bài giảng môn thị trường tài chính

Bài giảng môn Thị trường tài chính

Bài giảng môn Thị trường tài chính
... Nguyễn Đăng Dờn TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH I CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH (TTTC) Khái niệm TTTC: + Thò trường giao dòch, mua bán, trao đổi sản phẩm tài ngắn hạn, trung hạn, dài hạn ... hộ gia đình -Đơn vò kinh tế -Tổ chức đoàn thể, xã hội THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH -Đơn vò kinh tế -Chính phủ TW -Chính quyền đòa phương -Tổ chức Tài -Cá nhân -Người nước -Hộ gia đình -V v -V v PGS.TS ... khoản cho tài sản tài - Khả chuyển hoá thành tiền cao - Giúp chủ đầu tư dễ dàng chuyển đổi danh mục đầu tư - Tạo thuận lợi cho công cụ tài lưu thông thông suốt II PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Phân...
 • 112
 • 263
 • 0

Bài giảng môn thị trường tài chính

Bài giảng môn thị trường tài chính
... Các phận Thị trường vốn: – Thị trường chấp – Thị trường cho thuê tài Thị trường chứng khoán 1/3/2011 B02003 - Thị trường tài 1.3.2 Căn vào tính chất chuyên môn g hóa thị trường Thị trường ... kinh tế • Các phận Thị trường Tiền tệ: – Thị trường liên ngân hàng – Thị trường hối đoái – Thị trường vốn ngắn hạn 1/3/2011 B02003 - Thị trường tài Thị trường vốn • Khái niệm Thị trường vốn – Là ... cụ nợ • Thị trường công cụ vốn • Thị trường t công ô cụ phái hái sinh i h 1/3/2011 B02003 - Thị trường tài 10 1.3.3 Căn vào trình luân chuyển g cụ ụ Tài công • Thị trường sơ cấp • Thị trường thứ...
 • 16
 • 582
 • 0

Bài giảng về thị trường tài chính

Bài giảng về thị trường tài chính
... trúc thị trường tài Thị trường cấp thị trường cấp Căn vào trình phát hành lưu thông công cụ tài III Cấu trúc thị trường tài Thị trường cấp thị trường cấp Thị trường cấp (thị trường sơ cấp): • Thị ... mạo hiểm III Cấu trúc thị trường tài Thị trường tiền tệ thị trường vốn III Cấu trúc thị trường tài Thị trường tiền tệ thị trường vốn – Thị trường tiền tệ: mua bán công cụ tài ngắn hạn  Đặc điểm: ... trúc thị trường tài Thị trường tiền tệ thị trường vốn Thị trường tiền tệ – Ví dụ: • Thị trường tiền gửi ngắn hạn, • Thị trường tín dụng ngắn hạn, • Thị trường liên ngân hàng III Cấu trúc thị trường...
 • 46
 • 217
 • 1

bài giảng tctt thị trường tài chính

bài giảng tctt thị trường tài chính
... thò trường tài (SV tự nghiên cứu)  Khái niệm phân loại thò trường tài  Thò trường tiền tệ  Thò trường vốn  Vai trò thò trường tài (SV tự nghiên cứu) 1/18/2013 KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ... thành thò trường tài chính:    Đối tượng thò trường Công cụ thò trường Chủ thể tham gia thò trường 1/18/2013 PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNGTÀI CHÍNH  Căn vào thời gian vận động vốn   Thò trường tiền ... Thò trường vốn  Căn vào cách thức huy động vốn   Thò trường công cụ nợ Thò trường vốn cổ phiếu  Căn vào cấu tổ chức   1/18/2013 Thò trường sơ cấp Thò trường thứ cấp PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNGTÀI...
 • 27
 • 90
 • 0

BÀI TẬP môn thị trường tài chính

BÀI TẬP môn thị trường tài chính
... Nếu lãi suất thị trường biến động: 5%; 8%; 12%; 18% • Nhận xét kết thay đổi giá trái phiếu A B theo lãi suất thị trường • Vẽ đồ thị biểu diễn thay đổi giá trái phiếu theo lãi suất thị trường Có ... Hieu BÀI TẬP • Trái phiếu có vốn gốc triệu đồng, kỳ hạn 20 năm, tỷ suất lãi 8%/năm, tháng trả lãi lần Hãy tính giá trái phiếu lãi suất thị trường là: - 8% - 10% - 6% 5/2/2012 Le Trung Hieu BÀI TẬP ... 11 BÀI TẬP 11 • Công ty hóa chất muốn vay 50 tỷ đồng cách bán 50.000 trái phiếu Trái phiếu mãn hạn 20 năm lãi suất trả cho người mua 9%/năm Hiện sau năm lưu hành thị trường, lãi suất thị trường...
 • 44
 • 315
 • 1

Bài giảng học môn thị trường tài chính

Bài giảng học môn thị trường tài chính
... thị trường thơng qua trung gian tài 4/2011 Bài giảng mơn: Thị trường tài Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Phân loại thị trường tiền tệ  Phân loại theo cơng cụ nợ:  Thị trường liên ngân hàng: thị trường ... thị trường tiền tệ  Phân loại theo cơng cụ nợ:  Thị trường cho vay ngắn hạn định chế tài trung gian  Thị trường liên ngân hàng  Thị trường hối đóai 4/2011 Bài giảng mơn: Thị trường tài Giảng ... tiền tệ 4/2011 Bài giảng mơn: Thị trường tài Giảng viên: Bùi Ngọc Toản 28 Nghiệp vụ thị trường tiền tệ  Nghiệp vụ mua bán giấy tờ có giá ngắn hạn 4/2011 Bài giảng mơn: Thị trường tài Giảng viên:...
 • 30
 • 233
 • 0

NỘI DUNG GIẢNG dạy môn THỊ TRƯỜNG tài chính

NỘI DUNG GIẢNG dạy môn THỊ TRƯỜNG tài chính
... B – Nội dung môn học - Thị trường tài Thời gian Chi tiết Chủ đề Nội dung Chi tiết Tổng quan thị trường tài Buổi Các vấn đề chung TTTC Buổi Thị trường tiền tệ Bản chất chức ... dạng thị trường tiền tệ, hang hóa thị trường -Nguyên tắc công khai thông tin, đấu giá, trung gian - Các vấn đề công bố thông tin TTCK VN - Mối quan hệ thị trường sơ cấp, thứ cấp hình thái thị trường ... Buổi TTCK – Buổi Buổi Thảo Nội dung Trao đổi - Các chủ tham gia thị - Khái niệm, chức năng, cấu, hàng hóa TTTC Khái niệm, chức năng, hình thức thị thị, hang hóa thị trường tiền tệ Lịch sử hình...
 • 7
 • 195
 • 0

Bài thảo luận môn Thị Trường Tài Chính pdf

Bài thảo luận môn Thị Trường Tài Chính pdf
... Nhóm – LTCĐ-K8-BN2 – HVNH-PVBN Page Bản thảo luận Môn Thị Trường Tài Chính Phần II: Các loại thị trường I- Thị trường liên ngân hàng: (*) Tham gia thị trường tiền tệ liên ngân hàng bao gồm chủ ... HVNH-PVBN Page Bản thảo luận Môn Thị Trường Tài Chính tham gia thị trường mong tăng giá trị tiền tệ «Bear» -người tham gia thị trường mong việc giảm giá trị tiền tệ Thông thường thị trường trạng ... đổi tài sản tài chính, thị trường tài tổng hòa mối quan hệ cung cầu vốn TTTC làm gia tăng tính khoản cho tài sản tài Tính khoản tính chất dễ dàng chuyển hóa tài sản tài thành tiền mặt thực thị trường...
 • 12
 • 347
 • 0

bài tập đáp án môn thị trường tài chính

bài tập đáp án môn thị trường tài chính
... đáo hạn? Đáp án: Quyền chọn thực giá tài sản thị trường cao $50 vào tháng Ba Nhà đầu tư có lời giá tài sản thị trường cao $52,5 (xem biểu đồ bên dưới) Bài Một nhà đầu tư bán quyền chọn bán kiểu ... tháng Hai Những quyền chọn có ngày đáo hạn giao dịch vào a) đầu tháng Tư; b) cuối tháng Năm? Đáp án: Đầu tháng Tư, quyền chọn giao dịch có ngày đáo hạn vào tháng Tư, tháng Năm, tháng Tám tháng ... giá cổ phiếu lúc $25 Đáp án: Nhà đầu tư nhận $2 (giá quyền chọn) vào tháng $5 (kết thực quyền) vào tháng Bài Một hợp đồng quyền chọn mua cổ phiếu kiểu Âu, đáo hạn vào tháng Ba Giá thực hiện:...
 • 7
 • 692
 • 2

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
... với thị trường khác, thị trường tài có vị trí thị trường khởi điểm cho loại thị trường, có tác dụng chi phối điều hành xâm nhập vào loại thị trường khác • Vai trò thị trường tài chính: Thị trường ... rủi ro so với công cụ thị trường tiền tệ  Câu hỏi (bài tập) củng cố: Thị trường tài gì? Thị trường tài bao gồm thị trường nào? Page | 10 Thị trường tài có vai trò nào? Thị trường tiền tệ gì? Các ... dịch thị trường tiền tệ? Thị trường vốn gì? Các công cụ chủ yếu giao dịch thị trường vốn? Phân biệt khái niệm thị trường cấp thị trường thứ cấp? Sự khác biệt mối quan hệ thị trường sơ cấp thị trường...
 • 92
 • 116
 • 0

Bài tiểu luận môn thị trường tài chính và các định chế tài chính

Bài tiểu luận môn thị trường tài chính và các định chế tài chính
... định thấy NHTM định chế tài mà đặc trưng cung cấp đa dạng dịch vụ tài với nghiệp vụ nhận tiền gửi, cho vay cung ứng dịch vụ toán NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM II Nhóm Đặc điểm NHTM định chế tài ... động cho ngân hàng hoạt động hình thức cho vay lại 1.3.4 Vay từ thị trường tài nước Các ngân hàng thương mại vay từ thị trường tài thông qua phát hành chứng từ có chứng tiền gửi có khả chuyển ... đường chủ nghĩa xã hội Tuy nhiên, chế thị trường hoạt động NHTM bộc lộ nhiều hạn chế, tồn nhiều vấn đề cần giải Trong khuôn khổ hạn hẹp tiểu luận nhóm trình bày số lý luận NHTM hoạt động nó, với số...
 • 23
 • 318
 • 0

Bài thu hoạch môn thị trường tài chính

Bài thu hoạch môn thị trường tài chính
... xử lý nợ xấu mà đề tài đưa nhắc đến nhiều việc thực thị trường Việt Nam kết đem lại chưa thể đề tài Đề tài 3: Thị trường chứng khoán Việt Nam Thị trường chứng khoán phận thị trường vốn dài hạn, ... tốt Đề tài 5: Giới thiệu thị trường trái phiếu Việt Nam Thị trường trái phiếu nơi giao dịch mua bán loại trái phiếu phát hành, bao gồm thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp Tham gia vào thị trường ... hỗ trợ thị trường thứ cấp phát triển; thu hút nhà đầu tư nước ngoài; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện sách thu phí thị trường trái phiếu  Ý kiến cá nhân đề tài: Đề tài trình bày kĩ thị trường...
 • 27
 • 99
 • 0

Bài giảng môn kiểm toán tài chính

Bài giảng môn kiểm toán tài chính
... ĐỐI TƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN CHỦ THỂ, KHÁCH THỂ CỦA KIỂM TOÁN 1.1 ĐỐI TƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH - Thế kiểm toán tài chính? Kiểm toán tài hoạt động kiểm toán viên độc ... phí kiểm toán thấp 1.4 TRÌNH TỰ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH Bước 3: Kết thúc kiểm toán Kiểm toán viên lập Báo cáo kiểm toán soạn Thư quản lý - CHƯƠNG KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Tiền gì? + Tiền loại tài ... hành kiểm toán bao gồm: 1.1 ĐỐI TƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH - Kiểm toán tiền mặt - Kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền (tiêu thụ) - Kiểm toán chu trình mua hàng trả tiền (bán hàng toán) - Kiểm...
 • 154
 • 17,183
 • 141

bài thảo luận THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

bài thảo luận THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
... TRÚC THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ THỊ TRƯỜNG HỐI ĐOÁI THỊ TRƯỜNG CHO VAY NGẮN HẠN THỊ TRƯỜNG LIÊN NGÂN HÀNG ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ` THỊ TRƯỜNG VỐN THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG THUÊ MUA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THỊ TRƯỜNG ... Căn cào tính chất pháp lý (thị trường thức, thị trường phi thức) CẤU TRÚC, ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ ĐẶC ĐIỂM • CHỈ CÓ CÁC CÔNG CỤ NGẮN HẠN • THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH CÁC LOẠI ... thời gian sử dụng (thị trường tiền tệ, trường vốn)  Căn vào phương thức huy động (thị trường nợ, thị trường vốn cổ phần)  Căn vào luân chuyển tài (thị trường sơ cấp , thị trường thứ cấp)  Căn...
 • 12
 • 287
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn thị trường tài chínhbài tập môn thị trường tài chính phái sinhbài tập môn thị trường tài chínhgiải bài tập môn thị trường tài chínhcác dạng bài tập môn thị trường tài chínhbài tập môn thị trường tài chính có đáp ánbài tập môn thị trường tài chính có lời giảibài tập và bài giải môn thị trường tài chínhbài tập môn thị trường tài chính và định chế tài chínhbài giảng điện tử môn thị trường tài chínhbài tập có lời giải môn thị trường tài chínhbài tập trắc nghiệm môn thị trường tài chínhbài tập về môn thị trường tài chínhbài tiểu luận môn thị trường tài chínhbài thuyết trình môn thị trường tài chínhBAO CAO KET QUA GIAO DICH CO PHIEUBIEN BAN HOP H C NAM 2016T.TR XIN Y KIEN BO SUNG H C 2016THONG BAO GIAO DICH CO PHIEUXem Báo cáo tài chính tháng 6 BAO CAO TCKTTuần 7. Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánhRèn kĩ năng đọc hiểu nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra đánh giá nâng cao năng lực học sinhUnit 7: That is my schoolDE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 132Managerial economics 3rd by froeb ch11Managerial economics 3rd by froeb ch13Managerial economics 3rd by froeb ch14Managerial economics 3rd by froeb ch17Managerial economics 3rd by froeb ch18Managerial economics 3rd by froeb ch22DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 209DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 209DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 357DE THI DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC MA DE 485HDC DIEN TAP 2017 HOA HOC CHINH THUC