Các máy gia công vật liệu rắn và dẻo tập 1 (phần 1) hồ lê viên

KIỂM TRA bền CHO các KHÂU của mô HÌNH máy PHAY CNC 5d DẠNG bàn bàn tự CHẾ tạo để GIA CÔNG vật LIỆU mềm

KIỂM TRA bền CHO các KHÂU của mô HÌNH máy PHAY CNC 5d DẠNG bàn bàn tự CHẾ tạo để GIA CÔNG vật LIỆU mềm
... động học, máy phay CNC trục dạng bàn/ bàn nhằm đáp ứng với nhu cầu thực tế MÔ HÌNH HÓA MÁY PHAY CNC 5D DẠNG BÀN-BÀN 2.1 Xây dựng hình động học máy phay CNC dạng bàn/ bàn Một máy phay năm trục ... TÍNH TOÁN, XÁC ĐỊNH BỀN CHO MÔ HÌNH MÁY 3.1 hình chia lưới tính bền cho khâu X b) a) Hình 9: a hình chia lưới; b hình đặt lực khâu X Số Node 451783 Bảng Thông số phần tử khâu X Số phần tử ... tích hình động học máy phay CNC 5D dạng bàn/ bàn đồng thời sử dụng phần mềm chuyên dụng để ảo trước đưa vào chế tạo thực tế Với giới hạn kinh phí thời gian thực hiện, nhóm nghiên cứu chế tạo...
 • 10
 • 183
 • 0

Bài giảng: Nguyên lý gia công vật liệu nguyên lý dụng cụ gia công pot

Bài giảng: Nguyên lý gia công vật liệu nguyên lý và dụng cụ gia công pot
... môn: Gia công vật liệu & Dụng cụ công nghiệp Material Cutting & Industrial Instruments BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ GIA CÔNG VẬT LIỆU Nguyên Dụng cụ gia công Hà nội, 2011 -1- TS Nguyễn Tiến Đông – Bm Gia ... TÀI LIỆU THAM KHẢO VẬT LIỆU DỤNG CỤ CẮT 1.1 Những đặc nh vật liệu làm dụng cụ cắt 1.2 Các loại vật liệu làm dụng cụ cắt (Thép cacbon dụng cụ, thép hợp kim dụng cụ, thép gió, hợp kim cứng, vật liệu ... dùng làm dụng cụ gia công ren TS Nguyễn Tiến Đông – Bm Gia công vật liệu & Dụng cụ công nghiệp - Viện Cơ khí – Đại học Bách khoa Hà nội TS Nguyễn Tiến Đông – Bm Gia công vật liệu & Dụng cụ công nghiệp...
 • 35
 • 828
 • 13

tuổi bền của dao phay lăn đĩa xích phủ tin trước sau khi mài sắc lại khi gia công vật liệu s45c

tuổi bền của dao phay lăn đĩa xích phủ tin trước và sau khi mài sắc lại khi gia công vật liệu s45c
... CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY TRƯỚC VÀ SAU KHI MÀI SẮC LẠI KHI GIA CÔNG VẬT LIỆU S45C TUỔI BỀN CỦA DAO PHAY LĂN ĐĨA XÍCH PHỦ TiN TRƯỚC VÀ SAU KHI MÀI SẮC LẠI KHI GIA CÔNG VẬT LIỆU S45C HỌC VIÊN: TRẦN VIỆT ... dao phay lăn đĩa xích 74 phủ TiN sau mài sắc lại gia công vật liệu S45C 3.4.4 Tuổi bền dao phay đĩa xích phủ TiN trước sau mài 77 sắc lại gia công vật liệu S45C Ảnh hưởng chế độ cắt đến tuổi bền ... bền dao phay đĩa xích 3.4.5 Lượng mòn mặt sau hs dao phay đĩa xích trước sau 78 mài sắc lại 3.4.6 Độ nhám bề mặt đĩa xích trước sau dao mài sắc lại 80 3.4.7 Hình thái bề mặt đĩa xích trước sau dao...
 • 116
 • 220
 • 0

TUỔI bền của DAO PHAY lăn đĩa XÍCH PHỦ tin TRƯỚC SAU KHI mài sắc lại KHI GIA CÔNG vật LIỆU s45c

TUỔI bền của DAO PHAY lăn đĩa XÍCH PHỦ tin TRƯỚC và SAU KHI mài sắc lại KHI GIA CÔNG vật LIỆU s45c
... nh tui bn ca dao sau mi sc li 3.3.4 Tui bn ca dao phay a xớch ph TiN trc v sau mi sc li gia cụng vt liu S45C nh hng ca ch ct n tui bn ca dao phay a xớch - Sau ln gia cụng u tiờn dao mũn n gii ... rng lp ph mt sau nh hng rt ln n tui bn ca dao 3.3.5 Lng mũn mt sau hs ca dao phay a xớch trc v sau c mi sc li th phn ỏnh mũn ca dao phay a xớch theo thi gian gia cụng trc v sau dao mi sc li ... Hỡnh 3.2 th quan h gia lng mũn mt sau hs v thi gian gia cụng trc v sau dao c mi sc li ti ch ct 01 Hỡnh 3.3 th quan h gia lng mũn mt sau hs v thi gian gia cụng trc v sau dao c mi sc li ti ch...
 • 18
 • 200
 • 0

Trang bị điện-điện tử các máy gia công bằng áp lực

Trang bị điện-điện tử các máy gia công bằng áp lực
... clla kim lo~i phl,l thu¢c vao phan du t~o kim lo~i, nhi~t dQ va phuong phap gia cong bang ap IIfC Cac phuong phtip gia c6ng ap l1,tc nhu can, keo, ep, d~p, ren dlfa dl;mg deo cua kim lo~i d~ ... cua no tdc HI : 11[ fJ1 mdX I1s = = (7-6) Gia tri "-s thllong dllQc xlic dinh bAng thll'C nghi~m keD mAu voi ngol.li Il,ic bien : d6i rat ch~m, di~u ki¢n gia cOng kim 10l.li ba.ng lip htc thi hdi ... TI\Ja tong cac gia tr~ tuyl;!t doi cu.a cac ung suat phap tuyen chinh Bieu thdc (7-18) cd the viet I~i (7-19) So sanh nen thea phuong vuOng gdc vA nen keo thea phuong vuong gdc gia thiet CJx =...
 • 6
 • 143
 • 0

đề cương ôn tập môn gia công vật liệu

đề cương ôn tập môn gia công vật liệu
... công dụng: - nhóm cacbit: K(ISO), BK(Nga) Dùng gia công vật liệu giòn - nhóm cacbit: P(ISO), TK(Nga) Dùng gia công thép vật liệu cho phoi dính nói chung - nhóm cacbit: M(ISO), TTK(Nga) Dùng gia ... công thép vật liệu cho phoi dính nói chung - nhóm cacbit: M(ISO), TTK(Nga) Dùng gia công vật liệu khó gia công 3.Đặc tính kĩ thuật: - Độ cứng cao: khoảng 86÷90 HRA ( >70÷71 HRC), (chính độ cứng ... lớn; đọ cứng sau tôi: HRC ~ 63÷66 - Độ chịu nhiệt ~ 620oC - Tốc độ cắt cho phép: ~25÷35 m/phút 4 .Công dụng: dùng để chế tạo loại dụng cụ cắt nói chung, loại dụng cụ cắt có profile phức tạp 5.Phân...
 • 3
 • 279
 • 5

Bài tập gia công vật liệu áp lực

Bài tập gia công vật liệu áp lực
... Lượng dư gia công mặt (mm) theo kích thước vật rèn Tính toàn trọng lượng vật rèn : V = V1 + 2V2+ V3 = π 30 π 150 π 40 20 + 50 + 500 = 24096015 mm3 4 G= 18,915 kg Lượng dư gia công mặt cho vật nhóm ... GCE = 20,317 kg Theo bảng 7.1 vật rèn gốm vuốt bậc thuộc nhóm Lượng dư cho bên x2 = lượng dư bên δ Vật nặng > 20 kg, dài 530 mm, chọn δ = x =10 Vật yêu cầu gia công ∇ bên thêm 0,5 mm Vậy δ = ... GF=22,4 kg BÀI 12 : Rèn khuôn máy búa Tính sơ khối lượng vật rèn : V = V + V2 = π 35 π 22,5 π 10 +2 + 170 = 19021,362 mm3 4 Gvr = 0,14917 kg Tính lượng dư dung sai với chiều dày vật 10 mm Vật dập...
 • 79
 • 466
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt chi tiết gia công vật liệu thép không gỉ sus201 khi phay bằng dao phay mặt đầu thép gió phủ tialn

nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt chi tiết gia công vật liệu thép không gỉ sus201 khi phay bằng dao phay mặt đầu thép gió phủ tialn
... ct phay c gi l dao phay Dao phay cú nhiu loi, cn c v trớ li ct, hỡnh dỏng kt cu ca giao ngi ta phõn loai nh sau: dao phay tr, dao phay mt u, dao phay a (mt, hai hoc ba mt), dao phay ngún, dao phay ... Hỡnh 1.2 Cỏc loi dao phay thụng thng a Dao phay tr rng xon b Dao phay mt u gn mnh li ct c Dao phay a d, e Dao phay mt u chuụi tr g,h Dao phay ln rng i,k Dao phay ngún v dao phay cu Phựng Vn Cnh ... vi biờn dng chi tit gia cụng Vic chn mó hiu dao phay v mnh li ct cũn ph thuc vo chi vt liu chi tit gia cụng Loại mnh dao P M K N S H Vật liệu gia công Thép th-ờng F2241 Thép không gỉ Gang VL phi...
 • 110
 • 506
 • 6

Chất lượng bề mặt chi tiết khi gia công vật liệu thép C45 sử dụng đá mài có bề mặt làm việc gián đoạn

Chất lượng bề mặt chi tiết khi gia công vật liệu thép C45 sử dụng đá mài có bề mặt làm việc gián đoạn
... mặt gia công mài đá mài bề mặt làm việc gián đoạn nhiều loại vật liệu khác tạo điều kiện để cải thiện trình gia công, nâng cao chất lượng bề mặt, suất hiệu gia công Thép C45 mác thép thường sử ... đá mài bề mặt làm việc gián đoạn Do mài thường chọn nguyên công gia công tinh lần cuối nên chất lượng bề mặt mài ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền chi tiết máy .Việc nghiên cứu chất lượng bề mặt ... Chất lƣợng bề mặt chi tiết gia công vật liệu thép C45 sử dụng đá mài bề mặt làm việc gián đoạn Mục đích, đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu 2.1 Mục đích đề tài - Đánh giá ảnh hưởng tỷ lệ gián...
 • 106
 • 530
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: máy gia công vật liệu rắn và dẻocác phương pháp gia công vật liệu compositecác phương pháp gia công vật liệubộ môn gia công vật liệu và dụng cụ công nghiệpcông nghệ và thiết bị gia công vật liệu polymeứng dụng của laser rắn trong gia công vật liệukiểm tra bài cũ em hãy kể tên các phương pháp gia công vật liệu cơ khí đã họcthiết kế bản vẽ kỹ thuật và gia công vật liệucác phương pháp gia công vật liệu chế tạo khuôngia công vật liệusách nguyên lý gia công vật liệunguyên lý gia công vật liệuđề cương nguyên lý gia công vật liệubài tập nguyên lý gia công vật liệuthí nghiệm nguyên lý gia công vật liệuĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả