Báo cáo thực tập TỔ CHỨC CÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY TNHH TITAN HOA HẰNG THÁI NGUYÊN

Báo cáo thực tập: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC NINH

Báo cáo thực tập: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC NINH
... công ty Tổ chức hệ thống kế toán Công ty cổ phần đầu phát triển nhà Bắc Ninh 2.1 Các sách kế toán chung: Công ty cổ phần Đầu phát triển nhà Bắc Ninh áp dụng chế độ kế toán công ty theo Quyết ... KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC NINH 3.1 Đánh giá tổ chức máy kế toán công ty Từ kết thành tựu đạt trình xây dựng phát triển nhận thấy Công ty cổ phần đầu phát triển nhà ... PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC NINH Lịch sử hình thành phát triển công ty - Công ty cổ phần đầu phát triển nhà Bắc Ninh doanh nghiệp hoạt động sản xuất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật - Công...
 • 34
 • 73
 • 2

Báo cáo thực tập: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH POONG SHIN VINA

Báo cáo thực tập: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH POONG SHIN VINA
... TON TI CễNG TY TNHH POONG SHIN VINA 2.1 T chc b mỏy k toỏn ti Cụng ty TNHH Poong shin vina B mỏy k toỏn ca Cụng ty TNHH PoongshinVina c th hin qua s sau: S 2.1: B mỏy k toỏn ti Cụng ty K toỏn ... DOANH CA CễNG TY TNHH POONG SHIN VINA PHN 2: T CHC B MY K TON V H THNG K TON TI CễNG TY TNHH POONG SHIN VINA PHN 3:MT S NH GI V TèNH HèNH T CHC HCH TON K TON TI CễNG TY TNHH POONG SHIN VINA Sv: Phm ... nhõn dõn tnh Thỏi Bỡnh cp Theo Giy phộp u t thỡ Cụng ty TNHH Poong Shin Vina c thnh lp bi Cụng ty TNHH Poong Shin cú tr s chớnh ti: Poongshin BLDL 56 - 60, Soongin - Dong, Jongro - Gu, Hn Quc...
 • 83
 • 128
 • 0

báo cáo tổ chức công tác kế toán tại công ty tnhh titan hoa hằng thái nguyên

báo cáo tổ chức công tác kế toán tại công ty tnhh titan hoa hằng thái nguyên
... thu, chi v toỏn ca Cụng ty TNHH Titan Hoa Hng Thỏi Nguyờn c thc hin da trờn mt s bn quy phm sau: * Quyt nh s 88/Q-HQT ngy 26 thỏng 07 nm 2003 ca HQT ca Cụng ty TNHH Titan Hoa Hng Thỏi Nguờn Theo ... BTC) n v: C .ty TNHH Titan Hoa Hng Thỏi Nguyờn B phn: Sn Xut Mó n v QHNS: S : HP NG GIAO KHON CễNG VIC, SN PHM Hụm nay, ngy 30 thỏng 08 nm 2011 ti:.Phũng Sn xut C .ty TNHH Titan Hoa Hng Thỏi ... nguyờn liu m titan gc Cõy Chõm ca Cụng ty TNHH Titan Hoa Hng Thỏi nguyờn trỡnh theo s c th nh sau: H v tờn: Lờ Th Võn Anh Lp : K toỏn Khúa Bỏo cỏo thc c s ngnh Trng i hc Cụng nghip H Ni Khoa k toỏn...
 • 62
 • 382
 • 0

BÁO cáo tổ CHỨC CÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY TNHH TITAN HOA HẰNG THÁI NGUYÊN

BÁO cáo tổ CHỨC CÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY TNHH TITAN HOA HẰNG THÁI NGUYÊN
... TON TI CễNG TY TNHH TITAN HOA HNG THI NGUYấN VN BN QUY PHM PHP LUT VN DNG QUN Lí V VN DNG HOCH TON K TON N V 1.1 Hot ng thu, chi v toỏn Hot ng thu, chi v toỏn ca Cụng ty TNHH Titan Hoa Hng Thỏi ... ty 100% nc ngoi (Trung Quc) - Tờn ng ký bng ting vit: Cụng ty trỏch nhim hu hn titan Hoa Hng Thỏi Nguyờn - Tờn giao dch bng tin anh: Thai Nguyen Hoa Hang titanium Company, Ltd - Tờn vit tt: Hoa ... ty: - ễng Nhim Hng (REN HENG), sinh ngy: 15/06/1966 - Quc tch: Cng hũa nhõn dõn Trung Hoa - Chc v: Ch tch kiờm Tng Giỏm c Cụng ty 1.1.2 Quỏ trỡnh hỡnh thnh, phỏt trin v thnh tu Cụng ty TNHH titan...
 • 63
 • 202
 • 0

BÁO CÁO TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TITAN HOA HẰNG THÁI NGUYÊN

BÁO CÁO TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TITAN HOA HẰNG THÁI NGUYÊN
... thu, chi v toỏn ca Cụng ty TNHH Titan Hoa Hng Thỏi Nguyờn c thc hin da trờn mt s bn quy phm sau: * Quyt nh s 88/Q-HQT ngy 26 thỏng 07 nm 2003 ca HQT ca Cụng ty TNHH Titan Hoa Hng Thỏi Nguờn Theo ... ty 100% nc ngoi (Trung Quc) - Tờn ng ký bng ting vit: Cụng ty trỏch nhim hu hn titan Hoa Hng Thỏi Nguyờn - Tờn giao dch bng tin anh: Thai Nguyen Hoa Hang titanium Company, Ltd - Tờn vit tt: Hoa ... thụ vi cụng ty c phn khoỏng sn An Khỏnh l n v tip nhn m titan Tõy Cõy Chõm ca cụng ty c phn Xut nhp khu Thỏi Nguyờn Ngoi Cụng ty cng ký kt hp ng cung ng nguyờn liu n nh vi cụng ty TNHH xõy dng...
 • 64
 • 389
 • 1

BÁO CÁO THỰC TẬP:Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Doanh Nghiệp T N THANH PHONG

BÁO CÁO THỰC TẬP:Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Doanh Nghiệp T N THANH PHONG
... chi tit Bng tng hp chi tit CHNG II Thc trng v t chc cụng t c k to n nguy n vt liu v cụng c dng c ti Doanh Nghip T N THANH PHONG 1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v ph t trin ca Doanh Nghip TN THANH PHONG ... to n nguy n vt liu v cụng c dng c ti Doanh Nghip T N THANH PHONG Thi gian thc ti Doanh Nghip cn c vo lý thuyt vi s dng thc t ti Doanh Nghip T N THANH PHONG Em ó trỡnh by mt s hot ng lao ng sn ... sn xut kinh doanh tng thi k Doanh nghip TN Thanh Phong l mt nhng doanh nghip chuy n thit k, lp t nh xng, lp d n u t xõy dng, t thm nh h s v tng hp d to n cụng trỡnh, t giỏm s t thi cụng cỏc cụng...
 • 91
 • 742
 • 2

Báo cáo thực tập: Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng CNTT tại công ty xây dưng Tân Long ppsx

Báo cáo thực tập: Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện ứng dụng CNTT tại công ty xây dưng Tân Long ppsx
... kế toán điều kiện ứng dụng CNTT công ty xây dưng Tân Long để làm đề tài NỘI DUNG I.Lí luận chung tổ chức công tác kế toán điều kiện ứng dụng CNTT: I.1 Vai trò, ý nghĩa tổ chức công tác kế toán ... kế toán phải thực phần mềm kế toán III Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán điều kiện ứng dụng CNTT taị DN Công tác kế toán Công ty phát huy nhiều mặt mạnh thành công Công ty năm qua Tuy ... với thực tiễn sống .Công ty kết hợp công nghệ thông tin công tác kế toán Phòng kế toán công ty sử dụng phần mềm công tác kế toán từ buổi đầu vào hoạt động Điều cho thấyTân Long có tảng vững cho...
 • 31
 • 203
 • 0

Báo cáo thực tập ""Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Nhật Việt" doc

Báo cáo thực tập
... kế toán Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ Sổ chi tiết Sổ Bảng TH chi tiết Bảng cân đối số PS Báo cáo kế toán Ghi hàng ngày Ghi cuối kỳ Đối chiếu, so sánh Ch k toỏn ỏp dng ti cụng ty: ... sn xut kinh doanh ca Cụng ty, nờn Cụng ty t c mc doanh thu theo ch tiờu, k hoch ra, thỡ cỏc cụng nhõn Cụng ty s c hng thờm mt h s lng ca Cụng ty Cú th l 1,5 hoc tu theo mc li nhun t c Thi gian ... thc tr lng c bn: tr lng theo thi gian v tr lng theo sn phm hon thnh 1.2.1 Hỡnh thc tr lng theo thi gian Hỡnh thc tr lng theo thi gian thc hin vic tớnh tr lng cho ngi lao ng theo thi gian lm vic...
 • 61
 • 267
 • 0

báo cáo thực tập - tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần sx-tm thiên long

báo cáo thực tập - tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần sx-tm thiên long
... vụ: - Tổ chức tốt công tác mua bán hng hoá sở sản xuất, gia công chế biến - Tổ chức mạng lới bán buôn, bán lẻ hng hoá cho sở sản xuất kinh doanh, đơn vị khác v cá nhân nớc - Tổ chức tốt công tác ... phẩm Kết cho thấy Công ty hớng kinh doanh v có lãi, bổ sung vốn kinh doanh Công ty, tăng tích luỹ quỹ Công ty, đời sống cán công nhân viên ngy cng đợc cải thiện Bên cạnh thuận lợi Công ty gặp ... trởng Kế toán công nợ Kế toan kho Thủ quỹ Tổng Nguồn: phòng TC - HC + Phòng Tổ chức hnh chính: Có trởng phòng tổ chức sau l lái xe, nhân viên bảo vệ, 1tạp vụ Các nhân viên Công ty có trình độ...
 • 65
 • 158
 • 0

Báo cáo thực tập Tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần SXTM Thiên Long

Báo cáo thực tập Tổ chức công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần SXTM Thiên Long
... vụ: - Tổ chức tốt công tác mua bán hng hoá sở sản xuất, gia công chế biến - Tổ chức mạng lới bán buôn, bán lẻ hng hoá cho sở sản xuất kinh doanh, đơn vị khác v cá nhân nớc - Tổ chức tốt công tác ... phẩm Kết cho thấy Công ty hớng kinh doanh v có lãi, bổ sung vốn kinh doanh Công ty, tăng tích luỹ quỹ Công ty, đời sống cán công nhân viên ngy cng đợc cải thiện Bên cạnh thuận lợi Công ty gặp ... mại thực giao dịch bán, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm Công ty, nghiên cứu thị trờng theo dõi v quản lý nh phân phối tỉnh, xây dựng mạng lới bán hng 50 nhân viên bán hng bao gồm nhân viên bán...
 • 65
 • 189
 • 0

Báo cáo thực tập Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội

Báo cáo thực tập Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội
... tiền hành tập hợp chi phí sản xuất theo nhóm sản phẩm loại vào tỷ lệ chi phí chi phí sản xuất thực tế chi phí sản xuất kế hoạch, kế toán tính toán giá thành đơn vị tổng giá thành sản phẩm loại Công ... kế toán Công ty Kế toán trởng Thủ quỹ Kế toán toán Kế toán thành phẩm Kế toán tổng hợp Kế toán TSCĐ kiêm kế toán tiền l ơng Kế toán vật t * Chức nhiệm vụ phận phòng kế toán tài Công ty - Kế toán ... phí phân loại chi phí sản xuất Công ty a Chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất Công ty Tại Công ty Gạch ốp lát Nội, chi phí sản xuất đợc xác định toàn hao phí lao động, tài sản, vật t ,...
 • 60
 • 263
 • 0

báo cáo thực tập Tổ chức công tác hạch toán kế toán tại công ty Dịch vụ du lịch Sao Mai

báo cáo thực tập Tổ chức công tác hạch toán kế toán tại công ty Dịch vụ du lịch Sao Mai
... thực công tác tài Công ty Dịch vụ du lịch Sao mai 1.6.1 Tình hình chung quản lý tài Công ty Công ty Dịch vụ du lịch Sao Mai doanh nghiệp độc lập đơn vị thành viên hạch toán nội bộ, có phận thực chức ... chức nhiệm vụ cụ thể theo sơ đồ sau: Sơ đồ 2: Tổ chức máy công tác kế toán Công ty Dịch vụ Du lịch Sao Mai Kế toán trưởng kiêm kế toán TSC§ Kế toán nhà hàng kiêm KT vật tư Kế toán tổng hợp kiêm ... HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH SAO Mai 3.1 Tình hình tổ chức máy quản lý hoạt động kinh doanh công ty Do đặc thù đơn vị kinh doanh dịch vụ, ...
 • 28
 • 116
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM TRÀ MY

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM TRÀ MY
... Chơng II Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu công ty tnhh văn phòng phẩm trà my 2.1 Đặc điểm chung Công ty TNHH văn phòng phẩm Trà My Ngày 4/11/1999 Công ty TNHH Văn phòng phẩm Trà My đợc ... II : Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH văn phòng phẩm Trà My Chơng II: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty TNHH văn phòng phẩm Trà My Do ... nghiệp Tại Phòng Kế toán công ty THHH Văn phòng phẩm Trà My có năm kế toán, trởng phòng kế toán bốn kế toán viên Trởng phòng kế toán với nhiệm vụ hớng dẫn, đạo, kiểm tra công việc kế toán viên thực...
 • 90
 • 279
 • 0

Báo cáo thực tập tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần Việt Thái

Báo cáo thực tập tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần Việt Thái
... II.1.1 Tổ chức máy kế toán sách kế toán áp dụng doanh nghiệp  Cơ cấu tổ chức máy kế toán công ty Sơ đồ 2.1 : Tổ chức máy kế toán Công ty cổ phần tổng hợp Việt Thái Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp ... Lê Thị Thanh Hải TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP VIỆT THÁI I.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần tổng hợp Việt Thái Công ty cổ phần tổng hợp Việt Thái sở kế hoạch đầu tư thành ... tới phần rõ nhược điểm để hoàn thành công tác kế toán công ty Hướng đề tài thứ hai: Tổ chức công tác kế toán chi phí công ty CP tổng hợp Việt Thái thuộc học phần Kế toán Lý chọn đề tài: hạch toán...
 • 25
 • 261
 • 0

Báo cáo thực tập tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu tại công ty đại NAM

Báo cáo thực tập tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu tại công ty đại NAM
... 03: S t chc b mỏy k toỏn ca cụng ty Kế toán trởng Kế toán tiền mặt ngân hàng toán Kế toán TSCĐ, lơng khoản trích theo l ơng Phó phòng kế toán Kế toán vật t Kế toán bán hàng Nhân viên thủ quỹ Chc ... Chứng từ kế toán Nhập chứng từ vào phân hệ nghiệp vụ Các tệp nhật ký Chuyển sang sổ Tệp sổ Lên báo cáo Sổ sách kế toán Báo cáo tài 2.2- Tỡnh hỡnh thc t v t chc k toỏn nguyờn vt liu Cụng ty 2.2.1- ... toỏn hng tn kho 2.2.2.2- ỏnh giỏ nguyờn vt liu Ti Cụng ty nguyờn vt liu c tớnh theo giỏ thc t .Tại Công ty nguyên vật liệu đợc tính theo giá vốn thực tế *) i vi nguyờn vt liu nhp kho Vỡ l n v sn xut...
 • 67
 • 120
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập tổ chức công tác kế toánbao cao thuc tap tong hop cong ty tnhhbao cao thuc tap hoat dong cong ty tnhhbao cao thuc tap tong hop cong ty tnhh xay dung phuong dongbáo cáo thực tập tổng hợp chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại công ty cổ phần tập đoàn thái hòa docbáo cáo thực tập điênđiện tử công ty tnhh kỹ thuật cao mai phươngbáo cáo thực tập tốt nghiệp công ty tnhhbáo cáo thực tập tổng hợp chuyên ngành kế toán tài chính doanh nghiệphào phóngbáo cáo thực tập tổ chức thi côngbáo cáo thực tập nhân sự công ty xây dựngbáo cáo thực tập tổng hợp công ty xây dựngbáo cáo thực tập tốt nghiệp công ty điện lựcbáo cáo thực tập tốt nghiệp công ty gỗbáo cáo thực tập tốt nghiệp công ty xây dựng công trình giao thông 116báo cáo thực tập tốt nghiệp công ty phạm assetPHE DUYET LUA CHON CT KIEM TOAN 2016Công bố thông tin CONG BO THONG TINNâng cao chất lượng học tập môn GDCD ở trường THPT thạch thành II – thanh hóaNGHI QUYET H C NAM 2016T.TR XIN Y KIEN BO SUNG H C 2016Tuần 8. Nghe-viết: Các em nhỏ và cụ giàTTR CAC NOI DUNG XIN Y KIEN HC 2016BAO CAO TAI CHINH NAM 2015Don xin cap so_a Vu Don de nghi A VuTuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?Unit 5: Are they your friends?https: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjcktlM255VzhRY2sHDC DIEN TAP 2017 DIA LI CHINH THUCCông văn số 3997 TCT-DNLHDC DIEN TAP 2017 GDCD CHINH THUCHạch toán kế toán và chính sách thuế đối với hoạt động góp vốn trong DN (30.72KB)Managerial economics 3rd by froeb ch13Managerial economics 3rd by froeb ch14Managerial economics 3rd by froeb ch15Managerial economics 3rd by froeb ch21