bộ đề ôn thi công chức kèm đáp án

100 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi công chức kèm đáp án

100 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi công chức kèm đáp án
... give me a hand?" What did she want me to do? A hand her something B help her C hold her hand D bring her something 84) Can you finish this proverb “as old as …”? A Samson B the hills C dry break ... C talk D say 86) If something is washable, it can be washed If something is edible, it can be… A carried B drunk C thrown away D eaten 87) What is a suitable reply? “I think I’ll go to see ‘Shrek ... broken 91) I don’t want to buy any of these books I’ve got _ A all B all them C everything D them all 92) This detailed map is the atlas A more useful as B more useful than C usefuller...
 • 20
 • 299
 • 1

Tài liệu ôn thi công chức nhà nước và bộ đề ôn thi công chức nhà nước ngành thuế

Tài liệu ôn thi công chức nhà nước và bộ đề ôn thi công chức nhà nước ngành thuế
... Nhà nước, quan trung ương quản lý Nhà nước theo nguyên tắc tổ chức hành Nhà nước Phân loại bộ: Có thể chia thành nhóm Bộ quản lý lĩnh vực Bộ quản lý Nhà nước ngành - Bộ quản lý lĩnh vực (Bộ chức ... Cơ cấu tổ chức phủ: Bộ quan ngang Bộ, quan ngang (gọi chung Bộ) phận cấu thành phủ Bộ quan phủ, thực chức quản lý nhà nước ngành lĩnh vực công tác phạm vi nước Bộ ngành hai khái niệm không đồng ... theo ngành lĩnh vực công tác (quản lý nhà nước thẩm quyền riêng) Vì có loại bộ: Bộ quản lý ngành quản lý theo lĩnh vực (chức năng) + Bộ quản lý ngành: quan phủ thực chức quản lý nhà nước ngành...
 • 72
 • 3,575
 • 22

bộ câu hỏi ôn thi công chứcđáp án môn quản lý nhà nước

bộ câu hỏi ôn thi công chức và đáp án môn quản lý nhà nước
... c.T CÂU 6: Nâng cao ý thức trách nhiện cán bộ, công chức: - Cán bộ, công chức công dân Việt Nam biên chế hưởng lương từ NSNN Cán bộ, công chức công bộc nhân dân, chòu giám sát nhân dân, phải không ... trách nhiệm cán bộ, công chức Cán bộ, công chức phải tuân theo: Những việc cán công chức không làm” đươc quy đònh từ điều 15 đến điều 20 Pháp lệng cán công chức -9- CÂU 7: Th c hành ti t ki m, ... bước tăng cường Công tác quản thuế hình thành hệ thống tổ chức thống nước bước củng cố, kiện tòan tổ chức máy quản thuế quy trình nghiệp vụ quản Trình độ cán bộ, công chức thuế nâng lên...
 • 21
 • 1,434
 • 3

Đề thi trắc nghiệm môn tin học thi công chức (kèm đáp án ở cuối tài liệu)

Đề thi trắc nghiệm môn tin học thi công chức (kèm đáp án ở cuối tài liệu)
... câu d) Cả câu sai ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM – TIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 Phím ESC Câu : 002 Câu : 003 Format - Column Câu : 004 Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record ... Macro Virus ? a) Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record b) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào trữ điện c) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp WinWord ... khơi phục Delete Items 38 -chức CC gởi email A-gởi vào hộp thư người soạn thư B-gởi đến địa thứ C-gởi lưu đến máy chủ 14 D-gởi đến người nhận thứ 39-Trang web tìm kiếm thơng tin A-trang web có nhiều...
 • 15
 • 42,036
 • 368

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chứcđáp án (104 trang)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức có đáp án (104 trang)
... Hàm And Câu 4: Để tính tổng số cột số liệu bảng ta sử dụng công thức: A Sử dụng công thức SUM(ABOVE) B Sử dụng công thức SUM(ALL) C Sử dụng công thức SUM(Tên cột cần tính tổng) D Câu A B Câu 5: ... AY TINH c) UNG DU d) Báo lỗi Câu 43 Giả sử ô A1 giá trị chuỗi “Ung Dung May Tinh”, ô B1 gõ công thức = UPPER(RIGHT(A1,7)) cho giá trị là: a) May Tinh b) AY TINH c) UNG DUN d) MAY TINH Câu ... c) Edit\Move d) Không xoá Sheet Câu 35 Cho ô A5, B5 chứa TIN “HOC” để D5 kết TIN HOC” (có khoảng trắng) ô D5 gõ: a) =A5+ “”+B5 b) =A5+B5 c) =A5&“ ”&B5 d) A5&B5 Câu 36 Công thức =INT(13/6)+MOD(3,7)...
 • 104
 • 1,571
 • 17

Bộ đề ôn thi vào THPT - có đáp án

Bộ đề ôn thi vào THPT - có đáp án
... ( y - - 2) = ì x - =1 ï ì x=2 ï Û ï Û ï í í ï y- = ï y =8 ï ỵ ï ỵ 3- 3+ + Bài A = 2- + 2 2+ - 2 2( - 3) 2( + 3) = + 4- + 4+ - 2( - 3) 2( + 3) = + - 1+ + 1- 2( - 3) + 2( + 3) = 3- 24 = =- - Bài ... Gợi ý đáp án Bài 1a) 4x 2-4 9-1 2xy+9y2=(4x 2-1 2xy+9y2 )-4 9 =(2x-3y) 2-7 2=(2x-3y+7)(2x-3 7-7 ) Bài 1b) x2+7x+10 =x2+5x+2x+10 =x(x+5) +2(x+5) =(x+5)(x+2) Bài 2a) x 2-7 x+10=(x-5)(x-2) Điều kiện để A nghĩa ... ĐÁP ÁN Bài 1: a) x - x + x - 11x + 10 = Û ( x - 1)( x - 2)( x + x + 5) = Û ( x - 1)( x - 2) = (vì x + x + = ( x + 1) + > 0, " x Ỵ ¡ ) é =1 x Û ê ê =2 x ë b) x - x - = - y + y - Û ( x - - 1)...
 • 51
 • 789
 • 4

BỘ ĐỀ ÔN THI VẬT LÝ CÓ ĐÁP ÁN

BỘ ĐỀ ÔN THI VẬT LÝ CÓ ĐÁP ÁN
... ánh sáng đơn sắc khác giá trị bước sóng C Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc bước sóng Biên soạn: Lê Văn Hùng- Võ Hữu Quyền Bộ đề thi thử môn vật năm 2014 D Các ánh sáng đơn sắc ... Nguồn sáng X công suất P1 phát ánh sáng đơn sắc bước sóng 1  400 nm Nguồn sáng Y công suất P2 phát ánh sáng đơn sắc bước sóng   600 nm Trong khoảng thời gian, tỉ số số phôtôn mà ... Bộ đề thi thử môn vật năm 2014 Câu 8: Vật nhỏ khối lượng 200 g lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ cm Biết chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ độ lớn gia tốc không nhỏ...
 • 233
 • 1,523
 • 133

Bo de on thi Hoa hoc (co dap an )

Bo de on thi Hoa hoc (co dap an )
... Tinh bột C Poli (vinyl clorua) (PVC) D Polistiren (PS) Đáp án : (A) Bài : 8232 Trong nhà máy rượu, người ta dùng nguyên liệu mùn cưa chứa 50% xenlulozơ để sản xuất ancol etylic, biết hiệu suất ... án A B C D Tất sai Đáp án : (C) Bài : 16876 và Đốt cháy rượu X, ta hỗn hợp sản phẩm cháy sau Chọn đáp án A X ankanol B X ankatriol C X ankadiol D A,B,C Đáp án : (D) Kết luận ... D Đáp án : (B) Bài : 8235 Đốt cháy hoàn toàn lượng polietilen, sản phẩm cháy cho di qua bình ( 1) đựng đặc bình ( 2) đựng dung dịch dư thấy khối lượng bình ( 1) tăng m gam, bình ( 2) thu 100 gam...
 • 7
 • 259
 • 0

Bo de on thi Hoa Hoc (Co Dap An) de_2

Bo de on thi Hoa Hoc (Co Dap An) de_2
... A Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hiđrocacbon dẫn xuất hiđrocacbon B Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hợp chất cacbon C Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cức chất ... B Hoá học hữu ngành hoá học chuyên nghiên cứu hiđrocacbon dẫn xuất hiđrocacbon C Hoá học hữu nghiên cứu tính chất phần lớn hợp chất cacbon D Hóa học hữu nghiên cứu biến đổi nguyên tố sinh học ... điện tích hạt nhân nguyên tử B Số proton nguyên tử số nơtron C Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi có nơtron D Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi, tỉ lệ proton nơtron : Đáp án : (A) Bài : 15433 Nhận định...
 • 7
 • 199
 • 0

Bộ đề ôn thi đại học (có đáp án)

Bộ đề ôn thi đại học (có đáp án)
... − Trang Ths : Lê Minh Phấn Ơn thi Đại học Đề số I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2đ): Cho hàm số y = x − 3mx + x − có đồ thị (Cm) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số m = Tìm ... −3m < ⎪ −5m + < ⎩ Đề số Trang Ths : Lê Minh Phấn Ơn thi Đại học I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y = x − x + có đồ thị (C) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) ... Minh Phấn Ơn thi Đại học Đề số 13 I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I: (2 điểm) Cho hàm số y = x + 3m − có đồ thị (Cm) (m tham số) ( + m ) x + 4m 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị...
 • 92
 • 229
 • 3

Các câu hỏi ôn thi công chứcđáp án (ngành giáo dục)

Các câu hỏi ôn thi công chức và đáp án (ngành giáo dục)
... tiền mà quan, tổ chức bồi thường cho người bị thi t hại theo quy định Nhà nước Câu Những việc cán bộ, công chức không làm: - Cán bộ, công chức không chây lười công tác, trốn tránh trách nhiệm ... công tác + Quan hệ phối hợp công tác Tập thể nơi cán bộ, công chức làm việc tham gia góp ý kiến vào tự nhận xét công tác Thủ trưởng trực tiếp cán bộ, công chức ghi đánh giá định kỳ hàng ănm cán ... công chức thông báo trực tiếp cho cán bộ, công chức biết; cán công chức có quyền phát biểu ý kiến với Thủ trưởng trực tiếp đánh giá định kỳ hàng năm Đánh giá định kỳ hàng năm đưa vào hồ sơ cán...
 • 63
 • 7,751
 • 32

BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC CÓ ĐÁP ÁN THAM KHẢO

BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC CÓ ĐÁP ÁN THAM KHẢO
... feeling/is B to feel/were C to feel/is D feeling/were - THE END -Mã đề đề đề đề đề đề đề đề Question Ghi 234 506 686 282 141 317 196 454 B A B A D D A A C B B D D C ... B B C A D D B A B C D C A C C D B A D A D A C D B C B C B C A B C D B C Mã đề đề đề đề đề đề đề đề 234 506 686 282 141 317 196 454 B A B A D D A A C B B D D C B D A C C A ... the passage mostly means A "getting ready to something" B "eager to something" C "not objecting to doing anything" D "not wanting to something" Question 75: The two examples given in the passage...
 • 47
 • 518
 • 2

600 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI CÔNG CHỨC -CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ PHÁP VÀ TÌM LỖI SAI)

600 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI CÔNG CHỨC -CÓ ĐÁP ÁN (NGỮ PHÁP VÀ TÌM LỖI SAI)
... I think you should tolerant of other people’s weaknesses a think b should tolerant c other d weaknesses > b 16 The cost of living has increasing so much that he finds it difficult to live within ... office, and this led to his ill a worked b hard c this d ill > d 61 I haven’t enjoyed myself so many for years a haven’t b myself c many d for > c 62 Immediately after his arrival, things went ... has become > b 280 Now farmers are accustomed this fertilizer to their fields a apply b applying c to apply d to applying > d 281 Well, I think that the prices here are a reason b reasonable...
 • 199
 • 640
 • 2

bộ đề ôn thi TN hay có đáp án

bộ đề ôn thi TN hay có đáp án
... B gi C gi D gi Ht TT GDTX NAM SCH THI TH TT NGHIP THNG 5/2011 MễN: VT Lí Thi gian: 45 phỳt Mó : 134 Đề thi có: 02 trang im H v tờn: SBD: Phũng thi: Lp: Thớ sinh chn ỏp ... 1,6s C 0,5s D 2s Ht TT GDTX NAM SCH THI TH TT NGHIP THNG 5/2011 MễN: VT Lí Thi gian: 45 phỳt Mó : 351 Đề thi có: 02 trang im H v tờn: SBD: Phũng thi: Lp: Thớ sinh chn ỏp ... gõy hin tng quang in? A Ch cú bc x B Khụng cú bc x no hai bc x trờn C Ch cú bc x D C hai bc x Ht TT GDTX NAM SCH THI TH TT NGHIP THNG 5/2011 MễN: VT Lí Thi gian: 45 phỳt Mó : 452 Đề thi có: 02...
 • 9
 • 57
 • 0

839 CÂU HỎI TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC (có đáp án)

839 CÂU HỎI TIN HỌC ÔN THI CÔNG CHỨC (có đáp án)
... khối Không cho kết CauHoi Câu 689 Hàm Right(C2,5) cho kết đây: Câu 690 Câu 691 Câu 692 Câu 693 Câu 694 Câu 695 Câu 696 Câu 697 Câu 698 Câu 699 Câu 700 Câu 701 Câu 702 Câu 703 Câu 704 Câu 705 Câu ... thực công thức Câu 672 trên: *Tin học, 2006 Giả sử ô C5 có công thức =$A5*C$4, ta thực chép công thức đến ô D6 Câu 673 ô D6 có công thức là: *=$A6*D$4 Câu 674 Câu 675 Câu 676 Câu 677 Câu 678 Câu ... File *Tất câu CauHoi Câu 92 Câu 93 Câu 94 Câu 95 Câu 96 Câu 97 Câu 98 Câu 99 Câu 100 Câu 101 Câu 102 Câu 103 Câu 104 Câu 105 Khi làm việc với Windows Explorer, kích vào nút Paste công cụ (xem...
 • 53
 • 281
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bo de on thi cong chuc thue 2014bộ đề ôn thi công chức thuế 2012bộ đề ôn thi công chức mon kien thuc chungbộ câu hỏi ôn thi công chức và đáp án môn quản lý nhà nướcbo de on thi cong chuc ha noi mon tieng anh năm 20151000 cau trac nghiem tin hoc on thi cong chuc co dap anđề ôn thi công chức môn tiếng anh20 câu hỏi ôn thi công chức có đáp ánđề thi công chức thuế đáp án đề tin họcđề ôn thi công chức fullđề cương ôn thi công chức môn tiếng anhon thi cong chuc mon tieng anh co dap anđề ôn thi công chứcde on thi cong chuc xa phuong 2015 hai phongđề ôn thi công chức viên chức tiểu học mới nhất111Nghi quyet DHCD 2011111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011Nghi quyet DHDCD nam 2012 2vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017bien ban dhdcd thuong nien nam 2017power card tricks 1111BC hop nhat giua nien do signedThS chuẩn đầu ra ch rhmchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcdong gop moi cua luan anThS chuẩn đầu ra ch noi khoaThS chuẩn đầu ra ch cdhaThS chuẩn đầu ra ch hhtmCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Dao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYđề cương ôn tập HKI môn công nghệ 11.Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAthu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA