GIÁO TRÌNH GIẢI PHẨU SINH lý NGƯỜI

Gián án giai phau sinh ly nguoi

Gián án giai phau sinh ly nguoi
... cầu * Nơi sinh sản hồng cầu   Từ tháng thứ hai bào thai, hồng cầu sinh gan, lách Kể từ tháng thứ năm bào thai lọt lòng lớn lên, tuỷ đỏ xương nơi sản sinh hồng cầu Ban đầu hồng cầu tế bào hoàn ... bào di chuyển từ máu sang tổ chức để thực bào lớn dần lên gọi dại thực bào - Bạch cầu lympho: lympho bào B lympho bào T Có kích thước trung bình, đường kính khoảng – 15 µm, nhân lớn, tròn hình ... gluxit, lipit, muối khoáng, vitamin số chất cần thiết khác urê, axit uric, cholestrol, axit lactic… Trong protein chiếm khoảng 7- 9%, gluxit 0,12%, lipit 0,5 – 1%, muối khoáng 1%   - Protein...
 • 90
 • 835
 • 13

Thiết kế và sử dụng graph dạy học môn giải phẫu sinh người cho sinh viên sư phạm trường đại học hoa lư, tỉnh ninh bình

Thiết kế và sử dụng graph dạy học môn giải phẫu sinh lý người cho sinh viên sư phạm trường đại học hoa lư, tỉnh ninh bình
... nghiên cứu: Quá trình dạy học Giảng viên, sinh viên phạm Trường Đại học Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Giả thuyết nghiên cứu Vận dụng lí thuyết graph dạy học môn Giải phẫu Sinh người góp phần tích ... trình xây dựng, sử dụng Graph dạy học môn Giải phẫu sinh người Đối tƣợng khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Quy trình thiết kế sử dụng Graph dạy học môn Giải phẫu sinh người Khách thể ... Thiết kế graph nội dung cho số phần kiến thức môn Giải phẫu sinh ngƣời: 2.2 Sử dụng Graph dạy học số phần kiến thức môn Giải phẫu sinh ngƣời 2.2.1 Các loại Graph nội dung dạy học Giải phẫu...
 • 17
 • 863
 • 0

Thiết kế và sử dụng GRAPH dạy học môn giải phẫu sinh người cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Thiết kế và sử dụng GRAPH dạy học môn giải phẫu sinh lý người cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình
... trình môn Giải phẫu sinh người 17 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG GRAPH TRONG DẠY HỌC MÔN GIẢI PHẪU SINH LÝ NGƯỜI 26 2.1 Thiết kế Graph dạy học môn Giải phẫu sinh người ... điều khó sinh viên Xuất phát từ do trên, chọn lựa đề tài nghiên cứu: Thiết kế sử dụng Graph dạy học môn Giải phẫu Sinh người cho sinh viên phạm trường Đại học Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nhằm ... cứu: Quy trình thiết kế sử dụng Graph dạy học môn Giải phẫu sinh người 3.2 Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học Giảng viên, sinh viên phạm Trường Đại học Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình Giả thuyết...
 • 114
 • 563
 • 5

giai phau sinh ly nguoi

giai phau sinh ly nguoi
... kiện cho vi kháng sinh ) ăn? khuẩn phát triển nơi vết thức ăn dính lại, tạo môi trường axit gây viêm lợi làm cho miệng có mùi hôi Bởi vậy, không nên ăn đồ trước ngủ cần phải vệ sinh miệng cách ... tiết dịch nhầy để bảo vệ niêm mạc ruột • Niêm mạc ruột già không tạo thành nhung mao lại có hệ vi sinh vật phát triển Chức ruột già • Ruột già có chức tái hấp thu nước tích trữ sản phẩm thải Biến ... nước bọt CẤU TẠO CỦA LƯỠI CẤU TẠO RĂNG NGƯỜI TUYẾN NƯỚC BỌT Vết thức ăn dính nơi khó làm Vi khuẩn sinh sôi nơi vết thức ăn Vi khuẩn phá lớp men răng, ngà gây viêm tuỷ Lớp men Lớp ngà Tuỷ Xương hàm...
 • 103
 • 612
 • 0

Thuyết trình môn giải phẫu sinh và thần kinh cấp cao SỰ KHÁC NHAU GIỮA TÂM CON NGƯỜI VÀ LOÀI VẬT

Thuyết trình môn giải phẫu sinh lý và thần kinh cấp cao SỰ KHÁC NHAU GIỮA TÂM LÝ CON NGƯỜI VÀ LOÀI VẬT
... lọc Con người Nguyên nhân Tâm Cảm thấy hay, có hứng thú với hành động, việc làm =>muốn làm theo Con vật Đơn giản thấy làm theo Được người khác huấn luyện Con vật Nguyên nhân Thần kinh Con người ... sở tự nhiên hoạt động nội tiết hoạt động thần kinh Tâm dộng vật có sở tự nhiên hoạt động thần kinh nội tiết Tuy nhiên, tâm vật hoạt động thần kinh cấp thấp dừng lại mức độ cảm giác, ý, phần ... liên hệ thần kinh tạm thời : cấu tạo từ yếu tố thần kinh gồm có thụ cảm thể, dây thần kinh hướng tâm, trung khu hệ thần kinh trung ương ,các sợi thần kinh ly tâm quan thực Sợ hãi Sợ ma Sự sợ hãi...
 • 25
 • 221
 • 0

giáo trình môn học giải phẫu sinh vật nuôi

giáo trình môn học giải phẫu sinh lý vật nuôi
... DỰNG CHƢƠNG TRÌNH, BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 66 MÔN HỌC GIẢI PHẪU SINH LÝ VẬT NUÔI Giới thiệu môn học Giải phẫu sinh vật nuôi môn học sở chƣơng trình đào tạo trình độ ... nuôi, đƣợc bố trí giảng dạy trƣớc môn học/ mô đun chuyên môn nghề chƣơng trình đào tạo Môn học giới thiệu nội dung vị trí, hình thái, cấu tạo hoạt động sinh quan thể vật nuôi Học xong môn học ... TIÊU HOÁ Mục tiêu: Học xong chƣơng ngƣời học có khả - Trình bày đƣợc giải phẫu hệ tiêu hóa vật nuôi - Xác định đƣợc vị trí, cấu tạo hoạt động sinh hệ tiêu hóa A Nội dung: Giải phẫu hệ tiêu hóa...
 • 67
 • 1,172
 • 5

giáo trình môn học giải phẫu sinh lợn nghè nuôi và phòng trị bệnh cho lợn

giáo trình môn học giải phẫu sinh lý lợn nghè nuôi và phòng trị bệnh cho lợn
... sinh dục đực testosterone (Androgen) 7 MÔN HỌC: GIẢI PHẪU- SINH LÝ LỢN Mã môn học: MH01 Bài mở đầu Giới thiệu môn học giải phẫu sinh lợn Giải phẫu sinh lợn môn học thuộc lĩnh vực sinh ... sinh học dành để giảng dạy cho học viên ngành chăn nuôi thú y Môn học gồm hai phần: Giải phẫu học sinh học - Giải phẫu học nghiên cứu vị trí, hình thái, cấu tạo chức quan, máy thể lợn trình ... máy thể để thích ứng với hoàn cảnh sống Chính thế, môn học gọi môn giải phẫu sinh lợn Nội dung Giải phẫu sinh lợn môn học sở ngành chăn nuôi thú y Nó cung cấp hiểu biết vị trí, hình thái,...
 • 69
 • 1,042
 • 21

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 6 pptx

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 6 pptx
... ,ll I6 l6 t6 nr In{ ls ?ql 0J ?r.rc Surt sn 9Il t6 ]?trnq qurs r91 qqs 9€r ztt n.X ic xl IIJA urOIA ,8unqt lgu Suolql tg^ sns nl is B^ urrl^ AI SuoIqJ tqd 'H q.tlu ,!J D Igrlj lOtrnH c a 'L66I/l/ ... 9oq u3,{nq3 utot re'U l rtr6t^ rEt Sunqr dun wqd rrJ J "8 uEr{s u?,{n8N g 3um rec v 06 t8 ens nr luar^ Pn.r uJrq uJId a !xlr\ 96 06 t_?J ulqd qul ooqr ttot ulqd III 6q rnqJ gl oeqt rent u?qd ... re.{nq ?unr qr91 qteut qug lqfnq 6rnx uuD 10,{nq 6unx roqd q3nu qu! l?,(nq SunX II q.tu 6uop 1etrnq 6mX I oq \n) l )(n r/8ur)\ V u?oq uEnl unot !9U tft 8ltpnqJ rp iu ': \ rlu,tg Qr nW lQfnq rqg...
 • 5
 • 254
 • 0

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 5 pot

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 5 pot
... '(arelnllet olr.Iru s) dbt{ ugq tugcc€s '(plolEqdetrle-S :g1 ogu aatp urg'aes '(elEln ac - olue5r5 's) ol SEoq{ oPq 91 '"""1 "y1 ""'oqq: :r€ol '{gur el u9cces rllgrrBs '(oJ€In ac - osnJ €urorr€sJ ... ttoq 6un'^'n tEln 9rl uax $ pl 5ue0l 19J lpII 91 1!rl1 sugf urgx3uEr1 nPur SuQnI{l 'rugur urg"eB '3u4r urg'css 90 ''$€nb rsC: tunx qugqu ,9 9t 8uQnq1 -e^ n:et qu${ 'n:€c ugq r{u${ It rugit€S - i'gl ... 'uraru 'c9ql renb pr der{ €p lgur u?l I:ol rpq rn:er qulq n I.gqX '"aqt I*G 'd_pq] 1l r9$l senb p uqt '€p pnp 'eP uerl p dE3 SuQnqJ 'roq n E-^ 5u€ox {I 'quFI n : ?ol {€uI 91 9N 'gr{dull qttrll otl...
 • 5
 • 242
 • 1

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 4 doc

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 4 doc
... oqq :4 ueu 'u9o1 uPoq *n{" 9oq reig ,(eq 9oq 19Iq "nqc oPq u?{ Sullqu PI '{pu nql BtIn e}' gln nqN -.3 {4 5upnl 3u4^ t9r P (upt Ip n) ?9rld 4q1 n rgrfi rg, ,{BE 'opq Ip :uon1 (rOrq -'{93 gl{du4l ... 9oq 8u{rs oPq :4 ,9c 9' Sugr{{ n r-gq{ €!L€ 'reur trlqlu 9.{-eq? dtt4s 9o.I 3sgq4 lgl d ?4 ogq vell nqt aan 'qE€nb Sunx o€q d9^ qul(l qu!q1 04 9or{ 8u{rs oPq 1g{ uqll gur 9c '8uEEu 49 c qu?q dq nqu ... u?ru F^ ,tEu riro.I u9nb 9qd 'cYnb tq{ e1lc iu+ upp opq u?rl 41 IIFI Igp ''tIII "p p, j91 a9r1 opq'"!11 dpl 41 19qd l1nx alr46 ?oq lgl d ?4 o?q sall nql ?an '3u4s :dol leq 9c d€u nq1 Sull lgt d?{...
 • 5
 • 247
 • 1

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 3 pps

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 3 pps
... n -e^ {e:Icn'I rprSu cgq{ 38 gru1 qu{ rpol '8uq 19nqc '9q1 p r{uJl c9 d95 lnIln) r{rt sgrll t qrtq urqrrBs I9€ 3u4qc '1.9qu 3Edr1 u€nb 4q1 8sn n ,{ 93 (1nJl^xod NdV ln.ru B:clr,qu pl jJ.t:,'pdloq ... €,r €)llqtl e^ eae:Errrei! 3 qN rdq €oq{ lqs EII3 u?q ngp rgq u?l lgq oqu roq nl roq{ 5u-9 1?nb q-.'.a 3u9c tr6r !u-€u u9c *;,q;; "nqt';4, "!,q:" oqi i*q" p nlq nql Flrn d 93 ;uoq orII son{ 19qd ... 'tbq c4qr Bl oeql F^ 8u€s urPI ooql :r{t9c rer{ 9t d€u udq 'n r€ol u9qd 'ai etnocJesaalEo :8 upnx ILq1 5un 'eE o/esorpuoqt :uirs oE-q -91 nql 3an 'el$oeresorqtS :ox opq ,?1 nq? 8un irp tqJ ,,Eruorr€s,,...
 • 5
 • 226
 • 2

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 2 potx

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 2 potx
... tpnql qrDI -ot (tVx ?r) Dnx.3u?r \lltlu :dllod ttulH- f :ljqu n qulH t n D! 19q1 I ttus t?o'I '9 :\ uau n s :{ tiq u'qd qulH z :tlBx ltu1Jl l qalH Z ttulH ' (2 rtulH) 9r{€ o3 oaqtr u9qu €lr ngs rior{ ... 3u9111 )ti1) !D4 t) luQ \als u,,\t13N '3ufLr liq :Julryt lt\ )1! xt?l1lu ,!4 urqa SuriQ l' t , tnh tpllr rll! w?ryu Dttl utlttu SuiQ -Z lir u8;' 'n2!1lu lnh lrqr )pt utalqu nlLlr ul1t1t SuiQ J r./ir ... ?glu rgs iq i.fi 1Cu !91 o€q u?{ 'IpP 09{ Y ur,urBll^ nPF{1 IIFI u9nb loq rgnu ugp 8Eo d"rl ngrtr ugp 5u,9 o-€q u?{ 'r{8,r1 u,Eri: qc}r{l q3t{'iq :( Pt tll )y. 1 lF 9q ullqd ?\u )sN !i)1l n?l|u !9w...
 • 5
 • 407
 • 3

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 1 ppt

Giáo trinh giải phẫu bệnh thú y : Rối loạn sinh trưởng tổ chức part 1 ppt
... SrlorJ' oqr 1i" *gq1 'gr rou uPnb FrnI{ r9t P^ 19 rt ugII 91rr 'oe1 iq c4qc "q Bur gur 1i?q t9t €4qJ Leqt ngc n€lII oo1 Subn1 ullq PI rog ((IIs,nJodII) ngu nPlu 91 '9s pt ,-os 19 I''[ dbq p^ 11 quls ... Su{lqu I er dYX ?q1 (auuos BIrIdorlV) t9c Ptg oP oal, 'I Itol {€III dg8 8uQnq1 ...
 • 5
 • 239
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: download giáo trình giải phẫu sinh lý ngườigiáo trình giải phẫu sinh lýgiáo trình giải phẫu sinh lý vật nuôigiáo trình giải phẫu sinh lý trẻgiáo trình giải phẫu sinh lý trẻ emgiáo trình giải phẫu sinh lí ngườigiáo trình giải phẫu sinh lý về sinh phòng bệnh trẻ emtài liệu giải phẫu sinh lý ngườigiáo trình giải phẫu cơ thể ngườigiải phẫu sinh lý ngườiđề cương giải phẫu sinh lý ngườitrac nghiem giai phau sinh ly nguoitrac nghiem mon giai phau sinh ly nguoicâu hỏi trắc nghiệm giải phẫu sinh lý ngườibài giảng giải phẫu sinh lý ngườiĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ cây