QCVN 08 2015 final

Tài liệu QCVN 08:2008/BTNMT doc

Tài liệu QCVN 08:2008/BTNMT doc
... QCVN 08 : 2008/BTNMT Lời nói đầu QCVN …… : 2008/BTNMT Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ... duyệt, ban hành theo Quyết định số /2008/QĐ-BTNMT ngày tháng … năm 2008 c Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường QCVN 08 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT National technical ... 20 30 50 100 10 15 30 50 15 25 0,1 0,2 0,5 250 400 600 - mg/l 1,5 1,5 mg/l 0,01 0,02 0,04 0,05 QCVN 08 : 2008/BTNMT 10 Nitrat (NO - ) (tính theo N) 11 Phosphat (PO 3- )(tính theo P) 12 Xianua...
 • 8
 • 307
 • 2

QCVN 08:2010/BTC pdf

QCVN 08:2010/BTC pdf
... VIỆT NAM QCVN 08: 2010/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI XUỒNG CỨU NẠN National technical regulation on state reserve of life boat HÀ NỘI – 2010 Lời nói đầu QCVN 08: ... nước trình duyệt ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 02 năm 2010 Bộ Tài QCVN 08: 2010/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI XUỒNG CỨU NẠN National...
 • 9
 • 180
 • 0

QCVN 08 : 2009/BXD pptx

QCVN 08 : 2009/BXD pptx
... /2009/TT-BXD ngày tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy chuẩn QCVN 08 : 2009/BXD bao gồm phần: Phần Tầu điện ngầm; Phần Gara ô tô QCVN 08 : 2009/BXD Phạm vi áp dụng Quy chuẩn bao gồm quy định bắt buộc ... VIỆT NAM QCVN 08 : 2009/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ PHẦN GARA Ô TÔ Vietnam Building Code for Urban Underground Structures Part The Parkings HÀ NỘI – 2009 QCVN 0 8: 2009/BXD ... sau, m: - Đến lối vào nhà : 100 - Đến gian phòng hành khách bến xe, lối vào tổ chức thương mại thực phẩm công cộng: 150 - Đến quan xí nghiệp phục vụ dân sinh nhà hành chính: 250 10 QCVN 08 : 2009/BXD...
 • 34
 • 341
 • 0

QCVN 08 : 2008/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT docx

QCVN 08 : 2008/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT docx
... hướng dẫn tiêu chuẩn quốc gia: - TCVN 599 2:1 995 (ISO 5667 - 2: 1991) - Chất lượng nước- Lấy mẫu Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu - TCVN 599 3:1 995 (ISO 5667 - 3: 1985) - Chất lượng nước- Lấy mẫu Hướng ... pháp ngu ồn dày - TCVN 621 9-1 995 (ISO 9697 –1992) - Chất lượng nước - Đo tổng hợp độ phóng xạ beta QCVN 08 : 2 008/ BTNMT - TCVN 6187 -1 -1 996 (ISO 9 308 -1 -1 990) Chất lượng nước - Phát đếm vi khuẩn ... số chất l ượng nước mặt thực theo hướng dẫn tiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn phân tích tương ứng tổ chức quốc t : - TCVN 6492 -1 999 (ISO 10523 -1 994) - Chất lượng nước – Xác định pH QCVN 08 : 2 008/ BTNMT...
 • 8
 • 641
 • 0

Lịch phát sóng truyền hình thứ 7 ngày 08/08/2015

Lịch phát sóng truyền hình thứ 7 ngày 08/08/2015
... VTVCab7 16:00 Starking Số 19 VTVCab7 16:30 Thành phố yêu Số 36 VTVCab7 16:45 Ống kính Số 85 VTVCab7 16:55 MV VTVCab7 17: 00 Tỉ tỉ xông pha Số 17 VTVCab7 18:00 Lớp học vui nhộn Số 87 VTVCab7 18:30 ... Số VTVCab7 11:00 Lữ khách 24h Số 74 VTVCab7 11:30 Đường nhà Số 41 VTVCab7 12:30 Phận má hồng Số VTVCab7 13:30 Kpop on air Số 87 VTVCab7 14:30 MV VTVCab7 14:35 Phố Đường Thành VTVCab7 15:00 Sắc ... 65 VTVCab7 03:00 Sắc màu âm nhạc Số VTVCab7 04:00 Starking Số 19 VTVCab7 04:30 Thư ký Romeo Số 87 VTVCab7 05:30 Lớp học vui nhộn Số 87 VTVCab7 06:00 Hello Số 65 VTVCab7 06:15 MV VTVCab7 06:30...
 • 26
 • 253
 • 0

Bao cao DLXH quy III 2015 (final in báo cáo)

Bao cao DLXH quy III 2015 (final in báo cáo)
... niên tình nguyện Hè 2015 từ Trung ương, đến tỉnh, đến huyện xuống đơn vị chậm dẫn đến khó 18 khăn việc xin cấp kinh phí xin kinh phí hỗ trợ cho hoạt động tình nguyện Đồng thời kinh phí tổ chức, ... 8 /2015 Phương pháp điêu tra - Phương pháp phân tích tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu - Phương pháp thu thập thông tin phiếu trưng cầu ý kiến Xử lý thông tin phần mềm SPSS 20.0 for Windows ... triển kinh tế - xã hội, đặc biệt địa bàn khó khăn, biên giới, hải đảo; xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh...
 • 27
 • 96
 • 0

MÔI TRƯỜNG SINH THÁI GIÁO DÂN HỢP TUYỂN SỐ 16 THÁNG 08/2015

MÔI TRƯỜNG SINH THÁI GIÁO DÂN HỢP TUYỂN SỐ 16 THÁNG 08/2015
... 2 GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 16, 8/2015 LỜI NGỎ GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 16, 8/2015 LỜI NGỎ hi thực GIÁO DÂN HỢP TUYỂN số 15, chúng tơi qn khơng chọn chủ đề cho GIÁO DÂN HỢP TUYỂN số 16 Và ngày qua ... (lời nói, chữ viết) mơi trường sinh thái Vì mà mong bạn đọc đón nhận GIÁO DÂN HỢP TUN số 16 này, để đóng góp phần vào việc bảo vệ mơi trường sinh thái bảo vể sống tồn vong dân tộc Việt Nam Nguyện ... đạo Kitơ giáo đề nghị tăng trưởng mang GIÁO DÂN HỢP TUYỂN 16, 8/2015 16 tính “điều độ có khả sống hạnh phúc với điều ỏi” (số 222) Đây hồn tồn vấn đề định nghĩa lại khái niệm tiến 4) Ngày giáo huấn...
 • 84
 • 287
 • 0

Canadian Air Carrier Protective Program Financial Audit for Fiscal Year 2007-08 Final Report May 2009 Internal Audit ppt

Canadian Air Carrier Protective Program Financial Audit for Fiscal Year 2007-08 Final Report May 2009 Internal Audit ppt
... Audit: Canadian Air Carrier Protective Program Project Number: GHA-232-162 Audit Team: Denise Nesrallah, CA, Director General Internal Audit Lyne Lemay, CA, CFE – former A/Director General, Internal ... Internal Audit Linda Saunders, CIA, CGAP, CCSA – former A/Director General Internal Audit Sylvain Michaud, CA, CIA, former Executive Director, Internal Audit Sandra Lopes, CA, Financial Auditor ... Transport (“Transport Canada”), the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) agreed to establish the Canadian Air Carrier Protective Program (CACPP) to provide Aircraft Protective Officers (“APO’s”) on board...
 • 8
 • 102
 • 0

DANH SÁCH HỌC SINH VI PHẠM TRONG TUẦN HỌC THỨ 05 TỪ 31/08 – 05/09/2015

DANH SÁCH HỌC SINH VI PHẠM TRONG TUẦN HỌC THỨ 05 TỪ 31/08 – 05/09/2015
... ngủ sinh Bỏ tiết Nghỉ học không phép Vi phạm khác Thực, Quỳnh, Nô,Tông,Tim,Tỏn 11B2 - Sương học muộn - Quỳnh,Sương bỏ tiết Duẩn, Nhơi, Dần, Nhùi Nghỉ học không phép Vi phạm khác 11B3 Vi phạm ... Đi học muộn Nghỉ học không phép Nghỉ học không phép Bỏ tiết 83.4đ (5) 46.1 đ (8) 58.9đ (9) 73.7 đ (6) Không ghi Đi học muộn Nghỉ học không phép Vi phạm khác 84.6 đ (4) Nghỉ học không phép Bỏ Vi ... Nghỉ học không phép Bỏ Vi phạm khác 40.8đ (11) 11 10C3 Bảo Chơ Nghỉ học không phép Bỏ tiết Hoàn,Bảo Đi học muộn Điểm Nghỉ học không phép Đi học muộn Bỏ tiết Máy,Vín ,Sách, Mạnh,Hoạch,Sang,Quang,Cảnh...
 • 3
 • 91
 • 0

Bài giảng bài 07 08 báo cáo ngân lưu (học kỳ thu, 2015) nguyễn tấn bình

Bài giảng bài 07 08 báo cáo ngân lưu (học kỳ thu, 2015)  nguyễn tấn bình
... tắt quan hệ báo cáo tài  Giữa báo cáo ngân lưu báo cáo thu nhập: Với phương pháp gián tiếp, dòng báo cáo ngân lưu lấy từ dòng cuối báo cáo thu nhập: Lợi nhuận ròng  Giữa báo cáo ngân lưu bảng ... Mục đích báo cáo ngân lưu  Tại phải báo cáo ngân lưu?  Nhiều thông tin báo cáo tài truyền thống (bảng cân đối báo cáo thu nhập)  Giới thiệu ngân lưu  Phương trình tiền mặt  Báo cáo nguồn ... 03 báo cáo tài Bảng cân đối kế toán (31/12/2013) Bảng cân đối kế toán (31/12/2014) Báo cáo thu nhập Báo cáo ngân lưu Mục đích báo cáo ngân lưu giải thích thay đổi tồn quỹ tiền mặt đầu kỳ cuối kỳ...
 • 42
 • 312
 • 0

Xem thêm