Đánh giá nhận thức về bảo vệ môi trường của người dân trên địa bàn xã bản qua huyện bát xát tỉnh lào cai

NHIỄM VI RÚT VIÊM GAN B Ở CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘ GIA ĐÌNH: NGHIÊN CỨU CỘNG ĐỒNG TẠI MỘT MIỀN NÚI PHÍA BẮC (XÃ BẢN QUA, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI)

NHIỄM VI RÚT VIÊM GAN B Ở CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘ GIA ĐÌNH: NGHIÊN CỨU CỘNG ĐỒNG TẠI MỘT XÃ MIỀN NÚI PHÍA BẮC (XÃ BẢN QUA, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI)
... nhiều tỷ lệ nhiễm < /b> vi < /b> rút < /b> vi< /b> m gan < /b> B cộng đồng Từ khoá: Các dân tộc, cộng đồng miền núi phía B c, thành vi< /b> n hộ gia đình, vi < /b> rút < /b> vi< /b> m gan < /b> B ABSTRACT HBsAg RATE AND RISK FACTOR FOR HBsAg CARRIAGE ... vi < /b> rút < /b> vi< /b> m gan < /b> B KẾT LUẬN Qua nghiên cứu cắt ngang cộng đồng 798 thành vi< /b> n 253 hộ gia đình dân tộc khác chọn ngẫu nhiên từ 980 hộ với 3250 thành vi< /b> n thuộc B n Cầm, huyện B t Xát, tỉnh Lào ... thể thành vi< /b> n hộ gia đình cộng đồng dân tộc vùng núi phía B c (xã B n Cầm, B o Thắng, Lào Cai) (8) Tuy nhiên, tỷ lệ cao so với tỷ lệ 6,6% nghiên cứu năm 2008 tất thành vi< /b> n hộ gia đình miền...
 • 11
 • 123
 • 1

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2013.

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2013.
... luận pháp công tác quản Nhà nước đất đai - Điều kiện tự nhiên - kinh tế - hội Cốc San - Đánh giá công tác quản nhà nước đất đai địa bàn Cốc San theo 13 nội dung quản nhà ... 3.3.1 Đánh giá khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội Cốc San 28 3.3.2 Đánh giá nội dung quản nhà nước đất đai Cốc San 28 3.3.3 Những tồn công tác quản nhà nước đất đai đề ... nhiêm khoa Quản tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em nghiên cứu đề tài: Đánh giá công tác quản nhà nước đất đai Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2013”...
 • 69
 • 284
 • 0

Đánh giá tình hình thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới tại Cốc San huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

Đánh giá tình hình thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới tại xã Cốc San huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai
... hin ỏn nụng thụn mi ang c trin khai ti xó Cc San huyn Bỏt Xỏt tnh Lo Cai II Phm vi nghiờn cu - Phm vi khụng gian: xó Cc San, huyn Bỏt Xỏt, tnh Lo Cai - Phm vi thi gian: + Thi gian nghiờn cu thc ... 0,02 Cha đạt 0,02 Cha đạt Thôn Luồng Láo Mơng cốc giả Các mơng nội đồng Luổng láo Mơng Số 11 0,11 Cha đạt Thôn Luồng Giang 0,3 0,15 0,2 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 p thuỷ lợi toàn Tổng Số đất đất đất ... nhiờn, kinh t - xó hi ca xó Cc San n vic xõy dng nụng thụn mi - ỏnh giỏ tỡnh hỡnh xõy dng ỏn nụng thụn mi ti xó Cc San - ỏnh giỏ kt qu thc hin ỏn nụng thụn mi ti xó Cc San - xut mt s gii phỏp nhm...
 • 64
 • 77
 • 0

Đánh giá thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất của bản vược, huyện bát xát, tỉnh lào cai

Đánh giá thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất của xã bản vược, huyện bát xát, tỉnh lào cai
... Hiện trạng sử dụng đất - Tình hình biến động đất đai 3.2.3 Thực trạng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất địa bàn - Thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất - Hạn Chế chuyển mục đích sử dụng ... dụng đất - Đánh giá ảnh hưởng chuyển mục đích sử dụng đất - Xu hướng chuyển đổi mục đích sử dụng đất 3.2.4 Đánh giá ảnh hưởng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đến hộ nông dân - Thực trạng chuyển ... tích thực tiễn nội dung việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đánh giá mặt mạnh, yếu, ảnh hưởng việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đến đời sống người dân...
 • 61
 • 1,536
 • 6

Một số nhân tố ảnh hưởng đến sự quan tâm tham gia bảo hiểm y tế của người dân trên địa bàn tỉnh khánh hòa pdf

Một số nhân tố ảnh hưởng đến sự quan tâm tham gia bảo hiểm y tế của người dân trên địa bàn tỉnh khánh hòa pdf
... ĐỖ TOÀN THẮNG MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ QUAN TÂM THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Mã số: Quyết định giao đề tài: Quyết định thành ... người dân - Xác định tồn việc tham gia BHYT khả tham gia BHYT người dân Khánh Hòa thời gian qua - Đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố tâm người dân đến quan tâm tham gia BHYT họ tỉnh Khánh Hòa ... hưởng nhân tố tâm người dân quan tâm tham gia BHYT tỉnh Khánh Hòa Để giải mục tiêu chung n y, đề tài hướng đến mục tiêu cụ thể sau: - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến quan tâm tham gia BHYT người...
 • 123
 • 218
 • 2

đánh giá tác động của công tác khuyến nông tới hoạt động sinh kế người dân tại bản xèo – huyện bát xáttỉnh lào cai

đánh giá tác động của công tác khuyến nông tới hoạt động sinh kế người dân tại xã bản xèo – huyện bát xát – tỉnh lào cai
... Bản Xèo huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai - Hoạt động sinh kế người dân Bản Xèo huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Địa điểm: Một số thôn Bản Xèo huyện Bát Xát tỉnh ... hiểu hoạt động sinh kế chủ yếu người dân địa phương  Tìm hiểu hiệu công tác khuyến nông tới hoạt động sinh kế người dân Bản Xèo - huyện Bát Xát - tỉnh Lào Cai  Xác định khó khăn trở ngại hoạt ... giúp người dân có định hướng đắn sản xuất Xuất phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá tác động công tác khuyến nông tới hoạt động sinh kế người dân Bản Xèo huyện Bát Xát tỉnh...
 • 70
 • 591
 • 3

Đề tài: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất giai đoạn 2000 – 2010 tại Quang Kim – huyện Bát Xáttỉnh Lào Cai pptx

Đề tài: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất giai đoạn 2000 – 2010 tại xã Quang Kim – huyện Bát Xát – tỉnh Lào Cai pptx
... đánh giá biến động, tiến hành thực đề tài: Ứng dụng hệ thống thông tin địa đánh giá biến động trạng sử dụng đất giai đoạn 2000 2010 Quang Kim huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai Chương1 TỔNG ... Biến động Biến động Không BĐ Biến động Biến động Biến động Biến động Biến động Biến động Không BĐ Biến động Biến động Biến động Biến động Biến động Không BĐ Biến động Biến động Biến động Biến động ... BĐ Biến động Biến động Biến động Không BĐ Biến động Biến động Biến động Biến động Không BĐ Biến động Biến động Không BĐ Biến động Biến động Biến động Biến động Biến động Biến động Không BĐ Biến...
 • 79
 • 886
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần dầu hạt của cây tía tô trắng thu hái tại mường vi, huyện bát xát, tỉnh lào cai

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần dầu hạt của cây tía tô trắng thu hái tại xã mường vi, huyện bát xát, tỉnh lào cai
... H NI LNG TH KIM CHI NGHIấN CU C IM THC VT V THNH PHN DU HT CA CY TA Tễ TRNG THU HI TI X MNG VI, HUYN BT XT, TNH LO CAI KHểA LUN TT NGHIP DC S Ngi hng dn: ThS Phm H Thanh Tựng Ni thc hin: B mụn ... Tụi gi li tri õn c bit ti anh Vng Vn Sng cựng b dõn tc Giỏy xó Mng Vi, huyn Bỏt Xỏt, tnh Lo Cai ó giỳp tụi nhit tỡnh quỏ trỡnh thu mu Tụi xin gi li cm n ti sinh viờn on Th Phng i hc Dc H Ni ó ... Perilla ocymoides L var crispa Benth, Ocimum crispum Thunb., Perilla frutescens var crispa (Thunb.) Hand.-Mazz, Dentidia nankinensis Lour., Plectranthus nankinensis Spreng., Perilla nankinensis (lour)...
 • 61
 • 777
 • 0

Môi trường thiên nhiên nhật bản và ý thức bảo vệ môi trường của người dân nhật bản

Môi trường thiên nhiên nhật bản và ý thức bảo vệ môi trường của người dân nhật bản
... bảo vệ môi trường của người dân Nhật Bản Ra ngõ mang theo túi rác Ý thức bảo vệ môi trường của người dân Nhật Bản Một nhà máy thiêu hủy rác Nhật Ý thức bảo vệ môi trường của người dân Nhật Bản ... xử lý rác Nhật Ý thức bảo vệ môi trường của người dân Nhật Bản Một ngày thứ tư, ngày thu gom giấy Kyoto Nhật Bản Ý thức bảo vệ môi trường của người dân Nhật Bản Trên sản phẩm tiêu dùng Nhật ... hoạch Môi trường Gia tăng hoạt động giáo dục môi trường hoạt động khác nhằm cải thiện môi trường sống người dân Dạy con từ thuở còn thơ  Ý thức bảo vệ môi trường của người dân Nhật Bản Ý thức bảo vệ môi trường của người dân Nhật Bản...
 • 68
 • 314
 • 0

điều tra đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường nước sông cầu trên địa bàn tỉnh bắc kạn

điều tra đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường nước sông cầu trên địa bàn tỉnh bắc kạn
... x lý nc thi ch yu da vo ngun ti tr quc t Hiện hồ chứa n-ớc hồ điều hoà Hà Nội nói riêng hồ Việt Nam nói chung bị ô nhiễm, tiêu ô nhiễm chủ yếu là: h m lng oxi hòa tan (DO), h m lng nhu cu oxi ... phổ biến làm thu hẹp không diện tích mặt n-ớc hồ, đặc biệt hồ ch-a đ-ợc kè bờ ch-a có đ-ờng hành lang xung quanh hồ Tại nhiều hồ, hoạt động nuôi cá diễn tình trạng n-ớc bị ô nhiễm 1.3.3 Nguyờn nhõn ... cột B) từ 100 đến 200 lần, vào mùa khô v-ợt tới 700 lần Chất l-ợng n-ớc hồ v o mùa khô ô nhiễm mùa m-a mùa khô m-a, l-ợng n-ớc hồ cạn, nhìn chung chất l-ợng n-ớc đ-ợc cải thiện số hồ đ-ợc kè tách...
 • 105
 • 619
 • 0

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
... động quản nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh 3.4.1 Kết đạt quản nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ giai đoạn 2006-2012 Hoạt động quản nhà nước bảo vệ môi trường, môi trường ... trạng quản nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh 3.3.1 Nội dung quản nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh 3.3.1.1 Xây dựng chiến lược, quy hoạch bảo vệ môi trường biển ... dung quản nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ Quảng Ninh Đồng thời đề kiến nghị, xuất số nội dung quản nhà nước bảo vệ môi trường biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, với Bộ Tài nguyên Môi trường...
 • 27
 • 100
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: làm sạch bãi biển và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dânđiều tra đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường nước sông cầu trên địa bàn tỉnh bắc kạnảnh hưởng của các nhân tố đếnmức sẵn lòng chi trả cho dịch vụ nước sạch của người dân trên địa bàn xã khánh anđánh giá nhận thức về bảo vệ môi trường của học sinh phổ thông tại huyện phú bình tỉnh thái nguyênđánh giá nhận thức về kỹ năng nghề nghiệpnhận thức về môi trườngđiều tra nhận thức về môi trườngnâng cao nhận thức về môi trườngý thức bảo vệ môi trường của người nhật bảntìm hiểu về nhận thức thái độ và hành vi của người dân về ô nhiễm môi trường trong việc phân loại thu gom và xử lý rác thải sinh hoạtđánh giá khả thi về môi trườnggiáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dânnhận thức về môi trường và bvmt của đại bộ phận nhân dân còn thấptăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức về môi trườngnhững thách thức về môi trường và tài nguyên trên thế giớiĐề cương bài giảng quản trị tài chínhĐề cương bài giảng quản trị thương mại doanh nghiệp công nghiệpĐề cương bài giảng hệ thống thông tin quản lýĐề cương bài giảng cảm biến và cơ cấu chấp hànhĐề cương bài giảng cấu tạo động cơ (hệ cao đại học)Đề cương bài giảng cấu tạo ô tô (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ đại học chính quy)Đề cương bài giảng phương pháp phần tử hữu hạn trong mô phỏng và tính toán ô tôĐề cương bài giảng hệ thống cơ điện tử trên ô tôĐề cương bài giảng xe chuyên dụng (chuyên ngành cơ điện tử ô tô )Đề cương bài giảng thực tập động cơ chuyên ngành cơ điện tử ô tôĐề cương bài giảng thực tập nâng cao cơ điện tử ô tôBài giảng hệ thống nhúngĐề cương bài giảng điện tử công suất trong công nghiệpĐề cương bài giảng điều hòa không khí ô tô chuyên ngành cơ điện tử ô tô và xe chuyên dụngĐề cương bài giảng trang bị tiện nghi trên ô tôBài giảng lập trình c ứng dụngBài giảng lý thuyết điều khiển tự động 2Bài giảng lý thuyết mạch (phần 2)