Xây dựng bản đồ đê điều phục vụ phòng chống lụt bão tỉnh vĩnh phúc tỷ lệ 1 50 000

Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính Xã Đức Long - Huyện Hòa An Tỉnh Cao Bằng tỷ lệ 1 5.000.

Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính Xã Đức Long - Huyện Hòa An Tỉnh Cao Bằng tỷ lệ 1 5.000.
... 1: 25.000 Trờn 12 .000 1: 25.000 Di 10 0.000 1: 50.000 T 10 0.000 n 350.000 1: 100.000 Cp tnh T 12 0 n 500 1: 5.000 Cp huyn 1: 2.000 1: 10.000 Cp xó Di 12 0 Trờn 350.000 Cp vựng 1: 250.000 C nc 1: 1.000.000 Khi ... 378 13 7 m + lch tõm th nht: e2 = 0.00669437999 013 (hay dt (f) =1 / 298.257223563) + Vn tc gúc quay quanh trc: = 729 211 5x1 0 -1 1rad/s -1 1rad/s + Hng s trng trng Trỏi t: fM=3986005 .10 8m3s-2 im ... nhiờn - t sn xut nụng nghip 800,27 - t lõm nghip 1. 652,37 - t nuụi trng thy sn 14 ,20 + t phi nụng nghip 3 71, 84 ha, chim 12 , 51% tng din tớch t nhiờn - t 31, 72 - t chuyờn dựng 16 5,89 - t ngha trang...
 • 82
 • 2,520
 • 16

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARCGIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ DU LỊCH DANH THẮNG ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỶ LỆ 1: 25.000

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARCGIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ DU LỊCH DANH THẮNG ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỶ LỆ 1: 25.000
... Chợ Bến Thành - Ứng dụng phần mềm ArcGIS việc biên tập đồ du lịch danh thắng diện tử thành phố Hồ Chí Minh - Đánh giá hiệu việc sử dụng phần mềm ArcGIS thành lập đồ du lịch danh thắng điện tử Kết ... Chợ Bến Thành - Ứng dụng phần mềm ArcGIS việc biên tập đồ du lịch danh thắng diện tử thành phố Hồ Chí Minh - Đánh giá hiệu việc sử dụng phần mềm ArcGIS thành lập đồ du lịch Danh thắng điện tử I.4.2 ... Minh Đề tài: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ARCGIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ DU LỊCH DANH THẮNG ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỶ LỆ 1: 25.000 Giáo viên hướng dẫn: ThS: Ngô Minh Thụy Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí địa...
 • 69
 • 422
 • 0

Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ nhân tố phục vụ công tác đánh giá thích nghi đất đai cho phát triển cây cà phê trên địa bàn thị xã buôn hồ tỉnh đắc lắc

Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ nhân tố phục vụ công tác đánh giá thích nghi đất đai cho phát triển cây cà phê trên địa bàn thị xã buôn hồ tỉnh đắc lắc
... trường thị Buôn Hồ tỉnh Đắc Lắc, tiến hành nghi n cứu đề tài: “ Ứng dụng GIS xây dựng đồ nhân tố phục vụ công tác đánh giá thích nghi đất đai cho phát triển phê địa bàn thị Buôn Hồ tỉnh Đắc ... quan ứng dụng GIS đánh giá đất đai Nghi n cứu yêu cầu sinh trưởng phê làm sở chọn nhân nhân tố đánh giá thích hợp đất đai Ứng dụng GIS xây dựng số đồ nhân tố đất đai làm sở cho đánh giá ... phú cho thừa hưởng 311.000 đất đỏ bazan màu mỡ, thích hợp cho phê phát triển Cây phê thực tạo hiệu kinh tế, hội quan trọng to lớn cho người dân thị Buôn Hồ Xuất phê thị Buôn Hồ...
 • 71
 • 54
 • 0

đề tài tìm hiểu công tác phân loại đất và xây d ng b tìm hiểu công tác phân loại đất và xây dựng bản đồ đất tại xã thuỷ bằng - huyện thuỷ phương tỉnh thừa thiên huế

đề tài tìm hiểu công tác phân loại đất và xây d ng b tìm hiểu công tác phân loại đất và xây dựng bản đồ đất tại xã thuỷ bằng - huyện thuỷ phương tỉnh thừa thiên huế
... PHÂN LOẠI VÀ XÂY D< /b> NG < /b> B N ĐỒ Th ng < /b> tin xây < /b> d< /b> ng < /b> đồ - B n đồ đất < /b> xây < /b> d< /b> ng < /b> vào năm 2000 - Phư ng < /b> pháp phân < /b> loại < /b> đất < /b> theo FAO - UNESCO 34,93 % 23,68 % 6,68 % 11,36 % 23,35 % Toàn có nhóm đất < /b> ... Hiện tr ng < /b> sử d< /b> ng < /b> đất < /b> thuỷ b ng:< /b> Cơ cấu sử d< /b> ng < /b> đất < /b> chủ yếu đất < /b> lâm nghiệp đất < /b> chưa sử d< /b> ng < /b> Diện tích đất < /b> SX n ng < /b> nghiệp, đất < /b> chiếm tỷ lệ nhỏ phân < /b> b manh mún, nhỏ lẻ, kh ng < /b> tập trung III ... MỞ ĐẦU - Vị trí địa lý, địa hình: Thủy D< /b> ng < /b> TP Huế Thủy Phư ng < /b> 1.Giới thiệu chung tình hình tự nhiên: Huyện ng < /b> Trà Phú Sơn D< /b> ng < /b> Hòa Thủy B ng < /b> nằm phía Tây huyện ng < /b> Thủy,...
 • 18
 • 319
 • 0

Xây dựng bản đồ cấp năng suất cho rừng keo lai tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Xây dựng bản đồ cấp năng suất cho rừng keo lai tại tỉnh Thừa Thiên Huế
... phần giới đất Bản đồ trạng rừng Chồng lớp Bản đồ phân cấp suất rừng Keo lai Thừa Thiên Huế đồ 2.1: Sơ đồ xây dựng đồ phân cấp suất rừng Keo lai Thừa Thiên Huế Bản đồ phân chia loại rừng 51 2.3 ... 2.1.3 Xây dựng đồ cấp suất cho rừng trồng Keo lai 2.1.3.1 Xây dựng lớp đồ chuyên đề theo nhân tố ảnh hưởng 2.1.3.2 Xây dựng đồ cấp suất cho rừng Keo lai 2.1.3.3 Đề xuất hướng ứng dụng đồ 2.2 ... trạm) Nội suy Bản đồ ranh giới tỉnh Bản đồ đường bình độ Bản đồ thổ Lớp Grid vùng khí hậu Bản đồ độ cao Phân lớp Bản đồ khí hậu Bản đồ độ dốc Bản đồ Độ dày tầng đất Bản đồ loại đất Bản đồ thành phần...
 • 161
 • 578
 • 3

báo cáo nghiên cứu khoa học 'xây dựng bản đồ độ dốc huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế tỷ lệ 1 50.000 dưới sự trợ giúp của công nghệ gis'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'xây dựng bản đồ độ dốc huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế tỷ lệ 1 50.000 dưới sự trợ giúp của công nghệ gis'
... - 15 0) 11 200,37 21, 50 IV (15 - 200) 4072,48 7,82 V (20 - 250) 17 88,06 3,43 VI (> 250) 915 , 61 1,76 Sông, su i 3389,70 6, 51 T ng di n tích I K t lu n Qua nghiên c u xây d ng b n ñ ñ d c huy n Hương ... Môi trư ng Nhà xu t b n B n ñ ban hành 11 3 - B n ñ ñ a hình s xã c a huy n Hương Trà, bao g m 15 xã, th tr n v i 32 m nh b n ñ t l 1/ 10.000, kho ng cao ñ u 10 m vùng ñ i núi 5m ñ ng b ng T t c tư ... p IV, V V phân b xã vùng ñ i núi, có ñ a hình ph c t p 11 8 Hình B n ñ ñ d c huy n Hương Trà t nh Th a Thiên Hu 11 9 TÀI LI U THAM KH O [1] Nguy n Tác An, T ng Phư c Hoàng Sơn, S d ng h thông tin...
 • 10
 • 320
 • 0

Xây dựng bản đồ cấp năng suất cho rừng keo lai tại tỉnh thừa thiên huế

Xây dựng bản đồ cấp năng suất cho rừng keo lai tại tỉnh thừa thiên huế
... để dự báo suất rừng Keo lai địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tốt 4.2.2 Xây dựng mô hình dự đoán suất rừng Keo lai Thừa Thiên Huế 4.2.2.1 Các mô hình dự báo suất rừng Keo lai chung cho toàn Tỉnh Với ... cho thấy đồ suất rừng Keo lai trồng quảng canh Thừa Thiên Huế hình 4.18 bảng 4.25 Bảng 4.25 Diện tích theo cấp suất rừng Keo lai trồng quảng canh huyện tỉnh Thừa Thiên Huế Huyện Năng suất (tấn/ha) ... trồng rừng Keo lai 4.2 xây dựng mô hình dự báo suất rừng Keo lai Thừa Thiên Huế 4.2.1 Phân tích ảnh hưởng nhân tố đến suất rừng Keo lai Để phân tích ảnh hưởng nhân tố đến suất rừng Keo lai phương...
 • 25
 • 1,277
 • 4

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Xây dựng bản đồ chuẩn mưa năm và chuẩn dòng chảy năm tỉnh Quảng Bình " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... trưng dòng chảy chuẩn Kết thể bảng Tiến hành xây dựng đồ đẳng trị chuẩn dòng chảy năm kết khôi phục số liệu Kết thu đồ đẳng trị chuẩn dòng chảy năm hình Hình Bản đồ đẳng trị chuẩn dòng chảy năm tỉnh ... làm chuẩn để tính toán Ngoài có số trạm đo mưa có số liệu đo từ 30 - 40 năm, đảm bảo độ tin cậy Theo kết phân tích số liệu, chuẩn mưa năm Hình Bản đồ đẳng trị chuẩn mưa năm tỉnh Quảng Bình Bảng ... (lượng mưa rơi lượng mưa sinh dòng chảy) , IM(t) → a(t) → (không sinh dòng chảy) Điều phù hợp với quy luật vật lý hình thành dòng chảy Lượng mưa sinh dòng chảy ngầm ước tính thông qua hệ số dòng chảy...
 • 9
 • 188
 • 0

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG ĐẲNG KHÔ HẠN THÁNG KHU VỰC TỈNH NINH THUẬN

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG ĐẲNG KHÔ HẠN THÁNG KHU VỰC TỈNH NINH THUẬN
... HỌC ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐẲNG KHÔ HẠN THÁNG KHU VỰC TỈNH NINH THUẬN Chúng xây dựng đồ đẳng khô hạn tháng khu vực tỉnh Ninh Thuận năm 2006 sở xem xét cách tổng hợp loại hạn : hạn khí tượng, hạn nông ... - Khu vực hạ lưu mức khô hạn, chiếm phần lớn diện tích tỉnh, có diện tích 159.175,19 Diện tích không bị hạn 11.752,30 KẾT LUẬN Kết xây dựng đồ phân vùng đẳng khô hạn tháng khu vực tỉnh Ninh Thuận ... sau: Từ tháng đến tháng 4, toàn khu vực đồng xảy khô hạn nặng Từ tháng đến tháng mức khô hạn, tháng 9, 10 mức ẩm Tháng 11 khu vực phía Nam tỉnh (khu vực trạm Nhị Hà, Quán Thẻ mức khô) ; khu vực từ...
 • 8
 • 384
 • 1

xây dựng bản đồ điện trở suất của đất đá trầm tích tỉnh tiền giang bằng công nghệ gis - ncs

xây dựng bản đồ điện trở suất của đất đá trầm tích tỉnh tiền giang bằng công nghệ gis - ncs
... u: - Xây d ng quy trình tích h p phương pháp ño sâu ñi n phương pháp phân tích GIS ñ xây d ng b n ñ ñi n tr su t - Xây d ng l p b n ñ ñi n tr su t c a ñ t ñá t ng ñ a ch t tr m tích t nh Ti n Giang ... t tr m tích, th t t xu ng dư i: tr m tích Holocen (Q2), tr m tích Pleistocen (Q13), tr m tích Pleistocen gi a - (Q1 2-3 ), tr m tích Pleistocen dư i (Q11), tr m tích Pliocen (N22), tr m tích Pliocen ... 10 Chương 4: ng d ng công ngh GIS xây d ng b n ñ ñi n tr su t 11 Chương 4: ng d ng công ngh GIS xây d ng b n ñ ñi n tr su t Trong chương này, Công ngh GIS ñư c ng d ng ñ xây d ng nên m t s d...
 • 24
 • 366
 • 1

Xây dựng bản đồ điện trở suất của đất đá trầm tích tỉnh tiền giang bằng công nghệ GIS

Xây dựng bản đồ điện trở suất của đất đá trầm tích tỉnh tiền giang bằng công nghệ GIS
... phân tích s li u ño sâu ñi n theo t ng ñi m ño theo n ño - Phương pháp phân tích GIS: ng d ng công ngh GIS phân tích s li u ñi m ño sâu ñi n theo v trí không gian giá tr thu c tính ñi n tr su t Công ... phân tích, tích h p d li u GIS Mô hình Geodatabase Phương pháp n i suy không gian - ð c ñi m t nhiên t nh Ti n Giang (2) Xây d ng b n ñ ñi n tr su t - Xây d ng CSDL ñi n tr su t c a ñ t ñá tr m tích ... ñ t, xây d ng công trình, V i ý nghĩa ñó, vi c xây d ng b n ñ ñi n tr su t c a ñ t ñá l p ñ a ch t tr m tích nh m góp ph n minh gi i m t cách ñ y ñ ñ c ñi m v ñ a ch t tr m tích t nh Ti n Giang...
 • 168
 • 171
 • 0

ứng dụng tư liệu viễn thám và hệ thông tin địa lý để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an tỷ lệ 1: 25 000

ứng dụng tư liệu viễn thám và hệ thông tin địa lý để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an tỷ lệ 1: 25 000
... tiễn sản xuất, thực Luận văn Ứng dụng liệu viễn thám hệ thống thông tin địa để thành lập đồ trạng sử dụng đất năm 2010 huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tỷ lệ 1:2 5 000 Tôi xin bày tỏ lòng biết ... đồ HTSDĐ địa phương mình, tiến hành nghiên cứu đề tài: Ứng dụng liệu viễn thám hệ thống thông tin địa để thành lập đồ trạng sử dụng đất năm 2010 huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tỷ lệ 1:2 5 ... điểm thành lập đồ [1] 2.4.2 Các phương pháp thành lập đồ trạng sử dụng đất cấp huyện Các phương pháp thành lập đồ trạng sử dụng đất, bao gồm: a Phương pháp thành lập đồ HTSDĐ liệu viễn thám...
 • 83
 • 310
 • 0

Xây dựng bản đồ điện trở suất của đất đá trầm tích tỉnh tiền giang bằng công nghệ GIS

Xây dựng bản đồ điện trở suất của đất đá trầm tích tỉnh tiền giang bằng công nghệ GIS
... Xây dựng quy trình tích hợp phương pháp ño sâu ñiện phương pháp phân tích GIS ñể xây dựng ñồ ñiện trở suất ñất ñá trầm tích tỉnh Tiền Giang - Xây dựng CSDL ñiện trở suất: Luận án nghiên cứu xây ... suy thành lập ñồ ñiện trở suất theo tầng ñịa chất - Xây dựng ñồ ñiện trở suất ñất ñá bảy tầng ñịa chất trầm tích tỉnh Tiền Giang công nghệ GIS Kết việc xây dựng ñồ ñiện trở suất ñược ứng dụng ñể ... liệu ño sâu ñiện ñã có ñịa bàn tỉnh Tiền Giang, hình thành CSDL ñiện trở suất mục tiêu yếu xây dựng lớp ñồ ñiện trở suất ñất ñá trầm tích tỉnh Tiền Giang công nghệ GIS ðể ñạt ñược mục tiêu trên,...
 • 180
 • 91
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước trong việc quản lý dự án đầu tư xây dựng tại chi cục quản lý đê điềuphòng chống lụt bão tỉnh nam định

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước trong việc quản lý dự án đầu tư xây dựng tại chi cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh nam định
... qu n nhà n c vi c qu n d án đ u t xây d ng t i chi c c đê u PCLB Nam Ch nhà n ng 3: nh xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu Công tác qu n c vi c qu n d án đ u t xây d ng t i Chi c ... nâng cao hi u qu công tác qu n nhà n c vi c qu n d án đ u t xây d ng công trình đê u phòng ch ng l t bão t i Chi c c Qu n đê u phòng ch ng l t bão t nh Nam nh, góp ph n hoàn thành chi ... n nâng cao c s lu n v công tác qu n nhà n c vi c qu n d án đ u t xây d ng nói chung, công tác qu n d án đ u t xây d ng công trình đê u phòng ch ng l t bão nói riêng; - Phân tích đánh...
 • 117
 • 362
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'ứng dụng gis và viễn thám trong việc thành lập bản đồ hiện trạng thảm thực vật năm 2008 tỷ lệ 1 50.000 ở huyện kỳ anh, tỉnhtĩnh'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'ứng dụng gis và viễn thám trong việc thành lập bản đồ hiện trạng thảm thực vật năm 2008 tỷ lệ 1 50.000 ở huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnh'
... tin địa lý (GIS) viễn thám để thành lập đồ trạng thảm thực vật năm 2008 tỷ lệ 1: 50.000 huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh Kết trao đổi 2 .1 Hệ thống phân loại thảm thực vật huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh Hệ ... Dựa liệu đồ địa hình tỷ lệ 1: 50.000 có sẵn, đồ chuyên đề tỷ lệ nguồn tư liệu ảnh viễn thám thu được, đồ trạng thảm thực vật huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh thành lập với tỷ lệ 1: 50.000, hệ quy chiếu ... 4,49 1. 264,87 1, 2 Sông, suối tự nhiên Hình Cơ cấu, diện tích kiểu thảm thực vật khu vực nghiên cứu năm 2008 16 7 SƠ ĐỒ HIỆN TRẠNG THẢM THỰC VẬT KHU VỰC NGHIÊN CỨU CHÚ GIẢI BẢN ĐỒ THẢM THỰC VẬT A THẢM...
 • 14
 • 331
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bản đồ đất tỉnh thừa thiên huế tỷ lệ 1 50 000 trong tổng 718 24ha diện tích tự nhiên có các loại đất chính như sauxây dựng bản đồ nền phục vụ điều tra dã ngoại chi tiết tại phụ lục 2phụ lục 2 xây dựng bản đồ nền phục vụ điều tra dã ngoạiphương thức xây dựng bản đồ chuyên đềđề cương nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và gis xây dựng bản đồ hoang mạc hóaxây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ lưu lưu vực sông vu gia thu bồnbước đầu ứng dụng ảnh viễn thám để xây dựng bản đồ hiện trạng ngập lụt áp dụng điển hình tại tỉnh quảng namxây dựng bản đồ chuyên đềphương pháp xây dựng bản đồ chuyên đềxây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương do ngập lụt lưu vực sông nhuệ đáy trên địa bàn thành phố hà nộiđề tài tiến hành đánh giá hàm lượng arsen trên địa bàn khảo sát từ đó thu thập được các số liệu về những vị trí ô nhiễm arsen xây dựng bản đồ nồng độ arsen trên địa bàn hai huyệnxây dựng bản đồ địa chínhxây dựng bản đồ ngập lụtxây dựng bản đồ hiện trạng môi trườngxây dựng bản đồ hiện trạngUnit 12 musicUnit 13 films and cinemaUnit 14 the world cupUnit 9 undersea worldCHUONG 4 ANH XA TUYEN TINH2545 QD DHHN xet cu quan ly can bo di hoc cong tac trong va ngoai nuocUnit 2 school talksUnit 3 peoples backgroundUnit 6 an excursion1087 2017 Q HHN Quy dinh quan ly phoi VBCCTestyourself cGiáo án địa cơ bản lớp 10Giáo án địa lý lớp 10Giáo án địa nâng cao lớp 11Giáo án lịch sử nâng cao 12NC HKIGiayTrieuTapKhaiGiang2015 2016Duthaochuandauracaodang QTKD.pdfChuong i §1 khai niem khoi da dien + BT (2 tiet)Chuong i §2 phep doi xung qua mp (3 tiet)Giáo án 10 nâng cao