Đề cương chi tiết môn Văn Hóa Doanh Nghiệp

Đề cương chi tiết môn học hóa học

Đề cương chi tiết môn học hóa học
... Ngày / / 20 BỘ MÔN DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG (Dùng cho tiết giảng) Học phần: Hóa lý II Nhóm môn học: Cơ sở ngành Bộ môn: Công nghệ Hóa học Khoa: Hóa - Lý Kỹ thuật Nhóm môn học 4// TS Trần ... 76 (TL [3]) ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG Nhóm Ngày / / 20 (Dùng cho tiết giảng) môn học BỘ MÔN DUYỆT Học phần: Hóa lý II Nhóm môn học: Cơ sở ngành Bộ môn: Công nghệ Hóa học Khoa: Hóa - Lý Kỹ ... Ngày / / 20 BỘ MÔN DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG (Dùng cho tiết giảng) Học phần: Hóa lý II Nhóm môn học: Cơ sở ngành Bộ môn: Công nghệ Hóa học Khoa: Hóa - Lý Kỹ thuật Nhóm môn học 4// TS Trần...
 • 46
 • 201
 • 0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MƠN HỌC: KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNNG.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MƠN HỌC: KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNNG.
... 2009 GS-TS V Thanh Thu Kỹ Thuật Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu” NXB Thống K 2005 PGS-Vũ Hữu Tửu Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ngoại Thương” Thống K NXB 1999 TS Hà Thị Ngoc Oanh Kỹ Thuật Kinh Doanh Thương ... GIẢNG DẠY MƠN HỌC: - Kết hợp phương pháp truyền thống phương pháp đại - Số đơn vị học trình: TC (60 tiết) - Số tiết giảng giảng vin: 36 tiết - Số tiết thảo luận (có hướng dẫn giảng viên): 24 tiết ... tiểu luận VIII TRANG THIẾT BỊ CẦN THIẾT CHO MƠN HỌC: - IX Bảng, phấn bt viết, micro Projector TI LIỆU THAM KHẢO: TS Nguyễn Văn Nam Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ngoại Thương ” Gio trình lưu hành nội trường...
 • 13
 • 214
 • 0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNNG
... 2009 GS-TS Võ Thanh Thu Kỹ Thuật Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu” NXB Thống Kê 2005 PGS-Vũ Hữu Tửu Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ngoại Thương” Thống Kê NXB 1999 TS Hà Thị Ngoc Oanh Kỹ Thuật Kinh Doanh Thương ... đồng ngoại thương Hợp đồng ngoại thương Tổ chức thực hợp đồng ngoại V VI VII VIII IX thương Qui trình thủ tục hải quan cho hàng xuất Các chứng từ tốn ngoại thương Cộng IV NỘI DUNG CHI TIẾT MƠN HỌC: ... VIII TRANG THIẾT BỊ CẦN THIẾT CHO MƠN HỌC: - IX Bảng, phấn bút viết, micro Projector TÀI LIỆU THAM KHẢO: 13/15 Ghi TS Nguyễn Văn Nam Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ngoại Thương ” Giáo trình lưu hành nội...
 • 15
 • 285
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG
... TẢI & NGOẠI THƯƠNG CHƯƠNG I - VẬN TẢI & NGOẠI THƯƠNG I Khái niệm chung vận tải II Khái niệm chung ngoại thương III Vận tải & Ngoại thương Câu hỏi thảo luận lớp: 1) Các đặc điểm vận tải ngoại thương? ... THỨC VẬN TẢI KHÁC I Vận tải đường sắt II Vận tải ôtô III Vận tải đường sông Câu hỏi thảo luận lớp: Hãy nêu đặc điểm ngành vận tải đường sắt kinh tế quốc dân? Cơ sở vật chất kỹ thuật ngành vận tải ... Vận tải quốc tế- Bảo hiểm vận tải quốc tế , NXB Văn Hoá Sài Gòn 2006 CHƯƠNG II CHUYÊN CHỞ HÀNG HOÁ NGOẠI THƯƠNG BẰNG ĐƯỜNG BIỂN I Vận tải biển & Ngoại thương II Cơ sở vật chất kỹ thuật vận tải...
 • 20
 • 248
 • 0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC Văn hóa hàn quốc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC Văn hóa hàn quốc
... II Đề cương chi tiết Tuần/thời gian Đề cương chi tiết Tuần Chủ đề : KHÁI QUÁT VỀ VĂN HOÁ VÀ VĂN HOÁ HÀN QUỐC Nội dung: - Văn hoá ( khái niệm, cấu trúc) - Nét đặc trưng văn hoá Hàn Quốc Chủ đề: ... ẨM THỰC HÀN QUỐC Nội dung - Khái quát chung văn hoá ẩm thực Hàn Quốc: định nghĩa văn hoá ẩm thực, yếu tố ảnh hưởng đến văn hoá ẩm thực Hàn Quốc - Văn hoá ẩm thực Hàn Quốc: đặc trưng văn hoá ... trưng văn hoá ẩm thực Hàn Quốc Chủ đề: TRANG PHỤC HÀN QUỐC Nội dung - Văn hoá mặc – Trang phục Hàn Quốc qua thời kỳ lịch sử ( miêu tả chung) - Trang phục truyền thống Hàn Quốc: nét đặc trưng trang...
 • 4
 • 2,123
 • 0

Đề cương chi tiết môn Anh Văn 2

Đề cương chi tiết môn Anh Văn 2
... mobile phones has/have (8 tiết) Review Unit E (2 tiết) 13 Hƣớng dẫn thực hiện: - Đề cương áp dụng cho sinh viên Đại học quy - Trong buổi lên lớp giảng viên cần giới thiệu đề cương học phần nêu rõ ... Ship?, Cambridge University Press, 20 02 + Mai Lan Hương – Hà Thanh Uyên, Giải thích ngữ pháp Tiếng Anh, Nhà xuất Đà Nẵng + Lê Dũng, Chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh tập trắc nghiệm thực hành, Nhà ... viên cần nêu rõ quy định đánh giá học phần 14 Phê duyệt Ngày 20 tháng 01 năm 20 13 Ngày 20 tháng 01 năm 20 13 Ngày 20 tháng 01 năm 20 13 Trưởng phòng Đào tạo Tổ trưởng Giảng viên Th.S Trương Vũ...
 • 6
 • 631
 • 20

Đề cương chi tiết môn Toán cao cấp cho hệ văn bằng 2 ppt

Đề cương chi tiết môn Toán cao cấp cho hệ văn bằng 2 ppt
... khảo sát hàm số 2 Tích phân 2. 1 Tích phân bất định 2. 2 Tích phân xác định 2. 3 Tích phân suy rộng 2. 4 Ứng dụng tích phân xác định CHƯƠNG III: HÀM NHIỀU BIẾN 3.1 Các khái niệm 3 .2 Đạo hàm vi phân ... Mở đầu 7 .2 Phương trình vi phân cấp 7.3 Phương trình vi phân cấp 7.4 Hệ phương trình vi phân cấp 7.5 Phép biến đổi Laplace phép biến đổi ngược 7.6 Phép biến đổi toán giá trị ban đầu -3- ... 6.1 Đại cương chuỗi 6 .2 Chuỗi số dương 6.3 Chuỗi số với số hạng có dấu 6.4 Chuỗi hàm 6.5 Chuỗi luỹ thừa 6.6 Chuỗi Fourier CHƯƠNG VII: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀ BIẾN ĐỔI LAPLACE 7.1 Mở đầu 7 .2 Phương...
 • 3
 • 330
 • 7

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC - XẾP DỠ HÀNG HÓA potx

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC - XẾP DỠ HÀNG HÓA potx
... két - Lập sơ đồ làm hàng - Trình tự xuống hàng * Vận chuyển - Vệ sinh hầm hàng hóa chất: - Tính chất bảo quản vận tải hàng hóa - Hệ thống làm hàng hệ thống liên quan khác - Lập sơ đồ làm hàng - ... tự xuống hàng * Vận chuyển - Vệ sinh hầm hàng khí hóa lỏng: - Khái niệm khí hóa lỏng - Tính chất bảo quản vận tải hàng hóa - Hệ thống làm hàng hệ thống liên quan khác - Lập sơ đồ làm hàng Tóm ... hàng két Chính sách môn học: Thực đầy đủ nhiệm vụ môn học ghi đề cương môn học Đi học đầy đủ (nghỉ không 20% tổng số giờ) Giảng viên điểm danh buổi học Chuẩn bị trước đến lớp theo hướng dẫn đề...
 • 19
 • 904
 • 8

đề cương chi tiết môn Quản trị kinh doanh

đề cương chi tiết môn Quản trị kinh doanh
... DN lien doanh DN 100% vốn đầu tư nc Câu 4: KN thực chất, chất quản trị kinh doanh? _KN: +Quản trị trình tác động lien tục có tổ chức có hướng đích chủ thể quản trị lên đối tượng bị quản trị dể ... 1.Cấp quản lý: Nhà quản trị cấp cao(LKH chi n lược) Nhà quản trị cấp trung Nhà quản trị cấp thấp(LKH tác nghiệp) _Cấp quản lý cao việc lập kế hoạch mang tính chi n lươc _Kế hoạch tác nghiệp chi m ... trọng định vấn dề quản trị doanh nghiệp _DN tổ chức kinh doanh_ 1 hệ thống kinh doanh: Vs chức tổ chức kinh doanh, DN ko tuân theo quy luật tổ chức nói chung mà tuân theo quy luật kinh tể trình vận...
 • 44
 • 255
 • 0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT môn địa lý thi văn bằng 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT môn địa lý thi văn bằng 2
... - Ôn tập thuyết cần ý vấn đề in nét đậm “ Đề cương chi tiết môn Địa ” ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO BÀI 2: VỊ TRÍ ĐỊA LÝ-PHẠM VI LÃNH THỔ 1-Vị trí địa lý: -VN nằm ... thời kì 1985 20 06 9-Dựa vào bảng số liệu sau : ( đơn vị: nghìn ) Năm Tổng số Thịt trâu Thịt bò Thịt lợn Thịt gia cầm 1996 14 12, 3 49,3 70,1 1080,0 21 2,9 20 05 28 12, 2 59,8 1 42, 2 22 88,3 321 ,9 a Hãy ... bắt nuôi trồng ĐBS Cửu long Năm 1995 20 00 20 04 20 05 Tổng số 822 ,2 1169,0 1 622 ,1 1845,8 - Đánh bắt 5 52, 2 803,9 848,8 834,0 - Nuôi trồng 27 0,0 365,1 773,3 10 02, 8 a Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể thay...
 • 48
 • 137
 • 1

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 1 QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 1  QUẢN TRỊ KINH DOANH
... A.V.C.N .1 - Q.T.K .Doanh (March, 2 010 ) • Giúp sinh viên có khả sử dụng từ vựng kinh tế quản trị đễ giao tiếp nắm kỹ đọc hiểu đễ tham khảo tài liệu kinh tế tiếng Anh sau nầy 13 Nội dung chi tiết môn ... học: 13 .1 Các nội dung chính:  Định nghĩa khái niệm hoạt động kinh tế hệ thống kinh tế  Khái niệm kinh tế học  Các hệ thống kinh tế khác  Các giới hạn quyền tự kinh tế  Sự quản kinh tế ... SUPPLY AND DEMAND Bài 10 : SOME ECONOMIC LAWS Bài 11 : LABOUR AND CAPITAL Bài 12 : MARKETS AND MONOPOLIES Bài 13 : THE OPEN MARKET Bài 14 : MONNEY AND BANKING Review (Ôn tập) Số Tiết 4 4 4 4 4 4 4 Lý...
 • 3
 • 455
 • 4

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 2 QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT  ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 2  QUẢN TRỊ KINH DOANH
... A.V.C.N .2 - Q.T.K .Doanh (March, 20 10) • Cung cấp cho sinh viên số kiến thức quản trị tiếp thị hữu ích cho sinh viên sau nầy • Giúp sinh viên có khả sử dụng từ vựng kinh tế quản trị đễ giao ... Japanese A.V.C.N .2 - Q.T.K .Doanh (March, 20 10) - Giải thích nắm vững số thành ngữ kinh doanh - Clauses of result - Các nhân tố kinh doanh: đất, lao động, vốn chủ doanh nghiệp - Chọn định nghĩa thích ... tiến kinh doanh - Clauses of Contrast - Các nhân tố giúp người Nhật tiếp thị thành công thị trường giới - Tóm tắt chi n lược tiếp thị người Nhật Marketer: the Japanese A.V.C.N .2 - Q.T.K.Doanh...
 • 3
 • 330
 • 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: PHÂN TÍCH KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: PHÂN TÍCH KINH DOANH
... số tiết: 60 tiết (4 TC) - Số tiết giảng : 40 tiết - Hướng dẫn làm tập: 20 tiết III NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC CHƯƠNG I: Tổng quan Phân tích Kinh doanh Khái quát Phân tích Kinh doanh Đối tượng Phân ... CHƯƠNG IV: Phân tích Chi phí Khái niệm, Mục đích – Ý nghĩa Phân tích Giá thành sản phẩm Phân tích chi phí nguyên vật liệu Phân tích chi phí ti ền lương Phân tích chi phí Khấu hao Phân tích chi phí ... Phân tích tài chánh Khái quát Phân tích Tài chánh Doanh nghiệp Nguồn tin phương pháp phân tích Phân tích tổng quát Phân tích cấu vốn Phân tích khả thah tóan Phân tích tình hình sử dụng vốn Phân tích...
 • 4
 • 213
 • 0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
... định chi n lược tồn cầu Quản trị tài quốc tế Chi n lược marketing kdqt Chi n lược sản xuất kinh doanh quốc tế Quản lý tổ chức -quản trị nhân kdqt Cộng NỘI DUNG CHI TIẾT MƠN HỌC: CHƯƠNG I: KINH DOANH ... thống kinh tế hội nhập kinh tế II quốc tế Mơi trường văn hố kinh doanh III IV V VI VII VIII IV Giảng Kinh doanh quốc tế cơng ty đa I IX Tổng Nội dung quốc tế Thị trường tài tiền tệ quốc tế Hoạch ... DOANH QUỐC TẾ VÀ CƠNG TY ĐA QUỐC (4 tiết lý thuyết +2 tiết thảo luận) 1.1 Khái niệm hoạt động kinh doanh quốc tế 1.1.1 Động hoạt động kinh doanh quốc tế 1.1.2 Mơi trường cạnh tranh kinh doanh quốc...
 • 12
 • 364
 • 1

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
... môn học Quản trị sản xuất môn Quản trị sản xuất trường Đại Học Kinh Tế TPHCM - Bài tập môn Quản trị sản xuất Tiến sĩ Hồ Tiến Dũng - Bài tập môn Quản trị sản xuất Thạc sĩ Nguyễn Quốc Thịnh - Quản ... triển quản trị sản xuất 1.3 Hướng nghiên cứu quản trị sản xuất 1.4 Vai trò người quản quản trị sản xuất Câu hỏi: Tại lớp: 2/12 Thế sản xuất quản trị sản xuất? Tại nói quản trị sản xuất chức quản ... quản trị doanh nghiệp? Nghiên cứu yếu tố đầu vào đầu hệ thống sản xuất gì? Trình bày đặc điểm hệ thống sản xuất đại? Tại nhà: Hãy nêu định quản trị sản xuất? Kỹ người quản quản trị sản xuất...
 • 12
 • 251
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương chi tiết môn tài chính doanh nghiệp 1đề cương chi tiết môn thống kê doanh nghiệpđề cương chi tiết môn đồ họa ứng dụngđề thi trắc nghiệm môn văn hóa doanh nghiệpđề cương chi tiết môn hóa đại cươngđề cương chi tiết môn hóa học đại cươngđề cương chi tiết môn hóa phân tíchđề cương chi tiết môn học tài chính doanh nghiệpđề cương môn văn hóa doanh nghiệpđề cương chi tiết môn tin học văn phòngđề cương chi tiết môn đạo đức kinh doanhđề cương chi tiết môn hóa hữu cơđề cương chi tiết môn vật lýđề cương chi tiết môn toánđề cương chi tiết môn địa lý kinh tế việt namTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảoBài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)Prepare 7 teacher book24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanh500 thế võ tự vệ vojtechl levskytính toán hồ nước máiTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDFNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHA06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAnq so 29 thanh lap cty sg riverview5. Phieu lay bieu quyetA Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013