Đánh giá hiệu quả của chế phẩm bio TMT trong xử lý ô nhiễm môi trường cho chăn nuôi bò sữa trong khu dân cư tại xã vĩnh thịnh huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc năm 2014

Điều tra số lượng phế thải đồng ruộng và đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh vật xử rơm rạ tại Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Điều tra số lượng phế thải đồng ruộng và đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh vật xử lý rơm rạ tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
... Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Nội 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích: - Điều tra số lượng đánh giá trạng, hình thức sử dụng, xử phế thải đồng ruộng Vi t Hùng, huyện Đông Anh, thành ... môn Vi sinh – Khoa Tài nguyên Môi trường – Đại học Nông Nghiệp Nội, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Điều tra số lượng phế thải đồng ruộng đánh giá hiệu chế phẩm vi sinh vật xử rơm rạ Vi t ... nghiệp Vi t Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Nội 3.2.2.1 Thành phần, khối lượng phế thải nông nghiệp 3.2.2.2 Kết điều tra hình thức xử phế thải đồng ruộng 3.2.2.3 Kết điều tra hình thức quản...
 • 65
 • 750
 • 5

đánh giá hiệu quả của chế phẩm Sanjiban Microactive trong xử nước rỉ rác

đánh giá hiệu quả của chế phẩm Sanjiban Microactive trong xử lý nước rỉ rác
... xử nước rỉ rác [9] Để đánh giá hiệu xử chế phẩm, tiến hành thực đề tài nghiên cứu: Đánh giá hiệu xử chế phẩm Sanjiban MicroActive xử nước rỉ rác dựa mô hình Aerotank hoạt động gián ... 1.2 Mục đích Đánh giá hiệu xử chế phẩm Sanjiban MicroActive xử nước rỉ rác mô hình Aerotank hoạt động gián đoạn mẻ- SBR 2 1.3 Hạn chế đề tài Quy trình công nghệ xử nước rác phải kết ... công nghệ xử khác nhau: xử hóa học, xử hóa lý, xử sinh học Do thời gian thực có hạn mục đích đề tài đánh giá hiệu xử chế phẩm nên đề tài nêu khâu nhỏ công nghệ xử nước rác không...
 • 49
 • 204
 • 0

Đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh Sagi Bio 1 trong xử chất lót chuồng nuôitại Tam Dương, Vĩnh Phúc

Đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh Sagi Bio 1 trong xử lý chất lót chuồng nuôi gà tại Tam Dương, Vĩnh Phúc
... 9,5x109 7,5x109 8,0x1 010 3,1x1 010 7,0x1 010 Nấm men (CFU/g) Vi khuẩn khử Sulfat M2 0 0 1, 2x104 2,0x103 4,1x103 2,5x104 1, 1x104 1, 0x103 0 2,1x102 4,6x103 3,4x104 2,4x103 1, 2x103 1, 5x106 2x105 4,5x105 ... 40 3.3 Đánh giá hiệu chế phẩm vi sinh vật Sagi Bio- 41 3.3 .1 Đánh giá biến động hệ vi sinh vật chất lót chuồng nuôi gia cầm 43 3.3.2 Đánh giá hiệu xử mùi chế phẩm vi sinh bổ ... thải sinh hoạt nước thải Hiện nay, phòng nghiên cứu hoàn thiện chế phẩm vi sinh Sagi Bio- để xử chất lót chuồng nuôi gia cầm cho hộ nông dân Vi c đánh giá hiệu chế phẩm Sagi Bio1 xử chất lót...
 • 74
 • 503
 • 0

Luận văn cao học Đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh Sagi Bio 1 trong xử chất lót chuồng nuôitại Tam Dương Vĩnh Phúc

Luận văn cao học Đánh giá hiệu quả của chế phẩm vi sinh Sagi Bio 1 trong xử lý chất lót chuồng nuôi gà tại Tam Dương Vĩnh Phúc
... 9,5x109 7,5x109 8,0x1 010 3,1x1 010 7,0x1 010 Nấm men (CFU/g) Vi khuẩn khử Sulfat M2 0 0 1, 2x104 2,0x103 4,1x103 2,5x104 1, 1x104 1, 0x103 0 2,1x102 4,6x103 3,4x104 2,4x103 1, 2x103 1, 5x106 2x105 ... Đánh giá hiệu chế phẩm vi sinh Sagi Bio- xử chất lót chuồng nuôi Tam Dương - Vĩnh Phúc Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá hiệu chế phẩm vi sinh Sagi Bio- sử dụng để bổ sung chất lót ... 4,5x105 1, 7x106 2,1x102 3x104 Samonella (CFU/g) 1, 5x105 5,0x104 1, 5x105 1, 3x103 2,0x105 T – Coliform (MPN/g) 1, 6x109 5,4x109 3,5x109 1, 4x108 9,2x107 E coli (MPN/g) Chú thích: 5,4x106 7,0x107...
 • 73
 • 222
 • 1

Đánh giá hiệu quả của chế phẩm sinh học SHMT trong xử phế thải rau quả tại Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Đánh giá hiệu quả của chế phẩm sinh học SHMT trong xử lý phế thải rau quả tại xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
... Mục đích nghiên cứu đề tài - Xác định lượng phế thải rau Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương - Đánh giá hiệu chế phẩm sinh học SHMT xử phế thải rau đồng ruộng - Làm đồng ruộng góp phần giảm ... Kỳ, tỉnh Hải Dương Xuất phát từ sở lí luận thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá hiệu chế phẩm sinh học SHMT xử phế thải rau Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương ” 1.2 Mục ... tra chất lượng chế phẩm ta nhận thấy chế phẩm sinh học SHMT Viện Môi Trường đạt TCVN 6168: 2002 Chúng sử dụng chế phẩm để xử phế thải rau Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 4.6 Kết phân...
 • 78
 • 394
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "THỬ NGHIỆM TẠO CHẾ PHẨM LÂN SINH HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ HÓA SINH CỦA CÂY LẠC (Arachis hypogaea L.)" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thí nghiệm Sinh - Sinh hóa - Vi sinh, khoa Sinh, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế - Giống lạc sen (Arachis hypogaea L) 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Thí nghiệm tạo chế phẩm lân sinh học ... phương pháp nghiên cứu vi sinh vật học, Tập II, NXB KH&KT, Hà Nội, 1976 [2] Phạm Thị Ngọc Lan, Thử nghiệm tạo chế phẩm vi khuẩn cố định nitơ đánh giá hiệu chế phẩm đến số tiêu sinh hóa sinh rau ... 100 quả, trọng lượng 100 hạt, suất sinh học suất thực thu Chế phẩm M8 P115 thể tốt chế phẩm M24 P5 * Một số tiêu hóa sinh hạt lạc Kết phân tích trình bày bảng 103 Bảng Một số tiêu hóa sinh hạt lạc...
 • 10
 • 294
 • 0

Đánh giá hiệu quả của chế phẩm trà bách niên trong chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân nhiễm HIV AIDS

Đánh giá hiệu quả của chế phẩm trà bách niên trong chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân nhiễm HIV AIDS
... THUYT MINH TI NGHIấN CU KHOA HC CP C S Tờn ti: ĐáNH GIá hiệu chế phẩm trà bách niên chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân nhiễm hiv/ aids Thi gian thc hin: 15 thỏng ti hng dn sinh viờn Y6 ... gim nh i vi bnh nhõn HIV/ AIDS i vi vic iu tr c hiu cho bnh nhõn HIV/ AIDS, cho n thi im hin ti Y hc c truyn gp khỏ nhiu hn ch Tuy nhiờn, chm súc gim nh cho bnh nhõn nhim HIV/ AIDS, Y hc c truyn li ... úng gúi 4g/gúi * Công dụng: Trà Actiso: Giúp bổ huyết, tăng cường sức đề kháng cho thể giúp lợi mật bảo vệ gan, giảm cho Cholesterol máu Trà Đinh lăng bổ dưỡng Bách niên: Giúp bổ khí huyết , nâng...
 • 85
 • 306
 • 0

bước đầu đánh giá hiệu quả của chế phẩm glusamin trong hỗ trợ điều trị thoái hoá khớp gối

bước đầu đánh giá hiệu quả của chế phẩm glusamin trong hỗ trợ điều trị thoái hoá khớp gối
... cứu điều kiện nội trú bệnh viện, đợc hớng dẫn đầy đủ yêu cầu điều trị, đợc theo dõi giám sát chặt chẽ tuân thủ quy trình điều trị suốt trình điều trị + Việc ghi chép phiếu theo dõi đánh giá số ... quang khớp gối - Thực khoa Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện ng a, bnh vin a khoa YHCT H Ni Tất bệnh nhân nghiên cứu đợc chụp X- quang khớp gối hai t đứng thẳng nghiêng thời điểm trớc điều trị - Chọn ... Gm 30 bnh nhõn + Trong 21 ngy u c iu tr bng CP Glusamin (ung trong) kt hp vi dựng bi thuc c phng c hot ký sinh thang (sc ung) + Trong 39 ngy tip theo ch dựng CP Glusamin (ung trong) 41 * Nhúm...
 • 105
 • 434
 • 5

giám sát hoạt động và đánh giá hiệu quả của chế phẩm trợ sinh từ streptomyces sp. a1 đến chất lượng môi trường nước ao nuôi tôm tại phú lộc - thừa thiên huế

giám sát hoạt động và đánh giá hiệu quả của chế phẩm trợ sinh từ streptomyces sp. a1 đến chất lượng môi trường nước ao nuôi tôm tại phú lộc - thừa thiên huế
... trình nuôi tôm 2.2.5 Giám sát hoạt động chế phẩm trợ sinh từ Streptomyces sp A1 2.2.5.1 Giám sát hoạt động chế phẩm trợ sinh từ Streptomyces sp A1 phương pháp truyền thống Mẫu nước ao thí nghiệm từ ... hoạt động đánh giá hiệu việc sử dụng chế phẩm trợ sinh từ Streptomyces sp A1 đến chất lượng môi trường nước ao nuôi tôm Phú Lộc - TT Huế • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất, sử dụng chế ... sp A1 đến chất lượng môi trường nước ao nuôi tôm Phú Lộc - Thừa Thiên Huế nhằm tạo sở khoa học thực tiễn cho việc sử dụng chế phẩm trợ sinh từ vi sinh vật địa, góp phần nâng cao suất, hạn chế...
 • 101
 • 381
 • 0

Đánh giá hiệu quả của chế phẩm surmax trong điều trị hội chứng tiêu chảy lợn con sau cai sữa

Đánh giá hiệu quả của chế phẩm surmax trong điều trị hội chứng tiêu chảy ở lợn con sau cai sữa
... HCTC t sau cai s a (21 ñ n 63 ngày tu i) 36 4.2.1 K t qu phòng l n sau cai s a m c HCTC c a Surmax 36 4.2.2 l n sau cai s a 33 nh hư ng c a ch ph m Surmax ñ n kh tăng tr ng c a l n sau cai ... khó tiêu, tiêu ch y sau cai s a, ch ng r i lo n tiêu hóa, Colibaccillosis, Salmonellosis,… ho c tiêu ch y tri u ch ng thư ng g p b nh ký sinh trùng, b nh vi khu n, vurus Tuy nhiên, th c ch t tiêu ... 3.3.2.2 Phòng l n m c HCTC b ng ch ph m Surmax S d ng ch ph m Surmax phòng l n m c HCTC t sau cai s a 21 – 63 ngày tu i v i li u: 0,2g /con/ ngày; 0,3g /con/ ngày; 0,4g /con/ ngày, hoà vào nư c (ho c tr n...
 • 86
 • 307
 • 0

Đánh giá hiệu quả của chế phẩm neoavi layer đến một số chỉ tiêu năng suất sinh sản trên gà đẻ ISA brown từ 36 – 39 tuần tuổi”

Đánh giá hiệu quả của chế phẩm neoavi layer đến một số chỉ tiêu năng suất sinh sản trên gà đẻ ISA brown từ 36 – 39 tuần tuổi”
... tài: Đánh giá hiệu chế phẩm Neoavi Layer đến số tiêu suất sinh sản đẻ ISA Brown từ 36 39 tuần tuổi” 1.2 Mục đích, ý nghĩa 1.2.1 Mục đích đề tài - Tìm hiểu quy trình chăn nuôi vệ sinh phòng ... dụng chế phẩm Neoavi Layer thức ăn cho đẻ trứng thương phẩm Isa Brown tới khối lượng trứng 43 Bảng 4.4 Khối lượng trứng Isa Brown giai đoạn 36 39 tuần tuổi Tuần tuổi 36 37 38 39 TB ... chế phẩm Neoavi Layer, cụ thể suất trứng trung bình lô thí nghiệm 6 ,36 quả/ mái /tuần lô đối chứng đạt 6,28 quả/ mái /tuần Từ kết thu có nhận xét việc sử dụng chế phẩm Neoavi Layer làm tăng sản...
 • 63
 • 352
 • 0

Đánh giá hiệu quả của chế phẩm neoavi layer đến một số chỉ tiêu năng suất sinh sản trên gà đẻ ISA brown”

Đánh giá hiệu quả của chế phẩm neoavi layer đến một số chỉ tiêu năng suất sinh sản trên gà đẻ ISA brown”
... nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu chế phẩm Neoavi Layer đến số tiêu suất sinh sản đẻ ISA Brown” 1.2 MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 1.2.1 Mục đích đề tài - Tìm hiểu quy trình chăn nuôi vệ sinh phòng bệnh trang ... định tiêu đánh giá Tỉ lệ đẻ trứng: Hàng ngày đếm xác sô trứng đẻ lô thí nghiệm Tỉ lệ đẻ trứng tính theo công thức: Tỉ lệ đẻ (%) Năng suất trứng qua tuần: Là số trứng đẻ số mái nuôi cho đẻ ... điểm đẻ 5% đẻ đỉnh cao 2.3 NGUỒN GỐC ĐẶC ĐIỂM TÍNH NĂNG SẢN SUẤT GÀ ISA BROWN ISA Brown giống chuyên trứng cao ản Mỹ giống giống lai, hình thành việc lai tạo giống Rohde Đỏ với gà...
 • 64
 • 374
 • 0

Đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm BIO TMT xử đệm lót nền chuồng trong chăn nuôi trâu, nông hộ tại tà hộc mai sơn sơn la

Đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm BIO TMT xử lý đệm lót nền chuồng trong chăn nuôi trâu, bò nông hộ tại xã tà hộc  mai sơn  sơn la
... KHOA HỌC Đánh giá ảnh hưởng chế phẩm BIO - TMT xử đệm lót chuồng chăn nuôi trâu, nông hộ Hộc - Mai Sơn - Sơn La ’ 2.1 Đặt vấn đề 2.1.1.Tính cấp thiết đề tài Hiện ngành chăn nuôi truyền ... khoa Chăn nuôi - Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đồng ý thầy giáo hướng dẫn tiếp nhận sở, tiến hành thực đề tài: Đánh giá ảnh hưởng chế phẩm BIO- TMT xử đệm lót chuồng chăn nuôi trâu, ... Để đánh giá thực nghiệm hiệu sử dụng chế phẩm sinh học, từ có sở khuyến cáo người chăn nuôi sử dụng, xin tiến hành thực đề 16 tài: Đánh giá ảnh hưởng chế phẩm Bio - TMT xử đệm lót chuồng chăn...
 • 59
 • 121
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu quả của chế phẩm trà bách niên trong chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân nhiễm hivaidsnghiên cứu công nghệ sản xuất và đánh giá hiệu quả của sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ 612 tháng tuổiđánh giá ảnh hưởng của chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gànghiên cứu đặc điểm thoái khớp gối và đánh giá hiệu quả của axít hyaluronic dạng uống trong điều trị thoái khớp gối ở bệnh nhân đái tháo đường cao tuổiquy trình sử dụng chế phẩm vi sinh vật để xử lý ô nhiễm môi trườngphương pháp xử lý ô nhiễm môi trườngcách xử lý ô nhiễm môi trườngbiện pháp xử lý ô nhiễm môi trường nướcbiện pháp xử lý ô nhiễm môi trường đấtbiện pháp xử lý ô nhiễm môi trườngxử lý ô nhiễm môi trường nướcxử lý ô nhiễm môi trường làng nghềxử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôixử lý ô nhiễm môi trường đấtxử lý ô nhiễm môi trường bằng thực vậtbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học