Đề xuất giải pháp xác định định hướng công nghệ ưu tiên trong chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thông qua ứng dụng kỹ thuật nhìn trước công nghệ

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN 2015 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020.
... TIÊU PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020 3.1 Quan điểm Quan điểm chủ đạo phát triển KH&CN đề cập văn kiện Đảng Nhà nước, nêu rõ Phát triển khoa học công nghệ quốc ... Quốc tế khoa học công nghệ cạnh tranh ngày khốc liệt với Doanh nghiệp, lĩnh vực nghiên cứu Viện mạnh Phần THỰC TRẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 1.1 Những thành ... hoạt động KH&CN, trọng dụng tôn vinh nhân tài” Phát triển kinh tế - xã hội dựa vào khoa học công nghệ, phát triển khoa học công nghệ định hướng vào mục tiêu kinh tế - xã hội” (Nghị Trung ương...
 • 18
 • 315
 • 0

TÓM TẮT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG CỦA VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN 2015 NGHỆ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020 pptx

TÓM TẮT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG CỦA VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN 2015 NGHỆ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020 pptx
... dựng cở đào tạo vi nhân giống Phải phát triển công nghiệp sinh học dựa thành tựu công nghệ là: Công nghệ gen, công nghệ tế bào, công nghệ enzym protein công nghệ vi sinh N ghiên cứu tạo lập chủng ... chế kiểm soát rủi ro sản xuất nông nghiệp 5.6 N ghiên cứu ảnh hưởng trình đô thị hoá công nghiệp hoá đến sản xuất nông nghiệp, nông thôn ghiên cứu phát triển KHC nông nghiệp cho vùng sinh thái 6.1 ... dụng công nghệ đại vào quản lý sản xuất nông nghiệp viễn thám hệ thống thông tin địa lý 5.5 N ghiên cứu: i) Khuyến nông kinh tế xã hội dịch vụ tư vấn nông nghiệp; ii) Phát triển ngành nghề phi nông...
 • 13
 • 239
 • 0

TÓM TẮT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG CỦA VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN 2015 NGHỆ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020 ppt

TÓM TẮT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG CỦA VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN 2015 NGHỆ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020 ppt
... dựng cở đào tạo vi nhân giống Phải phát triển công nghiệp sinh học dựa thành tựu công nghệ là: Công nghệ gen, công nghệ tế bào, công nghệ enzym protein công nghệ vi sinh N ghiên cứu tạo lập chủng ... chế kiểm soát rủi ro sản xuất nông nghiệp 5.6 N ghiên cứu ảnh hưởng trình đô thị hoá công nghiệp hoá đến sản xuất nông nghiệp, nông thôn ghiên cứu phát triển KHC nông nghiệp cho vùng sinh thái 6.1 ... dụng công nghệ đại vào quản lý sản xuất nông nghiệp viễn thám hệ thống thông tin địa lý 5.5 N ghiên cứu: i) Khuyến nông kinh tế xã hội dịch vụ tư vấn nông nghiệp; ii) Phát triển ngành nghề phi nông...
 • 13
 • 244
 • 0

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC – LÊ NIN VỀ BẢN CHẤT CỦA CON NGƯỜI ĐỂ PHÂN TÍCH TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC – LÊ NIN VỀ BẢN CHẤT CỦA CON NGƯỜI ĐỂ PHÂN TÍCH TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
... vật để tìm hiểu vai trò nhân tố người quan điểm chung Triết học Mác nin Chiếc lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2011 2020 Từ vận dụng những quan điểm Triết học Mác nin ... công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 Hạn chế việc phát huy nguồn lực người Việt Nam chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2011 2020 giải pháp CHƯƠNG I: QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC-L NIN ... dựng người Việt Nam Bố cục đề tài Để tài gồm có nội dung chính: Quan điểm triết học Mác- L nin chất người Sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác nin chất người chiến lược phát triển khoa học công...
 • 15
 • 408
 • 0

Chiến lược phát triển khoa học công nghệ của tổng công ty vận tải hà nội giai đoạn 2012 2017

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của tổng công ty vận tải hà nội giai đoạn 2012 2017
... UBND Thành ph N i s h p nh t nguyên tr ng Công ty: Công ty Xe buýt N i, Công ty V n t i hành khách Nam N i, Công ty Xe du l ch N i, Công ty Xe i n N i T ng công ty V n t i N ... CHI N LƯ C KHOA H C VÀ CÔNG NGH CHO T NG CÔNG TY V N T I HÀ N I GIAI O N 2012- 2017 72 3.1 QUAN I M XÂY D NG CHI N LƯ C KHCN CHO T NG CÔNG TY V N T I HÀ N I TRONG GIAI O N H I NH P PHÁT TRI N ... công ngh c a T ng công ty v n t i N i giai o n v a qua Chương III: M t s gi i pháp th c thi chi n lư c phát tri n Khoa h c công ngh c a T ng công ty v n t i N i giai o n 2012- 2017 LÝ LU N CƠ...
 • 101
 • 228
 • 0

Chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 20112020

Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 20112020
... điểm công nghệ công nghệ sinh học: Công nghệ gen, công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh, công nghệ enzym-protein, công nghệ tin sinh học, nano sinh học để nâng cao trình độ công nghệ sinh học quốc ... cán quản lý khoa học công nghệ cấp Triển khai thực kế hoạch đào tạo chuyên gia khoa học công nghệ định hướng, lĩnh vực khoa học công nghệ ưu tiên Phát triển thị trường khoa học công nghệ gắn với ... thức khoa học công nghệ phát triển đất nước Tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ - Tập trung đầu tư phát triển tổ chức khoa học công nghệ trọng điểm; liên kết tổ chức khoa học công nghệ tính chất,...
 • 14
 • 96
 • 0

một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành thuỷ sản thực hiện chiến lược phát triển thuỷ sản đến năm 2010

một số giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành thuỷ sản thực hiện chiến lược phát triển thuỷ sản đến năm 2010
... học sản xuất kinh doanh ngành thuỷ sản Chơng III: Một số giải pháp chuyển dịch cấu ngành thủy sản thực chiến lợc phát triển thuỷ sản đến năm 2010 I- Chiến lợc phát triển thuỷ sản đến năm 2010 ... nghiệp Chơng II: Thực trạng chuyển dịch cấu ngành Thuỷ sản giai đoạn 19912002 Chơng III: Một số giải pháp chuyển dịch cấu ngành Thuỷ sản thực chiến lợc phát triển thuỷ sản đến năm 2010 Đây đề tài ... thiết Chuyển dịch cấu ngành thuỷ sản Các khái niệm cấu ngành chuyển dịch cấu ngành thuỷ sản 1.1 cấu ngành cấu kinh tế cấu ngành Thuỷ sản a) Khái niệm cấu ngành cấu kinh tế: cấu kinh tế mối quan...
 • 73
 • 275
 • 0

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MỞ RỘNG AN SINH XÃ HỘI ĐỒNG BỘ VỚI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẾN 2020

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP MỞ RỘNG AN SINH XÃ HỘI ĐỒNG BỘ VỚI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẾN 2020
... VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MN Phát triển toàn diện kinh tế- hội, đảm bảo ASXH DVXHCB địa bàn vùng đồng bào DTTS miền núi chủ trương quán, mục tiêu Đảng Nhà 20 nước chiến lược phát triển kinh tế- ... thực sách trợ giúp hội từ trung ương đến sở - Lồng ghép việc thực sách trợ giúp hội với chương trình phát triển kinh tế hội, CT MTQG để nâng cao hiệu thực - Đổi Phương pháp chi trả - Tăng ... hợp với tham gia người dân Trong trình nghiên cứu, Ban chủ nhiệm đề tài nhận ý kiến góp ý Ủy ban Dân tộc, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục- Đào tạo, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Vụ, Cục, Tổng cục Bộ...
 • 31
 • 235
 • 0

Nghiên cứu chiến lược phát triển khoa học công nghệ lĩnh vực cơ khí chế tạo giai đoạn 2011 2020

Nghiên cứu chiến lược phát triển khoa học công nghệ lĩnh vực cơ khí chế tạo giai đoạn 2011 2020
... u n nm 2020 Hng u tiờn phỏt trin khoa hc cụng ngh c khớ ch to Vit Nam giai on 2011 2020 Cỏc gii phỏp ln thc hin chin lc phỏt trin khoa hc cụng nghờ c khớ ch to Vit Nam giai on 2011 - 2020 Kt ... trin khoa hc cụng ngh c khớ ch to ca Th Gii v ca Vit Nam giai on 2011 2020 - Xõy dng chin lc phỏt trin khoa hc cụng ngh c khớ ch to ca Vit Nam giai on 2011 2020 - Xõy dng ni dung Chng trỡnh khoa ... chớnh Cỏc Cụng ngh trng im cn lm ch giai on 2011- 2020 ca lnh vc C khớ ch to VN 3.4.7 xut mt s nhim v khoa hc cụng ngh ln cn tin hnh nghiờn cu giai on 2011 2020 3.5 Cỏc gii phỏp chớnh v l trỡnh...
 • 195
 • 295
 • 0

Đề Tài Chiến Lược Phát Triển Khoa Học - Công Nghệ

Đề Tài Chiến Lược Phát Triển Khoa Học - Công Nghệ
... khoa học Công nghệ cao chứa nhiều hàm lợng tri thức khoa học đại Làn sóng đổi công nghệ với cốt lõi chùm công nghệ cao, là: công nghệ thông tin (liên kết tin học viễn thông); công nghệ sinh học; ... đổi công nghệ: Phấn đấu đổi cách hệ thống công nghệ có theo hớng vơn tới bắt kịp với trình độ công nghệ tiên tiến khu vực, trớc hết số công nghệ chủ yếu; là:a) Về côngg nghệ tạo phôi; b) Công nghệ ... trung phát triển công nghệ theo hai định hớng sau đây: - Những công nghệ có vai trò quan trọng việc nâng cao trình độ công nghệ nhiều ngành kinh tế, phát huy đợc lợi tơng đối nớc ta nguồn tài nguyên...
 • 25
 • 230
 • 0

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC TỰ NHIÊN NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC TỰ NHIÊN NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
... VỀ Chiến lược phát triển khoa học tự nhiên nước ta giai đoạn 2011 2020 Tầm nhìn đến năm 2030 BỐN SỨ MẠNG CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN NƯỚC TA Trong thập kỷ vừa qua kỷ 21 đất nước ta nhanh chóng phát ... minh, dân giàu, nước mạnh PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC TỰ NHIÊN NƯỚC TA ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 Sự phát triển khoa học tự nhiên nước ta phải định hướng vào việc thực ... Mục Nội dung Trang BỐN SỨ MẠNG CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN NƯỚC TA 01 PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC TỰ NHIÊN NƯỚC TA ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 05 2.1 Các hướng nhằm thực sứ...
 • 66
 • 51
 • 0

NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC CƠ KHÍ CHẾ TẠO GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC CƠ KHÍ CHẾ TẠO GIAI ĐOẠN 2011 – 2020
... u n nm 2020 Hng u tiờn phỏt trin khoa hc cụng ngh c khớ ch to Vit Nam giai on 2011 2020 Cỏc gii phỏp ln thc hin chin lc phỏt trin khoa hc cụng nghờ c khớ ch to Vit Nam giai on 2011 - 2020 Kt ... chớnh Cỏc Cụng ngh trng im cn lm ch giai on 2011- 2020 ca lnh vc C khớ ch to VN 3.4.7 xut mt s nhim v khoa hc cụng ngh ln cn tin hnh nghiờn cu giai on 2011 2020 3.5 Cỏc gii phỏp chớnh v l trỡnh ... khoa hc cụng ngh c khớ kh thi cao kh thi cao ch to Vit Nam giai on 2011- 2015 Ghi chỳ c) Sn phm Dng III: S TT Yờu cu khoa hc cn t Tờn sn phm Theo Thc k t hoch t c Báo cáo tổng kết khoa 15 15 học...
 • 98
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán nhằm phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần chứng khoán đầu tư việt namđề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ môi giới chứng khoán nhằm phát triển thương hiệumột số giải pháp chuyển dịch cơ cấu ngành thuỷ sản thực hiện chiến lược phát triển thuỷ sản đến năm 2010đặc điểm phân bố khoáng sản độc hại khu vực thanh hóa quảng nam và đề xuất giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng của chúng đến môi trườngđề xuất giải pháp về giám sát thi công xây dựng công trìnhsach giai phap phat trien thi truong hang hoa xuat khau trong chien luoc phat trien kinh te huong ve xuat khaucác đề xuất giải pháp nhằm thực hiện thành công chiên lượckinh doanh của công ty phần mền quản lý doanh nghiệp fastxây dựng định hướng chiến lược phát triển lâu dài và kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạnđề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện trả công lao động của xí nghiệp vận tải du lịch hà nộiđịnh hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của đảng nhà nước và của ngànhđịnh hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của đảng nhà nước tađịnh hướng quản trị rủi ro lãi suất trong chiến lược phát triển của nhtmcp bắc áđiểm định hướng trong chiến lược phát triển ngành công nghiệpđịnh hướng đầu tư công trong chiến lược phát triển của tỉnhđịnh hướng phát triển ngành công nghiệp trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở việt nam đến năm 2010CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học