TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 19 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 1 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 1 năm 2016
... ch÷ sè a 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 31 0 31 1 31 2 31 3 To¸n : + D·y sè tù nhiªn liªn tiÕp xÕp theo thø tù t¨ng dÇn ( thªm 1) + D·y sè tù nhiªn liªn tiÕp xÕp theo thø tù gi¶m dÇn ( trõ 1) Bµi 3: ¤n so ... nhËn xÐt - ch÷a bµi 30 3 < 33 0 30 + 10 0 < 13 1 > 615 > 516 410 10 < 400 + < 19 9 < 200 2 43 = 200 + 40 + = - Yêu cầu HS giải thích cách so sánh ? (So sánh số có chữ số phải so sánh từ hàng cao nhất: ... 256 452 16 6 + + + 18 2 36 1 2 83 438 8 13 449 Bµi 3: RÌn kÜ n¨ng ®Ỉt tÝnh råi tÝnh: - HS ®äc y/c cđa bµi tËp 3: - C¶ líp lµm vµo vë HS lªn b¶ng lµm GV vµ HS nhËn xÐt - bỉ sung a 235 256 b 33 3 60 +...
 • 21
 • 90
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 4 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 4 năm 2016
... Bài 2:( điểm); Bài 3: ( 2,5 điểm); Bài 4: ( 2,5 điểm); * Đề bài: Bài1: Đặt tớnh tớnh: 32 7 + 41 6 ; 561 – 244 ; 46 2 + 35 4; 728 - 45 6 Bài2: Khoanh vào 1/ số bụng hoa: …(SGV Tr 51) Bài 3: hộp cốc cú cỏi ... sinh khỏ,giỏi) - Cả lớp - GV nhận xột chốt kết SGV trang 97 Bài tập 3: - Gọi HS đọc yờu cầu tập 3. Cả lớp đọc thầm theo -Mời học sinh lờn bảng làm mẫu.(học sinh giỏi) -Cả lớp làm theo cặp -Học ... sinh thực hành.(SGV trang 34) -Vài học sinh thực hành mẫu trước lớp -Học sinh thực hành nhúm đụi -Vài học sinh thực hành trước lớp Học sinh khỏc bổ sung *Kết luận (SGV trang 34 ) - Làm việc với SGK...
 • 18
 • 123
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 9 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 9 năm 2016
... GV giao tập nhà Thứ Ba ngày 15 tháng 10 năm 2016 TIẾNG VIỆT ƠN TẬP TIẾT I Mục tiêu: Kiểm tra lấy điểm tập đọc : - Chủ yếu kiểm tra kĩ đọc thành tiếng : HS đọc thơng tập đọc học tuần đầu lớp (phát ... thống Thứ Tư ngày 16 tháng 10 năm 2016 TIẾNG VIỆT ƠN TẬP TIẾT I Mục tiêu: Kiểm tra lấy điểm tập đọc : - Chủ yếu kiểm tra kĩ đọc thành tiếng : HS đọc thơng tập đọc học tuần đầu lớp (phát âm rừ, tốc ... baỷng ủoán thaỳng AB daứi 1m 9cm vaứ y/c HS ủo ủoọ daứi ủoán thaỳng naứy baống thửụực meựt - ẹoán thaỳng AB daứi 1m vaứ 9cm 19 - ẹoán thaỳng AB daứi 1m vaứ cm ta coự theồ vieỏt taột 1m vaứ 9cm laứ...
 • 21
 • 74
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 10 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 10 năm 2016
... MÜ tht GVMT so¹n Thø N¨m ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2016 Luyện từ câu So s¸nh DÊu chÊm I/ Mục tiêu: Tiếp tục làm quen với phép so sánh ( so sánh âm với âm thanh) - Tập dùng dấu chấm để ngắt câu đoạn ... dài sách b) Chiều dài tập c) Vẽ đoạn thẳng AB = 5cm; CD = 7cm - Gv nhận xét, tuyên dương đội chiến thắng Dặn dò: Tập làm lại , 3, bµi tËp VBT/ 54 Thø Ba ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2016 Chính tả: Nghe ... làm tập Bài tập 2: - Gv cho Hs nêu yêu cầu đề - Gv yêu cầu Hs lớp viết vào Gv mời Hs lên bảng làm - Gv,chốt lời giải đúng: 14 Em bé toét miệng cười, mùi khét, cưa xoèn xoẹt, xem xét Bài tập 3: -...
 • 18
 • 82
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 11 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 11 năm 2016
... tửứng ủoán trửụực lụựp - Gv mụứi Hs tieỏp noỏi ủóc ủoán baứi - Gv mụứi Hs giaỷi thớch tửứ mụựi: Ê-ti-õ-pi-a, cung ủieọn, khãm phúc - Gvcho Hs ủóc tửứng ủoán nhoựm.yẽu cầu caỷ lụựp ủóc ủồng 3 oán *Hoát ... ủoọi xeỏp ủuựng, nhanh 3. Toồng keỏt – daởn doứ: Về xem lái baứi - Chuaồn bũ baứi sau: Phoứng chaựy ụỷ nhaứ.- Nhaọn xeựt baứi hóc Âm nhạc: GVÂN soạn Thứ ngày tháng 11 năm 2016 Taọp ủóc: Veừ quẽ ... Laứm baứi Đặt đề tốn theo sơ đồ giải - Baứi 3: GV mụứi Hs ủóc yẽu cầu ủề baứi + Coự bao nhiẽu bán Hs gioỷi? + Soỏ bán Hs khaự nhử theỏ naứo so vụựi soỏ bán Hs gioỷi? + Baứi toaựn yẽu cầu tỡm gỡ?...
 • 18
 • 83
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 13 năm 2016 (2)

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 13 năm 2016 (2)
... Ôn thể dục phát triển chung Sinh hoạt tuần 13 I.Mục tiêu: - HS thấy đợc việc thực tốt, Các khuyết điểm tuần 13 - Phơng hớng tuần 14 - Hớng khắc phục tồn tuần 14 II Nội dung phơng pháp: - Nội ... Củng cố so sánh số bé phần số lớn - 1HS lên làm tập - Nhận xét, , đánh giá * Giới thiệu - Hoạt động 2( 28 - 30 ' ) : Luyện tập - thực hành ( trang 62 SGK ) ( Bài tập cần làm 1, 2, 3, 4) * HS ... bảng nhân - Nhận xét, , đánh giá 10 * Giới thiệu - Hoạt động ( 25 - 28'): Luyện tập - thực hành ( trang 64 SGK ) ( Bài tập cần làm 1, 2, 3, dòng 3, 4) * HS đọc yêu cầu tập : Tính nhẩm - HS làm...
 • 17
 • 79
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 13 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 13 năm 2016
... lườn, bụng tồn thân đến lần - Tập luyện theo đội hình hàng ngang - Chia tổ tập luyện - Các tổ thi tập điều khiển giáo viên Tổ biểu dương trước lớp - Chọn - em tập đẹp lên tập biểu diễn cho bạn xem ... Viết cõu ca dao : lần - HS viết vào Chấm, chữa (3 ) Củng cố, dặn dũ-(1’) GV nhắc HS luyện viết thêm TV để rèn chữ đẹp Thứ Năm, ngày 13 tháng 11 năm 2016 LUYỆN TỪ VÀ CÂU: I - MỤC TIÊU - Nhận biết ... đở Giáo viên nhắc học sinh dán chữ cho cân đối, miết cho phẳng Giáo viên tổ chức cho học sinh trưng bày sản phẩm, nhận xét - Giáo viên đánh giá sản phẩm thực hành học sinh 3. Cũng cố dặn dũ: Giáo...
 • 19
 • 60
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 18 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 18 năm 2016
... ngày tháng năm 2016 ( Day thứ ngày 31 /12 /2016) TiÕng viƯt :KiĨm ta ®Þnh k× To¸n: KiĨm ta ®Þnh k× Thủ cơng TIẾT 18: CẮT, DÁN CHỮ VUI VẺ ( Tiết 2) I Mục tiêu: - Học sinh biết cách kẻ, cắt, dán chữ ... chữ vui vẻ 13 Giáo viên tổ chức cho học sinh tập kẻ, cắt chữ dấu hỏi chữ vui vẻ H 3: Học sinh thực hành cắt, dán chữ vui vẻ(20’) Giáo viên kiểm tra học sinh cách kẻ, cắt dán chữ Vui vẻ Giáo viên ... trả lời * H 3: Củng cố, dặn dò (5’) - Muốn tính chu vi HCN ta phải làm ?- HS nhắc lại quy tắc- Nhận xét tiết học Thứ ngày 30 tháng 12 năm 2016 ( Day thứ ngày 26/12 /2016) Tiếng việt: ÔN TẬP CUỐI...
 • 16
 • 154
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 24 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 24 năm 2016
... chữa bảng lớp Lớp nhận xét so sánh Kq cặp a - b a) 2118 : : = 706 : b) 1208 : + 2012 : = 30 2 + 5 03 = 35 3 = 805 2118 : ( x 2) = 2118 : ( 1208 + 2012 ) : = 32 20 : = 35 3 = 805 HĐ2(10) Giải toán: Bài ... = 30 1 x = 205 H 3( 10) Giải toán : Bài 3: GV hớng dẫn HS giải theo bớc + Tìm số gạo bán ( 2 024 : = 506 ( kg)) + Tìm số gạo lại ( 2 024 - 506 = 1518 ( kg)) Bài giải Số ki lô gam gạo bán là: 2 024 ... kết Cả lớp làm vào Củng cố dặn dò - GV nhận xét tiết học - Y/c HS nhà viết lại vài lần cho chữ mắc lỗi tả BT Tiếng anh Tiết 24 Thứ ngày 13 tháng năm 2016 Tập làm văn Nghe kể : ngời bán quạt...
 • 22
 • 108
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 26 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 26 năm 2016
... bàn + Hs cầm vẽ hay xé dán đứng trước lớp + Nhận xét vẽ, xé dán bảng - Gv chia lớp thành nhóm : Sau Gv cho Hs nặn, vẽ xé dán con - Gv nhận xét 3. Tổng kết – dặn dò (5P) Về tập vẽ lại bài.Chuẩn bò ... nhËn xÐt tiÕt häc.- DỈn HS: Chn bÞ bµi: T3 ThĨ Dơc Bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung Trß ch¬i “ hoµng anh hoµng n” GVTD so¹n Sinh ho¹t tn 26 * NhËn xÐt tn 26: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ... II/ §å dïng d¹y häc: B¶ng phơ kỴ b¶ng sè liƯu BT2 ,3 III/ C¸c H§ d¹y häc : 1/ Bµi cò :(5 phót) 1HS lµm bµi tËp2 SGK líp lµm vµo vë nh¸p / Bµi míi: (33 phót) *Giíi thiƯu bµi: Trùc tiÕp * H§1: RÌn KN...
 • 17
 • 213
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 30 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 30 năm 2016
... bàn trang trí đẹp 3. Tổng kết – dặn dò: (4’) Về tập làm lại - Nhận xét học ThĨ dơc: Hoµn thiƯn bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung Víi Cê hc hoa GVTD soan Sinh ho¹t tn 30 * NhËn xÐt tn 30 : ………………………………………………………………………………………… ... cũ: (4’)Luyện tập Gv gọi Hs lên làm tập 2, - Gv nhận xét làm HS - D¹y bµi míi(28’) H§ 1: Giới thiệu phép trừ - Gv viết lên bảng phép trừ: 85672 – 5 832 9 - Gv yêu cầu lớp thực toán 85674 * không ... tronng SGK hình: cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu, Nam bán cầu - Gv yêu cầu Hs nhóm cho xem: cực Bắc, cực Nam, xích đạo, Bắc bán cầu, Nam bán cầu - Gv mời vài Hs đặt đòa cầu bàn, trục đòa...
 • 18
 • 107
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 33 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 33 năm 2016
... 19547 = 737 64 91584 – 65 039 = 26545 36 950 – 8924 = 28026 614 x = 4298 9 438 x = 18876 33 888 : = 4 236 31 175 : = 6 235 * Hoạt động 2: Làm - Mục tiêu: Củng cố cho Hs cách giải toán cách khác • Bài 3: - ... 5 530 6 Năm mươi lăm nghìn ba trăm linh sáu 19425 Ba mươi nghìn không trăm ba mươi 90001 Chín mươi nghìn không trăm linh 30 030 Bài toán: Một cửa hàng ngày đầu bán 135 m vải, ngày thứ hai bán 36 0m ... động: 1.Bài cũ: (4’) Năm, tháng mùa - Gv gọi Hs lên bảng : + Một năm có ngày? Bao nhiêu tháng? Hãy cho biết mùa Bắc bán cầu vào tháng 3, 6, 9, 12 ?- Gv nhận xét Bµi míi: (30 ’) * Hoạt động 1: Làm...
 • 18
 • 108
 • 0

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 7 năm 2016

TOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 7 năm 2016
... lần = 63 gấp lần = 35 gấp lần = 42 gấp 10 lần = 40 Bài 2- cét 1,2 ,3: GV mời HS đọc yêu cầu đề - GV yêu cầu HS tự làm GV nhận xét, chốt lại: 12 14 35 29 44 x x x x x 7 72 98 90 1 93 264 Bài 3: - ... chèt kÕt qu¶ ®óng x + 15 = 35 + 15 = 50 x + 17 = 63 + 17 = 80 Bµi 3: Gi¶i to¸n.GV yêu cầu HS đọc đề - GV cho HS thảo luận nhóm đôi câu hỏi: + Mỗi lọ có hoa?+ Bài toán hỏi gì? + Vậy muốn biết ... toán hỏi gì? + Để tính bốn tuần lễ có ngày ta làm sao? - Gv yêu cầu lớp tóm tắt làm vào vở, HS làm bảng lớp - GV tỉ chøc cho HS ch÷a bµi vµ nhËn xÐt tuần lễ có số ngày là: x = 28 ( ngày.) Bµi 3: ...
 • 19
 • 73
 • 0

Xem thêm