Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính xã nhật tân, huyện kim bảng, tỉnh hà nam

Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa lý cho mục đích sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường huyện Kim Bảng, tỉnh Nam

Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa lý cho mục đích sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
... chọn đề tài luận văn: Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa cho mục đích sử dụng hợp tài nguyên bảo vệ môi trƣờng huyện Kim Bảng, tỉnh Nam để thực MỤC TIÊU, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU  Mục tiêu: ... HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Vũ Thị Ngọc Diễm NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM ... công trình nghiên cứu đánh giá tổng hợp điều kiện địa Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp điều kiện địa lý theo tiếp cận tổng hợp hệ thống đƣợc thể rõ nghiên cứu, đánh giá cảnh quan, đánh giá đơn...
 • 160
 • 298
 • 0

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2005 2010 của kỳ thư, huyện kỳ anh, tỉnh tĩnh gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 2020

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2005 2010 của xã kỳ thư, huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnh gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 2020
... trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2005- 2010 Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn giai đoạn 2011- 2020 Mục ... quát Đánh giá kết quả thực quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2005- 2010 của xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh từ lập phương án quy hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn ... 1.1.2 Quy hoạch xây dựng nông thôn Quy hoạch xây dựng nông thôn quy hoạch “ba một”, bao gồm: Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng sở hạ tầng quy hoạch sản xuất nông nghiệp Quy hoạch xây...
 • 113
 • 423
 • 1

đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 của kỳ thư, huyện kỳ anh, tỉnh tĩnh gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020

đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 của xã kỳ thư, huyện kỳ anh, tỉnh hà tĩnh gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020
... quát Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh từ lập phương án quy hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn giai đoạn 2011-2020 ... NÔNG LÂM –––––––––––––––––––––– NGUYỄN VIỆT HÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2005-2010 CỦA XÃ KỲ THƢ, HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH GẮN VỚI QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN ... hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn giai đoạn 2011-2020 Mục đích yêu...
 • 125
 • 264
 • 0

Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình VAC trên địa bàn đồng hóa – huyện kim bảng – tỉnh nam

Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình VAC trên địa bàn xã đồng hóa – huyện kim bảng – tỉnh hà nam
... hình VAC địa bàn Đồng Hóa huyện Kim Bảng tỉnh Nam Với mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá thực trạng phát triển hình VAC Đồng Hóa năm qua, từ đề xuất số giải pháp nhằm thúc đẩy phát ... lịch sử phát triển hình VAC địa bàn Đồng Hóa 46 4.1.2 Về số lượng hình VAC địa bàn Đồng Hóa 48 4.1.2 Về số lượng hình VAC địa bàn Đồng Hóa 48 4.1.3 Quy diện ... lịch sử phát triển hình VAC địa bàn Đồng Hóa 46 4.1.2 Về số lượng hình VAC địa bàn Đồng Hóa 48 4.1.2 Về số lượng hình VAC địa bàn Đồng Hóa 48 4.1.3 Quy diện...
 • 161
 • 405
 • 0

Bài dự thi liên môn: Đánh giá độ nhiễm phèn của nước giếng khoan trên địa bàn Thi Sơn huyện Kim Bảng – Tỉnh Nam và đề xuất các biện pháp xử lí

Bài dự thi liên môn: Đánh giá độ nhiễm phèn của nước giếng khoan trên địa bàn xã Thi Sơn huyện Kim Bảng – Tỉnh Hà Nam và đề xuất các biện pháp xử lí
... nước Thi Sơn huyện Kim Bảng 3.4 Phương pháp điều tra khảo sát thực địa kết hợp với vấn V Đề xuất biện pháp giải tình V.1 Tổng quan phương pháp xử nước nhiễm phèn Các biện pháp xử dân gian ... hóa a DS3 Hạt lọc xử nước phèn b Khử sắt cách lọc qua lớp vật liệu đặc biệt c Khử phèn sắt trao đổi ion V.2 Đề xuất phương án xử nước nhiễm phèn hộ gia đình Thi Sơn Thi Sơn miền ... chuối vào chậu nước, nước chuyển màu đỏ chứng tỏ nước nhiễm phèn +Cho bã chè vào nước chậu nước chậu nước chuyển màu xám đen chứng tỏ nước nhiễm phèn, nước đen độ phèn cao d.Ảnh hưởng nước nhiễm phèn...
 • 12
 • 2,962
 • 17

thực trạng và một số biện pháp phòng ngừa, giải quyết vấn đề trẻ em lao động sớm tại liên sơn - huyện kim bảng - tỉnh nam

thực trạng và một số biện pháp phòng ngừa, giải quyết vấn đề trẻ em lao động sớm tại xã liên sơn - huyện kim bảng - tỉnh hà nam
... tranh vấn đề lao động trẻ em - Các giải pháp phải đấu tranh với chấp nhận hội vấn đề lao động trẻ em cách gia tăng hiểu biết toàn hội vấn đề - Ở quốc gia có vi phạm lao động trẻ em phải ... tổng số trẻ em lao động sớm 97 em có 82 em tham gia lao động vùng nặng nhọc, độc hại Liên Sơn đứng thứ huyện Kim Bảng số lượng trẻ em lao động sớm Nguyên nhân chủ yếu đời sống khó khăn nên trẻ ... tầng lớp nhân dân vào việc phòng ngừa giải vấn đề trẻ em lao động sớm Nhóm biện pháp giải Nhỡn chung thực tế đời sống trẻ em lao động sớm nhiều khó khăn, nhiều em phải tiếp tục lao động khu vực nặng...
 • 53
 • 214
 • 0

Thực trạng kiến thức và hành vi về tai nạn thương tích của người dân Thị Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Nam năm 2012

Thực trạng kiến thức và hành vi về tai nạn thương tích của người dân xã Thị Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam năm 2012
... nạn thương tích người dân Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Nam năm 2012 Mơ tả thực trạng kiến thức hành vi người dân tai nạn thương tích Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Nam năm 2012 3 CHƯƠNG ... đầu xã, chúng tơi tiến hành nghiên cứu Thực trạng kiến thức hành vi tai nạn thương tích người dân Thị Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Nam năm 2012 với mục tiêu: Mơ tả thực trạng tai nạn thương ... chống tai nạn thương tích Điều khơng giúp nâng cao kiến thức, thay đổi hành vi người dân mà tỷ lệ bị tai nạn thương tích giảm cách đáng kể 36 KẾT LUẬN Như tỷ lệ bị tai nạn thương tích người dân xã...
 • 57
 • 360
 • 0

Thực trạng và một số biện pháp phòng ngừa, giải quyết vấn đề trẻ em lao động sớm tại Liên Sơn - huyện Kim Bảng - tỉnh Nam

Thực trạng và một số biện pháp phòng ngừa, giải quyết vấn đề trẻ em lao động sớm tại xã Liên Sơn - huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam
... Tht Khoa: Khoa hc Qun lý MC LC thực trạng số biện pháp phòng ngừa, .1 giải vấn đề trẻ em lao động sớm liên sơn, huyện kim bảng, tỉnh nam Nội, 2012 Li cm n! ... s tui sau: - tui 13 - 16: chim 70% - tui 11 - 13: chim 25% - tui - 11: chim 5% V gii tớnh: - S em nam l: 63 em chim 65% - S em n l: 34 em chim 35% Kt qu iu tra ó phn ỏnh tr em lao ng sm cú ... tr em vo ng tr em lao ng sm Qua kt qu bỏo cỏo cui nm 2006 ca cỏc thụn, xúm cho thy: - 68% tr em cú trỡnh t lp - ú 21% tr em ó b hc - 27% tr em cú trỡnh t lp - ú 7% tr em ó b hc - 5% tr em cú...
 • 52
 • 204
 • 0

Phát triển sản xuất dưa chuột bao tử trên địa bàn Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Nam

Phát triển sản xuất dưa chuột bao tử trên địa bàn xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
... TRẠNG SẢN XUẤT DƯA CHUỘT BAO TỬ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐỒNG HÓA 51 4.1.1 Thực trạng chung sản xuất dưa chuột bao tử địa bàn Đồng Hóa 51 4.1.1.1 Diện tích sản xuất dưa chuột bao tử địa bàn Đồng ... tiêu chung Trên sở nghiên cứu thực trạng phát triển sản xuất dưa chuột bao tử địa bàn Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Nam; từ đề xuất giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột bao tử năm tới ... đề phát triển sản xuất dưa chuột bao tử; (2) Đánh giá thực trạng phát triển sản xuất dưa chuột bao tử Đồng Hóa; (3) Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất dưa chuột bao tử Đồng...
 • 122
 • 238
 • 1

Quản lý chi thường xuyên trên địa bàn thi sơn – huyện kim bảng – tỉnh nam

Quản lý chi thường xuyên trên địa bàn xã thi sơn – huyện kim bảng – tỉnh hà nam
... XÃ THI SƠN HUYỆN KIM BẢNG TỈNH HÀ NAM 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế- hội, máy quản ngân sách Thi Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Nam 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên ... chung chi quản chi thường xuyên ngân sách Chương - Thực trạng chi quản chi thường xuyên ngân sách Thi Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Nam Chương Một số giải pháp nhằm hoàn thi n ... để có nhìn chi tiết hơn, tác giả sâu vào nghiên cứu mảng chi thường xuyên quản chi thường xuyên ngân sách xã, cụ thể địa bàn Thi Sơn - huyện Kim Bảng - tỉnh Nam Tính cấp thi t đề tài...
 • 52
 • 158
 • 1

Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất dưa chuột bao tử tại lê hồ huyện kim bảng tỉnh nam

Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất dưa chuột bao tử tại xã lê hồ  huyện kim bảng  tỉnh hà nam
... trồng dưa chuột bao tử Hồ Trước tình thực tế thực trạng sản xuất dưa chuột bao tử Hồ nào? Khó khăn gặp phải trình sản xuất dưa chuột bao tử gì? Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế ... sản xuất dưa chuột bao tử; Tìm hiểu thực trạng HQKT sản xuất dưa chuột bao tử Hồ, phát vấn đề khó khăn trình sản xuất tiêu thụ dưa chuột bao tử Hồ; Tìm hiểu số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ... tài: Thực trạng số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế sản xuất dưa chuột bao tử Hồ - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Nam Với mục tiêu cụ thể sau: Hệ thống hóa sở lý luận sở thực tiễn tình hình sản...
 • 99
 • 109
 • 0

Xây Dựng Mô Hình Chuyển Dịch Cơ Cấu Sản Xuất Nông Nghiệp 3 Miền Núi Huyện Kim Bảng, Tỉnh Nam

Xây Dựng Mô Hình Chuyển Dịch Cơ Cấu Sản Xuất Nông Nghiệp 3 Xã Miền Núi Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
... ha) LVN24 3, 8 38 ,2 30 ,3 26,1 VN 4,5 285 nghìn d/sào 210 nghìn 35 ,7 Bình qn U*ong mù hình HTX Giốnu Đ ùng 2000 Khá Phong Lién Sơn Đòng 2001 TăiiỊị m đ/sào Khả Phong LVN 20 3, 7 38 ,5 31 .1 23. 8 Liên ... kinh tố vùng núi huyộn Kim Bảng vù tinh H Nam Khái qt chung về diều kiện tự nhiên, kinh tế hội liên quan đến sản xuất nơng nghiệp hu vện Kim Bảiig vùng dự án L Điều kiện tự nhiên Kim Bảng huyồn ... Liền Sơn Khả ỉ}ỉư)Híị Bu Sao Lúa xn 630 0 126 36 0 100 53 46 50 4S Lúa mùa 650U 112 36 3 54 ‘ 46 40 43 40 200 45 22 31 24 2H 26 t)ộLi lương 30 14 12 10 Lac 50 5 30 0 2,2 1,46 i,85 l,s Cừv IrồiìiỊ •Ngơ...
 • 58
 • 172
 • 0

Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính Đức Long - Huyện Hòa An Tỉnh Cao Bằng tỷ lệ 1 5.000.

Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính Xã Đức Long - Huyện Hòa An Tỉnh Cao Bằng tỷ lệ 1 5.000.
... 1: 25.000 Trờn 12 .000 1: 25.000 Di 10 0.000 1: 50.000 T 10 0.000 n 350.000 1: 100.000 Cp tnh T 12 0 n 500 1: 5.000 Cp huyn 1: 2.000 1: 10.000 Cp xó Di 12 0 Trờn 350.000 Cp vựng 1: 250.000 C nc 1: 1.000.000 Khi ... 378 13 7 m + lch tõm th nht: e2 = 0.00669437999 013 (hay dt (f) =1 / 298.257223563) + Vn tc gúc quay quanh trc: = 729 211 5x1 0 -1 1rad/s -1 1rad/s + Hng s trng trng Trỏi t: fM=3986005 .10 8m3s-2 im ... nhiờn - t sn xut nụng nghip 800,27 - t lõm nghip 1. 652,37 - t nuụi trng thy sn 14 ,20 + t phi nụng nghip 3 71, 84 ha, chim 12 , 51% tng din tớch t nhiờn - t 31, 72 - t chuyờn dựng 16 5,89 - t ngha trang...
 • 82
 • 2,568
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: tình hình sử dụng và sự hài lòng của bệnh nhân với dịch vụ kcb yhct tại xóm iv xã văn xá huyện kim bảng tỉnh hà nam trong khoảng thời gian 82012 82013thực trạng kiến thức thái độ và hành vi về phòng chống hiv aids của người dân thị trấn quế huyện kim bảng tỉnh hà nam năm 2012quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011 2015 của xã phú xuân huyện phú vang tỉnh thừa thiên huếgiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện kim bảng tỉnh hà namđánh giá hiệu quả kinh tế của dự án xây dựng nhà vệ sinh nông thôn tại xã an nội huyện bình lục tỉnh hà namcách thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtquy trình thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtứng dụng hệ thông tin địa lý trong thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtứng dụng viễn thám trong thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtứng dụng viễn thám trong nghiên cứu thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtsu dung micro trong thanh lap ban do hien trang su dung datđồ án thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtđịnh nghĩa lớp và tuyển chọn đặctính trong quy trình thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtquy định thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtphương pháp thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đấtPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ