Thiết kế mô hình bảng LED điện tử gồm 2 ma trận LED đơn sắc sử dụng cổng nối tiếp

thiết kế hình bảng led điện tử dùng 01 led ma trận đa sắc

thiết kế mô hình bảng led điện tử dùng 01 led ma trận đa sắc
... kiện hiển thị dùng rộng rãi thực tế.Có hai loại ma trận LED 8x8 ma trận LED đơn sắc ma trận LED đa sắc Một ma trận LED 8x8 đơn sắc bao gồm 64 LED bố trí thành hàng x cột, anốt cửa LED hàng nối ... ứng với LED Trường ĐHCN Hà Nội 11 Điện Tử – K9 Đồ Án Môn Vi Điều khiển Một ma trận LED 8x8 đa sắc bao gồm 64 điểm sáng bố trí thành hàng x cột điểm sáng gồm LED màu xanh lục + LED màu đỏ 1LED màu ... xanh lục + LED màu xanh lơ + LED màu đỏ LED màu xanh lục + LED màu xanh lơ + LED màu đỏ Với loại LED ma trận mà điểm sáng gồm LED màu xanh lục + LED màu đỏ điểm sáng hiển thị màu xanh LED đỏ tắt,...
 • 22
 • 396
 • 0

Thiết kế hình bảng LED điện tử dùng 01 ma trận LED đa sắc ứng dụng vi điều khiển 89s52

Thiết kế mô hình bảng LED điện tử dùng 01 ma trận LED đa sắc ứng dụng vi điều khiển 89s52
... Văn Đen 33 Thiết kế hình bảng LED điện tử dùng 01 ma trận LED đa sắc } 2.7 Hình ảnh mạch thực tế Nguyễn Văn Đen 34 Thiết kế hình bảng LED điện tử dùng 01 ma trận LED đa sắc Phần Kết Luận ... Nguyễn Văn Đen 16 Thiết kế hình bảng LED điện tử dùng 01 ma trận LED đa sắc 2.4 Sơ đồ nguyên lý Nguyễn Văn Đen 17 Thiết kế hình bảng LED điện tử dùng 01 ma trận LED đa sắc * Nguyên lý hoạt ... kế 2.1 Thiết kế hình bảng LED điện tử dùng 01 ma trận 2.2 Sơ đồ khối 2.3 Cách quét LED 2.4 Sơ đồ nguyên lý Nguyễn Văn Đen 36 Thiết kế hình bảng LED điện tử dùng 01 ma trận LED đa sắc 2.5...
 • 37
 • 351
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC VI ĐIỀU KHIỂN: Thiết kế hình bảng led điện tử dùng một ma trận led đa sắc

ĐỒ ÁN MÔN HỌC VI ĐIỀU KHIỂN: Thiết kế mô hình bảng led điện tử dùng một ma trận led đa sắc
... Như vậy, thiết kế với phần tử bên ngoài, ta nên để ý đến đặc tính vào/ra chân cổng Ví dụ dùng để ghép nối với LED đơn LED thanh, ta nên thiết kế chân cổng nuốt dòng từ LED để làm LED sáng (cổng ... sáng (cổng nối với Cathode LED) , không nên thiết kế chân cổng phun dòng cho LED để làm LED sáng (cổng nối với Anode LED) 1.2 Chân /PSEN (Program Store Enable) Là chân điều khiển đọc chương trình ... xảy CPU phải dừng vi c xử lý ngắt timer0 lại, chuyển sang xử lý ngắt cổng nối tiếp, xử lý xong quay lại xử lý tiếp ngắt timer0 PHẦN THIẾT KẾ ỨNG DỤNG MẠCH LED MATRIX ĐA SẮC Sơ đồ mạch nguyên lý...
 • 27
 • 143
 • 0

THIẾT kế HÌNH BẢNG LED điện tử DÙNG 1 MA TRẬN LED đa sắc

THIẾT kế mô HÌNH BẢNG LED điện tử DÙNG 1 MA TRẬN LED đa sắc
... vi điều khiển thực tiễn chúng em định chọn đề tài cho tập lớn môn học : ‘‘ Thiết kế hình bảng led điện tử dùng 01 ma trận led đa sắc ” - Khi đề tài mở rộng có khả ứng dụng thực tiễn lớn Nói ... toàn hình ảnh cần hiển thị - Để thực quét hàng quét cột ma trận LED thiết kế sau:  Một ma trận LED 8x8 đa sắc bao gồm 64 điểm sàng bố trí thành hàng x cột , điểm sáng gồm LED màu xanh lục + LED ... Bính_Nguyễn Hữu Hùng Đồ án môn học Khoa : Điện Tử Ta ma trận Led đơn giản 4x4 sau: Hàng Cột Trạng thái LED định tín hiệu điện áp vào đồng thời chân Ví dụ để LED sáng điện áp 5V phải đưa vào chân...
 • 19
 • 98
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH Thiết kế hình bảng LED điện tử gồm 2 ma trận LED đơn sắc sử dụng cổng song song

ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN MÁY TÍNH Thiết kế mô hình bảng LED điện tử gồm 2 ma trận LED đơn sắc sử dụng cổng song song
... thức môn học, nhóm chúng em xin làm đề tài số 19: Thiết kế hình bảng LED điện tử gồm ma trận LED đơn sắc sử dụng cổng song song” Song là lần đầu tiên nhóm làm đề tài môn ghép ... I Cổng song song 04 II IC 825 5 Giao tiếp song song 06 III Led ma trận đơn sắc 11 PHẦN II: NỘI DUNG THIẾT KẾ 12 I Phần cứng 12 II Lập trình 13 PHẦN III: KẾT LUẬN 21 I Ưu nhược điểm mạch 21 II Tính ... Thanh ghi điều khiển có địa chỉ: 37A Các đường dẫn tín hiệu xuất từ máy tính điều khiển máy in gọi đường dẫn điều khiển II IC 825 5 GIAO TIẾP SONG SONG Trong hệ thống Vi xử lý hay máy vi tính giao...
 • 22
 • 229
 • 1

ĐIỀU KHIỂN LED 7 THANH sử DỤNG CỔNG nối TIẾP

ĐIỀU KHIỂN LED 7 THANH sử DỤNG CỔNG nối TIẾP
... { case 0: LED2 =LED3 =LED4 =0; P2=M[donvi]; LED1 =1; break; case 1: LED1 =LED3 =LED4 =0; P2=M[chuc]; LED2 =1; break; case 2: LED2 =LED1 =LED4 =0; P2=M[tram]; LED3 =1; break; case 3: LED2 =LED3 =LED1 =0; P2=M[nghin]; ... truyền liệu thông dụng cổng nối tiếp là: 1200 bps, 4800 bps, 9600 bps 19200 bps 2.Một số thuộc tính Mscomm VB: MSComm điều khiển ActiveX dùng truyền thông nối tiếp Các tính chất điều khiển dùng để ... dụng kép, môi x đường hoạt động đường I/O đường điều khiển thành phần bus điều khiển bus liệu a Port ( P0.0- P0 .7) Port gồm chân, chức xuất nhập, Port bus đa hợp liệu địa chỉ(AD0-AD7), chức sử...
 • 18
 • 577
 • 2

THIẾT KẾ ĐỒNG HỒ ĐIÊN TỬ SỬ DỤNG CỔNG NỐI TIẾP HIỂN THỊ BẰNG LED 7 ĐOẠN (ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH ( ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH)

THIẾT KẾ ĐỒNG HỒ ĐIÊN TỬ SỬ DỤNG CỔNG NỐI TIẾP HIỂN THỊ BẰNG LED 7 ĐOẠN (ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH ( ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH)
... ánh sáng… Với loạt ứng dụng thú vị trên, chúng em xin giới thiệu ứng dụng nhỏ dùng vi điều khiển 8051 (cụ thể vi điều khiển AT89S52) để thiết kế đồng hồ điện tử hiển thị led đo n điều khiển máy ... (Vcc) chân 20 (GND) II,CẤU TRÚC IC MAX 232 Bộ vi điều khiển AT89s52 có khả giao tiếp với thiết bị qua cổng nối tiếp Vấn đề trở ngại giao tiếp với máy tính mức logic vi điều khiển cổng COM khác ... Mạch hiển thị rõ ràng giá trị led đo n - Thiết kế mạch nhỏ gọn dễ sử dụng 2,NHƯỢC ĐIỂM : - Mạch hiển thi giá trị lúc nên muốn xem giá trị lại ta phải điều khiển 3,ỨNG DỤNG : - Mạch thiết kế đơn...
 • 20
 • 521
 • 0

ĐỀ TÀI:THIẾT KẾ ĐỒNG HỒ ĐIÊN TỬ SỬ DỤNG CỔNG NỐI TIẾP HIỂN THỊ BẰNG LED 7 ĐOẠN

ĐỀ TÀI:THIẾT KẾ ĐỒNG HỒ ĐIÊN TỬ SỬ DỤNG CỔNG NỐI TIẾP HIỂN THỊ BẰNG LED 7 ĐOẠN
... www.doko.vn/luan-van/thiet-ke-dong-ho-dien-tu-su-dung-cong-noi-tiep-hien-thi-bang -led- 7- doan-242168 21/22 13/01/2014 Thiết kế đồng hồ điện tử sử dụng cổng nối tiếp hiển thị led đoạn Đăng nhập Tag: hiển thị, nối tiếp, đồng hồ, nhớ liệu, cổng nối tiếp, mạch hiển thị, cổng nối ... điện tử sử dụng cổng nối tiếp hiển thị led đoạn www.doko.vn/luan-van/thiet-ke-dong-ho-dien-tu-su-dung-cong-noi-tiep-hien-thi-bang -led- 7- doan-242168 17/ 22 13/01/2014 Thiết kế đồng hồ điện tử sử dụng ... thị led đoạn www.doko.vn/luan-van/thiet-ke-dong-ho-dien-tu-su-dung-cong-noi-tiep-hien-thi-bang -led- 7- doan-242168 13/22 13/01/2014 Thiết kế đồng hồ điện tử sử dụng cổng nối tiếp hiển thị led đoạn...
 • 22
 • 474
 • 0

Thiết kế hình bảng dữ liệu VHDL

Thiết kế mô hình bảng dữ liệu VHDL
... ta thiết kế bao gồm hệ tả chi tiết - Thứ năm khả trao đổi kết quả: Vì VHDL tiêu chuẩn chấp nhận, nên hình VHDL chạy tả đáp ứng tiêu chuẩn VHDL Các kết tả hệ thống trao đổi nhà thiết ... tra mức thiết kế, ta hình Tất nhiên, kiểm tra tầng vật lý, sau thay đổi tai hại Hình kết đoạn chương trình viết cho mạch cộng đầy đủ hình 1.3 Hình 1.4.b: Kết cộng thiết kế theo hình 1.3 ... cách tả kiến trúc phần tử ( hệ thống) hình hoạt động (Behaviour) hay tả theo hình cấu trúc (Structure) Tuy nhiên hệ thống bao gồm tả theo hình hoạt động tả theo hình cấu...
 • 141
 • 262
 • 0

Đề tài thiết kế hình bãi đậu xe tự động

Đề tài thiết kế mô hình bãi đậu xe tự động
... 4.1 Yêu cầu công nghệ bãi đậu xe thiết kế 55 4.2 Cấu tạo nguyên lý hoạt động bãi đậu xe thiết kế 55 4.3 Giao diện bãi giữ xe đề tài thiết kế .56 CHƯƠNG : CHƯƠNG ... động điện chiều 53 3.7 Bộ nguồn 53 3.8 hình bãi đậu xe thực tế 54 CHƯƠNG : THIẾT KẾ CẤU HÌNH MẠNG CHO BÃI ĐẬU XE TỰ ĐỘNG 4.1 Yêu cầu công nghệ bãi ... biệt xe tư nhân tăng từ 12% năm 2003 lên 20%năm 2004 Như nhu c ầu để có bãi đỗ xe nhu cầu cấp thiết 1.2 Giới thiệu vài nét bãi đậu xe tự động chuẩn Hình 1.2.1: Phòng điều khiển trung bãi đậu xe...
 • 20
 • 1,657
 • 1

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Đề tài: "Thiết kế hình bãi đậu xe tự động" - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ pptx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Đề tài:
... 3.8 hình bãi đậu xe thực tế 54 CHƯƠNG : THIẾT KẾ CẤU HÌNH MẠNG CHO BÃI ĐẬU XE TỰ ĐỘNG 4.1 Yêu cầu công nghệ bãi đậu xe thiết kế 55 4.2 Cấu tạo nguyên lý hoạt động bãi đậu xe ... bãi xe cao trống chổ xe thấp vào sẻ ưu tiên mở cửa cho vào bãi xe cao 4.3.b Giao diện bãi đỗ xe đề tài SVTH:ĐỖ VĂN MẪN  Trang- Đồ án tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Anh Duy Hình 4.4: Giao diện bãi ... AIW, Const, *VD, *AC CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHO BÃI ĐẬU XE TỰĐỘNG 4.1 Yêu cầu công nghệ bãi đậu xe thiết kế: SVTH:ĐỖ VĂN MẪN  Trang- Đồ án tốt nghiệp • • • • • GVHD: TS Nguyễn...
 • 60
 • 1,753
 • 12

Luận văn Tìm hiểu, nghiên cứu, sử dụng PLC CPM1A để thiết kế hình bãi đỗ xe tự động pdf

Luận văn Tìm hiểu, nghiên cứu, sử dụng PLC CPM1A để thiết kế mô hình bãi đỗ xe tự động pdf
... ứng dụng phạm vi rộng, độ tin cậy cao Có nhiều hãng sản xuất điều khiển lập trình với nhiều loại khả ứng dụng khác Trong đồ án em sâu vào tìm hiểu, nghiên cứu, sử dụng PLC CPM1A để thiết kế hình ... chỗ đỗ xe trở lực ngăn cản họ sở hữu ôtô riêng Hệ thống đỗ xe tự động hay gọi hệ thống đỗ xe thông minh: công nghệ điều khiển tự động, sử dụng chủ yếu pallet thang nâng, cho phép đỗ nhiều xe ô ... hình bãi đỗ xe tự động Nội dung đồ án gồm phần sau: Chương I: Giới thiệu chung bãi đỗ xe Chương II: Giới thiệu chung PLC phần mềm lập trình Syswin Chương III: Ứng dụng PLC CPM 1A xây dựng hình...
 • 63
 • 736
 • 0

Thiết kế hình robot hai bậc tự do

Thiết kế mô hình robot hai bậc tự do
... Thiết kế hình robot hai bậc tự THIẾT KẾ MÔ HÌNH ROBOT HAI BẬC TỰ DO SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT BẰNG SIMULINK Giới thiệu: Với mục đích thiết kế điều khiển, cần thiết phải có hình ... Hoàng Trang Thiết kế hình robot hai bậc tự SVTH: Nguyễn Mạnh Hoàng Trang Thiết kế hình robot hai bậc tự Khối tính toán robot Kết luận: - Bằng việc hình hóa hệ thống simulink ta hệ thống ... Trang Thiết kế hình robot hai bậc tự Hàm Lagrange : L = K1 + K2 – P1 – P2 L= [ m1 ]+[ )cos + –[mg )] • = • • = • = • • = ( = Tính Momen: Đặt: SVTH: Nguyễn Mạnh Hoàng Trang Thiết kế hình robot...
 • 10
 • 577
 • 1

thiết kế hình khối led 3d

thiết kế mô hình khối led 3d
... thiệu khối led 3D cube 5x5x5 Led 3D cube 5x5x5 khối led đơn sắc bao gồm 125 led đơn liên kết với bố trí thành ma trận chiều bao gồm lớp, lớp gồm 25 led đơn ma trận 5x5, hiểu đơn giản giống khối led ... lập trình để điều khiển Với đề tài : Thiết kế khối led 3D cube dạng 5x5x5 chúng em muốn viết lên số ứng dụng IC đồng thời thể kiến thức học Có thể trình thiết kế ứng dụng có nhiều vấn đề chưa mong ... có lớp LED cấp nguồn, tương ứng với mã led cột cho led sáng tương ứng Vi điều khiên 89S52 làm nhiệm vụ chuyển đổi liệu cho khối led từ song song sang nối tiếp ghi vào 74HC595 cấp mã cho led sáng...
 • 20
 • 336
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế mô hình băng tảiđề tài 14 thiết kế bộ điều khiển động cơ điện một chiều sử dụng cổng nối tiếpthiết kê mô hình voltmet điện tử hiển thị bằng màn hình máy tínhthiết kê mô hình voltmet điện tử hiển thị bằng màn hình tinh thể lỏng lcdthiết kê mô hình ampemet điện tử hiển thị bằng màn hình tinh thể lỏng lcdthiết kê mô hình ampemet điện tử hiển thị bằng màn hìnhlcdthiết kế mô hình 3d bằng autocadthiết kê mô hình đèn giao thông cho ngã tưthiết kế mô hình 3d bằng autocad đỗ đức trungkhóa luận tốt nghiệp thiết kế mô hình động trong dạy học môn tự nhiên và xã hội ở tiểu họctự thiết kế mô hình giấyđề tài nghiên cứu về vi điều khiển 8051 thiết kế mô hình đồng hồ thời gian thực hiển thị trên led 7 thanh docxthiết kế mô hình động trong dạy học môn tự nhiên và xã hội ở tiểu họcthiết kế mô hình cửa đóng mở tự động cho gara ô tô với kỹ thuật plcphần ii mô hình thanh toán điện tử bằng thẻ atm của ngân hàng công thươngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn