tài chính tiền tệ 2

ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2.doc

ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2.doc
... động vào cung cầu quỹ cho vay nào? ĐỀ 11 Đề thi môn Tiền tệ Ngân Hàng 2008-2009 Câu 1: Hãy nghiệp vụ tài sản nợ ngân hàng thương mại Nếu muốn tăng quy mô nghiệp vụ tài sản nợ ngân hàng thương mại ... năm thứ trái phiếu ĐỀ 1/ Phân tích mức cung tiền tệ theo phép đo M2 Ngân hàng trung ương bán 200 tỷ (đơn vị tiền tệ) tín phiếu kho bạc thị trường mở tác động đến mức cung tiền tệ nào? Các biện ... 20%.Tỷ lệ cho vay tiền mặt tiền gửi 10% Yêu cầu: - Lập bảng mở rộng tiền gửi NH - Tính hệ số tạo tiền hệ thống NHTM - Dựa vào bảng mở rộng tiền gửi phân tích điều kiện tạo tiền tối đa NHTM -...
 • 8
 • 8,361
 • 116

tài chính tiền tệ 2

tài chính tiền tệ 2
... động nguồn tài từ người có vốn người cần vốn vay +Làm môi giới mua bán tài sản tài theo uỷ quyền khách hàng +Mua bán tài sản tài để kiếm lời cho công ty +Tham gia vào hđ đầu tư tài sản tài cho nhà ... nước ngòai lĩnh vực tiền tệ tín dụng, NH: ký kết hiệp định tiền tệ tín dụng, Nh với nc Đại diện cho NN tổ chức tchính quôc tế mà nc thành viên Công cụ để thực thi sách tiền tệ: a) Nghiệm vụ thị ... CHƯƠNG IV: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH KHÁI NIỆM - Kn1:Thị trường tài nơi mà ng cung ng cầu vốn thông qua phưong thức thị trg thực hvi giao lưu, trao đổi vốn tiền tệ, M B công cụ tài chính, tổng hòa phương...
 • 5
 • 312
 • 2

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ 2

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ 2
... 1 Bộ đề thi hết môn thuyết Tài Tiền tệ Bộ đề thi hết môn thuyết Tài Tiền tệ Phần I: Câu hỏi lựa chọn Chương 2: Tài doanh nghiệp ... ngoại tệ Đồng Việt Nam áp dụng nước ta kể từ: a) tháng 7 /20 01 tháng 6 /20 02 b) tháng 7 /20 02 tháng 7 /20 03 c) tháng 7 /20 01 tháng 7 /20 02 d) tháng 7 /20 02 tháng 7 /20 03 TL: a) 139 Cơ quan quản hoạt ... lưu thông tiền tệ điều kiện kinh tế thị trường Đáp án: 1- Vai trò lưu thông tiền tệ yêu cầu phải quản lưu thông tiền tệ: • Khái niệm lưu thông tiền tệ: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh...
 • 68
 • 812
 • 0

trắc nghiệm tài chính tiền tệ 2 (có đáp án)

trắc nghiệm tài chính tiền tệ 2 (có đáp án)
... Bath 20 .VN áp dụng đơn vị vị tiền là: a Bản vị vàng b Bản vị vàng bạc c Bản vị hàng hóa d Cả ba sai 21 .Cung tiền tệ (tiền phát hành bút tệ) ngân hàng định a NHTW b NHTM c THTW NHTM d Kho bạc 22 .“Đồng ... trường tài chính: A Nhà nước đạo B Quy luật bỏ phiếu theo số đông C Công khai:thông tin tài kết kinh doanh D Phân phối E Tất Các giấy tờ sau giấy tờ lưu hành thò trường tiền tệ Trang :2/ 10 12/ 2 /20 13 ... trường Tài không : A Thò trường tiền tệ B Thò trường vàng, ngoại tệ Trang:3/10 12/ 2 /20 13 C thò trường vốn D A C 16.Trong đơn vị sau đây, đơn vị khơng thuộc định chế tài chánh phi ngân hàng: a Cty tài...
 • 10
 • 1,764
 • 0

Tài liệu Đề thi Trắc nghiệm tài chính tiền tệ 2.2 docx

Tài liệu Đề thi Trắc nghiệm tài chính tiền tệ 2.2 docx
... Đề thi trắc nghiệm môn tài tiền tệ 2.2 Tỷ lệ dự trữ mức Câu Trong thuật ngữ sau đây, thuật ngữ phù hợp với khái niệm tiền tệ nhà kinh tế Tiền học phí Tiền gửi toán Sec Câu ... Thương Mại Đề thi trắc nghiệm môn tài tiền tệ 2.2 Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư Chỉ số tăng GDP Câu 30 Trong thuật ngữ sau đây, thuật ngữ phù hợp với khái niệm tiền tệ nhà kinh tế Tiền học phí Tiền ... giá tối thi u nhà nước Giá thị trường Trường Đh Thương Mại Đề thi trắc nghiệm môn tài tiền tệ 2.2 Giá hợp đồng Cả Câu 40 Tín dụng thuộc loại Quan hệ tài hoàn trả có điều kiện Quan hệ tài có hoàn...
 • 10
 • 391
 • 7

ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2 (ĐH 23KT05) pdf

ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2 (ĐH 23KT05) pdf
... gia tăng tiền tệ theo phép đo cung tiền hẹp (M1) phép đo cung tiền rộng (M2) Hệ số gia tăng tiền tệ theo M1 M2 thay đổi dân chúng có khuynh hướng chuyển từ tiền gửi không kỳ hạn sang tiền gửi ... chiết khấu đến mục tiêu hoạt động mục tiêu trung gian sách tiền tệ Liên hệ thực tiễn với lãi suất tái chiết khấu VNam vận dụng kinh tế 20 08 (3.5đ) Chứng minh NHTW ngân hàng ngân hàng Tại nói NHTW...
 • 2
 • 655
 • 6

Nhập môn Tài chínhTiền tệ 2.1 pdf

Nhập môn Tài chính – Tiền tệ 2.1 pdf
... toán tỉ lệ tiền mặt tiền gửi (dự trữ NH) để đ/ứng nhu cầu KH có tỉ lệ tiền mặt tiền gửi an toàn tối thiểu Tạo môi trường cho việc thực sách tiền tệ NHTW Việt Nam Do vậy, với lượng tiền sở định: ... trữ tiền mặt bổ sung  số nhân tiền tệ giảm  làm giảm lượng cung tiền lưu thông  L/suất chiết khấu =< l/suất thị trường  NHTM giảm tỉ lệ dự trữ tiền mặt xuống mức tối thiểu  số nhân tiền tệ ... việc thực sách tiền tệ NHTW Việt Nam”  Chính sách tiền Nhà nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng ktế, kiểm soát lạm phát, giảm tỉ lệ thất nghiệp cân cán cân thương mại Việc thực sách tiền tệ NHTW thể...
 • 37
 • 823
 • 0

Bộ đề thi trắc nghiệm Lý thuyết Tài chính Tiền tệ-2 potx

Bộ đề thi trắc nghiệm Lý thuyết Tài chính Tiền tệ-2 potx
... việc nghiên cứu quản tài sản dài hạn tài sản ngắn hạn doanh nghiệp nhằm: a Tìm biện pháp quản lý, sử dụng để thực khấu hao tài sản cố định nhanh chóng b Tìm biện pháp để quản tăng nhanh vòng ... tăng Tiền sở bao gồm: a tiền mặt lưu thông khoản vay chiết khấu NHTW b dự trữ ngân hàng chứng khoán phủ c tiền mặt lưu thông chứng khoán phủ d tiền mặt lưu thông giấy bạc NHTW phát hành e tiền ... đầu tư với giá trị tài sản ròng chúng a mở b đóng c loại quỹ Khi gửi chủ tài khoản, muốn, hưởng dịch vụ toán ngân hàng cung cấp a tiền gửi không kỳ hạn b tiền gửi tiết kiệm c tiền gửi có kỳ hạn...
 • 6
 • 1,700
 • 51

Trắc nghiệm nhập môn tài chính tiền tệ 2

Trắc nghiệm nhập môn tài chính tiền tệ 2
... chức tiền tệ giới d) Tất (A, B, C) 65 Các hình thái tiền tệ phát triển theo trình tự: a) Hóa tệ; Tín tệ; Bút tệ b) Tiền tệ phi kim loại; Tiền giấy; Tiền tín dụng; Bút tệ; Tiền điện tử c) Tiền tệ ... trị b) Cơ sở tiền tệ, Đơn vị tiền tệ, Chế độ đúc in tiền, Các công cụ lưu thông tín dụng, Chế độ phát hành, Việc thực thi sách tiền tệ c) Cơ sở tiền tệ, Đơn vị tiền tệ, Chế độ đúc in tiền, Các công ... kim loại; Tiền giấy; Tiền tín dụng; Bút tệ; Thẻ toán d) Tất (A, B, C) 66 Các yếu tố cấu thành chế độ độ lưu thông tiền tệ: a) Cơ sở tiền tệ, Đơn vị tiền tệ, Chế độ tiền đúc lưu thông tiền đúc,...
 • 29
 • 2,343
 • 0

Giáo trình tài chính tiền tệ 2: Thị trường tài chính

Giáo trình tài chính tiền tệ 2: Thị trường tài chính
... vốn • Thị trường tài phân loại thành: thị trường nợ thị trường vốn cổ phần, thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp, thị trường tập trung thị trường phi tập trung, thị trường tiền tệ thị trường ... vay 2.2 Cấu trúc thị trường tài 2.2.1 Thị trường tiền tệ thị trường vốn Căn vào kỳ hạn toán công cụ tài chính, thị trường tài phân loại thành thị trường tiền tệ (money market) thị trường vốn (capital ... thực thị trường tài Việt Nam nào? 2.1.3 26 Vai trò thị trường tài v1.0 Bài 2: Thị trường tài Từ chức mà thị trường tài đảm nhận thấy vai trò quan trọng thị trường tài kinh tế • Thị trường tài...
 • 22
 • 2,214
 • 0

KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NÓ TỚI TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2009 - 2011 (2).docx

KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NÓ TỚI TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2009 - 2011 (2).docx
... HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHOA TÍN DỤNG BÀI TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ ĐỀ TÀI: KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NÓ TỚI TÀI CHÍNH TIỀN TỆ 2009 - 2011 Họ tên Phạm Văn Tiến Nguyễn Đức Huy Đỗ Thùy ... thiện PHẦN 1: NỢ CÔNG VÀ KHỦNG HOẢNG NỢ CÔNG 1.1 Nợ công: 1.1.1 Định nghĩa: Theo luật quản lý nợ công số 29 /2009/ QH12 ngày 17/06 /2009 nợ công bao gồm: Nợ Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh nợ quyền ... cấu nợ công, tỷ trọng loại nợ, cấu lãi suất, thời gian trả nợ cần phân tích kỹ lưỡng đánh giá tính bền vững nợ công 1.2 Khủng hoảng nợ công: 1.2.1 Thế khủng hoảng nợ công? Khủng hoảng nợ công...
 • 45
 • 1,103
 • 9

đề bài tiểu luận tài chính tiền tệ 1 cho sinh viên năm thứ 2 học kinh tế.doc

đề bài tiểu luận tài chính tiền tệ 1 cho sinh viên năm thứ 2 học kinh tế.doc
... GTGT 10 % 44 Ngày 30 /11 , Trích khấu hao tài sản cố định tháng 11 cho toàn doanh nghiệp (Lập Bảng phân bổ khấu hao tháng 11 /N ) 45 Ngày 1/ 12, Phiếu nhập kho số :Nhập kho 12 1 m3 NVL chưa trả tiền cho ... tháng 12 /N ) 58 Ngày 31/ 12, Phiếu chi số :Xuất quỹ TM trả lương tháng 12 cho cán công nhân viên (Tương tự tháng 10 ) 59 Ngày 31/ 12, Uỷ nhiệm chi số :Chuyển TGNH trả tiền điện tháng 12 phận cho Sở ... Ngày 25 / 12 , Giấy báo có số : Ngân hàng báo khoản tiền lãi tiền gửi doanh nghiệp hưởng 98.800.000đ 55 Ngày 29 / 12 , Phiếu chi số Chi tiền mua sách báo định kì cho phận QLDN 500.000đ 56 Ngày 29 / 12 ,...
 • 6
 • 2,192
 • 9

Bài giảng nhập môn tài chính tiền tệ 1.2 Chương 7 Tài chính quốc

Bài giảng nhập môn tài chính tiền tệ 1.2 Chương 7 Tài chính quốc tê
... 1 Những vấn đề chung tài quốc tế 1.1 Cơ sở hình thành quan hệ tài quốc tế 1.2 Khái niệm, đặc điểm tài quốc tế 1.3 Vai trò tài quốc tế Các quan hệ tài quốc tế chủ yếu 2.1 Đầu tư trực ... trợ quốc tế không hoàn lại 2.4 Các quan hệ tài quốc tế khác Một số tổ chức tài quốc tế chủ yếu Những vấn đề chung tài quốc tế 1.1 Cơ sở hình thành quan hệ tài quốc tế 1.2 Khái niệm, đặc điểm tài ... quốc tế Tài quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho quốc gia hoà nhập kinh tế giới Tài quốc tế mở hội cho quốc gia phát triển kinh tế xã hội Tài quốc tế giúp nâng cao hiệu sử dụng nguồn tài 2 Các...
 • 12
 • 687
 • 2

Nhập môn tài chính tiền tệ 1.2 - Bảo hiểm

Nhập môn tài chính tiền tệ 1.2 - Bảo hiểm
... loại bảo hiểm kinh doanh Căn vào đối tượng bảo hiểm + Bảo hiểm tài sản: Là loại hình bảo hiểm có đối tượng bảo hiểm giá trị tài sản + Bảo hiểm người: Đây hình thức bảo hiểm có đối tư ợng bảo hiểm ... hạn nhà bảo hiểm phải trả tiền bồi thường cho người bảo hiểm tai nạn bảo hiểm xảy 5.2.2.5 Bảo hiểm phí: số tiền người tham gia bảo hiểm phải đóng góp cho người bảo hiểm đối tượng bảo hiểm 5.2.2.6 ... tiền bảo hiểm: + Giá trị bảo hiểm: số tiền đánh giá giá trị đối tượng bảo hiểm theo thoả thuận nhà bảo hiểm người tham gia bảo hiểm + Số tiền bảo hiểm: khoản tiền tính cho đối tượng bảo hiểm, mà...
 • 17
 • 644
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Tiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớichương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcGame TheoryZerosum gamesExtensive gamesĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốCâu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sựNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Đời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Rèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài giảng môn CFABài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhKỹ năng thuyết trình và trình bàyBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiBài 39. Bài tiết nước tiểuNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô và thời gian ngâm tẩm poluteylenglycol (PEG) đến một số tính chất cơ học chủ yếu của gỗ keo lá tràm (acacia auriculiformis)tieu luan quan tri logistic