Ngữ văn 10 đề, đáp án trại hè hùng vương lần thứ XII năm 2016 trường chuyên HOÀNG văn THỤ

ĐỀ THI và đáp án TRẠI HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN CHU văn AN LẠNG sơn

ĐỀ THI và đáp án TRẠI hè HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN CHU văn AN LẠNG sơn
... sánh phân tử MHC-I MHC-II trình diện kháng nguyên? Hết TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN LẠNG SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI OLIMPIC TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG NĂM 2016 Môn: Sinh học - LỚP 10 ... bào có từ đến vài chục plasmid thành phần không bắt buộc tế bào nhân sơ - Chức năng: + Mang gen thi ́t yếu giúp vi khuẩn kháng lại yếu tố bất lợi môi trường kháng chất kháng sinh giúp vi khuẩn ... 9: Sinh trưởng vi sinh vật ( 2,0 điểm) Dùng vi xạ khuẩn, khuẩn tả, vi khuẩn lactic, vi khuẩn sinh metan cấy chích sâu vào ống nghiệm chứa môi trường thạch đứng thấy tượng ? Giải thích ? Câu 10: ...
 • 9
 • 383
 • 8

TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TRẠI HÙNG VƯƠNG LẦN XII NĂM 2016 MÔN HÓA HỌC 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN

TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN XII NĂM 2016 MÔN HÓA HỌC 10 CÁC TRƯỜNG CHUYÊN
... a1 CH3PO4 = (102 ,03 - 0, 010 10-2 10- 2,15 + 102 ,03 ) 10- 2 + 102 ,03 10- 2,15 = 9,61 .10- 3(M) [H PO - ] Ta cú: = H PO = 100 CH3PO4 trongú ; 10- 2,15 [H PO - ] = 9,64 .10- 3 -2,15 10 + 10- 2,03 H SO ... th XII nm 2016 mụn húa 10 trng THPT chuyờn H LONG thi, ỏp ỏn ( xut) Tri hố Hựng Vng ln th XII nm 2016 mụn húa 10 trng THPT chuyờn TUYấN QUANG thi, ỏp ỏn ( xut) Tri hố Hựng Vng ln th XII nm 2016 ... húa 10 trng THPT chuyờn H GIANG thi, ỏp ỏn ( xut) Tri hố Hựng Vng ln th XII nm 2016 mụn húa 10 trng THPT chuyờn VNG CAO VIT BC thi, ỏp ỏn ( xut) Tri hố Hựng Vng ln th XII nm 2016 mụn húa 10...
 • 228
 • 496
 • 0

ĐỀ THI và đáp án TRẠI HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN lê QUÝ đôn điện BIÊN

ĐỀ THI và đáp án TRẠI hè HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN lê QUÝ đôn điện BIÊN
... Hết TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ GIỚI THI U TỈNH ĐIỆN BIÊN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HSG TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XII MÔN SINH HỌC - KHỐI 10 Năm học 2016 Thời gian làm bài: ... khuẩn sinh metan cấy chích sâu vào ống nghiệm chứa môi trường thạch đứng bán lỏng thấy tượng gì? Vì sao? ý Nội dung cần đạt Điểm - Môi trường A môi trường tối thi u, có chất khoáng, vi sinh vật ... lactic, vi khuẩn sinh metan cấy chích sâu vào ống nghiệm chứa môi trường thạch đứng bán lỏng thấy tượng gì? Vì sao? Câu 10 (2,0 điểm) a) Thế kháng nguyên? Kháng thể? Cơ chế tác dụng kháng thể? b)...
 • 13
 • 389
 • 5

ĐỀ THI và đáp án TRẠI HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN CAO BẰNG

ĐỀ THI và đáp án TRẠI hè HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN CAO BẰNG
... chất thải có tính axít kiềm, mà chúng sinh trưởng bình thường môi trường đó? b Khi sinh trưởng môi trường nghèo dinh dưỡng, tế bào chất vi khuẩn rút nước từ bên vào bên tế bào làm tế bào căng phồng ... b Một thỏ sinh Biết hiệu suất thụ tinh trứng 50%, tinh trùng 6,25% Tính số tế bào sinh tinh số tế bào sinh trứng tham gia vào trình trên? Câu 8: (2,0 điểm) a Nếu đầu năm người tiêm phòng ... Vì sao? Câu 10: (2,0 điểm) a Yếu tố định chiều hướng chuyển hoá vật chất tế bào vi sinh vật? Vi sinh vật quang tự dưỡng khác vi sinh vật hoá dị dưỡng điểm nào? b Vì virút phải kí sinh nội bào...
 • 6
 • 280
 • 3

ĐỀ THI và đáp án TRẠI HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN hà GIANG

ĐỀ THI và đáp án TRẠI hè HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN hà GIANG
... HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XII TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ GIANG HƯỜNG DẪN CHẤM ĐỀ THI ĐỀ XUẤT - MÔN SINH HỌC KHỐI 10 Câu (2 điểm) a Ở bề mặt số loài khoai nước, chuối, su hào có phủ lớp chất hữu Lớp chất hữu ... nghiệm để vào tủ ấm 30 0C phút, làm tiêu sống quan sát thấy gì? Giải thích Người phản biện Nguyễn Văn Nam SĐT 0913290882 Người đề Nguyễn Thị Hiền SĐT 0979088173 TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XII TRƯỜNG ... + Tốc độ sinh trưởng VSV tăng nồng độ nhân tố sinh trưởng tăng 0,25  Khi đưa VSV khuyết dưỡng nhân tố sinh trưởng vào thực phẩm, hàm lượng chất lớn VSV phát triển mạnh  người ta dựa vào số lượng...
 • 10
 • 435
 • 7

ĐỀ THI và đáp án TRẠI HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN hạ LONG QUẢNG NINH

ĐỀ THI và đáp án TRẠI hè HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN hạ LONG QUẢNG NINH
... bệnh nhân uống thuốc kháng sinh? .HẾT Người đề Tăng Thị Ngọc Mai Giáo viên tổ Sinh học Trường THPT chuyên Hạ Long – SĐT: 0985968891 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: SINH HỌC LỚP: 10 Lưu ý: Các cách giải ... pêtri (2) chứa môi trường thi u đồng thời chất triptôphan alanin Cho biết đĩa pêtri có khuẩn lạc mọc? Tại sao? Câu (2 điểm) Sinh trưởng sinh sản vi sinh vật Trình bày hình thức sinh sản vô tính ... chất hạt, sau hoàn thi n thể 0,25 gôngi gia nhập vào màng sinh chất Ví dụ tế bào thành ống thận tác động hoocmôn ADH 0,25 - Khi nhiệt độ bên giảm xuống gần tới điểm đóng băng nước, màng sinh...
 • 11
 • 353
 • 4

ĐỀ THI và đáp án TRẠI HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN LAI CHÂU

ĐỀ THI và đáp án TRẠI hè HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN LAI CHÂU
... -Hết - TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XII TRƯỜNG THPT CHUYÊN TỈNH LÀO CAI ĐỀ THI ĐỀ XUẤT HDC ĐỀ THI MÔN SINH HỌC LỚP 10 Thời gian làm 180 phút (Đề có 02 trang, gồm 10 câu) Câu (2,0 điểm) ... hóa học tế bào: Khi nghiên cứu thành phần hóa học tế bào mô giậu, nhà khoa học thấy có nhiều hợp chất hóa học hữu vô khác Hãy cho biết hợp chất hóa học có hàm lượng lớn nhất, hợp chất hóa học ... Thành phần hóa học tế bào mô dậu + Trong tế bào mô dậu, hợp chất hóa học có hàm lượng lớn nước + Vai trò nước: - Là thành phần chất sống - Là dung môi hòa tan chất - Môi trường phản ứng sinh hóa tế...
 • 10
 • 934
 • 17

ĐỀ THI và đáp án TRẠI HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN lê HỒNG PHONG NAM ĐỊNH

ĐỀ THI và đáp án TRẠI hè HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN lê HỒNG PHONG NAM ĐỊNH
... cố định CO2? Hãy nêu điểm khác chế Câu (2 điểm) Vi sinh vật (sinh trưởng sinh sản) Trình bày hình thức sinh sản vô tính nấm men Trong ống nghiệm chứa đầy đủ chất dinh dưỡng cần thi t cho sinh ... ta xác định có nguồn cung cấp cacbon glucozo sorbitol Em vẽ đồ thị sinh trưởng vi khuẩn cấy vào ống nghiệm thích Giải thích Biết môi trường nuôi cấy không liên tục Câu 10 (2 điểm) Vi sinh vật ... 9.2 (Học sinh viết loại giao tử khác cho điểm tối đa) Khi giảm phân phát sinh giao tử đực cho tối đa 28 loại giao tử (không có trao đổi chéo đột biến) => n = Hợp tử nguyên phân liên tiếp lần tạo...
 • 6
 • 424
 • 10

ĐỀ THI và đáp án TRẠI HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN lê QUÝ đôn

ĐỀ THI và đáp án TRẠI hè HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN lê QUÝ đôn
... dịch không đặc hiệu với miễn dịch đặc hiệu ? .HẾT Người đề Nguyễn Thị Huyền ( ĐT: 01698838822) HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: SINH HỌC - LỚP 10 Lưu ý: Các cách giải khác hướng dẫn chấm, cho điểm tối đa ... Trong pha sáng, lần thực PSI PSII sử dụng H 2O tạo ATP với NADPH để hình thành phân tử Glucôzơ, theo phương trình Quang hợp, phải sử dụng 12 H2O Như vậy, 12 H2O tham gia vào pha sáng tạo 18 ATP ... định chất đáp ứng + Sự điều phối đáp ứng trình truyền tin: việc phân nhánh đường truyền Câu tin sau “thông tin chéo” (tương tác) đường có vai trò quan trọng hoạt động điều hòa điều phối đáp ứng...
 • 7
 • 353
 • 6

ĐỀ THI và đáp án TRẠI HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN PHÚ THỌ

ĐỀ THI và đáp án TRẠI hè HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN PHÚ THỌ
... *Thí sinh không sử dụng tài liệu *Cán coi thi không giải thích thêm Người đề : Vũ Thị Hạnh SĐT : 0904.671.886 SỞ GD&ĐT PHÚ THO KÌ THI OLYMPIC HÙNG VƯƠNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HOC 2016 ... 2016 - 2017 MÔN THI: SINH HOC HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ NGHỊ KHỐI 10 (Thời gian: 180’ không kể thời gian giao đề) ( Hướng dẫn chấm gồm 10 câu in 10 trang) Câu (2.0 điểm) – Thành phần hóa học tế bào ... cromatit xác định vào kì lần phân bào thứ 10 4096 Câu ( 2.0 điểm) - Vi sinh vật a) Căn vào đâu mà người ta lại cho Archaea ranh giới vi khuẩn sinh vật nhân thực? b) Nuôi trực khuẩn uốn ván (Clotridium...
 • 12
 • 301
 • 1

ĐỀ THI và đáp án TRẠI HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN THÁI NGUYÊN

ĐỀ THI và đáp án TRẠI hè HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN THÁI NGUYÊN
... Điện thoại 0974.351.888 TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XII TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH- LỚP 10 (Hướng dẫn có 05 trang, gồm 10 câu) Lưu ý: Các cách giải ... triển môi trường nuôi cấy tối thi u (hay vi sinh vật không thi t cần nhân tố sinh trưởng) - Vi sinh vật khuyết dưỡng vi sinh vật sống môi trường tối thi u thi u nhân tố sinh trưởng mà chúng tự tổng ... tính kháng nguyên ( khối lượng không đủ lớn, cấu tạo phức tạp,…) → không tạo phản ứng miễn dịch → không bị đào thải 1,0 10 a - Vi sinh vật nguyên dưỡng vi sinh vật sinh trưởng, phát triển môi trường...
 • 8
 • 528
 • 3

ĐỀ THI và đáp án TRẠI HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN TUYÊN QUANG

ĐỀ THI và đáp án TRẠI hè HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN TUYÊN QUANG
... sót => sinh trưởng thêm 10 a So sánh interferon kháng thể: - Giống nhau: + Đều có chất prôtêin, tế bào vật chủ tổng hợp + Đều có tác dụng chống lại tác nhân gây bệnh - Khác Interferon Kháng thể ... cần thi t cho sinh trưởng vi khuẩn, người ta xác định có nguồn cung cấp cacbon glucozo sorbitol Hãy vẽ đồ thị sinh trưởng vi khuẩn cấy vào ống nghiệm thích Giải thích? Câu 10 (2,0 điểm) a) So sánh ... nhiễm vào tế bào niêm mạc đường hô hấp trên; virut dại nhiễm vào tế bào thần kinh, vân, tuyến nước bọt; virut viêm gan B thường nhiễm vào tế bào gan c - Virut kí sinh thực vật khả tự nhiễm vào...
 • 6
 • 425
 • 3

ĐỀ THI và đáp án TRẠI HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN VĨNH PHÚC

ĐỀ THI và đáp án TRẠI hè HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN VĨNH PHÚC
... chất kháng sinh vào TB -ĐB làm thay đổi protein đích nội bào không đặc hiệu với chất kháng sinh làm giảm hiệu ức chế -Protein enzyme phá hủy đặc hiệu cản trở hiệu tác động chất kháng sinh a.Virus ... chia kháng thể thành lớp khác (IgA,M,E,D,G) lại nói thể có hàng vạn hàng triệu kháng thể khác nhau, có kháng nguyên lại sinh kháng thể tương ứng Nói có mâu thuẫn? Giải thích HẾT Người đề (Tạ ... dịch thể nhiệt độ môi trường bình thường thời gian tới vài tháng…………… b Các cách để vi sinh vật gây bệnh vượt qua hàng rào miễn dịch: 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 10 - Cách vượt qua...
 • 7
 • 496
 • 2

ĐỀ THI và đáp án TRẠI HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN yên bái

ĐỀ THI và đáp án TRẠI hè HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN yên bái
... môi trường nước xung quanh chúng thực trình quang hợp.Người ta làm thí nghiệm chiếu ánh sáng đỏ sau đo pH môi trường Ống nghiệm 1: thả rong đuôi chó vào ống nghiệm Ống nghiệm 2: thả rong vào ... điểm) Huyết (0.5 điểm) -Là kháng nguyên làm suy yếu làm giảm hoạt tính, đưa vào thể động vật người kích thích thể sản xuất kháng thể đặc hiệu để chống lại kháng nguyên gây bệnh (vị khuẩn, vi rút ... người ta điều trị cách truyền kháng huyết sau tiêm vacxin phòng dại Hãy phân biệt vacxin kháng huyết giải thích người ta lại làm vậy? HẾT HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: SINH, LỚP :10 Lưu ý: Các cách giải khác...
 • 6
 • 1,263
 • 2

ĐỀ THI và đáp án TRẠI HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN sơn LA

ĐỀ THI và đáp án TRẠI hè HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN sơn LA
... vi khuẩn Acetobacter trình “lên men” dấm? HẾT TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XI TRƯỜNG THPT CHUYÊN SƠN LA TỈNH SƠN LA ĐỀ THI MÔN SINH HỌC LỚP 10 ĐÁP ÁN Câ u Nội dung a - Có nguồn gốc thể thực vật: ... có 16 TB sinh dục sơ khai, nguyên phân lần * Có TB sinh trứng => có trường hợp: - Có TB sinh dục sơ khai ban đầu → tế bào NP lần - Có tế bào sinh dục sơ khai → tế bào NP lần - Số lần nguyên ... khai, nguyên phân lần - 32 = 24 => có TB sinh dục sơ khai, nguyên phân lần - 32 = 23 => có TB sinh dục sơ khai, nguyên phân lần - 32 = 22 => có TB sinh dục sơ khai, nguyên phân lần - 32 = 16 21...
 • 10
 • 303
 • 1

Xem thêm