GIAI 10 CAU LY THUYET TONG HOP NGAY SO 1

179 cau ly thuyet tong hop-OTDH

179 cau ly thuyet tong hop-OTDH
... thể tích 1: thu kết tủa X dung dịch Y Hãy cho biết ion có mặt dd Y ( Bỏ qua thủy phân ion điện ly nước) A Na+ SO2-4 B Na+, HCO-3 SO2-4 C Ba2+, HCO-3 Na+ D Na+, HCO-3 Câu 31 Cho phản ứng: (X) ... C Saccarozơ fructozơ D Saccarozơ mantozơ Câu 87 Khi thuỷ phân dầu thực vật xảy phản ứng chiều, glyxerin ta thu chủ yếu : A Axit no B Axit không no C Muối axit no D Muối axit không no Câu 88 Xúc ... = 1/5 B a/b = 1/4 C a/b > 1/4 D a/b < 1/4 Câu 135 Để nhận biết chất etanol, propenol, etylenglycol, phenol dùng cặp chất: A nước brom dung dịch NaOH B nước brom Cu(OH)2 C dung dịch NaOH Cu(OH)2...
 • 10
 • 117
 • 0

200 câu hỏi thuyết tổng hợp vô cơ luyện thi đại học

200 câu hỏi lý thuyết tổng hợp vô cơ luyện thi đại học
... 14) S nhn nh ỳng: A B C D Cõu 67 Cỏc khớ thi cụng nghip v ca cỏc ng c ụ tụ, xe mỏy l nguyờn nhõn ch yu gõy ma axit Nhng thnh phn húa hc ch yu cỏc khớ thi trc tip gõy ma axit l: A SO2, CO, NO ... C dung dch NH3 Cõu 60 in phõn mt dung dch cú cha HCl, CuCl2 pH ca dung dch bin i nh th no theo thi gian in phõn? A Tng dn n pH = ri khụng i B Gim dn C Tng dn n pH > ri khụng i D pH khụng i, luụn ... th dựng húa cht no sau õy: A dd BaCl2 B dd Ba(OH)2 C dd AgNO3 D Ca(OH)2 Cõu 53 Nhúm cha nhng khớ thi u cú th x lớ bng Ca(OH)2 d l : A NO2, CO2, NH3, Cl2 B CO2, SO2, H2S, Cl2 C CO2, C2H2, H2S, Cl2...
 • 18
 • 3,204
 • 52

100 CÂU TRẮC NGHIỆM THUYẾT TỔNG HỢP VẬT 12 potx

100 CÂU TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT TỔNG HỢP VẬT LÝ 12 potx
... 77 Momen lực tác dụng lên vật rắn có trục quay cố định có giá trị A không vật đứng yên quay B không đổi khác không làm vật quay C dương làm vật quay nhanh dần D âm làm vật quay chậm dần 78 Phát ... liên tụC D thay đổi tồn 1/2 chu kì 57 Một vật rắn quay với tốc độ góc ω quanh trục cố định xuyên qua vật Nếu tốc độ góc vật giảm hai lần momen động lượng vật trục quay A tăng hai lần B giảm hai ... đất, người ta sử dụng sóng vô tuyến có bước sóng dải sóng nào? A Từ 1km đến 100km B Từ 100km đến 1000 km C Từ 10m đến 100m D Từ 0,01m đến 10m 75 Đặt hiệu điện xoay chiều u = U0sint vào hai đầu...
 • 14
 • 353
 • 2

tổng hợp các câu hỏi kế toán thuyết tổng hợp

tổng hợp các câu hỏi kế toán lý thuyết tổng hợp
... sổ kế toán TK1112 (tỷ giá ngoại tệ xuất quỹ) tính theo phương pháp nhập trước – xuất trước BÀI Câu 1(1điểm): Trình bày khái niệm, đặc điểm TSCĐ ? Câu 2(2điểm): Doanh nghiệp Minh Toàn hạch toán ... trước – xuất trước BÀI Câu 1(1điểm): Trình bày nhiệm vụ kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết ? Câu 2(2điểm): Doanh nghiệp Hòa Phát hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, ... biết: Tỷ giá ghi sổ kế toán TK1112, TK1122 (tỷ giá ngoại tệ xuất quỹ) tính theo phương pháp nhập trước – xuất trước 2.10 Bài (câu 3: điểm) (SV trung bình) Bài tập 1: Có tài liệu kế toán Công ty Hòa...
 • 31
 • 297
 • 1

CÂU HỎI THUYẾT TỔNG HỢP MÔN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CÂU HỎI LÝ THUYẾT TỔNG HỢP MÔN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
... phi ngân hàng không hoạt động nhận tiền gửi cá nhân cung ứng dịch vụ tốn qua tài khoản KH, ngân hàng thương mại thực - Hoạt động ngân hàng thương mại đầy đủ hơn, tổ chức tín dụng phi ngân hàng ... thu u cầu ngân hàng thu hộ tiền bán hàng từ người mua 14 (3) Ngân hàng người thụ hưởng báo cho người mua thơng qua ngân hàng người mua (4) Ngân hàng người mua tốn tiền cho phía ngân hàng người ... cho vay thiếu hiệu ngân hàng thương mại Hậu làm cho hoạt động cho vay ngân hàng thương mại thiếu an tồn, giảm sút lợi nhuận, tổn thất cho vay vượt q giới hạn chịu đựng ngân hàng Rủi ro danh mục...
 • 17
 • 2,467
 • 14

THUYẾT TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ_07

LÝ THUYẾT TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ_07
... ứng cộng hợp xảy qua giai đoạn Từ hợp chất có nối đôi hợp chất có nối đôi hợp chất liên kết đơn Ví dụ: H H 2 C 4H6 C4H8 C4H10 Các Ankađien cộng hợp theo tỉ lệ số mol : tạo thành hỗn hợp sản phẩm ... sợi * Có loại tơ: + Tơ tự nhiên : Tơ tằm + Tơ hoá học : - Tơ tổng hợp Pôlyme có tính chất giống tơ đ-ợc ng-ời tổng hợp nên từ hợp chất hữu đơn giản ( Tơ Clorin, tơ Nilon - 6,6 ) - Tơ nhân tạo Pôlyme ... Các phản ứng cộng hợp xảy qua giai đoạn Từ hợp chất có nối đôi hợp chất có nối đôi H2 CnH2n - CnH2n hợp chất liên kết đơn H2 CnH2n + Nếu ankin tác dụng với H2 có pd, t PƯ tạo hợp chất Anken CnH2n...
 • 33
 • 385
 • 0

thuyết tổng hợp môn Hóa

Lý thuyết tổng hợp môn Hóa
... Câu 23: Hợp chất hữu dùng để sản xuất tơ tổng hợp A Polistiren B Poliisopren C Poli(vinyl xianua) D.Poli(metyl metacrylat) Câu 25: Hỗn hợp X gồm 0,1 mol propenal a mol khí hiđro Cho hỗn hợp X qua ... với nước cứng B Chất giặt rửa tông hợp chứa góc hydrocacbon phân nhánh nên gây ô nhiểm môi trường C Xà phòng hay chất giặt rửa tổng hợp D Chất giặt rửa tổng hợp điều chế từ sản phẩm dầu mỏ Câu ... 123: So sánh pin điện hóa ăn mòn điện hóa, điều sau không ? A Tên điện cực giống : catod cực âm anod cực dương B Điện cực có tính khử mạnh bị ăn mòn C Pin điện hóa ăn mòn điện hóa phát sinh dòng...
 • 12
 • 990
 • 1

Một số ứng dụng của thuyết tổng hợp trong toán cấp

Một số ứng dụng của lý thuyết tổng hợp trong toán sơ cấp
... hiểu số ứng dụng thuyết tổ hợp thơng qua tốn cấp tốn trung học phổ thơng Nhiệm vụ Hệ thống khái niệm thuyết tổ hợp Sưu tầm trình bày tốn có ứng dụng thuyết tổ hợp để giải đại số hình ... bốn chương: Chương 1: Kiến thức Chương 2: Ứng dụng thuyết tổ hợp đại số cấp Chương 3: Ứng dụng thuyết tổ hợp hình học Chương 4: Ứng dụng ngun Dirichlet Dù cố gắng, chắn nội dung trình ... trọng ứng dụng rộng rãi đời sống tại, thuyết tổ hợp đưa vào chương trình học phổ thơng có nhiều thi học sinh giỏi tốn quốc tế kỳ thi tốn quốc gia có ứng dụng thuyết tổ hợp Luận văn Một số ứng...
 • 54
 • 542
 • 0

SỞ THUYẾT TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG DỰA TRÊN PHƯƠNG TRÌNH ĐA THỨC

CƠ SỞ LÝ THUYẾT TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN BỀN VỮNG DỰA TRÊN PHƯƠNG TRÌNH ĐA THỨC
... đa thức - Thực phép tính thừa số phổ, thừa số nguyên tố đa thức ma trận đa thức - Phân tích hệ thống điều khiển bền vững phơng pháp đa thức - Tổng hợp hệ thống điều khiển bền vững phơng pháp đa ... việc tổng hợp chúng dựa phơng pháp phơng trình đa thức Trên sở tổng hợp điều khiển bền vững dựa phơng pháp đa thức, sử dụng th viện công cụ có sẵn MATLAB, chơng luận văn đa chức cần thiết th ... toán tổng hợp điều khiển tối u H2 làm sở cho việc tổng hợp chơng nhằm đa đánh giá hiệu hai dạng điều khiển nói Bên cạnh việc mô tả cấu trúc chơng trình khảo sát hệ thống điều khiển bền vững máy...
 • 74
 • 305
 • 0

on tap ly thuyet tong hop

on tap ly thuyet tong hop
... tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không khí), thu dung dịch X 7,84 lít khí H (ở đktc).Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không khí) m gam muối khan Giá trị m A.42,6 ... nắm số mẹo giải toán có kiến thức trắc hóa học ổn! Chúng em thành công ! Trong trình biên soạn tránh khỏi thiếu sót mong em bạn anh chị đồng nghiệp góp ý ! Giáo viên : Nguyễn văn Thế - THPT Lý ... thành A.43,2 gam B.10,8 C.64,8 D.21,6 Giải : m = ( 0,1.4+0,1.2).108 =64,8 gam => chọn C Câu 20: Trong phân tử aminoaxit X có nhóm amino nhóm cacboxyl Cho 15,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch...
 • 8
 • 202
 • 0

thuyết tổng hợp về phi kim loại

Lý thuyết tổng hợp về phi kim loại
... đến chì tính phi kim giảm dần, tính kim loại giảm dần (7) Nước đá khô “tuyết CO2” dùng để tạo môi trường lạnh ẩm Số phát biểu là: A B C D o CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP VỀ PHI KIM Câu 83: Cho ... B C D CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP VỀ PHI KIM -7- Câu 49: Cho nhận định sau: (1) Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl, HNO3, H3PO4 Cu AgNO3 (2) Từ N đến Bi, tính phi kim nguyên tố giảm ... dãy sau xếp theo chiều tính phi kim tăng dần? A Pb, Sn Si, Ge, C B C, Pb, Sn, Ge, Si C Pb, Sn, Ge, Si, C D C, Si, Pb, S, Ge CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP VỀ PHI KIM - 13 - Câu 100: Cho phát...
 • 18
 • 1,000
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ly thuyet tong hop ve cau bi dong200 câu hỏi lý thuyết tổng hợp vô cơ ôn thi đại họclý thuyết tổng hợp vật lý 12lý thuyết tổng hợp về ankanlý thuyết tổng hợp hóa họclý thuyết tổng hợp hóa 12lý thuyết tổng hợp về ankenlý thuyết tổng hợp hóa hữu cơlý thuyết tồng hợplý thuyết tổng hợp đồng bán khống short interest theorybài tập lý thuyết tổng hợplý thuyết tổng hợp urêlý thuyết tổng hợp y khoa9 lý thuyết tổng hợp antennguồn bảng cân đối kế toán tổng hợp ngày 31 12 2003 nhno tây hà nộiĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 43. Rễ cây