sự va chạm giữa các nền văn minh

SỰ VA CHẠM CỦA CÁC NỀN VĂN MINH VIỆC THIẾT LẬP LẠI TRẬT TỰ THẾ GIỚI doc

SỰ VA CHẠM CỦA CÁC NỀN VĂN MINH VÀ VIỆC THIẾT LẬP LẠI TRẬT TỰ THẾ GIỚI doc
... triển dự báo thành sách Sự va chạm văn minh việc thiết lập lại trật tự giới Một giới văn minh khác biệt Trong sách mình, S Hungtington vẽ lại tranh chung văn minh khác giới Về bản, ông phân chia ... đột văn minh nhân tố chủ đạo trị giới, đặc biệt văn minh phương Tây văn minh phương Tây Hungtington phân tích nhân tố đẩy loài người tới xung đột văn minh Qua đó, ông kết luận: va chạm văn minh ... phận văn minh phương Tây văn minh phương Tây, văn minh phương Tây đóng vai trò trung tâm phân tích ông, điểm tham chiếu để xem xét văn minh khác phương Tây Trên sở xác định văn minh chủ yếu giới, ...
 • 4
 • 412
 • 2

Quan điểm của Samuel P. Huntington về văn minh, sự va chạm của các nền văn minh một trật tự thế giới dựa trên các nền văn minh

Quan điểm của Samuel P. Huntington về văn minh, sự va chạm của các nền văn minh và một trật tự thế giới dựa trên các nền văn minh
... rõ quan điểm Huntington văn minh (khái niệm, yếu tố để xác định, mối quan hệ văn minh) , va chạm văn minh (nguyên nhân, biểu va chạm) , trật tự giới dựa văn minh (văn minh với hợp tác kinh tế, văn ... luận văn Luận văn cố gắng làm rõ quan điểm Huntington văn minh, va chạm văn minh trật tự giới dựa văn minh; nhằm điểm hợp lý để kế thừa, điểm không hợp lý để đấu tranh, phê phán; qua đó, bảo vệ quan ... văn chủ yếu tập trung vào hai nội dung mà Huntington đề cập đến tác phẩm Sự va chạm văn minh là: thứ nhất, quan điểm Huntington văn minh va chạm văn minh; thứ hai, dự đoán Huntington trật tự...
 • 76
 • 816
 • 8

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 11 doc

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 11 doc
... chặt chẽ thường đòi hỏi phải có sở văn hóa thống Ngoài điều khác, trường hợp Australia, dường thiếu điều kiện cần thiết cho nước bị phân rã bên tiếp hợp với văn minh khác ... Phương Tây, tiếp nhận đồng với tính cách nước Châu Á phát triển mối liên hệ chặt chẽ với nước láng giềng Họ tương lai Australia gắn với kinh tế phát triển động Đông Á Nhưng nói, hợp tác kinh ... khoa học Kito giáo“, 5-2 -1 993, tr 57 [8] Như O.Harris nhận xét, Australia định trở thành nước phân rã bên Tuy nước thành...
 • 2
 • 157
 • 1

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 10 potx

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 10 potx
... giả thiết khác biệt văn minh có thực quan trọng; tự ý thức văn minh tăng lên; xung đột văn minh thay xung đột hệ tư tưởng dạng xung đột khác với tính cách hình thức xung đột chi phối toàn cầu; ... ninh hình thành bên văn minh chúng; xung đột nhóm thuộc văn minh khác nổ thường xuyên hơn, dai dẳng hơn, đẫm máu so với xung đột bên văn minh; xung đột vũ trang nhóm thuộc văn minh khác nguồn gốc ... khác Nền văn minh Phương Tây vừa Phương Tây lại vừa đại Các văn minh phi Phương Tây cố trở nên đại không biến thành Phương Tây Cho đến nay, có Nhật Bản hoàn toàn thành công việc Các văn minh...
 • 5
 • 182
 • 0

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 9 ppt

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 9 ppt
... xác lập vị trí độc cho riêng thân với tư cách thành viên liên kết Phương Tây Về số mặt đó, nằm số nước Phương Tây, rõ ràng khác Phương Tây chiều cạnh quan trọng Những nhà nước mà lí văn hoá quyền ... tranh với Phương Tây cách phát triển sức mạnh kinh tế, quân trị riêng Chúng làm điều cách phát triển bên hợp tác với nước phi Phương Tây khác Thí dụ bật hợp tác khối Nho giáo - Hồi giáo, hình thành ... xuyên tăng chi phí quân đại hoá mạnh mẽ quân đội Trung Quốc mua vũ khí từ nước thuộc Liên Xô (cũ) , tiến hành việc chế tạo tên lửa đạn đạo tầm xa Năm 199 2, Trung Quốc thử bom hạt nhân công suất...
 • 5
 • 142
 • 0

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 8 pdf

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 8 pdf
... Các nước phân rã Trong tương lai, tính quy thuộc văn minh trở thành sở tự đồng người nước có nhiều dân tộc với văn minh khác nhau, Liên Xô hay Nam Tư, nước ... rã Nhưng có nước đồng mặt văn hóa lại không trí vấn đề thuộc văn minh Ðó nước phân rã bên Chính phủ nước thường thích „nhảy lên đoàn tàu“ gắn với Phương Tây lịch sử, văn hóa truyền thống chúng ... lựa chọn đường lối cải cách kinh tế trị đem lại cho nhân dân vô số khổ đau Biểu chiều hướng quan tâm trở lại ý tưởng Petr Savixki, người mà năm 1920 viết Nga „một văn minh Âu-Á nhất“.[7] Có tiếng...
 • 5
 • 168
 • 0

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 6 doc

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 6 doc
... Hồi giáo anh em họ“ Xung đột bạo lực xảy nước nhóm văn minh, bên nước Tuy nhiên, chúng thường không đến mức căng thẳng rộng khắp xung đột văn minh Tính quy thuộc văn minh làm giảm bớt khả xảy ... giới diễn đụng độ văn minh tất yếu giới với tiêu chuẩn nước đôi: người ta áp dụng tiêu chuẩn cho „nước thân tộc“ tiêu chuẩn khác cho nước lại Thứ hai: Hội chứng nước thân tộc xuất xung đột Liên ... khả nổ xung đột quân Nga Ukraina vùng lãnh thổ tranh chấp, dặc biệt Krưm, hạm đội Biển Ðen, vấn đề kho hạt nhân vấn để kinh tế Nhưng xét đến tính quy thuộc văn minh thấy khả xảy xung đột vũ trang...
 • 5
 • 176
 • 0

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 4 pot

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 4 pot
... yếu Châu Âu Như kiện Nam Tư cho thấy, không ranh giới khác biệt văn hóa mà xung đột đẫm máu Cuộc xung đột dọc đường ranh giới văn minh Phương Tây Hồi giáo diễn suốt 13 kỷ Sau Hồi giáo đời, tiến ... ngừng tăng lên Trên hai mặt trận, người ta nhìn thấy đụng độ vân minh qua tác động qua lại giới Hồi giáo giới Phương Tây Ông M.J Akbar, nhà báo Ấn Độ theo Hồi giáo nhận xét: „Phương Tây chắn phải ... khống chế trị phủ muốn lợi dụng chúng Đó đụng độ văn minh Có thể phản ứng không lý quy định mặt lịch sử kẻ cạnh tranh cổ xưa chống lại truyền thống Do Thái - Kito giáo chúng ta, trần bành trướng...
 • 5
 • 152
 • 0

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 2 potx

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 2 potx
... người lịch sử văn minh Theo tính toán A Toynbee, lịch sử loài người biết tới 21 văn minh Chỉ có số chúng tồn giới Tại văn minh không tránh khỏi đụng độ với nhau? Tính đồng cấp độ văn minh ngày quan ... phân cách văn minh Tại lại vậy? Trước hết, khác biệt văn minh thực mà Các văn minh khác lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống quan trọng tôn giáo Con người thuộc văn minh khác nhìn theo cách ... giới trở nên bé Tác động qua lại dân tộc thuộc văn minh khác tăng lên Ðiều làm tăng tự ý thức văn minh, làm sâu thêm nhận biết khác biệt văn minh điểm tương đồng khuôn khổ văn minh Làn sóng người...
 • 5
 • 180
 • 0

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 1 ppsx

Sự đụng độ giữa các nền văn minh - Samuel Huntington Phần 1 ppsx
... nguồn gốc bao trùm xung đột văn hóa Nhà nước dân tộc nhân vật chủ yếu sân khấu giới, xung đột trị toàn cầu diễn dân tộc nhóm người thuộc văn minh khác Sự đụng độ văn minh trở thành nhân tố chi ... văn minh trở thành nhân tố chi phối trị giới Ranh giới văn minh chiến tuyến tương lai Sự đụng độ văn minh giai đoạn diễn biến cuối xung đột toàn cầu giới đại Trong kỷ rưỡi sau đời hệ thống quốc ... đó, cách phân chia không thích hợp Giờ có ý nghĩa nhiều phân nhóm nước theo tiêu chí văn hóa văn minh không vào hệ thống trị hay kinh tế, theo trình độ phát triển kinh tế chúng Khi nói tới văn minh, ...
 • 5
 • 131
 • 0

Đề tài: " KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SỰ ĐỐI THOẠI GIỮA CÁC NỀN VĂN HÓA " doc

Đề tài:
... KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ SỰ ĐỐI THOẠI GIỮA CÁC NỀN VĂN HÓA GILBERT HOTTOIS(*) Bài viết đề cập đến vấn đề phức tạp, mang tính toàn cầu – vấn đề quan hệ khoa học công nghệ với đối thoại văn hoá ... nghĩa) Một lần nữa, khoa học công nghệ tất mang tính khoa học công nghệ Thậm chí, đối thoại hai truyền thống mang tính biểu tượng khó khăn Vậy, đối thoại với khoa học công nghệ – trở nên xa lạ ... hóa Hơn thế, chất phi văn hóa xuyên văn hóa khoa học công nghệ có chức mẫu số chung cho đa dạng văn hóa Vì thế, phụ thuộc nhiều vào loại quan hệ mà văn hóa có nhờ công nghệ Chỉ có mối quan hệ...
 • 10
 • 210
 • 0

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SỰ ĐỐI THOẠI GIỮA CÁC NỀN VĂN HÓA pdf

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ SỰ ĐỐI THOẠI GIỮA CÁC NỀN VĂN HÓA pdf
... nghĩa) Một lần nữa, khoa học công nghệ tất mang tính khoa học công nghệ Thậm chí, đối thoại hai truyền thống mang tính biểu tượng khó khăn Vậy, đối thoại với khoa học công nghệ – trở nên xa lạ ... hóa Hơn thế, chất phi văn hóa xuyên văn hóa khoa học công nghệ có chức mẫu số chung cho đa dạng văn hóa Vì thế, phụ thuộc nhiều vào loại quan hệ mà văn hóa có nhờ công nghệ Chỉ có mối quan hệ ... chúng hóa tác phẩm tiếng P.Snow - Hai văn hóa Văn minh phương Tây chia làm hai văn hóa: bên văn hóa mang đậm tính truyền thống, tôn giáo hay biểu tượng bên văn hóa mang tính khoa học, công nghệ...
 • 9
 • 148
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sự đụng độ giữa các nền văn minh samuel huntington phần 10 potxgiao lưu giữa các nền văn minh thời cổ đạithay đổi cán cân giữa các nền văn minhsự giống nhau giữa các nên kinh tế ngày nay chỉ là mức độ can thiệp của chính phủ cơ sở cho vấn đề này là gìcác nền văn minh trong lịch sử việt namgiáo trình lịch sử các nền văn minh thế giớilịch sử các nền văn minh thế giới pdfcác nền văn minh tiền sửbài thuyết trình lịch sử các nền văn minh thế giớisự tăng cường giao lưu hội nhập giữa các nền văn hóađông nam á là một khu vực chịu sự ảnh hưởng của các nền văn hoá lớn nhưng vẫn tạo được bản sắc riêng và có những đóng góp quan trọng vào kho tàng văn hoá thế giớiso sánh giữa các nền văn hóacác nền văn minh việt namứng xử giữa các nền văn hóagiao thoa giữa các nền văn hóaquản trị rủi ro thanh khoản trong các ngân hàng thương mại việt namgiáo án đường thẳng vuông góc với mặt phẳng tiết 1Quy trình kiểm toán thuế GTGT trong kiểm toán tài chính do KPMG thực hiệnphân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong kinh doanh trên thị trường ngoại hối và ứng dụng vào cặp tiền aud usdkhai thác các dịch vụ trên window server 2003tìm hiểu về đất nước tây ban nhaphân tích chiến lược kinh doanh khách sạn đệ nhấtứng dụng kỹ thuật thi công trong công tác sơn vôiky thuat san xuat chat ket dinhhoa hinh ve ky thuat co khihoạt động kinh doanh ngoại hối trên cme groupthiết kế khách sạn kim băng xây dựng tại xã trung an, huyện củ chi, tp HCM gồm có 3 nhịp chính 6 tầng và 5 bước cộtquy trình sản xuất lốp xehình học giải tích trong không gianchủ đề Tìm hiểu về alphabài tìm hiểu sàn ứng lực trướcPhân tích tình hình tài chính và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng tiến triểngiải pháp móng cho nền đất yếu công nghệ top – baselập kế hoạch kinh doanh cà phê thổ nhĩ kỳtìm hiểu và áp dụng phần mềm orange hrm tại asiasoft