HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 1852004NĐCP NGÀY 4112004 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 392011NĐCP NGÀY 2652011 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 1852004NĐCP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49
... cập giáo dục quy định Điều 21 Nghị định 49, quy định Điều 11 Điều 12 Luật Giáo dục văn quy định quan nhà nước có thẩm quyền III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Căn Nghị định 49 hướng dẫn Thông này, Bộ, quan ... quy định Điều 19 Nghị định 49, quy định Chương II Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành lĩnh vực phí, lệ phí Xác định hành vi vi phạm quy định ... dục quy định Điều 10 Nghị định 49, quy định Điều 6, 24, 29, 35 41 Luật Giáo dục, định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành chương trình giáo dục Xác định vi phạm quy định đối ng, tiêu...
 • 3
 • 212
 • 0

Tài liệu hướng dẫn thực hiện một số điều khoản của Qui địnhEC số 8532004 về vệ sinh thực phẩm có nguồn gốc từ động vật

Tài liệu hướng dẫn thực hiện một số điều khoản của Qui địnhEC số 8532004 về vệ sinh thực phẩm có nguồn gốc từ động vật
... nhiên, Điều 1, đoạn Qui định (EC) số 853/2004 nêu rõ sản phẩm nguồn gốc từ động vật chế biến sử dụng thực phẩm bao gồm sản phẩm nguồn gốc từ thực vật sản phẩm nguồn gốc từ động vật chế ... nguồn gốc từ động vật Trừ mâu thuẫn không Qui định không áp dụng việc sản xuất thực phẩm bao gồm sản phẩm nguồn gốc từ thực vật sản phẩm nguồn gốc từ động vật chế biến Loại thực phẩm không ... sản phẩm chế biến bao gồm số chế phẩm thịt thịt ướp 17 PHỤ LỤC III Phân loại theo hoạt động Hoạt động Kết hợp thực phẩm nguồn gốc từ thực vật với thưc phẩm chế biến nguồn gốc từ động vật Qui...
 • 21
 • 252
 • 0

Tài liệu hướng dẫn thực hiện một số điều khoản của Qui định EC số 8522004 về vệ sinh thực phẩm

Tài liệu hướng dẫn thực hiện một số điều khoản của Qui định EC số 8522004 về vệ sinh thực phẩm
... nhiều qui tắc chi tiết nêu Qui định (EC) số 853/2004 (xem phần 3.7 tài liệu hướng dẫn thực vài điều khoản Qui định (EC) số 853/2004 vệ sinh thực phẩm có nguồn gốc từ động vật) • Các sản phẩm thuỷ ... vệ sinh thực phẩm đề Qui định (EC) số 852/2004 Qui định (EC) số 853/2004 Lưu ý: 1) Qui định (EC) số 853/2004 nói chung không đưa bán lẻ vào phạm vi Qui định (như xử lý và/hoặc chế biến thực phẩm ... THIỆU Qui định (EC) 852/2004 vệ sinh thực phẩm (sau gọi Qui định ) thông qua ngày 29/4/2004 Nó đưa qui định chung vệ sinh dành cho nhà kinh doanh thực phẩm công đoạn chuỗi sản xuất thực phẩm...
 • 15
 • 205
 • 0

Gián án Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN

Gián án Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN
... hạch toán chi tiết theo Tiểu mục sau: - Nếu xác định rõ nội dung theo Tiểu mục, hạch toán vào Tiểu mục tương ứng - Nếu chưa xác định nội dung theo Tiểu mục, hạch toán vào Tiểu mục khác Mục tương ... hạch toán vào Loại, Khoản tương ứng Mục lục ngân sách nhà nước, không hạch toán vào Loại 640 III Về nội dung kinh tế (Mục, Tiểu mục) : Phân loại theo nội dung kinh tế (viết tắt Mục, Tiểu mục) dựa ... chi hạch toán theo Mục) Căn khoảng cách quy định theo nguyên tắc nêu trên, tổng hợp thông tin Mục, Tiểu nhóm, Nhóm Khi sử dụng Mục lục ngân sách nhà nước phần Mục, Tiểu mục, số nội dung cần...
 • 14
 • 325
 • 1

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của thông tư 32 pps

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của thông tư 32 pps
... tạo công văn số 10/GDĐT-TH ngày 26/02/2010 Sở GDĐT An Giang đến tận giáo viên tổ chức kiểm tra việc thực giáo viên Nếu có vấn đề chưa rõ cần phản ánh Tổ nghiệp vụ Phòng GDĐT để hướng dẫn thêm/ Nơi ... ĐÀO TẠO Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số : / SY-GDĐT Tân Châu, ngày 26 tháng năm 2010 Kính gửi : Hiệu trưởng trường Tiểu học Yêu cầu đơn vị tổ chức triển khai công văn số 717/BGDĐT-GDTH ngày 11/02/2010 ... hiệu Học sinh Giỏi, Học sinh Tiên tiến thì có thể khen thưởng ng môn nếu HLM.N đạt loại Giỏi (kể cả các môn chọn) Yêu cầu Trưởng phòng GDĐT chỉ đạo tổ chức triển khai...
 • 3
 • 204
 • 0

Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức

Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi nâng ngạch công chức
... tổ chức có thẩm quy n quản lý cán bộ, công chức, viên chức cử dự thi nâng ngạch Tiêu chuẩn dự thi Cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch chuyên viên tương đương có đủ điều kiện quy định ... làm việc vị trí công tác phù hợp với chức trách nhiệm vụ ngạch chuyên viên cao cấp quy định Quy t định số 414/TCCP-VC Cán bộ, công chức, viên chức đăng ký dự thi nâng ngạch công chức chuyên ngành ... chức có thẩm quy n quản lý cán bộ, công chức, viên chức cử dự thi nâng ngạch Tiêu chuẩn dự thi Cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp tương dương có đủ điều kiện quy...
 • 5
 • 538
 • 2

Huong dan thuc hien nhiem vu GDTH của So GD

Huong dan thuc hien nhiem vu GDTH của So GD
... nhiệm xây dựng kế hoạch dạy học sở thực nghiêm túc Quyết định 16/2006/QĐ- BGD&ĐT nguyên tắc quy định Văn số: 1576/SGD&ĐT- GDTH, ngày 29/8/2008 Sở Giáo dục Đào tạo Sách giáo khoa tối thiểu bắt buộc ... hành Quyết định 14/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 04/5/2007 Công văn hướng dẫn số: 10358/BGD&ĐT- GDTH, ngày 28/9/2007 Bộ GD& ĐT Trên sở đó, làm để xét chọn giáo viên dạy giỏi cấp b) Thực có nề nếp công ... Cải tiến cách tổ chức thi chọn GVDG cấp theo quy định Quyết định 14/2007/QĐ- BGD&ĐT Công văn hướng dẫn số: 10358/BGD&ĐTGDTH, ngày 28/9/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo VI Tăng cường CSVC, trang thiết bị...
 • 7
 • 167
 • 0

Huong dan thuc hien nh.vu GDTH của So GD

Huong dan thuc hien nh.vu GDTH của So GD
... nhiệm xây dựng kế hoạch dạy học sở thực nghiêm túc Quyết định 16/2006/QĐ- BGD&ĐT nguyên tắc quy định Văn số: 1576/SGD&ĐT- GDTH, ngày 29/8/2008 Sở Giáo dục Đào tạo Sách giáo khoa tối thiểu bắt buộc ... hành Quyết định 14/2007/QĐ- BGD&ĐT ngày 04/5/2007 Công văn hướng dẫn số: 10358/BGD&ĐT- GDTH, ngày 28/9/2007 Bộ GD& ĐT Trên sở đó, làm để xét chọn giáo viên dạy giỏi cấp b) Thực có nề nếp công ... Cải tiến cách tổ chức thi chọn GVDG cấp theo quy định Quyết định 14/2007/QĐ- BGD&ĐT Công văn hướng dẫn số: 10358/BGD&ĐTGDTH, ngày 28/9/2007 Bộ Giáo dục Đào tạo VI Tăng cường CSVC, trang thiết bị...
 • 7
 • 196
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thực hiện tín hiệu điều biên để thay đổi biên độ tải của tin tức phần 1 ppt

Giáo trình hướng dẫn thực hiện tín hiệu điều biên để thay đổi biên độ tải của tin tức phần 1 ppt
... lượng điều biên: Trong tín hiệu điều biên, biên tần chứa tin tức, tải tin không mang tin tức Như công suất tải tin công suất tiêu hao vô ích, công suất biên tần công suất hữu ích  Công suất tải tin ... to k w c Như điều chế đơn âm phổ tín hiệu điều biên AM có ba thành phần: Tải tin có tần số 0 có biên độ V0; hai dao động biên có tần số 0   có biên độ V0 mV0  hình 1- 2,a Khi m =1 VAM  VAM ... cong bậc hai tín hiệu điều biên méo phi tuyến Phần tử phi tuyến có đặc tính gần với dạng lý tưởng (bậc 2) FET Để thỏa mãn điều kiện (1. 18), tải tin tín hiệu điều chế phải có biên độ bé, nghóa phải...
 • 10
 • 201
 • 0

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH của Sở GDĐT Cà Mau

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH của Sở GDĐT Cà Mau
... ph6 thong thvc hi~n theo Cong van s6 8608/BGDDT -GDTrH 16/8/2007 va Cong van s6 10945/BGDDT -GDTrH 27/11/2008 cua Bi) GD&DT, Cong van s6 117/SGDDT -GDTrH 12/02/2009 cua Sa GD&DT Ki thi se t6 chuc ... phap "Ban tay n~n bQt" theo huang dful cua BQ GD&DT t;;ti cong van s5 3535/BGDDT /GDTrH 27/5/2013 va cua Sa GD&DT Ca Mau (co huang dan rieng) 2.21 Tang wang d6i mai kiSm tra, danh gia Can cu VaGnhUng ... hut hQc sinh dSn truemg Nam hQc 2013 - 2014 c:ip THPT da co them truemg THPT Ly Van Lam (TP Ca Mau) va truemg THPT chuyen Pharr NgQcHiSn da chuySn vS giang d;:ty a ca sa mai, lanh d;:tonha truemg...
 • 9
 • 143
 • 0

HÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ VẤN ĐỀ

HÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ VẤN ĐỀ
... trống lảng không giúp bạn có kết thúc tốt đẹp sớm Việc quan trọng người vấn cho bạn (pháp lý, PR, tài chính) nhóm làm việc họ không nói với truyền thông Không cho phép rò rỉ thông tin để sinh ... hoảng Giả sử người vấn cho Tiger, dựa vào website người hâm mộ để đăng lời phát biểu Thay vào đó, đề nghị anh chọn kênh truyền thông phổ biến phóng viên tin ng đáng tin (không thuộc kênh TMZ ... điều giúp đánh dạt thông tin không mong muốn không xác truyền thông Trong trường hợp Tiger, lời đồn tăng thêm nhân tình Tiger trì hoãn thương thuyết tài để thuyết phục vợ không ly hôn gây sai...
 • 5
 • 40
 • 0

Huong dan thuc hien tieu chuan TVTH cua BGD-DT

Huong dan thuc hien tieu chuan TVTH cua BGD-DT
... có sách B DANH HIỆU THƯ VIỆN VÀ QUY TRÌNH CÔNG NHẬN (Chương VII, Điều 15, Điều 16, Điều 17) I Các danh hiệu Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh (thành phố) xem xét, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận danh hiệu ... định hành II Quy trình công nhận danh hiệu thư viện Hằng năm, trường phổ thông vào quy định tiêu chuẩn, danh hiệu thư viện để tự đánh giá đề nghị cấp công nhận danh hiệu thư viện trường Phòng ... kiểm tra, xem xét đề nghị công nhận danh hiệu thư viện trường tiểu học, trung học sở để báo cáo Sở Giáo dục & Đào tạo thẩm định, công nhận Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu thư viện trường tiểu học...
 • 6
 • 358
 • 1

Huong dan thuc hien nhiem vu GDTH của Bo GD

Huong dan thuc hien nhiem vu GDTH của Bo GD
... chống mù chữ (PCGDTH – CMC) thực phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH) độ tuổi Các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá chất lượng PCGDTH-CMC Xây dựng kế hoạch củng cố trì chất lượng PCGDTH-CMC địa ... giáo dục tiểu học Đảm bảo tiến độ chất lượng PCGDTH độ tuổi: - Nâng cao hiệu công tác thu thập, quản lí số liệu PCGDTH - Các đơn vị chưa đạt chuẩn PCGDTH độ tuổi xây dựng kế hoạch với tiêu cụ thể ... đơn vị cấp huyện, xã phấn đấu đạt mục tiêu quốc gia PCGDTH độ tuổi phù hợp với thực tiễn địa phương - Rà soát công nhận lại đơn vị đạt chuẩn PCGDTH độ tuổi để đảm bảo phản ánh tình hình thực tế;...
 • 10
 • 159
 • 1

Huong dan thuc hien nh.vu GDTH của Bo GD

Huong dan thuc hien nh.vu GDTH của Bo GD
... chống mù chữ (PCGDTH – CMC) thực phổ cập giáo dục tiểu học (PCGDTH) độ tuổi Các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá chất lượng PCGDTH-CMC Xây dựng kế hoạch củng cố trì chất lượng PCGDTH-CMC địa ... giáo dục tiểu học Đảm bảo tiến độ chất lượng PCGDTH độ tuổi: - Nâng cao hiệu công tác thu thập, quản lí số liệu PCGDTH - Các đơn vị chưa đạt chuẩn PCGDTH độ tuổi xây dựng kế hoạch với tiêu cụ thể ... đơn vị cấp huyện, xã phấn đấu đạt mục tiêu quốc gia PCGDTH độ tuổi phù hợp với thực tiễn địa phương - Rà soát công nhận lại đơn vị đạt chuẩn PCGDTH độ tuổi để đảm bảo phản ánh tình hình thực tế;...
 • 10
 • 161
 • 0

Hướng dẫn thực hiện cv số 51 sửa đổi đánh giá xếp loại HS

Hướng dẫn thực hiện cv số 51 sửa đổi đánh giá xếp loại HS
... học phải xuống loại điều chỉnh xếp loại Y; đ) Nếu ĐTBhk ĐTBcn đạt mức loại Tb ĐTB nhận xét môn học phải xuống loại xếp loại kém, không điều chỉnh xếp loại Điểm c khoản Điều 14 sửa đổi sau: "c) ... THPT, trường hợp đánh giá nhận xét kết học tập xếp loại trung bình môn học xếp thành loại quy định khoản Điều Quy chế này; kết xếp loại trung bình môn học lấy để tham gia xếp loại học lực học ... ĐTBmhkII tính theo hệ số 2: ĐTBmhkI + x ĐTBmhkII ĐTBmcn = Xếp loại trung bình môn học học kỳ, năm học môn học đánh giá nhận xét: Xếp loại trung bình môn học học kỳ, năm học mức đánh giá chung kết trình...
 • 5
 • 219
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các bên cam kết thực hiện một cách trung thực công bằng và đảm bảo để thực hiện theo mục tiêu của hợp đồngthực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viênnăm 2001 pepsi đã thực hiện một vụ sáp nhập tập đoàn khổng lồ pepsi bỏ ra tới 14 tỷ usd để mua lại tập đoàn quaker oats với những sản phẩm đang cạnh tranh với chính pepsiđây là vùng bắt sự kiện chính đối với vùng vẽ chính tác dung từ những sự kiện đó gọi các hàm vẽ hình để thực hiện thao tác vẽ của người dungđến với đạo đức mác lênin hcm đã thực hiện một cuộc cách mạng về đạo đứcthực hiện vào sổ kế toán phòng dịch vụ khách hàng cá nhân phòng kế toán thông báo cho cbtd và cbtd quản lý giải ngân về số tài khoản dùng cho các chứng từ liên quan đến khoản vayPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học