Tỷ số giới tính khi sinh

Tài liệu Tỷ số giới tính khi sinh trên thế giới và ở Việt Nam docx

Tài liệu Tỷ số giới tính khi sinh trên thế giới và ở Việt Nam docx
... hướng tỷ số giới tính sinh Việt Nam từ 1999-2007 Ghi chú: Tỷ số giới tính sinh tính số trẻ trai 100 trẻ gái Nguồn số liệu Điều tra biến động dân số Tổng cục Thống kê Việt Nam (Số liệu ước tính ... Tỷ số giới tính (sex ratio - SR) số nói đến phân tích thống kê cấu dân số Nếu chia tổng dân số thành dân số nam dân số nữ ta có cấu dân số theo giới tính Tỷ số giới tính dân số số lượng nam tính ... 5.2009, Số 12 (12) giải pháp lâu dài phù hợp Thực trạng tỷ số giới tính sinh giới 2.1 Tỷ số giới tính sinh châu Á so với giới Theo tổng kết Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), châu Á nơi có cân giới tính...
 • 9
 • 844
 • 7

TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAM: CÁC BẰNG CHỨNG MỚI VỀ THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT pot

TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH Ở VIỆT NAM: CÁC BẰNG CHỨNG MỚI VỀ THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT pot
... tình trạng cân giới tính sinh diễn 10 TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH VIỆT NAM: CÁC BẰNG CHỨNG MỚI VỀ THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH VÀ LỰA CHỌN GIỚI TÍNH CHÂU Á Phần ... Tỷ số giới tính trẻ em UNFPA Quỹ Dân số Liên hợp quốc TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH VIỆT NAM: CÁC BẰNG CHỨNG MỚI VỀ THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ VÀ BẢNG DANH MỤC CÁC ... 2009 62 Bảng 10: Các tham số dự báo, 2009-2049 63 TỶ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH VIỆT NAM: CÁC BẰNG CHỨNG MỚI VỀ THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT TÓM TẮT BÁO CÁO Tỷ số giới tính sinh (TSGTKS)...
 • 65
 • 1,051
 • 4

Tỷ số giới tính khi sinh và một số yếu tố liên quan trên địa bàn Chililab huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, năm 2005 pdf

Tỷ số giới tính khi sinh và một số yếu tố liên quan trên địa bàn Chililab huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, năm 2005 pdf
... cao tỷ số giới tính toàn dân số, yếu tố chủ yếu làm thay đổi cấu giới tính lứa tuổi toàn dân số tương lai [2] Bình thường tỷ số dao động từ 103-107, muốn có nhận đònh đầy đủ, xác TSGTKS phải ... dõi số sinh đòa bàn rộng, nhiều năm[ 4] TSGTKS cao làm cân giới tính, thừa nam thiếu nữ tương lai Trên phạm vi toàn giới từ 1995 -2005 TSGTKS 105-106 Năm 2005 có 12 nước có TSGTKS cao 107, chủ yếu ... (UBDSGĐ&TE) huyện TSGTKS năm 2003 -2005 toàn huyện cao (đều 120) Để tìm hiểu thực trạng xác đònh số yếu tố liên quan đến TSGTKS đòa bàn, tiến hành nghiên cứu với mục tiêu cụ thể là:"Xác đònh TSGTKS năm 2005, ...
 • 5
 • 466
 • 3

Nghiên cứu thực trạng và xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ số giới tính khi sinh tại xã thủy phù, thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu thực trạng và xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ số giới tính khi sinh tại xã thủy phù, thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huế
... hưởng đến tỷ số giới tính sinh Thủy Phù, thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011” với mục tiêu sau: Xác định tỷ số giới tính sinh Thủy Phù, thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ... 2011 Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến tỷ số giới tính sinh Thủy Phù, thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011 3 Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU Một vài dòng giới thiệu khái niệm Tỷ số giới ... mẹ sinh mà trẻ sinh sống từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2011 Thủy Phù, thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế sinh sống Thủy Phù, thị Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế từ tháng trở lên tính...
 • 57
 • 1,122
 • 14

Tỷ số giới tính khi sinh và yếu tố liên quan địa bàn chililab

Tỷ số giới tính khi sinh và yếu tố liên quan địa bàn chililab
... trẻ nữ sinh sống năm Tỷ số thường cao tỷ số giới tính toàn dân số, yếu tố chủ yếu làm thay đổi cấu giới tính lứa tuổi toàn dân số tương lai [2] Bình thường tỷ số dao động từ 103-107, muốn có nhận ... đònh số yếu tố liên quan đến TSGTKS đòa bàn, tiến hành nghiên cứu với mục tiêu cụ thể là:"Xác đònh TSGTKS năm 2005, tìm hiểu quan niệm người dân việc sinh trai, gái mô tả số yếu tố liên quan ... 12.2007, Số (9) 41 | TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU | 58,8%, THPT 19,9%, THPT 15,6% Trong 804 BM có 50,5% sinh lần đầu, 41,2% sinh lần hai 8,2% sinh từ lần thứ trở lên 3.1.2 Tỷ số giới tính sinh Biểu...
 • 5
 • 544
 • 0

TỶ số GIỚI TÍNH KHI SINH và một số yếu tố LIÊN QUAN tại HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ hải PHÒNG TRONG 5 năm (2007 2011)

TỶ số GIỚI TÍNH KHI SINH và một số yếu tố LIÊN QUAN tại HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ hải PHÒNG TRONG 5 năm (2007 2011)
... Tỷ số giới tính sinh số yếu tố liên quan huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng năm từ 2007 – 2011” với hai mục tiêu cụ thể: 1- Xác định tỷ số giới tính sinh huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng 2- Mô tả số ... tự sinh tỷ số giới tính huyện Tiên Lãng (2007- 2011) Bảng Tỷ số giới tính sinh đầu lòng huyện (2007- 2011) STT Diễn giải Dân số Trẻ sinh đầu lòng Số trẻ sinh Nữ TSGTKS Đơn vị Năm 2007 Năm 2008 Năm ... lòng huyện (2007- 2011) STT Diễn giải Dân số Trẻ đầu lòng 0-6 tuổi Số trẻ 0-6 tuổi nữ Tỷ số giới tính trẻ em Đơn vị tính Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Người 149944 150 750 151 055 Cháu 58 96 6 157 650 3...
 • 4
 • 231
 • 1

Nghiên cứu tỷ số giới tính khi sinh tại xã phú dương, huyện phú vang, thừa thiên huế năm 2015

Nghiên cứu tỷ số giới tính khi sinh tại xã phú dương, huyện phú vang, thừa thiên huế năm 2015
... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu tỷ số giới tính sinh Phú Dương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế năm 2015 với mục tiêu: Xác định tỷ số giới tính sinh trẻ sinh sống năm 2015 Phú Dương, huyện ... lên, số đối tượng chưa có trai chiếm tỷ lệ 28,4% 3.2 Tỷ số giới tính sinh Phú Dương Bảng 3.3 Tỷ số giới tính sinh Phú Dương năm 2015 Nội dung Tổng trẻ sinh sống năm 2015 Số trẻ sinh trai Số ... sinh trai Số trẻ sinh gái Tỷ số giới tính sinh Số liệu 174 89 85 104,7 22 Biểu đồ 3.1 Tỷ số giới tính sinh Phú Dương năm2 015 Nhận xét: Tỷ số giới tính sinh Phú Dương năm 2015 104,7 trẻ trai/100...
 • 65
 • 384
 • 1

Thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện thiệu hóa – thanh hóa năm 2009 và một số yếu tố liên quan

Thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện thiệu hóa – thanh hóa năm 2009 và một số yếu tố liên quan
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN TRỌNG NGHĨA THỰC TRẠNG MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH TẠI HUYỆN THIỆU HOÁ -THANH HÓA NĂM 2009 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... trên, thực nghiên cứu huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa với đề tài: Thực trạng cân giới tính sinh huyện Thiệu Hóa Thanh Hóa năm 2009 số yếu tố liên quan Mục tiêu nghiên cứu là: Mô tả TSGTKS huyện ... kết nghiên cứu Thực trạng cân giới tính sinh huyện Thiệu Hóa Thanh Hóa năm 2009 số yếu tố liên quan , đến số kết luận sau: TSGTKS huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa năm 2009 115,2/100 Tuy mức cao...
 • 56
 • 2,004
 • 24

NGHIÊN cứu một số yếu tố LIÊN QUAN tới lựa CHỌN GIỚI TÍNH KHI SINH của các bà mẹ đến SINH CON tại BỆNH VIỆN PHỤ sản hải PHÒNG năm 2012

NGHIÊN cứu một số yếu tố LIÊN QUAN tới lựa CHỌN GIỚI TÍNH KHI SINH của các bà mẹ đến SINH CON tại BỆNH VIỆN PHỤ sản hải PHÒNG năm 2012
... ch em sinh mt b l gỏi, s khỏc bit cú ý ngha (P < 0,05) Bng Liờn quan ca vic cha sinh c trai ti vic sinh th Sinh th Khụng sinh KQNC th TNC n % n % Cha sinh 43 61,4 142 15,3 185 trai ó sinh trai ... ỡnh v vic la chn sinh theo gii tớnh cao hn nhng ngi cú trỡnh hc cao Bng Liờn quan v yu t huyt thng ti vic sinh theo gii tớnh KQNC Sinh trai Sinh gỏi TNC n % n % Anh ch em sinh b l 79 56,8 43 ... mun v quyt tõm sinh trai v cha sinh c trai h phi chu ỏp lc vic sinh th 3, iu ú cng c th hin rừ nghiờn cu ca chỳng tụi cho thy khụng cú trng hp no sinh th ó sinh c trai Bng Liờn quan ca vic no...
 • 3
 • 627
 • 0

Thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng mất cân bằng giới tính khi sinhtỉnh Bắc Giang và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (20122013)

Thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh Bắc Giang và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (20122013)
... 1.1.2 Thực trạng vấn đề cân giới tính sinh 1.1.2.1 Mất cân giới tính sinh số nước giới 1.1.2.2 Mất cân giới tính sinh Việt Nam 1.1.2.3 Thực trạng cân giới tính sinh tỉnh Bắc Giang 1.2 Các yếu tố ảnh ... tỉnh Bắc Giang 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng cân giới tính sinh 1.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến cân giới tính sinh giới 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến cân giới tính sinh Việt Nam 1.2.2.1 Nghiên cứu ... tượng; thời gian can thiệp ngắn (19 tháng); CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Thực trạng, yếu tố ảnh hưởng cân giới tính sinh tỉnh Bắc Giang 3.1.1 Tỷ số giới tính sinh tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2007...
 • 25
 • 431
 • 3

Thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng mất cân bằng giới tính khi sinhtỉnh bắc giang và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (2012 2013)

Thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh bắc giang và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (2012 2013)
... tả thực trạng số yếu tố ảnh hưởng cân giới tính sinh địa bàn tỉnh Bắc Giang (2007 – 2011) 3 Đánh giá hiệu bước đầu số biện pháp can thiệp làm giảm tốc độ gia tăng tỷ số giới tính sinh tỉnh Bắc ... trọng phải có cam kết vào hệ thống trị 1.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH 1.2.1 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến cân giới tính sinh giới Qua kết nghiên cứu xung quanh vấn đề ... tỉnh Bắc Giang nói riêng nước nói chung Xuất phát từ lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng, yếu tố ảnh hưỏng cân giới tính sinh tỉnh Bắc Giang hiệu số biện pháp can thiệp (2012 2013) ...
 • 216
 • 447
 • 3

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở việt nam

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở việt nam
... trạng cân giới tính sinh Việt Nam để bạn đọc hiểu rõ vấn đề dân số quan trọng Mất cân giới tính sinh Việt Nam: Bằng chứng từ Tổng điều tra Dân số Nhà năm 2009 Giới thiệu tượng nam hóa Việt Nam ... tham khảo Mất cân giới tính sinh Việt Nam: Bằng chứng từ Tổng điều tra Dân số Nhà năm 2009 34 1 Giới thiệu Tỷ số giới tính sinh (TSGTKS) tính số trẻ em trai sinh 100 trẻ em gái Việt Nam, từ năm ... gần, tình trạng cân giới tính sinh ảnh hưởng đến tỉnh mà chưa xuất hành vi lựa chọn giới tính trước sinh, điều dẫn đến gia tăng TSGTKS chung nước Mất cân giới tính sinh Việt Nam: Bằng chứng từ...
 • 40
 • 1,120
 • 1

Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh pdf

Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh pdf
... dân số - KHHGĐ đến bà DTTS Yên Sơn - Tuyên Quang Ảnh: Thủy Châu Cần can thiệp giảm thiểu cân giới tính sinh Để hạn chế cân giới tính, đảm bảo phát triển bền vững theo quy luật tự nhiên, ngành y ... đủ” Ngành triển khai đề án can thiệp giảm thiểu cân giới tính sinh từ năm 2009 Đến thực thí điểm 18 tỉnh, thành phố triển khai mở rộng thêm 25 tỉnh có tỷ số giới tính sinh cao từ 110 trở lên Hiện ... DS- KHHGĐ xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án can thiệp giảm thiểu tình trạng cân giới tính sinh tỉnh có tỷ lệ giới tính sinh cao từ 2011 - 2020 Theo đó, giai đoạn (2011-2015) Đề...
 • 5
 • 1,061
 • 9

Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh doc

Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh doc
... dân số - KHHGĐ đến bà DTTS Yên Sơn - Tuyên Quang Ảnh: Thủy Châu Cần can thiệp giảm thiểu cân giới tính sinh Để hạn chế cân giới tính, đảm bảo phát triển bền vững theo quy luật tự nhiên, ngành y ... đủ” Ngành triển khai đề án can thiệp giảm thiểu cân giới tính sinh từ năm 2009 Đến thực thí điểm 18 tỉnh, thành phố triển khai mở rộng thêm 25 tỉnh có tỷ số giới tính sinh cao từ 110 trở lên Hiện ... DS- KHHGĐ xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án can thiệp giảm thiểu tình trạng cân giới tính sinh tỉnh có tỷ lệ giới tính sinh cao từ 2011 - 2020 Theo đó, giai đoạn (2011-2015) Đề...
 • 5
 • 646
 • 1

mất cân bằng tỉ lệ giới tính khi sinh ở việt nam

mất cân bằng tỉ lệ giới tính khi sinh ở việt nam
... i tính - LÝ LU PHÁP LÝ C A VI C H N CH M T CÂN B NG T S GI I TÍNH KHI SINH lý lu n: a) Nguyên nhân gây m t cân b ng t s gi i tính lúc sinh: Có nhi u y u t d n tình tr ng t s gi i tính lúc sinh ... i tính lúc sinh t i Vi t Nam u tra dân s Vi mm u nh ng quan tâm nghiên c u tiên v v m t cân b ng t s gi i tính lúc sinh b i tác gi c Các nghiên c u c a Belanger y c a vi c m t cân b ng gi i tính ... em Vi t nam ông Nguy ng c c Th ng ã chia s H i Th o t i Hà N D báo Chính sách v t l gi i tính lúc sinh r ng t l gi i tính lúc sinh Vi ãt 1999 kho ng 107-108 nh c bi t, t s gi i tính lúc sinh r...
 • 12
 • 386
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tỳ suất giới tính khi sinh ở nước ta1tỷ số giới tính khi sinh srbtỷ số giới tính của trẻ em mới sinhtỷ số giới tínhcan thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh docmất cân bằng giới tinh khi sinhtieu luan mat can bang gioi tinh khi sinh123 thuc trang mat can bang gioi tinh khi sinhnghien cuu thuc trang mat can bang gioi tinh khi sinh 123 docthuc trang mat can bang gioi tinh khi sinhmất cân bằng giới tính khi sinh tại việt nammất cân bằng giới tính khi sinh ở việt namlựa chọn giới tính khi sinh ở nông thôn hiện nay3 1 tỷ số giới tính của dân số việt nam thời kỳ 1960 20113 2 phân bố dân số theo giới tính và tỷ số giới tính chia theo nhóm tuổi 1 4 2011chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả