Nghiên cứu công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại mường khương – tỉnh lào cai

Đánh giá hiệu quả mô hình chăn nuôi lợn thịt tại xã lùng vai, huyện mường khương, tỉnh lào cai

Đánh giá hiệu quả mô hình chăn nuôi lợn thịt tại xã lùng vai, huyện mường khương, tỉnh lào cai
... thức nuôi cho bán buôn 4.2.2 Đánh giá hiệu hình chăn nuôi lợn 4.2.2.1 Đánh giá hiệu quả kinh tê hình chăn nuôi lợn thịt * Chi phí cho hình chăn nuôi lợn thịt Chi phí chăn nuôi lợn thịt ... xuất hình nuôi lợn thịt Lùng Vai, huyện Mường Khương - Đánh giá hiệu hình nuôi lợn thịt địa bàn xã Lùng Vai, huyện Mường Khương - Đánh giá tính bền vững hình khả nhân rộng hình - ... địa bàn xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Trong giai đoạn 2011 – 2013 3.2 Nội dung nghiên cứu: - Đặc điểm địa bàn nghiên cứu xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai - Đánh...
 • 77
 • 354
 • 1

Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện mường khương tỉnh lào cai giai đoạn 2009 2014

Đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện mường khương  tỉnh lào cai giai đoạn 2009 2014
... 2009- 2014 47 3.4.3 Kết công tác đăng cấp GCN theo loại đất địa bàn huyện Mường Khương giai đoạn 2009- 2014 54 3.4.4 Đánh giá chung kết công tác đăng cấp giấy chứng nhận 60 ... dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất huyện Mường Khương 47 3.4.3 Kết công tác đăng cấp GCN cho hộ ga đình cá nhân năm địa bàn huyện Mường Khương giai đoạn 2009- 2014 ... giai Bảng 3.8 đoạn 2009- 2014 55 Bảng tổng hợp kết đăng ký, cấp GCN đất lâm nghiệp giai Bảng 3.9 đoạn 2009- 2014 56 Bảng tổng hợp kết đăng cấp GCN đất giai đoạn 2009Bảng 3.10 2014 57 Hình 1.1...
 • 11
 • 184
 • 0

nghiên cứu sự ảnh hưởng của tầng cây cao đến sinh trưởng năng suất của cây thảo quả (amomum aromaticum roxb) tạimường khương, huyện mường khương, tỉnh lào cai

nghiên cứu sự ảnh hưởng của tầng cây cao đến sinh trưởng và năng suất của cây thảo quả (amomum aromaticum roxb) tại xã mường khương, huyện mường khương, tỉnh lào cai
... t sinh thỏi n sinh trng Tho qu, t ú a cỏc bin phỏp k thut gõy trng phự hp cho nng sut cao l rt cn thit Vi ti Nghiờn cu s nh hng ca tng cõy cao n sinh trng v nng sut ca cõy Tho qu (Amomum aromaticum ... tnh Lo Cai - V ni dung: ti ch trung nghiờn cu v s nh hng ca nhõn t tng cõy cao ( tn che) v mt s nhõn t sinh thỏi (ỏnh sỏng, nhit , m) n sinh trng ca cõy Tho qu (Amomum aromaticum Roxb) 10 ... Cp A: l nhng cõy cú chiu cao ln hn hoc bng chiu cao trung bỡnh ca cm, sinh trng tt, khụng sõu bnh + Cp B: l nhng cõy cú chiu cao nh hn hoc bng chiu cao trung bỡnh ca cm, sinh trng trung bỡnh 15...
 • 78
 • 416
 • 1

Đánh giá thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng tại hạt kiểm lâm huyện mường khương tỉnh lào cai

Đánh giá thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng tại hạt kiểm lâm huyện mường khương  tỉnh lào cai
... có liên quan đến công tác quản bảo vệ rừng - Cơ cấu tổ chức, máy quản bảo vệ rừng hạt kiểm lâm huyện Mường Khương - Đánh giá thực trạng công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng sở kết làm ... góp phần cho công tác quản bảo vệ rừng địa phương tốt hơn, tiến hành thực đề tài: "Đánh giá thực trạng công tác quản bảo vệ rừng hạt kiểm lâm huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai" 3 1.2 Mục ... chức quản lãnh đạo Hạt Kiểm Lâm huyện Mường Khương Nhìn vào sơ đồ thấy công tác quản bảo vệ rừng hạt kiểm lâm huyện Mường Khương triển khai từ ban lãnh đạo hạt xuống phòng quản bảo vệ rừng...
 • 65
 • 6,793
 • 50

Luận văn thạc sĩ đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện mường khương, tỉnh lào cai

Luận văn thạc sĩ đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện mường khương, tỉnh lào cai
... chân th nh cảm ơn phòng Quản lý T i nguyên đất; phòng Đo đạc v Bản đồ; Văn phòng Đăng ký quy n sử dụng đất - Sở T i nguyên v Môi trờng tỉnh L o Cai; UBND huyện Mờng Khơng; phòng T i nguyên v Môi ... v kết trình b y luận văn l trung thực v cha đợc sử dụng để bảo vệ học vị n o Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn n y đ đợc cảm ơn v thông tin trích dẫn luận văn đ đợc rõ nguồn gốc ... t phi nụng nghi p t nm 2000 ủ n nm 2010 c a huy n M ng Khng 76 B ng 4.6 Kết thực tiêu QHSDĐ đến năm 2005 .87 B ng 4.7 Kết thực tiêu ĐCQHSDĐ đến năm 2010 94 Tr ng i h c Nụng Nghi p H...
 • 134
 • 564
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển chất lượng của một số giống đậu tương tại huyện mường khương, tỉnh lào cai

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và chất lượng của một số giống đậu tương tại huyện mường khương, tỉnh lào cai
... giống xác định kỹ thuật canh tác phù hợp với giống Xuất phát từ yêu cầu tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển chất lượng số giống đậu tương huyện Mường Khương, Tỉnh Lào ... nghiệp vùng cao, từ năm 2009 đến nay, thực đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển chất lượng số giống đậu tương huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai" Để hoàn thành luận văn, cố gắng nỗ lực thân, ... 2.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển, khả chống chịu số giống đậu tương vụ xuân, hè thu năm 2009 - Phân tích hàm lượng protein lipid để đánh giá chất lượng giống thí...
 • 128
 • 237
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH tế của các hộ sản XUẤT CHÈ TRÊN địa bàn xã LÙNG VAI, HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH lào CAI

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH tế của các hộ sản XUẤT CHÈ TRÊN địa bàn xã LÙNG VAI, HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH lào CAI
... hiệu kinh tế cho chè địa bàn huyện 1.3 Mục tiêu - Đánh giá thực trạng phát triển, hiệu kinh tế chè địa bàn Lùng Vai ,huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh ... lợi khó khăn Lùng Vai đến việc nâng cao hiệu kinh tế nông hộ sản xuất chè 45 4.2 Thực trạng kết sản xuất hộ sản xuất chè địa bàn Lùng Vai huyện, Mường Khương, tỉnh Lào Cai ... thúc đẩy việc sản xuất xuất chè địa bàn tỉnh Lào Cai 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài Đánh giá hiệu kinh tế chè hộ gia đình địa Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013 - 2014...
 • 69
 • 164
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất chè trên địa bàn xã lùng vai huyện mường khương tỉnh lào cai

Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất chè trên địa bàn xã lùng vai  huyện mường khương  tỉnh lào cai
... lợi khó khăn Lùng Vai đến việc nâng cao hiệu kinh tế nông hộ sản xuất chè 45 4.2 Thực trạng kết sản xuất hộ sản xuất chè địa bàn Lùng Vai huyện, Mường Khương, tỉnh Lào Cai ... hiệu kinh tế hộ nông dân sản xuất chè địa bàn Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai Làm đề tài nghiên cứu nhằm góp phần thúc đẩy việc sản xuất xuất chè địa bàn tỉnh Lào Cai 1.2 Mục ... đề tài Đánh giá hiệu kinh tế chè hộ gia đình địa Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013 - 2014 từ đưa phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu kinh tế cho chè địa bàn huyện...
 • 69
 • 103
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái sử dụng cây làm phẩm màu thực phẩm tại huyện mường khương tỉnh lào cai

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái và sử dụng cây làm phẩm màu thực phẩm tại huyện mường khương tỉnh lào cai
... thái, sinh thái sử dụng làm phẩm màu thực phẩm huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định đặc điểm sinh thái học loài sử dụng làm phẩm màu thực phẩm xã khu vực nghiên cứu Xác ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN VĂN TRUNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH THÁI VÀ SỬ DỤNG CÂY LÀM PHẨM MÀU THỰC PHẨM TẠI HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG - TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN ... loài làm màu thực phẩm xã Thanh Bình, Lùng Vai thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai - Nguồn gốc tình hình khai thác sử dụng loài làm màu thực phẩm - Đặc điểm hình thái, sinh thái...
 • 80
 • 78
 • 0

Nghiên cứu tri thức bản địa về sử dụng các loài cây làm phẩm màu thực phẩm tại huyện mường khương, tỉnh lào cai

Nghiên cứu tri thức bản địa về sử dụng các loài cây làm phẩm màu thực phẩm tại huyện mường khương, tỉnh lào cai
... Mường Khương tỉnh Lào Cai - Nghiên cứu tri thức địa sử dụng nhuộm màu thực phẩm huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai - So sánh tri thức địa sử dụng chế biến màu nhuộm thực phẩm tỉnh Lào Cai, Sơn La ... Tri thức địa sử dụng nhuộm màu thực phẩm Tri thức địa sử dụng nhuộm màu thực phẩm huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai phong phú độc đáo Cách sử dụng loài trình bày cụ thể bảng 4.5: Bảng 4.5: Tri thức ... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu tri thức địa sử dụng loài làm phẩm màu thực phẩm huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 3.1.2 Phạm vi nghiên...
 • 68
 • 300
 • 0

Tìm hiểu công tác bồi thường, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh

Tìm hiểu công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố bắc ninh, tỉnh bắc ninh
... công tác b i thư ng, h tr Nhà nư c thu h i ñ t t i 03 d án ñ a bàn thành ph B c Ninh 48 4.4.1 Khái quát v 03 d án nghiên c u 48 4.4.2 Công tác b i thư ng, h tr Nhà nư c thu h i ñ t t i 03 d án ... i ñ t t i 03 d án ñ a bàn thành ph B c Ninh 4.4.3 K t qu v vi c th c hi n công tác b i thư ng, h tr Nhà nư c thu h i ñ t t i 03 d án ñ a bàn thành ph B c Ninh 4.4.4 54 65 Tác ñ ng c a vi c th ... Môi trư ng t nh B c Ninh, phòng Tài Nguyên Môi trư ng thành ph B c Ninh, Trung tâm phát tri n qu ñ t thành ph B c Ninh, phòng, ban, cán b nhân dân xã, phư ng c a thành ph B c Ninh ñã nhi t tình...
 • 114
 • 655
 • 1

Luận văn đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì, tỉnh phú thọ

Luận văn đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì, tỉnh phú thọ
... tr ng công tác b i thư ng, h tr tái ñ nh 03 d án thu c ñ i tư ng nghiên c u: 4.4.1 61 ðánh giá công tác b i thư ng, h tr tái ñ nh t i d án thu c ñ i tư ng nghiên c u: 61 4.4.2 D án H t ... ‘‘ðánh giá vi c th c hi n sách b i thư ng h tr tái ñ nh nhà nư c thu h i ñ t m t s d án ñ a bàn thành ph Vi t Trì - t nh Phú Th ’’ 1.2 M c ñích c a ñ tài - ðánh giá vi c th c hi n công tác ... Khu dân n m hai bên ñư ng Nguy n T t Thành s hình thành, bao g m nhà chia lô, nhà vư n, nh ng khu nhà tái ñ nh cư, công trình công c ng c p khu v c Công trình công c ng c p thành ph (công trình...
 • 118
 • 1,999
 • 4

Đề tài “Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp ”. pptx

Đề tài “Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp ”. pptx
... lý đất đai” “Đánh giá việc thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp ” em nghiên cứu số nội dung chủ yếu sau đây: Xác định ... định sau: Trường hợp bồi thường, hỗ trợ tái định Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định thực CT Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định định bồi thường; trường hợp bồi thường, hỗ trợ tái ... nước thu hồi đất Bồi thường Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất. : đất tài sản Hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất việc Nhà...
 • 62
 • 616
 • 2

36 đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên”

36 đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện phú lương, tỉnh thái nguyên”
... Nhiều công trình, dự án hoàn thành vào hoạt động đem lại nhiều thành tựu kinh tế - xã hội cho tỉnh nhà Tuy nhiên có dự án hoàn thành, công trình đa vào sử dụng, nhng nhiều tn ti, cũn nhiu đơn th khi u ... nói chung, huyện Phú Lơng nói riêng thời gian qua có nhiều công trình, dự án đợc thực nhằm mục đích đẩy mạnh kinh tế ton tỉnh, toàn huyện nâng cao chất lợng sống ngời dân góp phần nhỏ vào nghiệp ... tích tự nhiên Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa t c dựng vo chn nuụi Đất trồng hàng năm khỏc Đất trồng lâu năm Đất lâm nghiệp t rng sn xut Đất rừng phòng...
 • 90
 • 511
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chất lượng của một số giống đậu tương tại huyện mường khương tỉnh lào caiđánh giá thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng tại hạt kiểm lâm huyện mường khương tỉnh lào caiđánh giá công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đấttình hình thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đấtcông tác bồi thường hỗ trợ và tái định cưđánh giá công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư ở một số dự án trên địa bàn tỉnh hà tĩnhlịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần hỗ trợ và phát triển công nghệ detechnghiên cứu chuỗi giá trị của sản phẩm cây dược liệu làm thuốc tắm tại huyện sapa tỉnh lào caitài liệu ôn thi công chức câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành kế toánthúc đẩy công tác thu hồi công nợthực trạng công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện đông triều trong thời gian vừa quađánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ va tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên giai đoạn 20062010đề tài đánh giá công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đấtđánh giá kết quả công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư của một số dự án khi nhà nước thu hồi đất đai trên địa bàn thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúcđánh giá công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và hậu sinh kế khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quangĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây