Bài giảng lý luận giáo dục phần 1

Bài giảng luận giáo dục phần 2

Bài giảng lý luận giáo dục  phần 2
... 3.5 2. 5 2. 5 1.5 1.5 1.5 2 2 1.5 2 2 1.5 1.5 2 2.5 2. 5 1.5 1 2 1.5 1.5 1.5 2 KH XHNV 3.5 Lp 12 C bn KH TN 3.5 3.5 2 2 1.5 1.5 1.5 2 2 1.5 1.5 35 tit/nm C bn Kh XHNV 3.5 2. 5 1.5 1,5 1.5 2 1.5 2 1.5 ... Lp Lp/Tit Lp Lp 4 1 1 2 1 2 1 2 Hot ủng giỏo dc 1 1 124 Tng s tit Lp 16 2 1,5 1,5 2 1,5 1,5 17 6 11 2 0,5 0,5 2 3,5 3,5 8 1 1 4 TS Sinh hot hng nghip Hot ủng GDNGLL * 25 * 27 * 30 * * 30 *1 bui/thỏng ... SP Lý- K2000-TTGDTX Kiờn Giang 12) Nm hc 20 00 -20 01 tụi ủc phõn cụng ch nhim lp 12G Tụi cng hi lo vỡ ủõy l lp hc cui cp, cỏc em ủó ln m tụi thỡ mi tui ngh Tụi ủó gp mt tỡnh gay cn cn phi x k...
 • 77
 • 176
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG LUẬN GIÁO DỤC doc

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG LÝ LUẬN GIÁO DỤC doc
... cấp giáo dục - Trong xã hội có giai cấp, giáo dục mang tính giai cấp Tính giai cấp giáo dục phản ánh lợi ích giai cấp hoạt động giáo dục, thể giáo dục cho ai? Giáo dục nhằm mục đích gì? Giáo dục ... trình giáo dục, nhà giáo dục đóng vai trò chủ đạo, với tư cách chủ thể giáo dục, tiến hành tác động có định hướng đến người giáo dục - Người giáo dục vừa đối tượng giáo dục, vừa chủ thể tự giáo dục ... là, giáo dục phải diễn theo qui trình, có vận động phát triển đồng thành tố (mục đích nhiệm vụ giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp phương tiện giáo dục, nhà giáo dục, người giáo dục, kết giáo...
 • 92
 • 552
 • 6

BÀI GIẢNG LUẬN GIÁO DỤC THỂ CHẤT potx

BÀI GIẢNG LÝ LUẬN GIÁO DỤC THỂ CHẤT potx
... đấu Thể dục thể thao Y tế trường phối hợp với Bộ môn Giáo dục thể chất tiến hành Các hình thức Giáo dục thể chất: Giáo dục thể chất trường đại học phải tiến hành hình thức sau: - Giờ học thể dục ... niệm Giáo dục thể chất Giáo dục Thể chất: Là trình sư phạm nhằm giáo dục đào tạo hệ trẻ, hoàn thiện thể chất nhân cách, nâng cao khả làm việc kéo dài tuổi thọ người Hệ thống Giáo dục thể chất: ... tập thể lực thể dục thể thao – trò chơi Đến cuối kỷ XIX đầu kỷ XX, trò chơi -thể dục- thể thao tách biệt thành xu hướng phương pháp độc đáo Giáo dục thể chất; ngày hệ thống giáo dục thể chất...
 • 32
 • 426
 • 7

bài giảng luận giáo dục thể chất

bài giảng lý luận giáo dục thể chất
... niệm Giáo dục thể chất Giáo dục Thể chất: Là trình sư phạm nhằm giáo dục đào tạo hệ trẻ, hoàn thiện thể chất nhân cách, nâng cao khả làm việc kéo dài tuổi thọ người Hệ thống Giáo dục thể chất: ... pháp luận Giáo dục thể chất cúng với quan tổ chức thực kiểm tra công tác Giáo dục thể chất quốc dân Văn hóa Thể chất: phận văn hóa chung, loại hình hoạt động đặc biệt nhăm hình thành tố chất thể ... từ chế độ nông nô, Thể dục thể thao coi phương tiện phục vụ cho giai cấp thống trị Trong chế độ phong kiến, Giáo dục thể chất mang tính chất phục vụ chiến tranh Giáo dục thể chất hệ thống quân...
 • 4
 • 164
 • 2

ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG LUẬN GIÁO dục

ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG lý LUẬN GIÁO dục
... tiện giáo dục, nhà giáo dục, người giáo dục, kết giáo dục) + Hai là, giáo dục phải trước phát triển kéo theo phát triển người giáo dục, nghĩa giáo dục phải đưa yêu cầu cao, vừa sức người giáo dục ... giáo dục vừa đối tượng giáo dục, vừa chủ thể tự giáo dục 48 - Hoạt động giáo dục nhà giáo dục đạt hiệu hoạt động kích thích thống với hoạt động tự giáo dục người giáo dục Mặt khác hoạt động tự giáo ... giáo dục người giáo dục Nếu tác động qua lại thân trình giáo dục theo nghĩa Nói cách khác, trình giáo dục diễn tác động qua lại tích cực thống biện chứng giáo dục tự giáo dục b Quá trình giáo dục...
 • 92
 • 63
 • 1

BÀI GIẢNG THUYẾT GIÁO DỤC THỂ CHẤT

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT GIÁO DỤC THỂ CHẤT
... LỤC Trang BÀI 1: GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG TRƢỜNG HỌC I Một số khái niệm 1 Khái niệm giáo dục thể chất (GDTC) Phát triển thể chất Hoàn thiện thể chất Học vấn thể chất Văn hoá thể chất Thể thao 5.1 ... đoạn phát triển thể chất GDTC khác Trong hệ thống giáo dục, nội dung đặc trưng GDTC gắn liền với trí dục, đức dục, mỹ dục giáo dục lao động Phát triển thể chất Phát triển thể chất thay đổi kích ... 67 67 67 68 68 68 68 68 68 BÀI 1: GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG TRƢỜNG HỌC I Một số khái niệm Khái niệm giáo dục thể chất (GDTC) GDTC loại hình giáo dục nên trình giáo dục có tổ chức có mục đích,...
 • 79
 • 3,965
 • 4

BÀI GIẢNG: LUẬN CHUNG CỦA PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢNH XUẤT KINH DOANH pptx

BÀI GIẢNG: LÝ LUẬN CHUNG CỦA PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢNH XUẤT KINH DOANH pptx
... CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG CỦA PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ThS Trần Văn Tùng I.VAI TRÒ & NHIỆM VỤ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Khái niệm Vai trò Đối tượng nội dung phân tích động kinh ... động kinh doanh Nhiệm vụ phân tích hoạt động doanh hoạt kinh Các khái niệm Phân tích kinh doanh trình nhận thức để cải tạo hoạt động kinh doanh phù hợp với điều kiện yêu cầu quản kinh doanh nhằm ... kinh doanh Là biện pháp quan trọng để dự báo, đề phòng hạn chế rủi ro kinh doanh Đối tượng, nội dung phân tích hoạt động kinh doanh Đối tượng phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh kết kinh doanh...
 • 33
 • 176
 • 0

Bài giảng tập huấn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học-lớp 5-Khoa học-phần 1

Bài giảng tập huấn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học-lớp 5-Khoa học-phần 1
... thích hợp sống I KHẢ NĂNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG TRONG MÔN KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC Với đặc điểm đối tượng phương pháp nghiên cứu môn khoa học tiểu học có khả lớn giáo dục KNS cho học sinh Giáo dục KNS ... việc học tập môn khoa học có ý nghĩa, mặt khác giúp em nắm vững kiến thức khoa học II MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG TRONG MÔN KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC Giáo dục KNS môn khoa học giúp học sinh:  Hiểu ... I KHẢ NĂNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG TRONG MÔN KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC Môn khoa học giúp học sinh tìm hiểu kiến thức khoa học đơn giản, người sức khoẻ, tự nhiên, người...
 • 35
 • 1,977
 • 6

bài giảng môn tôn giáo học chương 1 những vấn đề luận chung về tôn giáo

bài giảng môn tôn giáo học  chương 1  những vấn đề lý luận chung về tôn giáo
... tôn giáo Nhà tâm học tôn giáo người Mỹ Jemes (18 42 -19 10): cấu thành tôn giáo “bản tôn giáo “cái gen tôn giáo , tôn giáo chức tâm sinh thể” Chúng ta thỏa thuận gọi tôn giáo tổng thể tình ... thể sùng bái”   Đònh nghóa theo nhân học Bronislaw Malinowski (18 84 -19 42 “Xét mặt văn hóa giáo tôn giáo tôn giáo thường xuyên thể với tư cách hệ thống luận điểm mang tính răn dạy niềm tin; ... trúc xã hội 1. 1.3 Nhiệm vụ nghiên cứu Lí luận vấn đề luận thực tiễn tín ngưỡng, tơn giáo giới Đặc điểm, lịch sử tín ngưỡng, tơn giáo Việt Nam lịch sử Vai trò tín ngưỡng, tơn giáo văn hố...
 • 122
 • 456
 • 0

Bài giảng tập huấn Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học-lớp 5-phần chung

Bài giảng tập huấn Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học-lớp 5-phần chung
... thực yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Giáo dục KNS cho học sinh nhà trường phổ thông xu chung nhiều nước giới IV nh hng giỏo dc KNS cho hc sinh trng tiu hc Mc tiờu giỏo dc KNS cho hc sinh trng tiu ... giỏo dc KNS cho hc sinh tiu hc? III TM QUAN TRNG CA VIC GIO DC KNS CHO HC SINH TRONG TRNG TIU HC KNS thúc đẩy phát triển cá nhân xã hội Giáo dục KNS yêu cầu cấp thiết hệ trẻ Giáo dục KNS nham ... nim v KNS II Phõn loi k nng sng III.Tm quan trng ca vic giỏo dc KNS cho hc sinh tiu hc IV nh hng giỏo dc k nng sng cho hc sinh trng tiu hc I QUAN NIM V KNS - KNS l kh nng lm ch bn thõn ca mi...
 • 30
 • 2,360
 • 10

Bài giảng bảo hiểm đại cương : phần 1 quản rủi ro

Bài giảng bảo hiểm đại cương : phần 1  quản lý rủi ro
... quan bảo hiểm đời sống kinh tế xã hội Bảo hiểm Do tồn rủi ro Tổn thất Các phương thức xử rủi ro Các phương thức khác Trong bảo hiểm phương thức xử rủi ro phương ưu việt nhất, v : v : Bảo hiểm ... loại bảo hiểm thương mại thương Bảo hiểm thương mại chia làm loại thương sau: sau:  Căn đối tượng bảo hiểm: hiểm: Bảo hiểm tài sản Bảo hiểm trách nhiệm dân Bảo hiểm người ngư Phân loại bảo hiểm ... loại bảo hiểm thương mại thương Các ngun tắc hoạt động bảo hiểm- rủi ro hiểm ược bảo hiểm Tổ chức bảo hiểm 1- Định nghĩa bảo hiểm  Một định nghĩa đầy đủ bảo hiểm phải bao gồm yếu t : t :  Hình...
 • 90
 • 237
 • 0

Giáo trình tóm tắt bài giảng văn học xô viết phần 1

Giáo trình tóm tắt bài giảng văn học xô viết phần 1
... sách: Bàn văn học, tập , Nxb Văn học, 19 70, tr 19 8 [1] M.Gorki, Văn học X Viết, in sách: Bàn văn học, tập , Nxb Văn học, 19 70, tr.255 Nguyễn Văn Kha Khoa Ngữ Văn Tóm tắt giảng văn học Viết - 23 ... hơn” [2] [1] M.Gorki, Văn học X Viết, in sách: Bàn văn học, tập , Nxb Văn học, 19 70, tr.237 [2] M.Gorki, Văn học X Viết, in sách: Bàn văn học, tập , Nxb Văn học, 19 70, tr.238-239 Nguyễn Văn Kha ... TÂM CỦA HỌC PHẦN VĂN HỌC NGA THỜI KỲ XÔ VIẾT - 56 - Nguyễn Văn Kha Khoa Ngữ Văn Tóm tắt giảng văn học Viết -3- LỜI NÓI ĐẦU Dẫu quan điểm khác việc đánh giá văn học Viết, điều...
 • 28
 • 197
 • 0

Bài giảng luận và nghiệp vụ công tác đảng bài 1 học thuyết mác lênin về đảng cộng sản

Bài giảng lý luận và nghiệp vụ công tác đảng  bài 1 học thuyết mác lênin về đảng cộng sản
... BẢN CỦA CN MÁC-LÊNIN VỀ CHÍNH ĐẢNG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 13 Khái quát lịch sử phát triển đảng giai cấp công nhân Đảng kiểu 19 89 18 48 QT1 ĐM 18 64 18 72 QT2 18 95 QT3 18 89 Quốc tế xã hội 14 * “Đồng ... Cộng sản Việt Nam luận Đảng Cộng sản NXB CT – HC 2009 - Giáo trình Trung cấp luận Chính trị-Hành năm 2009: Nghiệp vụ cơng tác Đảng, đồn thể sở (T .1) - Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, ĐH ... luận Đảng Cộng sản - Bài – Tr 202-229 – NXB CT – HC , 2009 - Phần Mở đầu - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam - Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Lần thứ IX-NXB CTQG-2006-tr 13 0 -13 9 2 81- 311 ...
 • 39
 • 320
 • 0

Bài giảng công trình giao thông - Phần công trình cầu

Bài giảng công trình giao thông - Phần công trình cầu
... Bài giảng CTGT phần cầu (LBK 02/2008) -1 - BÀI GIẢNG CTGT Phần : CƠNG TRÌNH CẦU ( Tái bản, có chỉnh sửa lần thứ ) 2005 - 2008 Người biên soạn : TS LÊ BÁ KHÁNH Tp Hồ Chí Minh, 02 - 2008 Bài giảng ... http://www.ebook.edu.vn Bài giảng CTGT phần cầu -8 - 1.2.1 Các phận cơng trình cầu Chi tiết A Hình 1-6 Các phận cơng trình cầu Kết cấu nhịp; Trụ; Mố; Móng Chi tiết A, xem Hình 1-1 2 Kết cấu phần cầu gồm hai ... Bài giảng CTGT phần cầu (LBK 02/2008) http://www.ebook.edu.vn Hình 5-2 Các phưong án cầu BTCT, số ngoặc chiều dài dầm Bài giảng CTGT phần cầu - 26 - http://www.ebook.edu.vn - 27 - Hình 5-3 Phương...
 • 87
 • 913
 • 8

Xem thêm