Khảo sát tính chất methyl hóa trên vùng promoter thuộc gen DAPK ở bệnh nhân Việt Nam với yếu tố nhiễm HPV

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh tại khoa ngoại chấn thương bệnh viện việt nam thụy điển uông bí

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh tại khoa ngoại chấn thương bệnh viện việt nam thụy điển uông bí
... sinh Khoa ngoại chấn thương bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông - Quảng ninh” với hai mục tiêu sau: Khảo sát đặc điểm bệnh nhân Khoa ngoại chấn thương Khảo sát thực trạng sử dụng kháng sinh Khoa ... PHIẾU KHẢO SÁT SỬ DỤNG KHÁNG SINH TẠI KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG BỆNH VIỆN VIỆT NAM THỤY ĐIỂN UÔNG BÍ Số HSBA: Họ tên: .Tuổi Cân nặng Giới: nam/ nữ Ngày vào viện: Ngày viện số ngày nằm viện: ... 2.2.2 Khảo sát thực trạng sử dụng kháng sinh 2.2.2.I Các nhóm kháng sinh sử dụng PTCT khoa Hiện có nhiều nhóm kháng sinh biệt dược lưu hành thị trường Kết khảo sát 190 bệnh nhân Khoa ngoại chấn thương, ...
 • 50
 • 391
 • 2

Khảo sát tình trạng Methyl hóa gen p16INK4α tại các đảo CpG thuộc vùng Promoter trên một số bệnh ung thư

Khảo sát tình trạng Methyl hóa gen p16INK4α tại các đảo CpG thuộc vùng Promoter trên một số bệnh ung thư
... t ns u ng gen p16INK4 b t b nh ung ng ung - oncogene [54] Gen p16INK4 p16INK4 [66][65] 1.3.7.2 ch methyl b t hay ng gen p16INK4 ung p16INK4 (hypermethylation) gen [28][54] p16INK4 methyl -binding ... [14][37] Gen p16INK4 [37][79] gen gen p16INK4 ch c Gen p16INK4 [29][18][35][27][3] gen p16INK4 - cyclin [8][25] Gen p16INK4 [37] sang pha G0 Gen p16INK4 - reg [59] [59] g Trong pha G0 Khi gen ... t cung ng s TBBT nh ung c t cung B ng 3.9 K t qu kh am i B ng 3.10 B ng n ng DNA t t 13 B ng 3.13 M at l gen p16INK4 v i B ng 3.14 M at l promoter gen p16INK4 v i ut B ng 3.15 M p16INK4 v gen...
 • 84
 • 218
 • 1

Khảo sát tình trạng Methyl hóa tại các đảo CpG thuộc vùng Promoter của gen GSTP1trên một số loại ung thư

Khảo sát tình trạng Methyl hóa tại các đảo CpG thuộc vùng Promoter của gen GSTP1trên một số loại ung thư
... khác S methyl hóa c a dinucleotide CpG không ph i m t s phân b ng u nhiên b ng x thu c vùng promoter c a gen [36 methyl hóa, nh o CpG b o CpG ng có kho o CpG b ng n m vùng promoter c a gen gi ... n s methyl hóa c a gen nh t n s lo i m u mà báo nghiên c u s d ng Sau ti n hành khai thác d li u NCBI v i t thu th p c 20 báo kh o sát m o sát m methyl hóa vùng promoter c a gen, methyl hóa thu ... n m tình tr ng methyl hóa m t cách m c m t s gen n c ch kh i u [91] N trên, methyl hóa m t nh ng nguyên nhân d nói riêng epigenetics nói chung Epigenetics m di truy i x y i s bi u hi Epigenetics...
 • 83
 • 217
 • 0

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu nanocomposite polyaniline tio2

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất điện hóa của vật liệu nanocomposite polyaniline tio2
... Kt qu phõn tớch XRD ca mu TiO2 v nanocomposite TiO2/ PANi Cú th nhn thy cỏc pớc c trng ca mu TiO2 u xut hin kt qu XRD ca mu nanocomposite TiO2/ PANi Kt qu ny cho thy, TiO2 ó c pha PANi composite ... (XRF) cho thy TiO2 cú th i sõu vo mng PANi bng quỏ trỡnh khuch tỏn cng bc (do khuy trn sut quỏ trỡnh polyme húa) Hm lng ca TiO2 nanocomposite khong t 0,4 % S cú mt ca TiO2 mng nanocomposite ... LUN 3.1 TNG HP TIO2/ PANI TRấN NN THẫP KHễNG G 3.1.1 Tụng hp TiO2/ PANi bng k thut in húa quột th vũng 12 10 Dòng điện (mA) 2 -2 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 Điện (V so với...
 • 26
 • 402
 • 0

Lựa chọn kiểm chứng một chế độ điện phân đã được dùng trong công nghiệp, khảo sát tính chất điện hoá của sản phẩm bằng phương pháp điện hóa sử dụng máy đo điện hoá hiện đại của Viện hoá học-Viện khoa học công nghệ Việt Nam

Lựa chọn và kiểm chứng một chế độ điện phân đã được dùng trong công nghiệp, khảo sát tính chất điện hoá của sản phẩm bằng phương pháp điện hóa sử dụng máy đo điện hoá hiện đại của Viện hoá học-Viện khoa học công nghệ Việt Nam
... đo tính chất điện hố Viện Hố học -Viện KH CN Việt Nam Các bước xử lý tóm tắt theo sơ đồ : Sản phẩm điện phân MnO2 Nung Rửa 50 Nghiền http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Sản phẩm điện ... VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN PHẦN THỰC NGHIỆM Chương 4: Điện phân dioxit Mangan KIL OBO OKS CO M Đ1 Lựa chọn chế độ điện phân Trong cơng nghiệp điện phân sản xuất γ-MnO2 nay, người ta thường sử dụng ... điện phân MnO2 Gia cơng hố học HNO3 KIL OBO OKS CO M Rửa Nghiền Sản phẩm điện phân MnO2 Trung hồ Nung Rửa Nung Nghiền Bảng12: Chế độ điện phân mẫu MnO2 nghiên cứu Các mẫu nghiên cứu Chế độ điện phân...
 • 89
 • 146
 • 0

Khảo sát tình trạng nhược thị trên trẻ em lé cơ năng tại bệnh viện mắt TP.HCM trong 2 năm 1999 & 2000

Khảo sát tình trạng nhược thị trên trẻ em lé cơ năng tại bệnh viện mắt TP.HCM trong 2 năm 1999 & 2000
... lúc xuất đến lúc khám lần đầu ≤1 năm 40 17,5% năm 27 11,8% năm 33 14,5% năm 34 14,9% ≥ năm 94 41 ,2% TC 22 8 100% Trong số 24 4 ca nhược thò, chiếm tỉ lệ cao 77,9%, chiếm 22 ,1% thường ... lần đầu 4,37 ± 2, 82 năm Số bệnh nhân đến khám lần đầu vòng năm sau xuất ít, chiếm 17,5%, số bệnh nhân đến khám lần đầu trễ năm sau xuất chiếm 41 ,2% (bảng 2) Bảng 2: Phân bố nhược thò theo ... thực bệnh nhân tồn KẾT QUẢ Chúng nghiên cứu 1009 hồ sơ bệnh nhân đến khám làm hồ sơ nhập viên phòng khám bệnh viện Mắt TPHCM hai năm 1999 20 00, kết có: - 54 ca nhược thò/ 608 trường hợp lé...
 • 6
 • 337
 • 0

Khảo sát tình trạng nhược thị trên trẻ em lé cơ năng tại bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh trong hai năm 1999 và 2000

Khảo sát tình trạng nhược thị trên trẻ em lé cơ năng tại bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh trong hai năm 1999 và 2000
... điều trò TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Như Hòa: Nhãn khoa lâm sàng Sách lưu hành nội 1988: 195-205 Nguyễn Thò Xuân Hồng: Khảo sát tình trạng biểu trẻ em Trung Tâm Mắt TP .Hồ Chí Minh hai năm 1997-1998 ... thực bệnh nhân tồn KẾT QUẢ Chúng nghiên cứu 1009 hồ bệnh nhân đến khám làm hồ sơ nhập viên phòng khám bệnh viện Mắt TPHCM hai năm 1999 2000, kết có: - 54 ca nhược thò/ 608 trường hợp ... nhiều năm sau xuất nhược thò ảnh hưởng nặng nề Điều không ảnh hưởng đến thò giác hai mắt làm trẻ không nhìn hình mà nguy lớn trẻ bò chấn thương hay bệnh mắt mắt không nhược thò Thò lực mắt nhược...
 • 6
 • 253
 • 0

khảo sát tình trạng nhược thị trên trẻ em lé cơ năng tại bệnh viện mắt tp. Hồ Chí Minh

khảo sát tình trạng nhược thị trên trẻ em lé cơ năng tại bệnh viện mắt tp. Hồ Chí Minh
... khám điều trò TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Như Hòa: Nhãn khoa lâm sàng Sách lưu hành nội 1988: 195-205 Nguyễn Thò Xuân Hồng: Khảo sát tình trạng biểu trẻ em Trung Tâm Mắt TP .Hồ Chí Minh hai năm ... trò sớm nhược thò phần quan trọng công tác điều trò Với nghiên cứu này, muốn khảo sát nhược thò trẻ em để xác đònh tỉ lệ nhược thò, khảo sát đặc điểm nhược thò, đánh giá phục hồi thò ... thời nhược thò trẻ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đây nghiên cứu quan sát mô tả hồi cứu có phân tích Đối tượng nghiên cứu tất bệnh nhân trẻ em từ đến15 tuổi đến khám lần đầu phòng khám Bệnh viện...
 • 6
 • 255
 • 0

Tài liệu Khảo sát tình trạng nhược thị trên trẻ em lé cơ năng tại bệnh viện mắt TP.HCM trong hai năm 1999&2000 ppt

Tài liệu Khảo sát tình trạng nhược thị trên trẻ em lé cơ năng tại bệnh viện mắt TP.HCM trong hai năm 1999&2000 ppt
... quan sát mô tả hồi cứu có phân tích Đối tượng nghiên cứu tất bệnh nhân trẻ em từ đến15 tuổi đến khám lần đầu phòng khám Bệnh viện Mắt hai năm 1999 2000 Nhược thò mắt ghi nhận hai mắt có ... điều trò TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Như Hòa: Nhãn khoa lâm sàng Sách lưu hành nội 1988: 195-205 Nguyễn Thò Xuân Hồng: Khảo sát tình trạng biểu trẻ em Trung Tâm Mắt TP.Hồ Chí Minh hai năm 1997-1998 ... nhiều năm sau xuất nhược thò ảnh hưởng nặng nề Điều không ảnh hưởng đến thò giác hai mắt làm trẻ không nhìn hình mà nguy lớn trẻ bò chấn thương hay bệnh mắt mắt không nhược thò Thò lực mắt nhược...
 • 6
 • 165
 • 0

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh tại khoa phẫu thuật nhi bệnh viện việt đức trong thời gian từ 01 01 2003 đến 31 12 2003

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh tại khoa phẫu thuật nhi  bệnh viện việt đức trong thời gian từ 01 01 2003 đến 31 12 2003
... "Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh khoa Phẫu thuật Nhi -Bệnh viện Việt Đức thời gian từ 01/ 01 /2003 đến 31/ 12 /2003 với mục tiêu sau: Khảo sát hình bệnh tật hay gặp khoa Phẫu thuật Nhi Khảo ... việc sử dụng kháng sinh * Các nhóm kháng sinh kháng sinh sử dụn * Đánh giá sử dụng kháng sinh sau phẫu thuật * Đánh giá thay đổi kháng sinh trình điề * Đánh giá liều dùng số kháng sinh hay sử dụng ... 3.2 Tình hình sử dụng kháng sinh 3.2.1 Các kháng sinh dùng khoa PTN Hiện có nhi u kháng sinh với loại biệt dược dạng bào chế khác sử dụng khoa phòng bệnh viện Nhằm mục đích khảo sát k/s hay sử dụng...
 • 61
 • 234
 • 1

Tài liệu Khảo sát thay đổi nồng độ B-type natriuretic peptide huyết tương bệnh nhân suy tim do tăng huyết áp doc

Tài liệu Khảo sát thay đổi nồng độ B-type natriuretic peptide huyết tương ở bệnh nhân suy tim do tăng huyết áp doc
... gia tăng đáng kể nồng độ BNP huyết tơng Bớc đầu đánh giá thay đổi nồng độ BNP bệnh nhân STTHA Việt Nam, tình trạng bệnh lý phổ biến nớc ta, thực đề tài nhằm mục tiêu: - Khảo sát nồng độ BNP huyết ... cứu có khác biệt suy tim độ I, độ II, độ III khác biệt ý nghĩa thống kê suy tim độ IV nồng độ BNP huyết tơng tăng cao Maisel Biosite, có lẽ bệnh nhân có thời gian tăng huyết áp lâu năm, nhng ... kết tơng tự Sự thay đổi nồng độ BNP huyết tơng bệnh nhân STTHA biểu đồ cho thấy nồng độ BNP nhóm STTHA 568,02473,58pg/ml nhóm không suy tim 13,6113,60pg/ml Rõ ràng nồng độ BNP tăng vọt nhóm STTHA,...
 • 7
 • 246
 • 0

Khảo sát sự thay đổi một số chỉ số niệu động học bệnh nhân u xơ tiền liệt tuyến trước và sau phẫu thuật

Khảo sát sự thay đổi một số chỉ số niệu động học ở bệnh nhân u xơ tiền liệt tuyến trước và sau phẫu thuật
... thuật với hai mục ti u: Khảo sát thay đổi tri u chứng lâm sàng bệnh nhân u tiền liệt tuyến trước sau đi u trị Khảo sát thay đổi số số ni u động học bệnh nhân u tiền liệt tuyến trước sau ... quang bệnh lý tiết ni u chiếm tỷ lệ 17,65%; 11,76% 3.2.4 Thang điểm IPSS trước ph u thuật sau ph u thuật Bảng 3.6: Thang điểm IPSS trước ph u thuật sau ph u thuật Trước ph u thuật Sau ph u thuật ... bệnh nhân sau đi u trị u tiền liệt tuyến tốt Nhằm góp phần vào lĩnh vực nghiên c u này, tiến hành đề tài: Khảo sát thay đổi số số ni u động học bệnh nhân u tiền liệt tuyến trước sau ph u thuật ...
 • 44
 • 626
 • 6

KHẢO sát NỒNG độ HORMONE TUYẾN GIÁP FT3, FT4 và TSH máu BỆNH NHÂN hội CHỨNG THẬN hư NGUYÊN PHÁT

KHẢO sát NỒNG độ HORMONE TUYẾN GIÁP FT3, FT4 và TSH máu ở BỆNH NHÂN hội CHỨNG THẬN hư NGUYÊN PHÁT
... 29,5% bệnh nhân có giảm nồng độ FT3, 27,9% bệnh nhân giảm nồng độ FT4 so với bình thường, 21,3% bệnh nhân có tăng TSH so với nhóm chứng nhóm chứng thấy tỷ lệ bệnh nhân giảm FT3, FT4 tăng TSH ... FT3 TSH máu nhóm bệnh Nồng độ TSH máu (UI/ml) Nồng độ FT4 máu (ng/ml ) (Thấp nhấtCao nhất) 15 Nồng độ TSH máu (UI/ml) Đồ thị Tương quan FT4 TSH máu nhóm bệnh BÀN LUẬN Nghiên cứu tiến hành 61 bệnh ... Nghiên cứu biến đổi nồng độ hormone tuyến giáp FT3, FT4 TSH máu 61 bệnh nhân hội chứng thận nguyên phát so với 38 người khỏe mạnh, rút số nhận xét sau: + Nồng độ FT3, FT4 trung bình nhóm nghiên...
 • 3
 • 199
 • 2

Khảo sát đặc điểm chỉ số z score của mật độ xương bệnh nhân VCSDK tại khoa cơ xương khớp bệnh viện bạch mai từ tháng 102015 đến tháng 9 năm 2016

Khảo sát đặc điểm chỉ số z score của mật độ xương ở bệnh nhân VCSDK tại khoa cơ xương khớp bệnh viện bạch mai từ tháng 102015 đến tháng 9 năm 2016
... loãng xương gãy xương tiến hành: "Khảo sát đặc điểm số Z- score mật độ xương bệnh nhân VCSDK khoa xương khớp bệnh viện Bạch Mai từ tháng 10/2015 đến tháng năm 2016" với mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm ... điểm mật độ xương bệnh nhân VCSDK theo số Z- score Khảo sát số yếu tố liên quan số Z- score với số yếu tố gây biến đổi MĐX bệnh nhân VCSDK 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Bệnh Viêm cột sống dính khớp ... 10.Đo mật độ xương: Vị trí BMD (g/cm2) T score Z score CSTL Cổ xương đùi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ Y TẾ PHÙNG ĐỨC TÂM KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM Z SCORE CỦA MẬT ĐỘ XƯƠNG BỆNH NHÂN...
 • 55
 • 232
 • 0

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ HÓA ĐIỀU CHẾ VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT VẬT LIỆU XÚC TÁC QUANG HÓA TRÊN CƠ SỞ GẮN KẾT TiO2 TRÊN NỀN CHẤT MANG XỐP

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ HÓA ĐIỀU CHẾ VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT VẬT LIỆU XÚC TÁC QUANG HÓA TRÊN CƠ SỞ GẮN KẾT TiO2 TRÊN NỀN CHẤT MANG XỐP
...  Điều chế khảo sát khả hấp phụ chất mang AlPO  Điều chế khảo sát khả hấp phụ chất mang Ca3(PO4)2  Điều chế vật liệu composit TiO2/ AlPO4 TiO2/ Ca3(PO4)2 q trình tẩm sol TiO2 trung hòa lên vật ... (1.17) phụ thuộc chủ yếu vào hoạt tính quang hóa chất vật liệu xúc tác TiO 2, hoạt tính quang hóa xúc tác TiO chịu ảnh hưởng tính chất đặc trưng thành phần pha, tính chất bề mặt, kích thước hạt…[1] ... viện khoa học cơng nghệ, số 1, Mạc Đỉnh Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh 2.13 Khảo sát hoạt tính vật liệu xúc tác quang hóa sau tổng hợp Khả xúc tác quang hóa sản phẩm sau điều chế đánh giá sở phản ứng...
 • 116
 • 623
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát tình trạng nhưc thị trên trẻ em lé cơ năng tại bệnh viện mắt tp hcm trong hai năm 1999 amp 2000khảo sát tính chất hóa lý của vật liệu thông qua phân tích dma dynamic mechanical analysiskhảo sát tính chất hóa lý của vật liệu n757 cskgc pvc nanocompositkhảo sát tính chất vật liệuhướng dẫn thí nghiệm bài 3 khảo sát tính chất sắt từ của ferit xác định nhiệt độ chuyển pha sắt từ thuần từkhảo sát tính chất quangnghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbxnghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất từ nhiệt của hợp kim heusler ni0 5mn0 5xsbx x 0 ÷ 0 4khảo sát tính chất nghiệm dựa vào quỹ đạo pha vẽ đồ thịkhảo sát tính chất của vật liệukhảo sát tính chất cơ lý của ps n757 peo nanocomposite bằng phương pháp cơ nhiệt động học dmtaphương pháp khảo sát tính chất vật liệukhảo sát tính chất bề mặt của màngkhảo sát tính chất cơcác kĩ thuật đo và khảo sát tính chất của vật liệu tio2Th c tr ng v s c c nh tranh s n ph m may m c c a C ng ty May Xu t Kh uhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anU0lONEJxeFdHd1khttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMC01NDd6OHNyUlECấu trúc đề kiểm tra năng lực thi viên chứcKiểm tra 15 phút GDCD 8ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK 1 HOÁ 11 (TL)Đề Cương Hóa 8nhờ thầy minh Sang và mọi người nhéĐề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2005-2006Bài thi số 3 lớp 4 vòng 15 docCấp số hay giải chi tiếtLuyện tập Trang 52Ôn tập Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trìnhPhép cộng trong phạm vi 3Số 0 trong phép cộngPhép cộng trong phạm vi 4Phép cộng trong phạm vi 4hàm bậc 2Đề thi tuyển sinh (mẫu)Đề cương toán 6