện tập tả cảnh (Dựng đoạn mở bài, kết bài)Bài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và proteinGiáo án tuần 6 sách hướng dẫn 3,4,5-2017-2018Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnhBài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARNBài 36. Thiên nhiên Bắc MĩBài 27. Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)Phát triển tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà.Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Phương ĐôngQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á, CN tỉnh Quảng Nam.