Nghiên cứu thực trạng sản xuất và một số biện pháp kỹ thuật sản xuất lúa lai ở vùng bắc trung bộ

nghiên cứu sinh trưởng phát triển một số biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa hồng chùm trồng thảm

nghiên cứu sinh trưởng phát triển và một số biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa hồng chùm trồng thảm
... loại hoa thảm H Nội 41 Sinh trởng v phát triển số giống hoa hồng mini Sinh trởng, phát triển c nh mang hoa số giống hồng chùm mini trồng chậu để trang trí thảm Năng suất, chất lợng hoa giống hồng ... giống hoa hồng chùm phù hợp để trồng thảm - Lựa chọn giá thể thích hợp cho hoa hồng chùm trồng chậu - Nghiên cứu số biện pháp thuật nhằm nâng cao suất chất lợng giống hoa hồng trồng thảm - ... Ngo i hoa hồng đợc dùng để chế tạo nớc hoa v loại mỹ phẩm khác 2.2 Tình hình sản xuất, phát triển hoa hồng giới v Việt Nam 2.2.1 Tình hình sản xuất v phát triển hoa hồng giới Sản xuất hoa hồng...
 • 154
 • 377
 • 0

nghiên cứu khả năng thích ứng một số biện pháp kỹ thuật sản xuất cà chua vụ đông xuân 2009 - 2010 2010 - 2011 tại thái nguyên

nghiên cứu khả năng thích ứng và một số biện pháp kỹ thuật sản xuất cà chua vụ đông xuân 2009 - 2010 và 2010 - 2011 tại thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LẠI VIỆT CƢỜNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÀ CHUA VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2009 - 2010 2010 - 2011 TẠI THÁI NGUYÊN ... hậu vụ Đông Xuân 2009 2010 vụ Đông Xuân 201 0- 2011 Thái Nguyên thể qua bảng sau: Bảng 3.1: Tình hình thời tiết khí hậu vụ Đông Xuân 2009 - 2010 2010 - 2011 Thái Nguyên Đông Xuân 2009 - 2010 ... suất giống chua vụ Đông Xuân 2009 - 2010 2010 - 2011 Thái Nguyên 50 Bảng 3.6: Năng suất lý thuyết suất thực thu giống chua thí nghiệm vụ Đông Xuân 2009 - 2010 2010 - 2011 Thái Nguyên ...
 • 118
 • 248
 • 0

Nghiên Cứu Khả Năng Thích Ứng Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Sản Xuất Cà Chua Vụ Đông Xuân Năm 2009 - 2010 2010 - 2011 Tại Thái Nguyên

Nghiên Cứu Khả Năng Thích Ứng Và Một Số Biện Pháp Kỹ Thuật Sản Xuất Cà Chua Vụ Đông Xuân Năm 2009 - 2010 Và 2010 - 2011 Tại Thái Nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LẠI VIỆT CƯỜNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÀ CHUA VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2009 - 2010 2010 - 2011 TẠI THÁI NGUYÊN ... giống chua thí nghiệm vụ Đông Xuân 2009 - 2010 2010 - 2011 Thái Nguyên 52 Bảng 3.7: Một số đặc điểm hình thái giống chua thí nghiệm vụ Đông Xuân 2009 - 2010 2010 - 2011 Thái Nguyên ... hậu vụ Đông Xuân 2009 2010 vụ Đông Xuân 201 0- 2011 Thái Nguyên thể qua bảng sau: Bảng 3.1: Tình hình thời tiết khí hậu vụ Đông Xuân 2009 - 2010 2010 - 2011 Thái Nguyên Đông Xuân 2009 - 2010...
 • 118
 • 125
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh học một số biện pháp kỹ thuật đối với nguồn thực liệu tạo quả không hạt cây có múi

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với nguồn thực liệu tạo quả không hạt cây có múi
... tạo không hạt múi chưa nhiều Do việc nghiên cứu tạo không hạt múi cần thiết, thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học số biện pháp kỹ thuật nguồn thực liệu tạo không hạt múi Mục tiêu ... dạy, nghiên cứu, học tập múi nói chung 3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Kết nghiên cứu sở khoa học để giải vấn đề sinh học số dòng /giố́ng múi với đặc tính không hạt , đề xuất biện pháp kỹ thuật ... điểm nông học đối tượng nghiên cứu làm tiền đề cho việc nghiên cứu chế tạo không hạt - Nghiên cứu chế tạo không hạt số dòng/giống thí nghiệm - Nghiên cứu việc ứng dụng số biện pháp kỹ thuật nhằm...
 • 27
 • 153
 • 0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm sinh học một số biện pháp kỹ thuật đối với nguồn thực liệu tạo quả không hạt cây có múi

Luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với nguồn thực liệu tạo quả không hạt cây có múi
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN HOÀNG THỊ THỦY NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỐI VỚI NGUỒN THỰC LIỆU TẠO QUẢ KHÔNG HẠT CÂY CÓ MÚI Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG Mã số: ... 52 2.3 Phương pháp nghiên cứu 52 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm nông học 52 v 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học liên quan đến tạo không hạt số dòng/giống thí ... pháp kỹ thuật nguồn thực liệu tạo không hạt múi vừa sở khoa học vừa ý nghĩa thực tiễn sâu sắc Mục tiêu yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu Xác định đặc điểm nông sinh học sở khoa học cho việc nghiên...
 • 156
 • 295
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất,chất lượng của một số giống lily nhập nội tại bắc ninh

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất,chất lượng của một số giống lily nhập nội tại bắc ninh
... hoa lily có kh sinh trư ng, phát tri n t t cho hi u qu kinh t cao ñi u ki n sinh thái B c Ninh - ð xu t m t s bi n pháp k thu t nâng cao su t, ch t lư ng, hi u qu kinh t c a hoa lily t i B c Ninh ... u 42 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 43 4.1 Nghiên c u s sinh trư ng phát tri n, su t ch t lư ng c a m t s gi ng hoa lily nh p n i t i B c Ninh 43 4.1.1 Sinh trư ng, phát tri ... nh B c Ninh nhi u nghiên c u ñã ñ i Nh ng nghiên c u b n then ch t góp ph n vào s phát tri n c a ngành tr ng hoa lily th i gian t i ñ góp ph n hoàn thi n quy trình k thu t tr ng hoa lily nhà...
 • 113
 • 433
 • 1

nghiên cứu đặc điểm sinh học một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng giống nhãn phm-99-1-1 trồng tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên

nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng giống nhãn phm-99-1-1 trồng tại huyện khoái châu, tỉnh hưng yên
... quỏ trỡnh sinh trng sinh dng v sinh trng sinh thc ca cõy, c bit l thi k cõy sinh trng mnh, cn trung dinh dng to hoa, nuụi qu Dựng phõn bún lỏ cho nhón tn rt ớt v s lng m li hiu qu cao, nng lng ... Ngoi cũn mt s cht kớch thớch sinh trng - Nit rt cn cho cõy giai on sinh trng, cú tỏc dng nõng cao nng sut, phm cht qu Nit thỳc y quỏ trỡnh sinh trng sinh dng, nõng cao hiu qu quang hp, thun li ... thỏi qu ca ging nhón PHM-99-1-1 50 4.1.2 c im sinh trng ca ging nhón PHM-99-1-1 50 4.1.3 c im phỏt trin ca ging nhón PHM-99-1-1 54 4.1.3.1 c im hoa ca ging nhón PHM-99-1-1 54...
 • 96
 • 329
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh học một số biện pháp kỹ thuật hạn chế hiện tượng rụng quả trên hồng nhân hậu tại lục ngạn bắc giang

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật hạn chế hiện tượng rụng quả trên hồng nhân hậu tại lục ngạn  bắc giang
... trng - i khỏng sinh lý gia cỏc cht x lý ngoi sinh v cỏc cht ni sinh cõy: s i khỏng sinh lý ny s trit tiờu tỏc dng ca Chng hn, s i khỏng sinh lý gia Auxin ngoi sinh v Ethylen ni sinh phũng nga ... cõn bng dinh dng ca cõy chuyn giai on t sinh trng sinh dng sang sinh trng sinh thc Lỳc ny cỏc cht dinh dng c trung vo hỡnh thnh c quan sinh sn lm gim sinh trng b r, gim hỳt khoỏng dn n mt cõn ... vic s dng cht iu ho sinh trng 1.1.3.1 C s khoa hc ca bin phỏp s dng cht iu tit sinh trng 1.1.3.2 Vai trũ sinh lý ca cht iu tit sinh trng 1.1.3.3 Phõn loi cht iu tit sinh trng 1.1.3.4...
 • 121
 • 119
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH NGHI MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÂY MẮC CA TẠI TỈNH LAI CHÂU

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH NGHI VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÂY MẮC CA TẠI TỈNH LAI CHÂU
... NGUYỄN VĂN BIỂN NGHI N CỨU KHẢ NĂNG THÍCH NGHI VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÂY MẮC CA TẠI TỈNH LAI CHÂU Ngành: Khoa học trồng Mã số ngành: 60 62 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Người ... sở tiến hành nghi n cứu thử nghi m phương pháp kích thích sinh trưởng, hoa, đậu cho Mắc ca địa bàn tỉnh Lai Châu 1.4.3 Nghi n cứu Mắc ca Tây Bắc Lai Châu 1.4.3.1 Nghi n cứu Mắc ca Tây Bắc Năm ... pháp kỹ thuật gây trồng phát triển Mắc ca 1.4.1 Các nghi n cứu Mắc ca giới 1.4.1.1 Nghi n cứu di truyền chọn giống Cây Mắc ca nghi n cứu chủ yếu giới chọn lọc trội, khảo nghi m dòng vô tính khảo...
 • 99
 • 122
 • 2

Nghiên cứu khả năng thích ứng một số biện pháp kỹ thuật đối với địa lan kiếm Trần Mộng Xuân (Cymbidium lowianum) tại Lai Châu

Nghiên cứu khả năng thích ứng và một số biện pháp kỹ thuật đối với địa lan kiếm Trần Mộng Xuân (Cymbidium lowianum) tại Lai Châu
... LÂM PHONG VĨNH CƯỜNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỐI VỚI ĐỊA LAN KIẾM TRẦN MỘNG XUÂN (Cymbidium lowianum) TẠI LAI CHÂU Ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 LUẬN ... tỉnh Lai Châu nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, chất lượng giống hoa địa lan kiếm Trần Xuân Mộng địa bàn tỉnh Xác định khả thích ứng địa lan kiếm Trần Mộng Xuân với số tiểu ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42 3.1 Đánh giá khả thích ứng Địa lan kiếm Trần Mộng Xuân số vùng sinh thái tỉnh Lai Châu 43 3.1.1 Đánh giá khả thích ứng Địa lan kiếm Trần Mộng Xuân số...
 • 95
 • 184
 • 0

Nghiên cứu thực trạng sản xuất một số biện pháp kỹ thuật sản xuất lúa lai vùng bắc trung bộ

Nghiên cứu thực trạng sản xuất và một số biện pháp kỹ thuật sản xuất lúa lai ở vùng bắc trung bộ
... rộng diện tích lúa lai góp phần tăng cường an ninh lương thực cho vùng Với mục tiêu trên, đề tài Nghiên cứu thực trạng sản xuất số biện pháp kỹ thuật sản xuất lúa lai vùng Bắc Trung bộ cần thiết ... mở rộng sản xuất lúa lai Bắc Trung cách bền vững Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu trạng sản xuất lúa ưu lai, lúa vùng Bắc Trung năm qua Những giống lúa ... xuất lúa lai vùng Bắc Trung Cung cấp luận khoa học, giải pháp kỹ thuật nâng cao suất lúa lai Bắc Trung 3.3 Ý nghĩa thực tiễn Thông qua đánh giá thực trạng xác định tiềm mở rộng sản xuất lúa lai...
 • 94
 • 263
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thực trạng sản xuất một số biện pháp kỹ thuật sản xuất lúa lai vùng bắc trung bộ

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu thực trạng sản xuất và một số biện pháp kỹ thuật sản xuất lúa lai ở vùng bắc trung bộ
... dung nghiên cứu 2.2.1 Đánh giá thực trạng sản xuất lúa lúa lai Bắc Trung 2.2.2 Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa lai suất cao phù hợp với khí hậu đất đai vùng Bắc Trung 2.2.3 Nghiên cứu biện pháp kỹ ... mở rộng sản xuất lúa lai Bắc Trung cách bền vững Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu trạng sản xuất lúa ưu lai lúa vùng Bắc Trung năm qua Những giống lúa ... triển lúa lai Bắc Trung 4 CHƯƠNG VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nghiên cứu Vật liệu nghiên cứu bao gồm giống lúa (nhóm giống lúa thuần, giống lúa lai nhập nội sản xuất...
 • 24
 • 141
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa lily tại ba bể-bắc Cạn

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa lily tại ba bể-bắc Cạn
... NGUYỄN VĂN TẤP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN CHUYÊN NGÀNH TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60.62.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP ... thời vụ trồng, mật độ trồng phù hợp chưa nghiên cứu cách hệ thống đầy đủ Chính vậy, triển khai đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh trƣởng, phát triển số biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily Ba Bể-Bắc ... khoa học thực tiễn cho việc mở rộng sản xuất hoa Lily địa phương Mục đích Xác định khả thích ứng hoa Lily số biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa Lily tỉnh Bắc Kạn Yêu cầu - Nghiên cứu đặc điểm sinh...
 • 115
 • 688
 • 1

Tài liệu luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN docx

Tài liệu luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN docx
... NGUYỄN VĂN TẤP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN CHUYÊN NGÀNH TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60.62.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP ... vụ trồng, mật độ trồng phù hợp chưa nghiên cứu cách hệ thống đầy đủ Chính vậy, triển khai đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh trƣởng, phát triển số biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily Ba Bể-Bắc Kạn" ... vật học số giống Lily trồng tỉnh Bắc Kạn - Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật trồng giống lily Sorbonne tỉnh Bắc Kạn - Xây dựng mô hình trồng hoa Lily tỉnh Bắc Kạn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại...
 • 115
 • 376
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng giống nhãn phm9911 trồng tại huyện khoái châu tỉnh hưng yênnghiên cứu cơ cấu cây giống và một số biện pháp kỹ thuật nuôi tằm vùng đbsh và tây nguyênnghiên cứu thực trạng sản xuất đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cam sành hàm yên huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghiên cứu thực trạng bệnh bthailassemia và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dân tộc tày và dao tạinghiên cứu xác định giống và một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà chua tại đồng bằng sông hồng luận án tiến sĩ nông nghiệp hμ néinghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng hai loài lan bản địa dendrobium nobile lindl dendrobium chrysanthum lindl tại hà nội 2013nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống vải chín sớm làng chanh tại tam đảo vĩnh phúcnghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam canh trồng tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nộinghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng 2 loài lan bản địa dendrobium nobile lindl dendrobium chrysanthum lindl tại hà nộiluận văn thực trạng kinh doanh và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty cptm tuấn khanhphân tích thực trạng tài chính và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty tnhh thạnh ân việt namgiong cay tru va nghien cuu mot so bien phap ky thuat canh tac cay ho tieu vung tay nguyennghiên cứu cơ cấu giống và một số biện pháp kỹ thuật nuôi tằm vùng đồng bằng sông hồng và tây nguyênbao cao nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng tại huyện chợ đồnVăn bản pháp quyĐề thi hsg tỉnh sinh học 9quy trinh thke ct dan dungĐây (nguồn từ Cổng thông tin Chính phủ)Đề kiểm tra GDCD 8 1 tiết học kì 1de thiĐề thi HK2 lớp 9Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyDE THI THU LAN 1 MON TOAN THPT CHUYEN VINH PHUC NAM 2016Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyCục Quản lý cạnh tranhPHUONG PHAP TINH CAC DINH THUC MOT CACH TONG QUAT NHATdanh muc thong tin du lieu ban doNghi dinh 90 huong dan phap lenh chong ban pha giaCục Quản lý cạnh tranh