TCVN 6225 1 2012 CHẤT LƯỢNG NƯỚC XÁC ĐỊNH CLO TỰ DO VÀ TỔNG CLO

TCVN 6225 1 2012 CHẤT LƯỢNG NƯỚC XÁC ĐỊNH CLO TỰ DO TỔNG CLO

TCVN 6225 1 2012 CHẤT LƯỢNG NƯỚC XÁC ĐỊNH CLO TỰ DO VÀ TỔNG CLO
... (0,44) 1, 3 (0,09) B 6,8 (0,48) 1, 8 (0 ,13 ) A 10 10 ,9 (0,77) 1, 1 (0,08) B 14 11 ,1 (0,79) 4 ,1 (0,29) C 11 ,6 (0,82) 1, 3 (0,09) A 10 15 ,5 (1, 10) 2,0 (0 ,14 ) B 14 16 ,2 (1, 15) 5,5 (0,39) C 16 ,5 (1, 17) 1, 1 ... Hypoclorit Clo nguyên tố Tổng clo Tổng clo dư Axit hypoclorơ Hypoclorit cloramin Nguyên tắc 3 .1 Xác định clo tự Clo tự phản ứng trực tiếp với N,N-dietyl -1, 4-Phenylendiamin (DPD) tạo thành hợp chất ... nitơ xác định phương pháp quy định tiêu chuẩn Bảng - Thuật ngữ từ đồng nghĩa hợp chất dung dịch Thuật ngữ Clo tự Từ đồng nghĩa Clo tự Clo tự hoạt động Hợp chất Clo nguyên tố, Axit hypoclorơ Clo tự...
 • 9
 • 260
 • 0

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GLYCERIN TỰ DO TỔNG GLYCERIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HAI GIAI ĐOẠN

ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH  TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GLYCERIN TỰ DO VÀ TỔNG GLYCERIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HAI GIAI ĐOẠN
... Tờn ti ỏn chuyờn ngnh: Ti u húa quy trỡnh xỏc nh glycerin t v tng glycerin bng phng phỏp hai giai on Nhim v ca ỏn: Tỡm hiu cỏc phng phỏp xỏc nh glycerin t v glycerin tng Tỡm hiu v phng phỏp ... lng glycerin t v glycerin tng biodiesel Hin cha cú quy trỡnh xỏc nh glycerin t v tng glycerin biodiesel sn xut t m cỏ da trn Vi nhng lớ trờn, chỳng tụi ó la chn ti: Ti u húa quy trỡnh xỏc nh glycerin ... phõn tớch glycerin t v glycerin tng bng phng phỏp GC/FID Kho sỏt hiu sut thu hi ca phng phỏp GC/FID xỏc nh glycerin t v glycerin tng Kho sỏt sai s ca phng phỏp GC/FID xỏc nh glycerin t v glycerin...
 • 70
 • 1,364
 • 2

Chất lượng nước - xác định nhu cầu oxi sinh hóa sau 5 ngày (BOD5), phương pháp cấy pha loãng.

Chất lượng nước - xác định nhu cầu oxi sinh hóa sau 5 ngày (BOD5), phương pháp cấy và pha loãng.
... thể xác định oxi hòa tan phơng pháp iot theo TCVN 54 9 9-1 9 95 (ISO 58 13) phơng pháp điện hóa (xem ISO 58 14) Nếu pH mẫu không nằm khoảng 8, cần dùng dung dịch axit clohiric (5. 5) natri hidroxit (5. 6) ... nồng độ oxi hòa tan, mẫu thử thời điểm không, mg/l C2 nồng độ oxi hòa tan, mẫu sau ngày, mg/l 9.2 Nhu cầu oxi hóa sau ngày (BOD5), tính miligam oxi lít, đợc tính theo phơng trình: BOD5 C1 C ... nhiều lần theo mô hình toán học sử dụng pha loãng tơng ứng với BOD5 tham khảo (xem bảng 1) Xác định nhu cầu oxi tổng số (TOC) nhu cầu oxi hóa học (COD) phơng pháp cromat cung cấp thông tin tốt vấn...
 • 8
 • 2,030
 • 25

Chất lượng nước - xác định mangan, phương pháp trắc quan dùng fomaldoxim

Chất lượng nước - xác định mangan, phương pháp trắc quan dùng fomaldoxim
... chuẩn Để bảo đảm độ lặp lại tốt cần định kì kiểm tra đờng chuẩn, dùng thuốc thử pha 6.5 Xác định 6.5.1 Hiện màu Thực nh mục 6.4.2 nhng dùng phần mẫu thử (6.2) thay dùng dung dịch chuẩn Nếu mẫu thử ... ghi kết xác đến 0,01 mg/l b) Nồng độ mangan lớn l mg/l, ghi kết xác đến 0,1 'mg/l 7.2 Độ xác Xem bảng Các yếu tố cản trở 8.1 Ion sắt (II) tạo phức màu tím với fomaldoxim cản trở việc xác định mangan ... đến sau màu, đo hấp thụ dung dịch máy trắc quang 450nm, dùng nớc làm so sánh Với dung dịch dãy A dùng cuvét l00mm (0 đến 0,5 mg/l mangan), với dung dịch dãy B dùng cuvét l0mm (0 đến mg/l mangan)...
 • 6
 • 1,142
 • 9

Chất lượng nước - Xác định canxi magiê Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử pot

Chất lượng nước - Xác định canxi và magiê Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử pot
... dung dịch canxi gốc (3.5) 2mg dung dịch magiê gốc (3.6) cho vào bình định mức l vạch 1000ml Thêm axit clohydric (3.2) vạch Thiết bị Thiết bị thí nghiệm thông th|ờng, Phổ kế hấp thụ nguyên tử, mở ... l|ợng cân magiê oxit (MgO) 1800C Cân l,66 H 0,0lg hoà tan axit clohydric (3.2) Pha loãng với loại axit tới l000ml bình định mức vạch Bảo quản dung dịch chai polyetylen 3.7 Canxi - Magiê, dung ... clorua (3.4) dùng lửa hỗn hợp oxit nitơ/axetylen vào l loạt bình định mức vạch l00ml Dùng pipet thêm 0;2,5; 5; 10; 15; 20 25ml dung dịch canxi - magiê chuẩn (3.7) thêm axit clohydric (3.2) vạch...
 • 4
 • 1,456
 • 8

TCVN 7867 : 2008 ASTM D 6584 - 07 ESTE METYL CỦA DIÊZEN SINH HỌC GỐC B100 - XÁC ĐỊNH GLYCERIN TỰ DO GLYCERIN TỔNG - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ

TCVN 7867 : 2008 ASTM D 6584 - 07 ESTE METYL CỦA DIÊZEN SINH HỌC GỐC B100 - XÁC ĐỊNH GLYCERIN TỰ DO VÀ GLYCERIN TỔNG - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ
... [cis-octadecenoyl]glycerol (diolein) 246 5-3 2-9 50 10 1,2,3-Tri [cis-octadecenoyl]glycerol (triolein) 12 2-3 2-7 50 10 (S )-( - )-1 ,2,4-Butanetriol- 4289 0-7 6-6 25 25 62 1-7 1-6 80 10 (Chuẩn nội 1) 1,2,3-Tridecanolylgycerol ... chưa d ng Bảng - Dung d ch gốc Thành phần Số CAS Khối lượng gần đúng, mg Bình định mức, ml Glycerin 5 6-8 1-5 25 50 1-Mono [cis-9-octadecenoyl]racglycerol (monoolein) 11 1-0 3-5 50 10 1,3-Di [cis-octadecenoyl]glycerol ... chuẩn mono-, di-, triolein 11.1.3 Tính glycerin tổng Glycerin tổng = glycerin tự + glycerin liên kết (9) glycerin tự = glycerin xác định theo công thức glycerin liên kết = Σ(GlM, GlD, GlT) GlM...
 • 8
 • 216
 • 0

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH II BÀI 2: XÁC ĐỊNH KIỀM TỰ DO ACID HỮU CƠ TỰ DO TRONG MỠ BÔI TRƠN ppt

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH II BÀI 2: XÁC ĐỊNH KIỀM TỰ DO VÀ ACID HỮU CƠ TỰ DO TRONG MỠ BÔI TRƠN ppt
... I Ý nghĩa Kiềm tự acid hữu tự mỡ bôi trơn có khả gây ăn mòn bề mặt bôi trơn Vì cần phải xác định tiêu để điều chỉnh công nghệ sản xuất sử dụng thực tế II Nguyên tắc: Mẫu mỡ hoà tan dung ... gọi mỡ đặc mỡ bôi trơn Thành phần phân loại Mở bôi trơn chất bôi trơn dạng lỏng làm đặc chất phụ gia dạng rắn nhằm tạo nên tính chất mà riêng chất bôi trơn dạng lỏng 1.1 Thành phần mỡ bôi trơn Trong ... môi trường acid màu xanh môi trường bazo) * Tầm quan trọng: - Xác định trị số acid bazo: để kiểm tra chất lượng mỡ bôi trơn, thước đo cho xuống cấp mỡ bôi trơn, thể tính ăn mòn mỡ bôi trơn * Thiết...
 • 14
 • 817
 • 5

XÁC ĐỊNH GLYCERIN TỰ DO, GLYCERIN TỔNG CÁC GLYCERIDES TRONG SẢN PHẨM BIODIESEL

XÁC ĐỊNH GLYCERIN TỰ DO, GLYCERIN TỔNG VÀ CÁC GLYCERIDES TRONG SẢN PHẨM BIODIESEL
... pháp xác định glycerin tự do, glycerin tổng glycerides biodiesel 2.1 Hệ thống tiêu chuẩn biodiesel Chuẩn hóa chất lượng yêu cầu cấp thiết để phát triển sản xuất thương mại hóa biodiesel Các thông ...  Nhược  điểm  của biodiesel    14     Chương  2  Phương  pháp xác định glycerin tự do, glycerin tổng glycerides    14   2.1  Hệ  thống  tiêu  chuẩn  của biodiesel   ... châu Âu chặt chẽ đầy đủ 2.2 Các phương pháp xác định glycerin tự do, glycerin tổng glycerides Một số tiêu kỹ thuật biodiesel có phương pháp phân tích đánh giá tương tự diesel Sự khác phương pháp...
 • 23
 • 705
 • 4

Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do các dạng hoạt dộng cùa chúng

Tổng quan về phương pháp xác định gốc tự do và các dạng hoạt dộng cùa chúng
... tiêu: Viết tổng quan hình thành gốc tự dạng hoại động chúng thổ, tự nhỉcn Hộ thống nguyên tắc phương pháp xác định gốc tự dạng hoạt dộng chúng PHẦN I : ĐẠI CƯƠNG VỂ Gốc Tự DO VÀ CÁC DẠNG HOẠT ĐỘNG ... 12 11 PHẦN 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH Gổc Tự DO VÀ CÁC DẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯNG 2.1 -Phương pháp xác định trực tiếp Phương pháp xác định trục tiếp phận thành loại sau: 2.1. 1Phương pháp cộng hưởng ... luạn chúng tồi đạt nhũng kết sau: Đã viết tồng quan gốc tự do, dạng hoạt dộng chúng hệ chất chống gốc tự thể, tự nhiên 39 Đã sấp xếp tất câ phương pháp xác định gốc tự dạng hoạt động cúa chúng...
 • 50
 • 314
 • 2

Nâng cao chất lượng thiết kế tại cty vấn XD thuỷ lợi 1

Nâng cao chất lượng thiết kế tại cty Tư vấn và XD thuỷ lợi 1
... 2 818 53 315 7 Thu nhp khỏc 292286777 14 47 712 57 19 080 510 2 9.Chi phớ khỏc 320 316 468 559465572 97 017 302 10 Li nhun khỏc 612 603245 - 414 694 315 93787800 11 Thu thu nhp 10 34063 719 8 813 26057 8545 316 46 12 ... 874990474 81 A.TSL v TNH 38790255463 38380253647 5756278 212 5 I Tỡờn 16 6874479 71 4708 514 092 13 517 4 315 64 III Cỏc khon phi thu 13 379028483 14 24 416 2934 17 5902 313 71 IV Hng tn kho 6795802934 16 97 611 3394 ... v: VN 14 Chuyờn thc tt nghip Ch tiờu Thu GTGT hng 2003 2004 2005 2983777863 2 219 580450 3302485 919 934063200 14 5940 712 2 8 411 05297 15 9574683 210 8 016 83 239548683 810 17388 15 0 215 264 4298 018 1 bỏn...
 • 58
 • 601
 • 0

Nâng cao chất lượng thiết kế tại cty vấn XD thuỷ lợi 1

Nâng cao chất lượng thiết kế tại cty Tư vấn và XD thuỷ lợi 1
... 539 13 0 19 90 11 1 569 220 19 91 155 13 88 2 21 1992 19 3 22 71 398 19 93 272 2987 11 06 19 94 362 40 71 1952 19 95 404 6 616 2652 19 96 5 01 9 212 23 71 1997 479 5548 3250 19 98 260 4827 19 00 19 99 280 2000 15 00 ... trọng 18 1 309 18 4 213 19 1 96 59 70 78 55 14 36 9,4 16 9,5 11 9,9 5,0 3 ,1 3,6 4,0 2,9 74,4 Tổg số vốn đầu t (%) 6447 4268 3734 3500 315 4 14 65 13 70 12 30 11 09 10 89 27366 Tỷ trọng (%) 20 13 ,3 11 ,6 11 ,4 ... 285 25 14 86 34 81 32 68 625 2328 11 24 16 12 76 456 239 90 336 5865 39,6 19 ,1 0,3 21, 8 7,8 4 ,1 1,5 5,8 10 0 13 008 218 4 8228 3650 14 65 316 206 3045 3 210 2 40,5 6,8 25,6 11 ,4 4,6 1, 0 0,6 9,5 12 91 79...
 • 39
 • 793
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chất lượng nước xác định crom vi phương pháp đo phổ dùng 1 5 diphenylcacbazidchất lượng nước xác định nitrit bằng phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử tcvn 6178 1996chất lượng nước xác định amonitiêu chuẩn việt nam tcvn 7081 1 2002 sữa bột gầy xác định hàm lượng vitamin ađánh giá chất lượng nước mặt thị xã cao lãnh và đề xuất các biên pháp quản lý thích hợpnghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông công đoạn từ hạ lưu hồ núi cốc đến điểm hợp lưu sông cầu và đề xuất giải pháp bảo vệ so sánh chất lượng nước sông cầu giữa mùa mưa và mùa khô1 tn được trừ khi xác định tnct từ tiền lương1 tn được trừ khi xác định tnct từ tiền lương tiền côngdanh gia chat luong cua mot he thong dieu khien va tong hop he thong dieu khien theo tieu chuan chat luong5 đánh giá chất lượng của một hệ thống điều khiển và tổng hợp hệ thống điều khiển theo tiêu chuẩn chất lượngcac giai phap nang cao chat luong giao duc chinh tri tu tuong va loi song cho thanh nien cua bao chi thuoc doan thanh nienxác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên 1 đoạn dây dẫn có dòng điện1 tn được trừ khi xác định tnct từ tl tt78 2011xác đinh tần suất đo và thu mẫuchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ