BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LAO ĐỘNG

Bình Đẳng Giới Trong Lao Động Việc Làm Ở Việt Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf

Bình Đẳng Giới Trong Lao Động Việc Làm Ở Việt Nam Trong Giai Đoạn Hiện Nay.pdf
... sách tuyển dụng lao động nữ 2.2 Một số tiêu phản ánh bình đẳng giới việc làm 2.2.1 Mức độ bình đẳng giới lao động đợc trả công, trả lơng Để phân tích mức độ bình đẳng giới lao động đợc trả công, ... ng Gi i Trong Lao ng Vi c Lm Nhúm: CHƯƠNG I Hệ thống lý luận bình đẳng giới lao độngvà việc làm Khái niệm giới, giới tính đặc trng: 1.1 Giới tính: Giới tính khác biệt nữ giới nam giới xét mặt ... vai trò giới đợc xã hội chấp nhận Định kiến xã hội vai trò, vị trí phụ nữ nặng nề cản trở nghiệp bình đẳng giới tiến phụ nữ Bình đẳng giới: Bình đẳng giới môi trờng nữ giới nam giới đợc hởng vị...
 • 58
 • 1,098
 • 10

Bình đẳng giới trong lao động việc làm

Bình đẳng giới trong lao động việc làm
... sách tuyển dụng lao động nữ 2.2 Một số tiêu phản ánh bình đẳng giới việc làm 2.2.1 Mức độ bình đẳng giới lao động đợc trả công, trả lơng Để phân tích mức độ bình đẳng giới lao động đợc trả công, ... ng Gi i Trong Lao ng Vi c Lm Nhúm: CHƯƠNG I Hệ thống lý luận bình đẳng giới lao độngvà việc làm Khái niệm giới, giới tính đặc trng: 1.1 Giới tính: Giới tính khác biệt nữ giới nam giới xét mặt ... 100,00 34,6 Nguồn: Điều tra lao động việc làm 2001 Bộ LĐTBXH Nh vậy, số 5,9 triệu việc làm tăng thêm , lao động nữ đợc giải việc làm đạt 2,5 triệu ngời , 42,1% tổng số việc làm tăng thêm Gi ng Viờn:...
 • 58
 • 489
 • 3

Hiện trạng bất bình đẳng giới trong cộng đồng người dân tộc thiểu số

Hiện trạng bất bình đẳng giới trong cộng đồng người dân tộc thiểu số
... Thể cao bình đẳng giới qua việc đánh giá ngang tiếng nói nam giới nữ giới định gia đình xã hội Bất bình đẳng giới: Dựa định nghĩa bình đẳng giới trên, bất bình đẳng giới hiểu bất bình đẳng so ... tắt tình hình cán dân tộc, Tiến sỹ Trịnh Quang Cảnh cho biết, “Cán nữ dân tộc thiểu số công tác xã 6.324 người chiếm 13,1% tổng số cán dân tộc thiểu số số dân tộc thiểu số người như: Si La, ... thấy quan niệm bất bình đẳng nam giới cộng đồng mẫu hệ không hoàn toàn đúng, nam giới người đại diện cho mặt gia đình cộng đồng, người giao tiếp với xã hội tham dự họp cộng đồng Trong hội thảo...
 • 47
 • 1,364
 • 6

LUẬN VĂN: Bình đẳng giới trong lao động và việc làm ở nông thôn tỉnh Bình Phước hiện nay doc

LUẬN VĂN: Bình đẳng giới trong lao động và việc làm ở nông thôn tỉnh Bình Phước hiện nay doc
... khoa học luận văn - Trên sở khái qt giới, bình đẳng giới, lao động, việc làm vai trò bình đẳng giới lao động việc làm, luận văn góp phần làm rõ tầm quan trọng bình đẳng giới lao động việc làm nơng ... từ: lao động việc làm Khái niệm Bình đẳng giới lao động việc làm Theo Luật Bình đẳng giới (2007), bình đẳng giới lao động xác định: “Nam, nữ bình đẳng tiêu chuẩn, độ tuổi tuyển dụng, đối xử bình ... Thứ ba: bình đẳng giới lao động việc làm sở thúc đẩy bình đẳng giới lĩnh vực khác Bất bình đẳng giới lĩnh vực lao động việc làm ngun nhân tác động trực tiếp gián tiếp gây nên bất bình đẳng giới...
 • 106
 • 766
 • 4

Hiện trạng Bất bình đẳng giới trong cộng đồng người dân tộc thiểu số Hong Anh Vu

Hiện trạng Bất bình đẳng giới trong cộng đồng người dân tộc thiểu số Hong Anh Vu
... Thể cao bình đẳng giới qua việc đánh giá ngang tiếng nói nam giới nữ giới định gia đình xã hội Bất bình đẳng giới: Dựa định nghĩa bình đẳng giới trên, bất bình đẳng giới hiểu bất bình đẳng so ... 56.3%; dân tộc Gia Rai 305,362 người, chiếm 29.68%; dân tộc Ba Na có 124,423 người, chiếm 12.1%; dân tộc Xơ Ðăng có 593 người, chiếm 0.06%; dân tộc Mường có 3,071 người, chiếm 0.3%; dân tộc khác ... dạng với 11 dân tộc khác nhau, gồm dân tộc Kinh, Ja Rai, Bahnar, Tày, Nùng, Thái Mường, Sán Chay, Hre, Sán Dìu Thổ Trong số này, dân tộc J’Rai đông thứ nhì sau dân tộc Kinh với số 27,861 người (xem...
 • 10
 • 296
 • 0

Vai trò của công tác xã hội về bình đẳng giới trong lao động tại các doanh nghiệp ở thị xã Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình

Vai trò của công tác xã hội về bình đẳng giới trong lao động tại các doanh nghiệp ở thị xã Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình
... bất bình đẳng giới 42 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VAI TRÕ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THỊ XÃ TAM ĐIỆP – TỈNH NINH BÌNH 2.1 Bất bình đẳng giới lao động doanh ... KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TRẦN THỊ NGỌC MAI VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THỊ XÃ TAM ĐIỆP – TỈNH NINH BÌNH Luận ... – Thị Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 37 1.3.3 Tổng quan công ty giầy da Adora 42 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THỊ...
 • 106
 • 286
 • 0

Vai trò của công tác xã hội về bình đẳng giới trong lao động tại các doanh nghiệp ở thị xã Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình

Vai trò của công tác xã hội về bình đẳng giới trong lao động tại các doanh nghiệp ở thị xã Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình
... vấn đề: "Vai trò công tác hội bình đẳng giới lao động doanh nghiệp thị Tam Điệp tỉnh Ninh Bình" góp phần giải đáp khoảng trống lý luận thực tiễn công tác hội thực luật bình đẳng giới Đề ... Vai trò công tác hội bình đẳng giới lao động doanh nghiệp 4.2 Khách thể nghiên cứu Người lao động doanh nghiệp địa bàn thị Tam Điệp Các cấp lãnh đạo, nhà tuyển dụng lao động doanh nghiệp ... vấn đề : "Vai trò công tác hội bình đẳng giới lao động doanh nghiệp thị Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình" làm đề tài luận văn thạc sĩ Tổng quan vấn đề nghiên cứu Thúc đẩy bình đẳng giới vấn đề...
 • 14
 • 196
 • 0

Đảm bảo bình đẳng giới trong lao động việc làm ở tỉnh Nghệ An

Đảm bảo bình đẳng giới trong lao động việc làm ở tỉnh Nghệ An
... PHÁP ĐẢM BẢO BÌNH ĐẲNG GIỚI 2.4 TRONG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM NGHỆ AN TRONG THỜI GIAN TỚI Bối cảnh ảnh hưởng đến bình đẳng giới lao động - việc làm Nghệ An Các giải pháp đảm bảo bình đẳng giới lao ... bình đẳng giới 1.1.2 Khái niệm lao động việc làm 1.1.3 Vai trò bình đẳng giới lao động - việc làm 1.1.4 Nội dung bình đẳng giới lao động - việc làm 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến bình đẳng giới ... sở đánh giá thực trạng bình đẳng giới lao động việc làm tỉnh Nghệ An, đề xuất giải pháp bảo đảm bình đẳng giới lao động việc làm Nghệ An thời gian tới Nhiệm vụ: - Làm rõ cần thiết, khái luận bình...
 • 82
 • 122
 • 0

Đảm bảo bình đẳng giới trong lao động việc làm ở tỉnh nghệ an

Đảm bảo bình đẳng giới trong lao động việc làm ở tỉnh nghệ an
... tiễn bình đẳng giới lao động - việc làm Chương 2: Thực trạng bình đẳng giới lao động - việc làm Nghệ An Chương 3: Phương hướng giải pháp bảo đảm bình đẳng giới lao động, việc làm Nghệ An thời gian ... Mục đích: Trên sở đánh giá thực trạng bình đẳng giới lao động việc làm tỉnh Nghệ An, đề xuất giải pháp bảo đảm bình đẳng giới lao động - việc làm Nghệ An thời gian tới Nhiệm vụ: - Làm rõ cần thiết, ... vực lao động, việc làm địa bàn tỉnh  Luận văn nêu lên bối cảnh ảnh hưởng đến bình đẳng giới lao động - việc làm Nghệ An; đồng thời đề xuất số giải pháp bình đẳng giới lao động, việc làm Nghệ An...
 • 6
 • 92
 • 1

Đảm bảo bình đẳng giới trong lao động việc làm ở tỉnh nghệ an

Đảm bảo bình đẳng giới trong lao động việc làm ở tỉnh nghệ an
... tiễn bình đẳng giới lao động - việc làm Chương 2: Thực trạng bình đẳng giới lao động - việc làm Nghệ An Chương 3: Phương hướng giải pháp bảo đảm bình đẳng giới lao động, việc làm Nghệ An thời gian ... Mục đích: Trên sở đánh giá thực trạng bình đẳng giới lao động việc làm tỉnh Nghệ An, đề xuất giải pháp bảo đảm bình đẳng giới lao động - việc làm Nghệ An thời gian tới Nhiệm vụ: - Làm rõ cần thiết, ... vực lao động, việc làm địa bàn tỉnh  Luận văn nêu lên bối cảnh ảnh hưởng đến bình đẳng giới lao động - việc làm Nghệ An; đồng thời đề xuất số giải pháp bình đẳng giới lao động, việc làm Nghệ An...
 • 6
 • 140
 • 0

Bất bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động

Bất bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động
... đình giới - cho biết, bất bình đẳng giới lao động việc làm thể số khía cạnh phân bổ lao động nữ nhiều ngành nông nghiệp, buôn bán dịch vụ nhân viên ngành có thu nhập thấp Trong đó, lao động nam giới ... loại trung bình Một số giải pháp cho vấn đề bất bình đẳng giới lĩnh vực lao động Một là, nâng cao nhận thức bình đẳng giới cho người dân, cộng đồng xã hội thông qua công tác tuyên truyền giới góp ... lao động vấn đề bất bình đẳng giới ngày có ý nghĩa sâu sắc phức tạp Nó đặt vấn đề để quan, tổ chức, cá nhân phải giải Lao động có ý nghĩa quan trọng đời sống người Nghiên cứu bất bình đẳng giới...
 • 19
 • 4,600
 • 21

Bất bình đẳng giới trong thu nhập của người lao động ở Việt Nam Luận văn thạc sĩ

Bất bình đẳng giới trong thu nhập của người lao động ở Việt Nam Luận văn thạc sĩ
... Oaxaca Log thu nh p bình quân theo gi c a nam* 1.854 1.714 0.140 92.4% * Log thu nh p bình quân theo gi c a n Kho ng cách thu nh p gi a nam n * T l thu nh p c a n /thu nh p c a nam Thu nh n Ph ... cách thu nh p gi ng n Vi ng nam lao u nh p c a ph n Vi t Nam b ng 83% thu nh p nam gi i l l thành th 87% thu nh p c a nam gi i t 78% 86% -K t qu m th ng kê ph n c trình bày ub tl nam gi i v thu ... thu nh p trung bình u so v i nam gi i: 51% làm vi c công nghi p ch bi n (thu nh p trung bình b ng 86% thu nh p c a nam gi i); 11% làm vi c c giáo d c (thu nh p b ng 93.5% thu nh p nam gi i; 8.8%...
 • 73
 • 285
 • 2

Luận văn Đánh giá bất bình đẳng giới trong thu nhập của người lao động ở khu vực đô thị Việt Nam

Luận văn Đánh giá bất bình đẳng giới trong thu nhập của người lao động ở khu vực đô thị Việt Nam
... TRẠNG BẤT BÌNH ĐẲNG TRONG THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM .25 3.1 Tổng quan bất bình đẳng thu nhập Việt Nam 25 3.2 Cấu trúc thu nhập người lao động nước khu vực Thành thị 26 ... đề bất bình đẳng việc tiếp cận hội kinh tế, cụ thể bất bình đẳng giới thu nhập Nó đề cập tới mối quan hệ phân phối thu nhập giới Theo bất bình đẳng giới thu nhập phân biệt thu nhập hưởng lao động ... tài nghiên cứu đánh giá, đo lường mức độ khác biệt thu nhập lao động nam lao động nữ khu vực đô thị tìm yếu tố chủ yếu ảnh hưởng có ý nghĩa đến bất bình đẳng giới thu nhập Việt Nam Từ kết nghiên...
 • 78
 • 449
 • 3

BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM

BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG THU NHẬP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM
... u g ng i m tính m: lao t nh ng am t ng th c nghi m l nhu c c m có th lao thu nh thu gia c a lao ki m thêm thu nh 1.2.2.2 Nhóm y u t nh ng lao nam lao có nh ng nhu c làm vi c thu nh Tình tr ng ... o sát m c s ng pv kh Phân tích mô hình quy hàm thu Mincer cho nam lao nam, lao - Phân tích quy phù ý mô hình quy hàm Mincer hành phân tích chênh thu pháp Oaxaca u cho ng th i s d ng mô hình hàm ... 30 - 45 45 - Hình 2.1 Thu nh p bình quân theo b ng c p c a nam n 31 2.2 Các y u t 2.2.1 nb Nhóm y u t c tính c ng gi i thu nh p ng: : Hình 2.3 nhóm (15-3 Hình 2.2 Thu nh p bình quân theo gi c...
 • 98
 • 141
 • 1

Bất bình đẳng giới trong quản trị

Bất bình đẳng giới trong quản trị
... lớn đến mức Trong đó, số khác lại cho vấn để bình đẳng giới chuyện khứ Hy vọng nghiên cứu hồi chuông cảnh tỉnh công ty trước tình trạng bất bình đẳng giới công sở Ai hạnh phúc hơn? Nam giới vị trí ... nam giới tương đối cân vị trí quản lý cấp trung Tuy nhiên, xét lại, 10% phụ nữ có khởi đầu vị trí này, nửa so với nam giới "Liệu điều có nghĩa nam giới lúc đủ tiêu chuẩn sẵn sàng cho vị trí quản ... nguồn nhân tài nữ giới Hơn nữa, nhiều công ty cho nguồn cung nhân tài dồi dào, với ý nghĩ tự mãn này, họ dần hủy hoại lợi cạnh tranh thân Và tình hình tiếp diễn Vẫn chưa có bình đẳng giới cấp lãnh...
 • 6
 • 2,330
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: kiên nghị về bất bình đẳng giói trong phan cong lao dong nong thonbất bình đẳng giới trong phân công lao động tiếp cận kiểm soát các nguồn lực gia đình còn khá phổ biến gây cản trở việc phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng gia đình văn hóavận dụng phương pháp phát triển cộng đồng nhằm làm giảm bất bình đẳng giới trong gia đình ở nông thôn tại xã nga giáp huyện nga sơn tỉnh thanh hóa hiện naybất bình đẳng giới trong chính trịbất bình đẳng giới trong giáo dụcbất bình đẳng giới trong giáo dục ở việt namtiểu luận bất bình đẳng giới trong giáo dụctiểu luận bất bình đẳng giới trong gia đìnhbất bình đẳng giới trong thu nhập ở việt nambất bình đẳng giới trong thu nhậpbat binh dang gioi trong nong nghiepthuc trang bat binh dang gioi trong giao duchệ quả của bất bình đẳng giới trong giáo dụcvấn đề bất bình đẳng giới trong giáo dụcthực trạng bất bình đẳng giới trong gia đìnhkiem tra chuong 2DE KIEM TRA 1 TIET GDCD 6 NAM HOC 2017 - 2018de thiVăn bản pháp quy Dinh muc KTKT TT45Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyMỤC LỤC | Studyvn.Com | Tìm nhanh công thức, phương pháp giải bài tập MUC LUCBÌA GIÁO TRÌNH | Studyvn.Com | Tìm nhanh công thức, phương pháp giải bài tập BIA GIAO TRINHVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyMột số giải pháp giảm thiểu căng thẳng trong công việc đối với nhân viên ngân hàng TMCP công thương việt nam tại khu vực TPHCMBCTH Dự án đánh giá Khả năng tiếp nhận ngành nghề ô nhiễm tỉnh Long AnCục Quản lý cạnh tranhNghi dinh 90 huong dan phap lenh chong ban pha giaCục Quản lý cạnh tranhHồ sơ một số vụ việc cạnh tranh không lành mạnh