De HSG VL9 cap tinh 2015

Đề + đáp án thi HSG 12 cấp tỉnh

Đề + đáp án thi HSG 12 cấp tỉnh
... meant _The end _ Hớng dẫn chấm đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2007 2008 Sở giáo dục đào tạo Bắc giang Đề thức Môn: Tiếng anh lớp 12 (Bảng hớng dẫn chấm có 02 trang) Tổng ... Theory of Relativity This theory states that mass, length and time change depending on (47) a person looks at them In 1915, Einstein published his General Theory of Relativity This new theory created ... the most exciting city (that) Ive/ have ever visited 95 That book, which is very thick, belongs to my young sister (Thiu du phẩy không cho điểm) Part IV: pts (Mi cõu chn ỳng cho im) 96B 97D 98C...
 • 7
 • 631
 • 2

Đề thi +Đáp án HSG L9 cấp tỉnh 07-08

Đề thi +Đáp án HSG L9 cấp tỉnh 07-08
... .The end đáp án hớng dẫn chấm kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp năm học: 2007-2008 Đề thức A Listening You will hear people describing some of the things they at work Listen and ... sometimes a .driver I think he drives when hes in a hurry ( dangerous / dangerously ) Please dont go too the edge of the cliff ( near / nearly ) Mr Black sounded really this morning He had ... for lunch ? ( invite ) Robert : What time will the bank close this evening ? ( ask ) Daniel : Is there a post office nearby...
 • 6
 • 1,141
 • 7

Đề thi+Đáp án HSG L12 cấp tỉnh 07-08

Đề thi+Đáp án HSG L12 cấp tỉnh 07-08
... tên thí sinh : Số báo danh : Sở GD&ĐT Cao Bằng - hớng dẫn chấm đề thi Học Sinh Giỏi lớp 12 Đề thức Năm học 2007 - 2008 Môn: hoá học Bài 1: (3,25 điểm) 1- (2,25 điểm) Mỗi phơng...
 • 8
 • 362
 • 4

Đề thi HSG L12 cấp tỉnh 07-08

Đề thi HSG L12 cấp tỉnh 07-08
... tên thí sinh : Số báo danh : Sở GD&ĐT Cao Bằng - hớng dẫn chấm đề thi Học Sinh Giỏi lớp 12 Đề thức Năm học 2007 - 2008 Môn: hoá học Bài 1: (3,25 điểm) 1- (2,25 điểm) Mỗi phơng ... dung dịch C gồm NaOH 0,02M Ba(OH) 0,01M để trung hòa hết lợng axit d dung dịch B Tính thể tích tối thi u dung dịch C ( với nồng độ ) tác dụng với dung dịch B để đợc lợng kết tủa nhỏ Tính khối lợng...
 • 8
 • 310
 • 2

Đề-Đáp HSG Sử cấp Tỉnh

Đề-Đáp HSG Sử cấp Tỉnh
... KỲ THI LẬP ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP HUYỆN DỰ THI CẤP TỈNH NH 2008-2009 Khóa ngày 10 tháng năm 2009 ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Môn: LỊCH SỬ ( Đáp án có 04 trang ) Nội dung hướng dẫn chấm ... quản Pháp sáu tỉnh Nam Kỳ - Pháp tự lại buôn bán, kinh doanh công nghiệp số tỉnh, kiểm soát, điều tra tình hình Việt Nam Người pháp hay người ngoại quốc vào Việt Nam buôn bán phải Pháp cấp giấy phép ... kiện Sách giáo khoa LS lớp và lớp NXB Giáo Dục 2005 (các quy định phạm vi kỳ thi chọn HSG lớp vòng Tỉnh ) cần ý kỳ thi chọn học sinh giỏi nên có kiến thức mở để đánh giá mức độ kiến thức...
 • 8
 • 266
 • 1

Đề-Đáp HSG Sinh cấp Tỉnh (08-09)

Đề-Đáp HSG Sinh cấp Tỉnh (08-09)
... UBND tỉnh Tiền Giang SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ... học 2008 – 2009 Lớp  TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM – HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC – Môn : SINH HỌC (ĐÁP ÁN gồm có HAI trang) -HƯỚNG DẪN CHUNG : 1) Dưới ... thiết, tổ chấm môn chi tiết hóa thêm đáp án biểu điểm để chấm cho thống dễ dàng 2) Chỉ yêu cầu học sinh (HS) nêu đầy đủ ý chánh theo trật tự hợp lý, không bắt buộc phải trình bày y hệt hướng dẫn...
 • 5
 • 159
 • 3

Đề thi chọn đội tuyển HSG (casio) cấp tỉnh

Đề thi chọn đội tuyển HSG (casio) cấp tỉnh
... -Hết Hớng dẫn chấm thi giải toán lớp Hớng dẫn chấm dới dựa vào lời giải sơ lợc cách đợc thực máy tính CSIO f x 570 ... cần bám sát yêu cầu phần tính phần lý luận giải thí sinh điểm Tổ chấm nên chia nhỏ đến 0,25 Điểm thi tổng điểm thành phần Câu1(6điểm): cho U0= 2; U1= 10 Un+1= 10Un- Un-1 a)Lập quy trình tính Un+1 ... 9(4điểm): Tìm số có chữ số bội số tổng bình phơng lập phơng số nguyên Đáp án Gọi số phải tìm x Theo đề ta có Thang điểm 1000 x 10000 x= a2 + a3 ( a số tự nhiên) 1đ Nếu a = x= 92 + 93 = 810 < 1000...
 • 7
 • 624
 • 23

Đề thi chọn HSG văn cấp tỉnh L12

Đề thi chọn HSG văn cấp tỉnh L12
... THỪA THI N HUẾ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT – NĂM HỌC 2007-2008 Môn: VĂN Thời gian làm : 180 phút HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (4 điểm) A Yêu cầu kỹ năng: - Văn nghị luận đáp ứng yêu cầu văn ... nội dung đoạn văn; văn viết tốt, biểu cảm - Điểm 3: Bài tỏ hiểu yêu cầu đề, nhiên trình bày ý chưa thật đầy đủ, hệ thống, có phát số giá trị chưa làm bật giá trị toàn đoạn văn Hành văn trôi chảy ... phục lý lẽ dẫn chứng Văn viết tốt, chữ rõ, - Điểm 2: Bài tỏ nắm yêu cầu, giải thích nêu liệu chưa đầy đủ Văn viết được, chữ rõ, - Điểm 1: Bài tỏ chưa hiểu vấn đề, ý liệu nghèo, văn vụng Câu 2: (6...
 • 4
 • 260
 • 1

Đề thi HSG văn cấp tỉnh

Đề thi HSG văn cấp tỉnh
... THỪA THI N HUẾ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT – NĂM HỌC 2007-2008 Môn: VĂN Thời gian làm : 180 phút HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: (4 điểm) A Yêu cầu kỹ năng: - Văn nghị luận đáp ứng yêu cầu văn ... nội dung đoạn văn; văn viết tốt, biểu cảm - Điểm 3: Bài tỏ hiểu yêu cầu đề, nhiên trình bày ý chưa thật đầy đủ, hệ thống, có phát số giá trị chưa làm bật giá trị toàn đoạn văn Hành văn trôi chảy ... phục lý lẽ dẫn chứng Văn viết tốt, chữ rõ, - Điểm 2: Bài tỏ nắm yêu cầu, giải thích nêu liệu chưa đầy đủ Văn viết được, chữ rõ, - Điểm 1: Bài tỏ chưa hiểu vấn đề, ý liệu nghèo, văn vụng Câu 2: (6...
 • 4
 • 1,485
 • 8

Đề thi chọn HSG toán cấp tỉnh L12 2008-2009 chuyên

Đề thi chọn HSG toán cấp tỉnh L12 2008-2009 chuyên
... Sở Giáo dục Đào tạo Thừa Thi n Huế Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Khối 12 CHUYấN - Năm học 2008-2009 Moõn : TOAN ẹAP AN - THANG ẹIEM Bai (4) NI DUNG IM +...
 • 5
 • 255
 • 2

Đề Thi HSG Anh cấp tỉnh

Đề Thi HSG Anh cấp tỉnh
... is B was C has been D will be 27 Pay the bill within two weeks or the electricity will be cut _ A up B down C off D of 28 It’s no use _ this chair It’s too old A to repair B repair C ... catalogues There are special catalogues for (1) _ every need, including clothing, furniture, health, (2) _ products and things for the kitchen People also order (3) _ 40% of their music ... verbs in brackets (1.2 points) “It’s a wonderful Life” (1-be) _ a heartwarming drama In this movie, James Steward (2-play) _ an ordinary family man who (3-live) _ in a small...
 • 7
 • 777
 • 10

Bộ đề thi HSG toán cấp tỉnh+Đáp án

Bộ đề thi HSG toán cấp tỉnh+Đáp án
... ĐỀ2 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC Môn thi : TOÁN - LỚP Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: ( điểm ) Cho số 1960 Số thay đổi nào? ... - ĐỀ3 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC Môn thi : TOÁN - LỚP Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: ( điểm ) Không tính tích Hãy điền dấu ... theo yêu cầu đề tính điểm -ĐỀ4 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIỂU HỌC Môn: TOÁN - LỚP Thời gian làm bài: 60phút (không tính thời gian giao đề) A Phần trắc...
 • 11
 • 1,003
 • 5

de thi hsgcap tinh 2009

de thi hsg hó cap tinh 2009
... Hớng dẫn chấm học sinh giỏi hóa đề ii Câu 1:(1,5 điểm) a/ H3PO4 + NaOH NaH2PO4 + H2O H3PO4 + 2NaOH Na2HPO4 + 2H2O H3PO4 +...
 • 3
 • 178
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi hsg văn cấp tỉnh lớp 12đề thi hsg toán cấp tỉnhđề thi hsg mtct cấp tỉnhđề thi hsg toán cấp tỉnh lớp 7đề thi hsg anh cấp tỉnhbộ đề thi hsg toán cấp tỉnh đáp ánđề thi đáp án hsg l9 cấp tỉnh 0708đề thi hsg lý cấp tỉnh lớp 9đề thi hsg lý cấp tỉnhde thi hsg su cap tinh kien giangde thi hsg hoa cap tinh lop 11đề thi hsg văn cấp tỉnhđề thi tin cấp tỉnhđề thi gvdg cấp tỉnh môn toán thcsde thi toan cap tinhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây