đo lường nhiệt bằng phương pháp gián tiếp

Báo cáo khoa học : ƯỚC TÍNH NHU CẦU NĂNG LƯỢNG THUÀN CHO DUY TRÌ (NE) Ở BÒ TƠ LỠ HƯỚNG SỮA LAI 75% HF BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP docx

Báo cáo khoa học : ƯỚC TÍNH NHU CẦU NĂNG LƯỢNG THUÀN CHO DUY TRÌ (NE) Ở BÒ TƠ LỠ HƯỚNG SỮA LAI 75% HF BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP docx
... sau đây: Xác định nhu cầu lượng cho trì lỡ lai 75 % HF phương pháp gián tiếp với cách tiếp cận khác nhau: sử dụng phương trình ARC (1980) phương trình INRA (1989) VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ... 0,554 đây: q (tỷ lệ lượng trao đổi lượng thô) = ME/GE hai phương pháp INRA ARC nhu cầu lượng cho tr : NE m/kg BW = tổng NE ăn vào/khối lượng bình quân; nhu cầu lượng cho tr : NEm/kg BW0,75 = ... nghiệm Để xác định nhu cầu lượng trì cho lỡ lai 75% HF, 04 (18-20 tháng tuổi) lai ¾ HF không mang thai sử dụng thí nghiệm tiêu hóa cho loại thức ăn thí nghiệm (n = cho loại thức ăn)...
 • 10
 • 141
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP MỚI CHUYỂN GEN VÀO VI NẤM BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP NHỜ AGROBACTERIUM TUMEFACIENS " pptx

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... Tuyển tập báo cáo NCCB KHTN Sản phẩm khoa học hoàn thành 5.1 Các báo cáo khoa học hội nghị, hội thảo KH [1] Hoàng Quốc Khánh, Trần Hoàng Ngọc Ai Chuyển gen kháng hygromycin B vào vi nấm Trichoderma ... Ai, Hoàng Quốc Khánh Biến nạp di truyền gián tiếp nhờ Agrobacterium tumefaciens vào nấm bệnh Phytophtora palmivora Hội nghị Khoa học lần thứ IV Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM, TP Hồ Chí Minh, ... hygromycin B vào vi nấm Trichoderma harzianum phương pháp gián tiếp nhờ Agrobacterium tumefaciens Hội nghị toàn quốc lần thứ II Nghiên cứu Sinh học, Nông nghiệp, Y học, Huế, 25-27/7/2003 [2] Trần Hoàng...
 • 2
 • 130
 • 1

Đo lường RRTD bằng phương pháp chỉ số tại ngân hàng TMCP Á Châu năm 2012 và quý I năm 2013

Đo lường RRTD bằng phương pháp chỉ số tại ngân hàng TMCP Á Châu năm 2012 và quý I năm 2013
... Có hai phương pháp để đo lường r i ro tín dụng ngân hàng phương pháp số phương pháp thống kê Đo lường r i ro tín dụng phương pháp số Các nhóm số đánh giá RRTD ngân hàng Tình hình nợ ... hoạt động TD của ngân hàng ACB Các chỉ tiêu định lượng này giúp chúng ta có được c i nhìn khá kh i quát. Nhưng để đánh giá  chính xác cụ thể hơn tình hình r i ro của ngân hàng  thì yêu cầu ph i hợp nhiều chỉ tiêu  cũng như những đánh giá khách quan hơn. Qua đó cũng thấy được nỗ lực của ngân hàng ACB  ... định qua năm Giúp ngân hàng sẵn sàng bù đắp có r i ro sảy Đánh giá tổng quát tình hình r i ro tín dụng ACB giai đo n : Các chỉ số một phần đã cho thấy được ACB vẫn đang kiểm soát làm chủ được những ...
 • 12
 • 121
 • 0

Đánh giá nguồn phát sinh rác thải Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương bằng phương pháp gián tiếp; xây dựng tệp dữ liệu trong Excels cho GIS

Đánh giá nguồn phát sinh rác thải Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương bằng phương pháp gián tiếp; xây dựng tệp dữ liệu trong Excels cho GIS
... lượng chủng loại Đồ án chuyên nghành Đánh giá nguồn phát sinh rác thải Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương phương pháp gián tiếp; xây dựng tệp liệu Excels cho GIS nhằm mục đích thống kê, tính toán ... sinh rác thải Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương phương pháp gián tiếp; xây dựng tệp liệu Excels cho GIS nhằm mục đích thống kê, tính toán xác định nguồn, lượng loại chất thải rắn phát sinh ... liệu liên quan đến rác thải liệu khác phục vụ cho công tác quản lý rác thải như: Lượng rác thải điểm tập trung rác thải, thành phần rác thải, tỷ trọng rác thải, thời gian thu gom, phương tiện nhân...
 • 47
 • 471
 • 0

Đánh giá nguồn phát sinh rác thải của huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp gián tiếp

Đánh giá nguồn phát sinh rác thải của huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh bằng phương pháp gián tiếp
... Hỡnh 10: Phõn loi ngun phỏt sinh cht thi rn 2.1.3 c im ca cỏc ngun phỏt sinh cht thi rn - CTR sinh hot: CTR sinh hot cú thnh phn hu c cao - CTR cụng nghip: CTR cụng nghip sinh nh mỏy cú nhng c im ... toỏn lng phỏt sinh CTR - S dng h s phỏt thi ca WHO - Ngun phỏt sinh: CTR sinh hot H s phỏt thi(kg/ngi/ngy) Nụng thụn Thnh th 0.5 Thnh phn cỏc cht cht thi rn khụng nguy hi sinh hot ca sinh hot: CTR ... Kt qu tng cht thi rn phỏt sinh trng hc tớnh theo s hc sinh: Bng 19: Tng s hc sinh v tng CTR phỏt sinh ca trng hc cỏc xó huyn Honh B (Tn/nm) STT n v hnh chớnh Tng s hc sinh( ngi) Tng CTR (tn/nm)...
 • 53
 • 193
 • 0

Đánh giá nguồn phát sinh rác thải Huyện Kim Thành Tỉnh Hải Dương bằng phương pháp gián tiếp; xây dựng tệp dữ liệu trong Excels cho GIS

Đánh giá nguồn phát sinh rác thải Huyện Kim Thành Tỉnh Hải Dương bằng phương pháp gián tiếp; xây dựng tệp dữ liệu trong Excels cho GIS
... V, Vit Hng, Tun Hng, Kim Xuyờn, Phỳc Thanh, Kim Lng, Lai Vu, Cng Hoa, C Dng, Kim Anh, Kim Khờ, Ng Phỳc, Kim Tõn, Kim ớnh, Bỡnh Dõn, Cm La, ng Gia, Liờn Hoa, i c, Tam Ky Huyn Kim Thanh nn phớa ... gia ngun phat sinh rac thi Huyờn Kim Thnh Tnh Hi Dng bng phng phap gian tiờp; xõy dng tờp d liờu Excels cho GIS nhm mc ớch thng kờ, tớnh toỏn xỏc nh ngun, lng loi cht thi rn phỏt sinh a ban Huyn ... hnh chớnh Huyờn Kim Thnh Th Trn Phỳ Thỏi Xó Lai Vu Xó Thng V Xó Cng Hũa Xó C Dng Xó Tun Hng Xó Vit Hng Xó Kim Xuyờn Xó Phỳc Thanh Xó Kim Lng Xó Kim Anh Xó Ng Phỳc Xó Kim Tõn Xó Kim ớnh Xó Bỡnh...
 • 42
 • 134
 • 0

skkn-tính thể tích khối đa diện bằng phương pháp gián tiếp

skkn-tính thể tích khối đa diện bằng phương pháp gián tiếp
... cao khối đa diện gặp khó khăn khối đa diện cần tính khối đa diện có công thức tính thể tích học ta sử dung phương pháp thứ hai phương pháp gián tiếp Để tính thể tích khối đa diện phương pháp gián ... Khi biết tỉ số thể tích khối đa diện H H’, việc tính thể tích khối đa diện H gặp khó khăn ta tính thể tích khối đa diện H’ rôi suy thể tích khối đa diện H III – CÁC VÍ DỤ Ví dụ Cho khối chóp S.ABC ... SA SB SC II – PHƯƠNG PHÁP  Nếu tính thể tích khối đa diên H phương pháp trực tiếp khó găn ta chia khối đa diện H thành khối đa diện nhỏ H1, H2, …, Hn mà việc tính thể tích khối đa diện Hi ( i...
 • 11
 • 1,408
 • 7

Đo di pha bằng phương pháp đo khoảng thời gian trong kỹ thuật đo lường

Đo di pha bằng phương pháp đo khoảng thời gian trong kỹ thuật đo lường
... phương pháp biến đổi di pha thành dạng thời gian, phương pháp biến đổi đọ di pha thành điện áp, phương pháp biến đổi tần số phương pháp bù Như với phương pháp đo phép đo độ di pha trở thành phép đo ... bị đo pha khắc độ xác định độ di pha Các phương pháp đo pha thiết bị đo pha phụ thuộc chủ yếu vào tần đo n vào yêu cầu độ xác phép đo Các phương pháp đo pha là: phương pháp vẽ dao động đồ, phương ... ΔT/T) Đo di pha phương pháp đo khoảng thời gian Phương pháp đo dùng tương đối nhiều để đo pha Hầu hết loại pha mét thông dụng cấu tạo theo nguyên lý này, khác chúng cách thức đo khoảng thời gian...
 • 22
 • 427
 • 0

Báo cáo khoa học : Xác định giá trị năng lựợng trao đổi (me) của một số giống đỗ tương làm thức ăn cho gia cầm bằng phương pháp trực tiếp ppt

Báo cáo khoa học : Xác định giá trị năng lựợng trao đổi (me) của một số giống đỗ tương làm thức ăn cho gia cầm bằng phương pháp trực tiếp ppt
... Đại học Nông nghiệp I Tạp chí KHKT Nông nghiệp 200 7: Tập V, Số 4: 33-37 Xác định giá trị lợng trao đổi (me) số giống đỗ tơng làm thức ăn cho gia cầm phơng pháp trực tiếp The determination ... loại gia cầm việc xác định giá trị lợng trao đổi (ME) loại thức ăn vấn đề quan trọng Dạng lợng trao đổi (ME) thờng đợc sử dụng chăn nuôi gia cầm giới Việt Nam Giá trị ME loại thức ăn đợc xác định ... hành xác định giá trị ME số loại thức ăn cho gà phơng pháp trực tiếp Các tác giả cho biết có chênh lệch đáng kể giá trị ME thức ăn phơng pháp trực tiếp phơng pháp ớc tính Zhirong Jiang (2004) xác...
 • 7
 • 335
 • 0

XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI HỆ THỐNG BÀI TẬP VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VECTƠ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 12 THP

XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI HỆ THỐNG BÀI TẬP VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VECTƠ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 12 THP
... trên, xây dựng hệ thống tập mạch điện xoay chiều hướng dẫn HS giải hệ thống tập phương pháp giản đồ vectơ nhằm nâng cao chất lượng học tập HS 16 Chương XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 12 THPT GIẢI ... mạch điện xoay chiều phương pháp giản đồ vectơ GV HS lớp 12 THPT d Phân loại xây dựng hệ thống tập mạch điện xoay chiều, đề cách giải phương pháp giản đồ vectơ nhằm nâng cao chất lượng học tập HS ... giản đồ vectơ giải toán mạch điện xoay chiều - Về mặt thực tiễn: Xây dựng hệ thống tập mạch điện xoay chiều giải phương pháp giản đồ vectơ nhằm bồi dưỡng lực tư duy, nâng cao chất lượng học tập...
 • 76
 • 351
 • 1

Thi công đài móng khối lượng lớn bằng phương pháp đổ bê tông liên tục kết hợp phân chia lớp đổ với cấp phối và sự tỏa nhiệt khác nhau

Thi công đài móng khối lượng lớn bằng phương pháp đổ bê tông liên tục kết hợp phân chia lớp đổ với cấp phối và sự tỏa nhiệt khác nhau
... thi cong, tieu chuan ap dung Noi dung Lap PA CN-TC Thf nghiem, tfnh toan Viec thi nghiem, thilc nghiem xac djnh cac thdng sd ky thuat phuc vu thiet ke bien phap cdng nghe - td chdc thi cdng thi ... va chi ddn bien phdp, ky thugt thi cong Trdn k i t qua nghien cdu ly thuylt, co sd khoa hpc va sd lieu thi nghidm, thilc te thi cdng, qui trinh cdng nghe cP b i n thi cdng dai mdng be tdng khdi ... edt thep LSp dat dung Lcip dat thiet bi nhiet be tdng va nhiet Thiet bi nhiet dd tfl ddng vdi dau chfnh xac ±0,1"C Thiet bj phai dflpc kiem tra hieu chuan eg, thiet bj baodirdngbetdng fiiem do,...
 • 9
 • 144
 • 2

Đo nhiệt độ bằng phương pháp không tiếp xúc

Đo nhiệt độ bằng phương pháp không tiếp xúc
... Rømer(°Rø) + Độ Kenvinl (°K) 1.3 phương pháp đo + Phương pháp đo nhiệt độ trực tiếp + Phương pháp đo nhiệt độ gián tiếp 1.4 Các dụng cụ đo - Dụng cụ đo: nhiệt kế - Các loại nhiệt kế đo trực tiếp: Nhiệt ... Vậy từ lượng xạ người ta biết nhiệt độ vật Tại lại đo nhiệt độ phương pháp gián tiếp? + Do nhiệt độ cao đo trực tiếp + Do vật cần đo không tiếp xúc với bên + Đo trực tiếp gây nguy hiểm cho người ... việc đo nhiệt độ? 1.2 Các loại đơn vị đo + Độ Celsius(°C đọc độ C hay độ bách phân) + Độ Delisle (°De) + Độ Fahrenheit (°F đọc độ F) + Độ Newton(°N) + Độ Rankine(°R hay °Ra) + Độ Réaumur(°R) + Độ...
 • 27
 • 462
 • 2

Phát hiện sai hỏng trong kim loại cu do nhiệt bằng phương pháp phổ thời gian sống positron

Phát hiện sai hỏng trong kim loại cu do nhiệt bằng phương pháp phổ thời gian sống positron
... phần thời gian sống Thành phần thời gian sống thứ 1 tƣơng ứng cho thời gian sống positron mạng hồn hảo Ở mẫu khơng nung CU- 1, CU- 2 có thành phần thời gian sống 1 nhỏ mẫu nung CU- A-3, CU- A-4, ... luận văn này) tƣơng ứng cho thời gian sống positron sai hỏng nhỏ Thời gian sống 2 mẫu khơng nung nhỏ thời gian sống mẫu nung Sự tăng lên thành phần thời gian sống sai hỏng nhỏ có xu hƣớng kết hợp ... hóa, trạng thái positron sau nhiệt hóa, tính chất hủy positron, …và loại sai hỏng kim loại Chương II: Giới thiệu phương pháp thực nghiệm song song với phương pháp đo phổ thời gian sống Chương III:...
 • 43
 • 92
 • 0

Định liều Neutron nhiệt bằng phương pháp đo 24Na trong máu người

Định liều Neutron nhiệt bằng phương pháp đo 24Na trong máu người
... (23Na) máu người (và số nguyên tố khác) - Xác định đường đặc trưng liều – hoạt độ phóng xạ riêng Natri - Thiết lập quy trình định liều neutron nhiệt phương pháp đo 24Na máu người Phương pháp nghiên ... trình định liều neutron nhiệt xảy tai nạn/sự cố cho đối tượng người Việt Nam trình sử dụng nguồn neutron quan trọng cần thiết Phạm vi nghiên cứu Đánh giá liều neutron nhiệt phương pháp đo 24Na máu ... hai phương pháp khác để đo 24Na thể người [28, p 59]: - Phương pháp trực tiếp: Đo liều neutron với việc đánh giá Natri phóng xạ toàn thể thiết bị đo toàn thân có che chắn để xác định liều neutron...
 • 65
 • 359
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lập báo cáo ngân lưu bằng phương pháp gián tiếpbáo cáo hợp nhất về luồng tiền mặt phương pháp gián tiếpxác định hàm lượng sắt bằng phương pháp chuẩn độxác định hàm lượng anthocyanin bằng phương pháp chuẩn đôđịnh lượng novocain bằng phương pháp chiết đo quang22 tr đề tài đo tần số bằng phương pháp ngoại sai trong kỹ thuật đo lường điện tử1 2 ảnh gốc a và ảnh giãn độ tương phản bằng phương pháp ends in search với 5 điểm đen và 5 điểm trắng b2 13 sơ đồ tính toán góc quay từ trường theo phương pháp gián tiếpbài 29 xác định hàm lượng hcl bằng phương pháp chuẩn độ iotthiết bị thử cường độ bê tông bằng phương pháp bật nẩysản phẩm rau qủa xác định hàm lượng thiếc bằng phương pháp so màuxác định hàm lượng lipid bằng phương pháp soxhletxác định hàm lượng sắt bằng phương pháp trắc quangxác định hàm lượng protein bằng phương pháp kjeldahlxác định hàm lượng protein bằng phương pháp bradfordBài giảng tối ưu hóa trong công nghệ thực phẩmtổng hợp lời chúc ngày nhà giáo việt nam ý nghĩa nhấttuyển tập truyện cười phục vụ ngày 2011 vui nhấtGiới thiệu một số hệ thống điện tàu 5300T. Đi sâu nghiên cứu hệ thống hòa đồng bộ các máy phátVăn hóa kinh doanh trong chiến lược phát triển của doanh nghiệpBÁO CÁO THỰC TẾ SẢN XUẤT NHÀ MÁY PHÂN ĐẠM HÀ BẮCKinh nghiệm thi tuyển dụng cho công ty sam sungÔn tập tư tưởng hồ chí minhNHẬP MÔN CƠ ĐIỆN TỬ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM SÁTHoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt NamThuyết trình phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngThuyết trình rủi ro của tín dụng đen có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị cần thiếtBài giảng nhiệt kỷ thuậtGiáo trình tiếng anh chuyên ngành lịch sửBài giảng địa lí 2Chuyên đề vật lý hiện đạiMAI THUONG địa lý tự NHIÊN đại CƯƠNG 3Những lỗi thường gặp trong tiếng anh phần 2Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 2Bài giảng quy hoạch du lịch