giáo án sinh học 6 ki 1 274

giao an sinh hoc 6 ki 1 - chuan

giao an sinh hoc 6 ki 1 - chuan
... Hoạt động 1: Xác định tầng phát sinh GV treo tranh15 .1; 16 . 1 HS: Quan sát tranh (?) Cấu tạo thân trởng thành khác - Tầng sinh vỏ sinh thân non nh nào? vỏ a Phát tầng sinh - Tầng sinh trụ sinh vỏ, ... Củ khoai lang 10 0 10 10 0 10 0 70 10 0 70 90 95 30 30 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 10 - Bài 11 : Sự hút nớc muối khoáng rễ I Mục tiêu học 1 ,Ki n thức - HS biết quan sát nghiên ... quan sát mẫu đối chiếu với hoa bảng SGK /13 nhớ ki n thức quan cải Thực vật có HS trả lời: Có hai loại quan: hoa quan sinh sản, quan sinh dỡng thực vật mà - HS trả lời nối tiếp câu hỏi quan sinh...
 • 103
 • 433
 • 3

Giáo án sinh hoc 6 1

Giáo án sinh hoc 6 Kì 1
... Cả a b V Dặn dò: (1 phút) Học củ, trả lời câu hỏi làm tập cuối Đọc mục em có biết Xem trớc Trang 16 Giáo án sinh học Ngày soạn:3 /10 / 06 Tiết 11 : Bài 11 : hút nớc muôI koáng rễ (T1) A Mục tiêu: Sau ... b V, Dặn dò: (1 phút) Học củ, trả lời câu hỏi sau Đọc mục em có biết Xem trớc Trang 47 Giáo án sinh học Ngày soạn: 11 /12 / 06 Tiết 30: Chơng V: sinh sản sinh dỡng Bài 26: sinh sản sinh dỡng tự ... trớc mới, 13 Đặc điểm rễ biến dạng Trang 21 Giáo án sinh học Ngày soạn: 16 / 10 / 06 Tiết 14 : Chơng III: thân Bài 13 : cấu tạo thân A Mục tiêu: Sau học xong học sinh cần nắm - HS nắm đợc phận cấu tạo...
 • 57
 • 75
 • 0

giáo án sinh học 9 1

giáo án sinh học 9 kì 1
... kiểu hình F2 315 ¾ vàng x ¾ trơn (9/ 16 ) ¾ vàng x ¼ nhăn (3 /16 ) ¼ xanh x ¾ trơn (3 /16 ) ¼ xanh x ¼ nhăn (1/ 16) 10 1 10 8 32 Tỉ lệ cặp tính trạng F2 vang 416 = = xanh 14 0 tron 423 = = nhan 13 2 - Một vài ... NST qua phân bào (kì đầu, giữa, sau, cuối) - Dưới hướng dẫn GV, lớp xây dựng đáp án Đáp án: Những diễn biến NST nguyên phân Các Kì đầu Kì sau cuối Những diễn biến NST -NST ... x Cây vàng (aa)  F1: 1Aa (quả đỏ) : 1aa (quả vàng) * Cây đỏ (AA) x Cây đỏ (Aa)  F1: 1AA : 1Aa (10 0% đỏ) Cây đỏ (Aa) x Cây đỏ (Aa)  F1: 1AA : 2Aa : 1aa đỏ : vàng  Câu Đánh dấu + vào ô  câu...
 • 96
 • 255
 • 1

Giáo án Hình Học 6 1+kì 2

Giáo án Hình Học 6 Kì 1+kì 2
... Sgk/1 26 , 127 - BTVN: 60 , 61 , 63 , 64 Sgk/1 26 Soạn :08/ 12 Dạy :09/ 12 Tiết 13 ÔN TẬP CHƯƠNG I I Mục tiêu học - Hệ thống hoá kiến thức điểm, tia, đường thẳng, đoạn thẳng Sử dụng thành thạo dụng cụ học ... MB = 5 /2 = 2, 5 (cm) => MA = MB = ½ AB ? Trên tia AB vẽ điểm M cho AM = 5 /2 = 2, 5 (cm) = 2, 5 cm Vẽ hình: GV hướng dẫn học sinh vẽ hình Học sinh lên thực vẽ hình GV hướng dẫn học sinh gấp hình xác ... Ngày soạn: 02/ 03/05 Ngày dạy: 03/03/05 O z •C •A • B y O Bài tập:Bài 18/ 82: Tổng 77o Bài 19/ 82: Góc yOy’=180o− 120 o =60 o Bài 20 / 82: xOy+yOz=xOz=180o HĐ3:Luyện tập:Cho học sinh hình 25 trang 82( bài 18)...
 • 46
 • 335
 • 5

GIÁO ÁN SINH HỌC 6 II (3 CỘT) ĐẦY ĐỦ

GIÁO ÁN SINH HỌC 6 KÌ II (3 CỘT) ĐẦY ĐỦ
... hiu c bn ca sinh sn hp gia t bo sinh dc c thnh mt t bo hu tớnh? v t bo sinh dc cỏi mi gi l hp t - GV nhn xột -> cht li ý - HS lng nghe v ghi bi Sinh sn cú chớnh v nhn mnh: s hin tng th sinh sn cú ... ghi bi a Quan sỏt - GV ging gii: Tờn gi l to - HS lng nghe to xon: xon cht nguyờn sinh cú C th to di xon cha dip lc xon l mt + To xon cú cỏch sinh sn: si gm sinh sn sinh dng bng cỏch nhiu t bo ... sỏt hỡnh 38.2, - C quan sinh sn 1.C quan sinh sn ca rờu tỡm thụng tin tr li cõu hi l tỳi bo t nm l b phn no ? t: ngn cõy Rờu sinh sn bng gỡ? C quan sinh sn l tỳi - Rờu sinh sn Trỡnh by s phỏt...
 • 96
 • 774
 • 8

giao an so hoc 6 ki 1

giao an so hoc 6 ki 1
... ( 16 : 4).(25.4) = 10 0 = 400 b) 210 0 : 50 = ( 210 0 : 2) : (50 2) = 4200 : 10 0 = 42 14 00 : 25 = (14 00 4) : (25 4) = 560 0 : 10 0 = 56 c) 13 2 : 12 = (12 0 + 12 ) : 12 = 12 0 : 12 + 12 : 12 = 10 + = 11 ... Bài 62 tr ang 28 SGK toán Hướng dẫn GV ghi đề lên bảng cho HS quan sát a) 10 2 = 10 .10 = 10 0 10 3 = 10 .10 .10 = 10 00 GV: Làm để tính lũy thừa? Viết lũy thừa dạng phép tính? 10 4 =10 .10 .10 .10 = 10 000 ... 2 564 = 2000 + 500 + 60 + = 10 3 + 10 2 + 10 1 +4 10 0 GV: Cho HS nhận xét bổ sung thêm abcde = a 10 000 + b 10 00 + c 10 0 +d 10 +e GV: Uốn nắn thống cách trình bày = a 10 4 + b 10 3 + c .10 2 + d 10 1 +...
 • 145
 • 328
 • 0

giáo án số học 6 1

giáo án số học 6 kì 1
... lớp làm nháp HS 1: số 212 4 có tổng chữ số Số 512 4 có tổng chữ số 12 HS 2: 212 4 - (2 +1+ 2+4) = 212 4 - = 211 5 M 512 4 -( 5 +1+ 2+4) = 512 4 - 12 = 511 2M HS 3: 212 4 = + 211 5 512 4 = 12 + 511 2 HS 4:Nêu nhận ... a) 14 50 = 14 : 2.50.2.= 7 .10 0 16 25 = 16 : 25.4 = 10 0 b) 210 0 : 50 = ( 210 0.2): (50.2) = 4200: 10 0 = 42 14 00: 25 = (14 00.4): (25.4) = 560 0: 10 0 = 56 c) 13 2: 12 = (12 0 +12 ): 12 = 96: 8 = (80 + 16 ) ... 3.33=24+34= 16 + 81= 97 (1 đ) b) 19 .25+ 19 .75 - 43.52 =19 .(25+75)- 64 .25 =19 00- 16 0 0=300 (1 đ) c) 15 : { 390: [500 - (11 8 + 36. 7)]} =15 :{390:[500- (11 8+252)]} =15 :{390 :13 0} =15 :3 = (2 đ) Câu 3: (3 điểm) Tìm số tự...
 • 130
 • 222
 • 0

Giáo án Sinh học 6 phần 1

Giáo án Sinh học 6 phần 1
... hành tây & cà chua Giáo viên: Trần Minh Huy Trang 10 Trờng THCS Hải Thái Giáo án sinh học Ngày soạn :18 /9/ 06 Tiết 6: Bài 6: quan sát tế bào thực vật A Mục tiêu: Sau học xong học sinh cần nắm - HS ... (1 phút) Học bài, trả lời câu hỏi sau Đọc phần em có biết Xem trớc Ngày soạn: 26/ 10 / 06 Tiết 17 : Bài 16 : thân to đâu A Mục tiêu: Sau học xong học sinh cần nắm - HS nắm đợc thân to nhờ tầng sinh ... 36 Trờng THCS Hải Thái Giáo án sinh học b, Vỏ c, Trụ d, Mạch gỗ V Dặn dò: (1) Học củ, trả lời câu hỏi sau làm tập sau Xem trớc (chuẩn bị mẫu vật theo hình 18 .1 SGK) Ngày soạn: 2 /11 / 06 Tiết 19 :...
 • 70
 • 93
 • 0

Giáo án sinh học 6 bài 1 đặc điểm của cơ thể sống

Giáo án sinh học 6 bài 1 đặc điểm của cơ thể sống
... có vật sống vật không sống Vậy để nhận biết chúng qua đặc điểm nào? GV: Ghi tên lên bảng Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học H 1: Nhận dạng vật sống vật không sống Nhận dạng vật sống vật ... vật sống vật không sống mà em quan sát trường, nhà đường học - HS: Cho ví dụ HĐ2: Đặc điểm thể sống: - Vật không sống: không lấy thức ăn, không lớn lên + VD: đá… GV treo bảng phụ có nội dung: Đặc ... Xếp loại Vật Vật sống không sống Hò n đá Co n gà - thể sống đặc điểm: Câ y đậ u Sinh vật tự nhiên … giải thích tiêu đề cột 2, 6, Phát phiếu học tập có nội dung trên, yêu cầu nhóm thảo luận...
 • 5
 • 202
 • 0

Giáo án Sinh học 6 kỳ 1

Giáo án Sinh học 6 kỳ 1
... VỤ CỦA SINH HỌC Giới thiệu bài: Sinh học khoa học nghiên cứu giới sinh vật tự nhiên Có nhiều loại sinh vật khác nhau: Động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm… học hôm ta tìm hiểu nhiệm vụ sinh học Phát ... cho học sinh để em đối chiếu kết làm với đáp án giáo viên - Giáo viên nhận xét chung làm học sinh, nêu ưu điểm, hạn chế qua làm học sinh - Tuyên dương em Hoạt động HS Nội dung - Học sinh nhận ... tầng sinh vỏ + Nhờ tầng sinh trụ + Sự phân chia tế bào mô phân sinh tầng sinh vỏ tầng sinh trụ - HS: Viết Nội dung Tầng phát sinh: - Thân gỗ to phân chia tế bào mô phân sinh tầng sinh vỏ tầng sinh...
 • 81
 • 242
 • 0

BỘ GIÁO án SINH học 6 THEO CHUẨN KIẾN THỨC NĂNG năm học 2014 2015

BỘ GIÁO án SINH học 6 THEO CHUẨN KIẾN THỨC kĩ NĂNG năm học 2014  2015
... - Tng sinh v C - T bo ca mụ phõn sinh B - Tng sinh tr D - So s phõn chia cỏc TB mụ phõn sinh tng sinh v v tng sinh tr Cõu 3: Tr gia to nh b phn no: A - Tng sinh v C - T bo ca mụ phõn sinh B ... trang 54 5-Dự kiến Kim tra ỏnh giỏ (4phút) Cõu 1: Thõn cõy g to : A - Tng sinh v B - Tng sinh tr C - T bo ca mụ phõn sinh D - Do s phõn chia cỏc TB mụ phõn sinh tng sinh v v tng sinh tr Cõu 2: ... bổ sung nh tng sinh v & tng sinh tr 49 - Phõn bit tng sinh tr v sinh v ntn? * Tng sinh v: Nm lp tht v => Hng nm sinh phớa ngoi mt lp t bo v, phớa mt lp tht v lm v dy thờm *Tng sinh tr: nm gia...
 • 106
 • 580
 • 0

giáo án sinh học 6 học I 15 16

giáo án sinh học 6 học kì I 15 16
... sinh trụ 32 Giáo án Sinh học – Nguyễn Thị Thủy − Giáo viên nhận xét câu trả l i Tiểu kết: Thân to phân chia tế bào mơ phân sinh tầng sinh vỏ tầng sinh trụ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh ... ch i gi i chữ III Hoạt động dạy học: Ổn định tổ chức: B i cũ: - Cây cần lo i mu i khống chủ yếu nào? Giai đoạn phát triển cây nhiều nước nhất? B i m i: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh ... bấm Hãy gi i thích ngư i ta l i làm ? III ĐÁP ÁN I – TRẮC NGHIỆM (2 i m) Câu 1,2,3,4 ý 0,5 đ Câu C Câu D Câu A Câu D II – TỰ LUẬN (8 i m) Câu 1: (2,5 i m) ĐÁP ÁN 39 Giáo án Sinh học – Nguyễn...
 • 85
 • 84
 • 0

GIÁO ÁN SINH HỌC 6 TỪ TIẾT 1 ĐẾN TIẾT 10 (CÓ NỘI DUNG TÍCH HỢP)

GIÁO ÁN SINH HỌC 6 TỪ TIẾT 1 ĐẾN TIẾT 10 (CÓ NỘI DUNG TÍCH HỢP)
... thành phần nào? Mô cấu tạo nào? PHỤ LỤC: Tiết 6: Trang: 18 Kế hoạch học môn Sinh học Tuần dạy: Ngày dạy:8/09/2 015 11/ 09/2 010 CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT MỤC TIÊU: 1. 1) Kiến thức - HS biết: - Những thành ... 5.2.Hướng dẫn học tập: * Đối với học tiết học này: - Học bài, vẽ h10 .1 10. 2 - Đọc “ Em có biết ” * Đối với học tiết học tiếp theo: - Chuẩn bị: “ Sự hút nước muối khoáng rễ “ + Mỗi nhóm làm tập hướng ... muối khoáng hay không? ? Những thiếu nước muối khoáng nào? PHỤ LỤC: Trang: 35 Kế hoạch học môn Sinh học Tiết 10 : Tuần dạy: ND: 26/ 9/2 015 SỰ HÚT NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG CỦA RỄ MỤC TIÊU: 1. 1) Kiến...
 • 41
 • 211
 • 0

GIÁO ÁN SINH HỌC 6 HOC 2 (có nội dung tích hợp)

GIÁO ÁN SINH HỌC 6 HOC KÌ 2 (có nội dung tích hợp)
... Tìm hiểu cách phát tán hạt Bước 2: Kế hoạch học: Sinh Học Nội dung học 1/ Các cách phát tán hạt Có cách phát tán hạt - Phát tán nhờ gió - Phát tán nhờ động vật - Tự phát tán GV hướng dẫn HS ... Tìm hiểu cổ đại hình thành than đá? 6. PHỤ LỤC:  Giáo viên: Trần Thị Út Trang: 46 Trường THCS Thạnh Đức Tiết 47 Tuần dạy :25 ND: 22 / 02/ 20 16 Kế hoạch học: Sinh Học QUYẾT- CÂY DƯƠNG XỈ MỤC TIÊU 1.1) ... ?Hạt nảy mầm cần điều kiện gì? PHỤ LỤC:  Giáo viên: Trần Thị Út Trang: 22 Trường THCS Thạnh Đức Tiết 42 Tuần dạy :22 ND: 19/01 /20 16 Kế hoạch học: Sinh Học NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN CHO HẠT NẢY MẦM MỤC...
 • 229
 • 654
 • 0

Xem thêm